อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 13-03-11, 13:05
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มหาจาตุรงคสนิบาต พระอรหันต์อภิญญา ๖ ประชุมพร้อมกัน ๑,๒๕๐ รูป โดยมิได้นัดหมายฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
ขันตี คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
สมโณ โหติ ปรํ วิเหธยนฺโต
ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
สพฺพปาปสฺส อกรณํ
การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
กุสลสฺสุปสมฺปทา
การทำความดีให้ถึงพร้อม
สจิตฺต ปริโยทปนํ
การทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์
เอตํ พุทฺธานสาสนํ
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา
อนูปวาโท อนูปฆาโต
การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
การสำรวมในปาติโมกข์
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด
อธิ จิตฺเต จ อาโยโค
ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ
นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อันเป็นไปเพื่อละความชั่ว ประกอบกรรมดี และทำจิตให้ผ่องใสจากกิเลสฯ สาธุ พวกเราบวงสรวงและเริ่มออกเดินทางในตอนเช้ามืด และตัดสินใจแวะอาศรมบางมด เพื่อกราบหลวงพ่อโอภาสีฯก่อนเป็นเดินทางต่อไปเป็นอันดับแรก
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1874-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1876-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1873-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1877-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1873-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหลวงพ่อโอภาสี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ นับเป็นครั้งแรกที่คณะได้เดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดนี้นะครับ และก็วนไปวนมาพอสมควรแต่ก็มาถึงจนได้ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ สาธุ มาวัดหลวงพ่อแล้วนึกถึงวัดในพม่าเลยครับ ถอดรองเท้าไว้หน้าวัด และก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อฯ หมาแมวเยอะมาก ทุกตัวดูมีความสุขด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ครับ สาธุ หลวงพ่อโอภาสี
ปล.ยังเช้าอยู่แต่พวกเราก็มีความสุข อากาศเริ่มแปรปรวนตามปกติ พวกเราก็เริ่มทำบุญ ทำทานกันแต่เช้าเลยครับสำหรับวันนี้ สาธุ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1872-jpg   อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1871-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (14-03-11), พุทธรักษา (13-03-11), ก้อนดิน (14-03-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (13-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (13-03-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (15-03-11), Peach (20-03-11), Rich (13-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #2  
เก่า 14-03-11, 00:11
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 2 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1879-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1881-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1883-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1880-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหลวงพ่อโอภาสี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-a1-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1885-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1886-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1887-jpg
หมายเหตุ ชอบใจเทียนใหญ่ที่จุดถวายพระฯทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้นึกถึงสมัยหลวงพ่อฯยังอยู่เลยครับ สาธุ พอถ่ายภาพมองเห็นเปลวเทียนเหมือนหลวงพ่อฯกำลังนั่งพนมมือหันหน้าไปทางด้านขวา(ทิศตะวันออก) และมีพระลอยอยู่เหนือองค์ท่านด้วย สาธุ พระท่านเมตตาสงเคราะห์มานั่งให้ชมบารมีเลยครับ สาธุ โชคดีมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายความเรื่องเทียนให้พอดีอีก สาธุ จากนั้นท่านก็แนะนำให้พวกเราดูภาพถ่ายเก่าๆที่ติดอยู่บนบอร์ดสมัยหลวงพ่อท่านยังอยู่ฯ สาธุ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1884-jpg
ปล.พวกเราตื่นตาตื่นใจกับวัดหลวงพ่อฯมาก เดินสำรวจและร่วมทำบุญต่างๆกันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ แมวที่นี่มากมายและก็น่ารักมาก ขนงามจริงๆ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1888-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (14-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), ก้อนดิน (14-03-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (14-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (15-03-11), Peach (20-03-11), Rich (14-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #3  
เก่า 14-03-11, 11:38
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 3 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1878-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1893-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1890-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1894-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1889-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรสวดอิติปิโสฯ ๑๐๘ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหลวงพ่อโอภาสี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1898-jpg
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ให้ผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้จงปรากฏเป็นบุญใหญ่ค้ำจุนพระศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ ตราบดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ และด้วยอานุภาพแห่งบุญของพระทุกพระองค์ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ที่ได้ขวนขวายบูชาอยู่ซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันประมาณไม่ได้ จงเข้าถึงบุญพระทุกพระองค์ ธรรมพระทุกพระองค์ ได้สำเร็จทุกประการตามที่ได้อธิษฐานถวายพระฯ นับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ ท่านห้ามสตรีเข้าเขตนี้ เนื่องจากเป็นเขตเฉพาะของพระภิกษุสงฆ์ พวกเราเลยทำหน้าที่ถวายเครื่องสักการะ ขอขมาพระฯ และอธิษฐานจิตถวายกุศลแด่หลวงพ่อฯ ขอหลวงพ่อฯ และเทพไท้เทวาทั้งหลายได้โปรดให้อภัย และมีจิตคิดเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้น ตราบนิพพานด้วยเทอญฯ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (14-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (14-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (15-03-11), Peach (20-03-11), Rich (14-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #4  
เก่า 15-03-11, 11:47
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 4 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1901-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1899-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1892-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1896-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1897-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหลวงพ่อโอภาสี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1900-jpg
บูรณพระสังกาจายน์องค์ใหญ่และพระวิหาร
หมายเหตุ เสียดายเวลาหมดก่อน พวกเราเลยได้สำรวจวัดแค่นี้ แต่ก็ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทุกอย่าง โดยเฉพาะการบูรณวัดหลวงพ่อโอภาสี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เพื่อสืบทอดเจตนารมย์ของหลวงพ่อฯให้พระอรหัง สุคโตฯ คงอยู่โปรดโลกและสรรพสัตว์สืบไป
ปล.ทำบุญเสร็จก็เลี้ยงอาหารน้องหมา น้องแมว ส่วนพวกหมู พวกช้างพวกเราปล่อยให้หาทานกันเอง จากนั้นก็ช็อปช่วยชาวบ้านกันต่อ อย่างสนุกสนาน เป็นประเพณีของคณะเลยนะนี่
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1895-jpg   อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1902-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (15-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (15-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (15-03-11), Peach (20-03-11), Rich (15-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #5  
เก่า 15-03-11, 23:36
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 5 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1907-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1904-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1906-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1905-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดเกตุมวดี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1903-jpg
หมายเหตุ สาธุ โชคดีมาได้ทำบุญหล่อพระใหญ่ ๕ องค์ พระ ๕ พี่น้อง ที่ลอยน้ำมา อันประกอบไปด้วย หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตบางพลี หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หล่อด้วยโลหะ หน้าตัก ๑๐๙ นิ้วฯ และได้ถวายปัจจัยร่วมถวายภัตตาหาร,เลี้ยงอาหารฯพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกาฯ ที่ได้มาร่วมงานอยู่ปริวาสกรรมพอดีครับ สาธุ ใกล้เสร็จแล้วนะครับ สำหรับงานบูรณองค์พระบรมธาตุ เหลือปิดทององค์พระในซุ้มรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ก็เป็นอันเสร็จพอดี สาธุ
ปล.พวกเราถวายทองแท่ง ๑ แท่ง และแผ่นทองจารึกคุณพระรัตนตรัยฯของท่านเอี้ยง ท่านนกเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนพระธาตุฯครับ สาธุ (ถวายทุกงาน ขอโมทนาบุญท่านเอี้ยง ท่านนกเป็นอย่างสูง สาธุ)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (15-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (16-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (16-03-11), Peach (20-03-11), Rich (16-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #6  
เก่า 16-03-11, 12:43
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 6 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1927-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1911-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1910-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1909-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1915-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1908-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1913-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรสวดอิติปิโสฯ ๑๐๘ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหลวงวัดเกตุมวดี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1917-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1918-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1920-jpg
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ

นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ให้ผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้จงปรากฏเป็นบุญใหญ่ค้ำจุนพระศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ ตราบดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ ให้เป็นไปตามคำอธิษฐานของทุกท่านจงทุกประการตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ครึกครื้นมาก ทั้งคุณแม่ชีเจ้าหน้าที่ห่มผ้า ท่านก็เป็นห่วงพวกเรามาก พวกเราก็แจ้งท่านว่ากาลเป็นมงคล มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึก พร้อมทุกเมื่อ จึงได้ห่มผ้าที่ปิดด้วยทองคำแท้อธิษฐานพร้อมประดับมาลัยดอกไม้หอมและตามประทีปแก้วฯ คุ้มครองป้องกันและอุปฐากองค์พระบรมธาตุเจดีย์จนสิ้นอายุพระศาสนาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และหากพระติสสะพระพุทธเจ้า(ช้างนาฬาคีรี)ทรงโปรดโลก และเสด็จมายังสถานที่แห่งนี้ คณะเราจะกลับมาที่วัดนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อทำการบูชาและอุปฐากพระติสสะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อย่างสุดๆกันอีกครั้ง สาธุ หากแม่ชีท่านได้ยังไม่ได้นิพพาน ได้ติดตามพระติสสะพระพุทธเจ้าโปรดโลก พวกเราคงได้กราบท่านด้วยกันอีกครั้ง สาธุ
ปล.วันนี้มีความสุขมาก แม้ต้องแข่งกับเวลา ก็สามารถทำบุญกันได้อย่างมหาศาลสุดๆ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ สาธุ คิดถึงทุกท่านมาก และได้ทำบุญเผื่อเสมอ หากท่านประสงค์สิ่งใดก็เชิญอธิษฐานได้ตามสะดวกเลยครับ เพราะตั้งใจทำให้ทุกครั้งครับ สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (16-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (16-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (17-03-11), Peach (21-03-11), Rich (16-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #7  
เก่า 17-03-11, 12:31
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 7 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1914-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1922-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1925-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1924-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรสวดอิติปิโสฯ ๑๐๘ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหลวงวัดเกตุมวดี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1923-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1923-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1923-jpg
หมายเหตุ ทำบุญกันอย่างปีติและสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ ทั้งวัด โรงเรียน โรงพยาบาลฯ ได้สงเคราะห์โลก ตามรอยบุญพระไปจนกว่าจะนิพพาน สาธุ ขอบารมีพระทุกพระองค์ สงเคราะห์คุ้มครองป้องกันให้เป็นสัมมาทิฏฐิ เข้าถึงบุญพระทุกพระองค์ ธรรมพระทุกพระองค์ ได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนาของพระทุกพระองค์ ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ สาธุ
ปล.ต้องเดินทางต่อกันอีกแล้ว แวะปั๊มพบชาวเยอรมันทำเงินตก ต้องอาศัยคุณฤทธิ์นำเงินไปคืน การเจรจาของท่านน่าสนใจ ท้ายสุดฝรั่งประทับใจคนไทยมากใจดีน่ารักที่สุด สาธุ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1928-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (17-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (17-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (17-03-11), Peach (21-03-11), Rich (17-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #8  
เก่า 17-03-11, 14:56
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 8 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1929-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1930-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1931-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1932-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดตาลเจ็ดยอด ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1933-jpg
หมายเหตุ ในที่สุดพวกเราก็ได้เดินทางมาฉลองหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ ที่ได้ถวายปัจจัยมาร่วมสร้างเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และได้อธิษฐานจิตบูชาพระบรมธาตุ,พระธาตุฯ ที่เสด็จมารวมกันอยู่ในเขาสามร้อยยอด อันเป็นเป็นที่มาของชื่อประจวบ คีรี ขันธ์ สาธุ
ปล.ระหว่างทางได้ถวายปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสร้างพระประธาน,พระอัครสาวกและพระอุโบสถฯ วัดโป่งโก ม.2 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลาส 10.39 น.

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (18-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), สุธัมมา (17-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (17-03-11), Nakamura (17-03-11), Peach (21-03-11), Rich (17-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #9  
เก่า 18-03-11, 01:12
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 9 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1935-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1937-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1934-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1936-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดตาลเจ็ดยอด ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ โชคดีพวกเราบังเอิญมาทันได้ร่วมสร้างรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯพอดี สาธุ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์มากเกินประมาณจริงๆครับ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1938-jpg
ปล.ออกจากวัดแวะพักที่ปั๊มน้ำมันที่เขาโพธิ์ ได้ทำบุญทอดผ้าป่าฯ สร้างพระประธาน,พระอัครสาวก,พระอุโบสถฯ วัดถ้ำเขาน้อย ถวายพระฯอีก สาธุ บุญทุกที่ที่ไป หลวงพี่ฯท่านบอกว่า คณะฯเราทำบุญทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆครับ สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 15 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (18-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (26-03-11), Nakamura (18-03-11), Peach (21-03-11), Rich (18-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
  #10  
เก่า 18-03-11, 12:17
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔ ( 10 )

อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1939-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1945-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1944-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1940-jpg
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1943-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1942-jpgอภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1943-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรสวดอิติปิโสฯ ๑๐๘ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดแหลมสน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
อภิญญา-ทริปบวงสรวงมาฆปุรณมี เกาะพระหัตถ์ ปี ๕๔-img_1986-jpg
หมายเหตุ เผลอแปปเดียวก็เข้าปีที่ ๗ แล้วนะครับ ที่พวกเราได้มาร่วมสร้างพระใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ คงจำบุญที่ได้ตั้งใจทำถวายพระกันได้ดี โดยเฉพาะการสวดอิติปิโสฯ ๑๐๘ ท่ามกลางสายฝน ในพิธีบวงสรวงก่อนบรรจุพระบรมธาตุฯในตอนรุ่งเช้า (หลายชั่วโมง) สาธุ
ปล.มาทันพอดี เลยจำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าพระแบบนี้เหมือนเดิม ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 15 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (21-03-11), พรรณวดี (18-03-11), พุทธรักษา (03-04-11), มณีนพรัตน์ (17-04-11), มณีโชติ (28-03-11), สัพพัญญู (21-03-11), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-04-11), นำธรรม (22-03-11), นิมมานรดี (26-03-11), Nakamura (18-03-11), Peach (21-03-11), Rich (20-03-11), Rose (16-08-12), rossukon (11-04-11)
ตอบ

Tags
พระนิพพาน, มาฆบูชา, อภิญญา, ตามรอยพระบาท, เกาะพระหัตถ์


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:56


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่