อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/1046-อภิญญา-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-16%E0%B8%A1%E0%B8%84-54-a.html)

อภิญญา 11-02-11 13:00

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54)
 
11 Attachment(s)
เนื่องจากน้องไอ ท่านได้ออกรถใหม่ในวันพฤหัส และเพื่อให้เป็นมงคลจึงได้อัญเชิญพระมาประดิษฐานในรถพร้อมติดสติคเกอร์ยันต์เกาะเพชรฯในวันอาทิตย์ แต่เนื่องจากท่านขับรถยังไม่แข็งแรง แต่ต้องใช้รถวันนี้ พวกเราเลยถือโอกาสใช้รถใหม่ ให้ใช้พวกเราเดินทางมาทำบุญวันนี้แหละครับ ซับซ้อนจริงๆงานบุญนี้อะ
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,สภากาชาด,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ บังเอิญไปทุกอย่าง และโชคดีมากวันนี้มีบริจาคโลหิตที่วัดโดยสภากาชาดพอดี ได้ร่วมทำบุญถวายพระฯสบายเลย นึกถึงพี่นัทอ้วนขึ้นมาเลย ท่านชอบบริจาคโลหิตเหมือนกัน พอเข้าไปกราบพระในพระอุโบสถ ท่านก็กำลังให้ศีลพอดีครับ และก็บังเอิญเหตุการณ์บังคับให้ไปอยู่หน้าสุดเลย หน้าพระประธานพอดีครับ สาธุ พระท่านเมตตาสงเคราะห์ รับศีลเสร็จพวกเราก็ออกไปทำบุญกันต่อครับ พระมหาเจดีย์รัชมังคลาจารย์ ใกล้เสร็จแล้วนะครับ ขาดการตบแต่งอีกนิดหน่อย ท่านใจสนใจเชิญร่วมบริจาคได้ที่วัดเลยครับ สาธุ
ปล.ทริปนี้เป็นทริปเฉพาะกิจนะครับ เป็นทริปวันเดียว แต่กว่าจะออกเดินทางก็ปาเข้าจะบ่ายแล้ว แต่บุญก็ไม่น้อยนะครับ พระท่านเมตตาสงเคราะห์ให้ได้ทำบุญใหญ่ตลอดทริปเลยครับ สาธุ

อภิญญา 11-02-11 18:38

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 2 )
 
10 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,สภากาชาด,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
Attachment 26466
Attachment 26467Attachment 26468Attachment 26469
พระเจดีย์แก้วประดิษฐานพระบรมธาตุฯ
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาฯ อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณวัดปากน้ำฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงรวมตัวกันเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้พระศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นเป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลก ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานจนหมด และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้ายฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ ได้ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระ,พระบรมธาตุฯ และสร้างพระบรรจุในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ฯ ที่วัดนี้บุญมีให้เลือกทำเยอะมากเลยครับ พุทธศาสนิกชนก็หลั่งไหลมาทำบุญกันอย่างไม่ขาดสาย นึกถึงหลวงพ่อสดมากครับ สาธุ ขอกราบโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ปล.ด้วยความที่ไม่เคยมา แต่ทำไมชินทางมากก็ไม่รู้ เดินไปไหนก็ถูกทุกที่ ได้ทำบุญตลอดเวลา สาธุ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์

อภิญญา 12-02-11 13:46

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 3 )
 
12 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,สภากาชาด,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาฯ อธิษฐานเนรมิตบูรณและคุ้มครองป้องกันอุปฐากฯพระศพหลวงพ่อสดฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
หมายเหตุ ได้ทำสมาธิภาวนาถวายหลวงพ่อสดฯ เป็นพุทธบูชาฯ และได้ถวายสวดพระอภิธรรมที่วัดใน 2 วาระ แบบบังเอิญพอดีมาก ได้ถวายทองคำปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อสดฯ ทอดผ้าป่าฯ และได้ทำบุญต่างๆอีกเป็นอันมาก บุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ ได้ทำเผื่อให้ทุกๆท่านด้วยแล้ว หากประสงค์สิ่งใดโดยเฉพาะพระธรรมกายเจ้าแล้ว ก็เชิญอธิษฐานได้ตามประสงค์จงทุกประการเทอญฯ
ปล.วันนี้มีความสุขมาก ได้ทำบุญใหญ่ถวายพระอย่างเต็มอิ่ม นึกถึงบุญที่พระ ที่หลวงพ่อ โปรดโลกแล้วมีความสุขมาก อิ่มใจ ปิติใจในพระเมตตาอันประมาณไม่ได้ของพระทุกพระองค์ สาธุ มีความรู้สึกอยู่เสมอว่า พระทุกพระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราตลอด และพร้อมเป็นกำลังใจให้เราปฏิบัติเข้าถึงความดีอย่างไม่ยากด้วยครับ

อภิญญา 16-02-11 17:10

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 4 )
 
10 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,สภากาชาด,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ ทางวัดจัดนิทรรศการ บูชาคุณหลวงพ่อสด ถวายเป็นพุทธบูชาฯพอดีเลยครับ สาธุ เลยได้ชื่นชมผลงานและโมทนาบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฯอย่างแจ่มแจ้ง สาธุ ด้วยบุญพระเมตตาสงเคราะห์
ปล.ทำบุญกันอย่างเพลิดเพลินสุดๆ ลืมหิวเลย สงสัยวันนี้ต้องไปทานข้าวเช้าตอนเย็นเหมือนเดิม พวกหมู พวกช้าง คงจะผอมแย่แน่เลย

อภิญญา 16-02-11 17:16

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 5 )
 
10 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,สภากาชาด,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ ขากลับพวกเราไปกราบลาพระประธานฯ พระท่านก็เทศน์จบให้พรเสร็จพิธีพอดี บังเอิญทุกอย่างเหลือเกิน สาธุ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญวันครบรอบมรณภาพหลวงพ่อฯ ปีที่ ๕๒ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ปล.ออกจากวัด เค้าเล่ากันว่ารถใหม่จะให้โชคให้ลาภ พวกช้างเค้าเลยไปขอไปซื้อหวยช่วยชาติกันแปป รอสักครู่ใหญ่เลยนะครับ

อภิญญา 16-02-11 17:28

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 6 )
 
8 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดขุนจันทร์ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พอดีเหลือบไปเห็นวัดใกล้ๆ ท่านสร้างพระใหญ่และพระบรมธาตุฯ พอดี จึงต้องแวะเข้าไปร่วมทำบุญถวายพระฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ สาธุ เป็นวัดที่ไม่เคยมากันอีกเหมือนกันครับ
ปล.วันนี้รถพาเรามาทำบุญใหญ่มากทั้งนั้นเลยครับ สาธุ

อภิญญา 16-02-11 17:43

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 7 )
 
11 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดขุนจันทร์ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันอย่างไม่ขาดสายเหมือนกันนะครับ สำหรับวัดนี้ ท่านกำลังบูรณพระอุโบสถด้วย เลยได้ทำบุญถวายพระพอดี สาธุ
ปล.ทำบุญกันอย่างสนุกสนาน เข้าออกวิหารกันเป็นว่าเล่นเลย และก็ทุกตู้ทำบุญอย่าให้เห็นพวกเราวิ่งเข้าหากันแบบกระหายบุญกันเลย ท่านบอกชีวิตมีเวลาน้อยต้องเร่งทำความดี สาธุ
Attachment 26535Attachment 26534

อภิญญา 16-02-11 21:22

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 8 )
 
8 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ

นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาฯ อธิษฐานเนรมิตบูรณหลวงพ่อโตฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอพระศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ตลอดกาลนานเทอญฯ
หมายเหตุ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ว่าที่สมุหนายกผู้เป็นต้นสกุลกัลยาณมิตร บุตรพระยาวิชัยวารี (มั่น แซ่อึง) เมื่อยังเป็นพระยาราชสุภาวดีเจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง ได้อุทิศบ้านพร้อมกับซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณหมู่บ้านที่มีเนื้อที่ส่วนใหญ่ติดกับน้ำและเป็นหมู่บ้านที่มีพระภิกษุจีนชื่อ "เทียน อันเกํง" พำนักอยู่เรียกว่าหมู่บ้านกุฏีจีน สร้างวัดเมื่อปีระกา จ.ศ.1187 ตรงกับพ.ศ.2368 (เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลที่ 3)เมื่อสร้างวัดแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ทรงพระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร"
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถาวรวัตถุที่สำคัญอย่างยิ่งคือ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) พร้อมทั้งวิหารไว้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ และพระพุทธรูปนี้เป็นที่นิยมนับถือกันทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชาวจีน เรียกกันตามแบบจีนว่า "ซำปอฮุด" หรือ "ซำปอกง" เมื่อถึงหน้าเทศกาลงานวัดบรรดาชาวจีนทั้งหลายจะร่วมกับทางวัดจัดงานนมัสการ มีการแสดงงิ้ว ทิ้งกระจาดและเสี่ยงทายประจำในวันสิ้นเดือน 9 ของทุกปี
ปล.วัดอยู่ในโครงการทำบุญ ๙ วัด ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาทำบุญกันมากเป็นพิเศษครับ สาธุ พวกเราโชคดีได้ทำบุญเลี้ยงพระและสร้างพระปางป่าเลไลยก์ด้วยครับ นึกว่าจะหลงทางเสียแล้ว แต่ก็ไม่หลงครับ มาถูกได้อย่างไรไม่รู้อะ ท่านเดียร์เค้านำมา

อภิญญา 16-02-11 23:06

ทริปรถออกใหม่พาไปทำบุญ (16มค.54) ( 9 )
 
9 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระประธาน,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,พระสาวก,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พระประธานงามมาก สาธุ ผู้สร้างคงมีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ จึงสร้างได้อย่างงดงามอลังการมาก สาธุ จบแล้วนะครับทริปรถใหม่พาไปทำบุญ เดี๋ยวใครออกรถใหม่ค่อยให้น้องไอจัดการ ชำนาญแล้วตอนนี้
ปล.ได้ทำบุญกันจนอิ่มเลย หลังจากนั้นก็เดินทางไปทานข้าวเช้าครับ เย็นๆแก่ ที่เซนทรัลบางนา ที่จอดรถสะดวกสบายด้วยการจัดการของน้องไอ อิ่ม อร่อยฯ และลุ้นหวยกันข้ามคืนเลย สุดท้ายคุณยายปราณีซื้อเลขท้ายรถแบบโต๊ด ถูกไปคนเดียวเนทๆ เอิ๊กๆๆ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:25

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด