อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/1374-อภิญญา-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AF-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92.html)

อภิญญา 20-08-11 21:17

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒
 
2 Attachment(s)
ขอน้อมถวายปัจจัย,ทองคำฯ อธิษฐานเนรมิตสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ,นวโลหะ,พระวิหารฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดสระพัง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ รายละเอียดทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำ วัดสระพัง ครั้งที่ ๑ http://forums.apinya.com/อภิ...%E0%B8%AF.html
ปล.พิธีบวงสรวงแผ่นจารึกคุณพระรัตนตรัย เพื่อร่วมหล่อพระฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯในทริปนี้ครับ ตามกำหนดการพิธีหล่อพระจะมีในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙ น.ครับ

อภิญญา 21-08-11 21:37

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 2 )
 
5 Attachment(s)
พวกเราออกเดินทางกันแต่เช้า และพบกันตามที่นัดหมายเดิม ก่อนออกเดินทางไปยังโรงหล่อพระปฏิมาพรชัยเลิศ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อหล่อรูปเหมือนหลวงตามหาบัว ๒๓ องค์ ถวายวัดป่า 23 แห่ง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ โดยในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 10.39 น. ทำพิธีหล่อ ๙ องค์ก่อนครับ ที่เหลือจะทำการทยอยหล่อจนแล้วเสร็จครับ สาธุ
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ และกลุ่มบัวผลิหน่อฯ ร่วมสร้างวัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พิธีทอดกฐินสมโภชรูปหล่อหลวงตามหาบัว 23 องค์ ณ วัดป่าภูทอง ในวันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2554 รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระมหาธานี โทร.086-2374616 ครูบาอ้วน โทร.089-2215865 และคุณชาญยุทธ์ โทร.081-6599850 ครับ มาถึงก็โชคดีได้ร่วมทำบุญเลี้ยพระและทำบุญโรงทานด้วยครับ สาธุ
รายชื่อวัดที่จะนำรูปหล่อหลวงต่อไปถวาย
1. วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
2. วัดป่านาคูณ จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
3. วัดป่าศรีพนม จ.สกลนคร<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
4. วัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
5. วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
6. วัดถ้ำพวง จ.สกลนคร<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
7. วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
8. วัดป่าแก้งใหม่ จ.หนองคาย<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
9. วัดถ้ำ**บ จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
10. วัดป่าภูฆ้อง จ.หนองบัวลำภู<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
11. วัดป่ากุสลธโร จงเลย<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
12. วัดป่าโพนทอง จ.เลย<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
13. วัดป่าถ้ำเหล็ก จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
14. วัดป่าดอนหนาด จ.มหาสารคาม<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
15. วัดป่าบ้านโพน จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
16. วัดศรีมุงเมือง จ.เชียงใหม่<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
17. วัดป่าม่วง จ.เลย<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
18. วัดป่าวังแข้ จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
19. วัดป่าสระคลองน้อย จ.อุดรธานี<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
20. วัดป่าดอยสุวรรณ จ.หนองบัวลำภู<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
21. วัดป่าผาจันได จ.เลย<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
22. วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
23. สวนปฎิบัติธรรม สายธาร – สายธรรม จ.เพชรบูรณ์<Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif</Ohttp://board.palungjit.com/images/sm...ngue-smile.gif
ปล.ได้ทำบุญร่วมกับกลุ่มบัวผลิหน่อ ในการสร้างพระพุทธรูปและงานบุญอื่นๆ ถวายเป็นพุทธบูชาฯด้วยครับ พวกเราจองเวรแต่บุญกันครับ สาธุ และอย่าลืมอธิษฐานร่วมสร้างวัด ๒๓ วัดนี้ถวายเป็นพุทธบูชาฯกันด้วยนะครับ สาธุ

อภิญญา 22-08-11 12:03

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 3 )
 
8 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ และกลุ่มบัวผลิหน่อฯ ร่วมสร้างวัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ตอนหล่อพระฯ นึกถึงหลวงตาฯ เรื่องบุญผ้าป่าทองคำช่วยชาติฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และคณะได้บันทึกให้หลวงตา เป็นพระสงฆ์ในยุคปัจจุบันที่รวบรวมทองคำทอดผ้าป่าสามัคคีรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯมากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ด้วยครับ สาธุ และด้วยบุญพุทธบูชาฯนี้ แม้รูปหล่อของหลวงตาก็ยังปรากฏทองคำพุทธบูชาฯของพวกเราร่วมอยู่บูชาคุณพระฯ คุณหลวงตาฯด้วยครับ สาธุ
ปล.ในการณ์หล่อพระวันนี้ มีการหล่อพระองค์อื่นด้วยนะครับ มีพระยืนและพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว หลายองค์ฯ พวกเราเลยได้อธิษฐานร่วมบุญไปด้วยพร้อมกันเลยครับ สาธุ

อภิญญา 22-08-11 16:41

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 4 )
 
8 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ cและกล่มบัวผลิหน่อฯ ร่วมสร้างวัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ หล่อพระเสร็จ ก็รับพรและพรมน้ำพุทธมนต์กันครับ สาธุ และก็อธิษฐานจิตร่วมโมทนากับโรงหล่อพระปฏิมาพรชัยเลิศ ในการสร้างพระฯและในการณ์บุญต่างๆฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ก่อนออกเดินทางกันต่อไปครับ
ปล.เป็นที่สนุกสนานครึกครื้นกันดีมาก นึกในใจเรื่องนั่งร้านบังพระ ท่านริชก็ไปจัดการเอาออกให้สมประสงค์ สำหรับการมาทำบุญที่โรงหล่อนี้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันดีมากครับ สาธุ
http://www.youtube.com/watch?v=LPpmGQ6_28w

อภิญญา 22-08-11 21:40

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 5 )
 
7 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ พวกเราเดินทางมาฉลององค์พระปฐมเจดีย์เสร็จสิ้นการบูรณในส่วนองค์พระบรมธาตุฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ 3 ปี ที่พวกเราแวะเวียนไปมาจนเสร็จถวายพระจนได้ครับ สาธุ และวันนี้ก็โชคดีได้ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งฟ้าหยาดด้วยครับ และบุญพุทธบูชาฯนี้ก็ทำให้พวกเราได้สร้างพระใหญ่สัพพัญญูรู้แจ้งสามโลกต่อมาด้วยครับ สาธุ
ปล.เห็นองค์พระบรมธาตุฯบูรณเสร็จแล้วดีใจมาก หายเหนื่อยเลยครับ ได้ยินว่างานหน้าท่านจะขอบารมีพระเปลี่ยนกระเบื้องเป็นโมเสสทองคำ และต่อไปก็ขอเป็นทองคำทั้งหมดเลยครับ สาธุ

อภิญญา 23-08-11 12:40

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 6 )
 
5 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดป่าเขาล้อม อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ไปร่วมทำบุญหลายแห่งพบคณะพระพุทธรูปไม้ตะเคียนในหลายงาน ก็ร่วมทำบุญกับท่านทุกครับ และก็ดีใจมากที่ไปไหนก็ได้พบพระที่สร้างถวายพระฯ คงเป็นด้วยบุญพระเมตตาสงเคราะห์ให้ไม่คลาดจากบุญของพระ สาธุ
ปล.ญาติโยมไปกันคนละทิศละทาง ช่วงเช้านี้แทบไม่มีเวลาบรรยายเลยครับ ภารกิจบุญแน่นขนัดเต็มตารางเวลาเลย สาธุ

อภิญญา 23-08-11 17:59

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 7 )
 
5 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ

คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ อธิษฐานร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งฟ้าหยาด และร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่สัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ วัดป่าห้วยลาด จ.เลย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์หยาดฟ้ามาสู่จิตของดวงจิตทุกดวง ขอได้โปรดประทานความคุ้มครองแก่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิต ให้มีความสุขมีความเจริญในสิ่งอันพึงปรารถนาได้เข้าถึงบุญพระทุกพระองค์ ธรรมพระทุกพระองค์ ยิ่งๆขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกท่านทุกตนเทอญฯ http://forums.apinya.com/อภิ...%E0%B8%A2.html
ปล.วันนี้ดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมอธิษฐานขอบารมีพระสงเคราะห์ พระ ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ ได้ทำบุญเลนส์แก้วตาให้พระโพธิ์อ๊อดและเฮียเบลด้วยครับ สาธุ

อภิญญา 23-08-11 22:33

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 8 )
 
7 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ทำบุญถวายพระกันหลายอย่างเลยครับ ที่วัดนี้มีบุญใหญ่ให้ได้ร่วมทำถวายพระมากมายครับ สาธุ การบูรณเหลือในส่วนของพระพุทธรูปโดยรอบและระเบียงคตก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับ สาธุ ท่านใดสนใจเชิญร่วมบริจาคได้ที่วัดเลยครับ สาธุ
ปล.ทอดผ้าป่าทำบุญกันแบบข้ามน้ำข้ามทะเลเลยนะครับ สาธุ ถึงจะรีบแต่พวกเราก็ทำกันครบทุกบุญเลยครับ สาธุ

อภิญญา 24-08-11 11:40

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 9 )
 
9 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐมฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ

คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ พวกเราทำบุญถวายพระฯ ถวายหลวงปู่อ่ำ และกราบลาพระ ร่วมสร้างและปิดทองคำแท้พระสังกจายน์ไม้ขนุนพรายมหาลาภองค์ใหญ่ ๑๕๕ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ องค์พระงามมากครับ สาธุ
ปล.ทำบุญกันอย่างเพลิดเพลิน ก่อนออกเดินทางไปทำบุญกันต่อครับ สาธุ

อภิญญา 24-08-11 17:41

ทริปหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทองคำฯ วัดสระพัง ครั้งที่ ๒ ( 10 )
 
4 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคีทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐมฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ

นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ตั้งอยู่ที่วัดพระงาม(วัดโสดาพุทธาราม) ตำบลนครปฐม ไม่ไกลจากสถานีรถไฟนครปฐม เป็นสถานที่ที่ค้นพบพระเจดีย์ขนาดสูงใหญ่สมัยทวาราวดี และยังขุดค้นพบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูปศิลาหักพัง พระเสมาธรรมจักร กวางหมอบ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และพระพิมพ์ดินเผาซึ่งเป็นของเก่าแก่ ฝีมืองดงามมากยากจะหาที่อื่นเทียบได้ สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า ที่เรียกว่า วัดพระงาม นั้นเพราะพระพุทธรูปดินเผาที่ขุดได้จากบริเวณวัดนี้งามเป็นเลิศนั่นเอง ปัจจุบันบางส่วนเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และหลายชิ้นเก็บไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ล้วนแต่เป็นวัตถุเก่าสมัยทวาราวดี ซึ่งเป็นสมัยเดียวกับวัตถุที่ค้นพบบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และนับเป็นวัดลำดับที่ ๕ ในนครปฐมที่คณะเราอธิษฐานบูรณถวายพระนะครับ สาธุ
ปล.เสียดายไม่ได้มีการดูแลรักษาที่ถูกวิธี พวกเราทำพิธีขอขมาพระและอาราธนาพระ ปิดทองคำองค์พระงามฯ อธิษฐานให้ฟื้นฟูเจริญรุ่งเรืองกลับมาถวายตราบห้าพันพระวัสสาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:47

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด