อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/1568-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

อภิญญา 14-02-12 00:24

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง
 
7 Attachment(s)
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554

ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดชุมแสงศรีวนารามฯ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ อันนี้ก็มากันแบบกระทันเหมือนเดิมนะครับ บุญรีบด่วน บุญแบบทันใจจริงๆครับ สาธุ วันนี้หล่อวันแรกนะครับ หล่อพระแก้วมรกต และพระพิฆเนศปางเสวยวิมุตติสุขครับ สาธุ นับเป็นครั้งแรกที่มาวัดนี้กันด้วยครับ สาธุ
ปล.พรุ่งนี้มาหล่อกันอีกนะครับ เค้าหล่อสองวันเสาร์ อาทิตย์
หล่อพระแก้วมรกต ๓๐ นิ้ว - YouTube
หล่อพระพิฆเนศปางเสวยวิมุตฯ - YouTube

อภิญญา 14-02-12 14:30

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 2 )
 
11 Attachment(s)
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดชุมแสงศรีวนารามฯ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ เป็นพิธีหล่อพระของวัดชุมแสงฯ ในวันที่สองนะครับ หล่อพระประธานเชียงแสน สุโขทัย อูท่อง อีก 3 องค์ครับ สาธุ และเป็นครั้งแรกที่พวกเรามารถป้าอิ๋ว โดยป้าอิ๋วเป็นคนขับรถ ทำให้ทราบเรื่องราวของนางสิบสอง ซึ่งป้าอิ๋วเคยมากับเพื่อนเมื่อสิบกว่าปี่ที่แล้วครับ หลังจากหล่อพระเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางตามรอยสิบสองกันต่อเลยครับ สาธุ
ปล.และหลังจากงานหล่อพระนี้ ได้ถวายปัจจัยและแผ่นทองส่งให้ท่านโก้ นักหล่อพระ เดินทางไประยอง เพื่อหล่อพระประธานต่อด้วยครับ สาธุ

อภิญญา 14-02-12 22:09

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 3 )
 
9 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างศาลเจ้านางสิบสองฯ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ จากวัดที่หล่อพระมาก็ไม่ไกลนะครับ ผ่านวัดหมอนนาง แล้วก็จะเข้าซอยอีกนิดหน่อย ก็ถึงเลย พวกเราทำความสะอาด ถวายเครื่องสักการะ บูชาพระรัตนตรัย อุทิศส่วนกุศล กราบพระฯ แผ่เมตตา ก่อนอธิษฐานพลอยสี ลูกแก้ว(ที่โอ๋อ่างฝากมาทำบุญ) ฝากไว้ให้ดูแลอุปฐากสมบัติของพระฯ และหากวันหน้ามีกำลังก็จะได้กลับมาสร้างพระนอนและรูปปั้นนางสิบสอง ถวายเป็นพุทธบูชาฯครับ สาธุ
ปล.ไม่เหลือร่อยรอยอะไรเลย มีอยู่เท่าที่เห็นนี่แหละครับ ทั้งหมอน ทั้งถ้ำ ดินกลบไปหมดเลย เป็นธรรมดาโลกจริงๆนะครับ สาธุ

อภิญญา 15-02-12 00:15

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 4 )
 
9 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมวัดเนินหลังเต่าฯ ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
Attachment 36104
Attachment 36105
หมอนนางสิบสอง
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

หมายเหตุ แล้วก็บังเอิญมากๆอีกเหมือนเดิมครับ หลงเข้ามาทำบุญ ก็พบว่าวัดนี้เป็นที่เก็บหมอนนางสิบสองที่เก็บรวบรวมมาจากบริเวณศาลเจ้านางสิบสอง เพื่อกันสูญหาย สาธุ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ จากนั้นก็ได้ข้อมูลให้ไปหาท่านที่รู้เรื่องต่อไปครับ
ปล.เจ้าตูบตัวนี้น่ารัก ขี้เล่น แต่หวงที่มาก น้องหมาที่อื่นห้ามเข้าถิ่นมันเลย ดุจริงๆ

อภิญญา 15-02-12 10:26

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 5 )
 
9 Attachment(s)
พวกเราเดินทางออกตามหา ท่านที่จะให้ข้อมูล แต่ปรากฏว่าไม่ได้พบกัน เนื่องจากท่านติดธุระ แต่พวกเราก็ไม่พลาดโอกาสทำบุญ ได้ถวายปัจจัยทำบุญบูรณพระพุทธรูปและพระวิหารฯ วัดเกาะแก้วฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิต
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดกุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ

หมายเหตุ ได้พบหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาส ได้ฟังเรื่องประวัติการแกะสลักพระนอน งานบุญสร้างศาลาการเปรียญ และงานบุญหล่อพระประธาน ฯลฯ พวกเราได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และได้ทำบุญเผื่อทุกๆท่านเรียบร้อยทุกประการครับ สาธุ
ปล.วันนี้สนุกมาก เสียดายที่ไม่ได้พบท่านที่ให้ข้อมูลได้ แต่อย่างน้อยก็ได้กระตุ้นเตือนให้ทุกท่านที่พบ ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และความเป็นมาของถิ่นที่อยู่ของตน ให้เกิดความสำนึกในการรักบ้านเกิดครับ จะได้ช่วยกันรักษาสมบัติของพระสืบไปครับ สาธุ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%...B8%A3%E0%B8%96

อภิญญา 15-02-12 10:39

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 6 )
 
7 Attachment(s)
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554
Attachment 36118
พระคุ้มภัยปรกบารมีศรีธัมวโร
Attachment 36119Attachment 36120Attachment 36121
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดนามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ พวกเราร่วมอธิษฐานจิตหล่อพระปางนาคปรก หน้าตัก 5 นิ้ว, 9 นิ้วฯ รวม 250+ องค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ที่โรงหล่อเทวชัย และถวายปัจจัยร่วมหล่อพระ และสร้างโรงหล่อพระเทวชัย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ปล.พอเสร็จพิธีหล่อพระฯ พวกเราก็เดินทางไปตามรอยนางสิบสองกันต่อครับ

อภิญญา 15-02-12 16:49

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 7 )
 
12 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวิหารพระพนัสบดี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ พระพนัสบดี ที่คณะเราสัณนิฐานว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปห้าองค์ที่แกะจากหินดำ เมืองอโยธยาครับ งดงามอลังการมากครับ สาธุ เพิ่งรู้ว่าท่านประดิษฐานลอย แบบยึดเกาะ องค์ที่เหลือก็ช่วยกันค้นหาต่อไปนะครับ น่าจะได้ครบหมดในเพลามิช้านาน สาธุ
ปล.ไม่ได้มานาน มีแต่ขับรถผ่านในที่สุดก็ได้แวะทำบุญกันจนได้ครับ สาธุ

อภิญญา 15-02-12 23:27

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 8 )
 
8 Attachment(s)
ร่วมอธิษฐานจิตหล่อพระแม่กวนอิม สร้างศาลเจ้าบ่อเก็กเทียนเก็งฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
จากนั้นก็เดินทางไปสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพนัสนิคม ก็เหมือนเดิมนะครับ ข้อมูลรวมอยู่ที่ท่านคนเดียวเหมือนเดิม ไม่มีใครรู้เรื่องเลย และที่ได้มาก็คือประวัติของการค้นพบพระพนัสบดีครับ แวะพักช็อปสินค้าโอท็อปของเมืองพนัสกันเล็กน้อย เพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนในโครงการชุมชนต่างๆครับ ก่อนเดินทางกันต่อครับ
แวะทำบุญที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมอีกแห่งหนึ่งครับ ท่านกำลังสร้างพระแม่กวนอิมแกะสลักจากหิน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตบแต่งทาสีองค์พระแม่ครับ สาธุ
หมายเหตุ มาถึงตรงนี้ก็คงต้องใช้วิธีเดิมครับ นึกถึงพระ และค่อยๆค้นหาข้อมูลกันไป หวังว่าจะพบรอยพระบาทในตำนานอีกรอยที่เป็นรอยคู่กับพระบาทที่อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี ครับ ค่อนข้างจะยากพอสมควร แต่ถ้าไม่ละความเพียรคงสำเร็จได้สักวันครับ สาธุ
ปล.เดี๋ยวเข้าไปชมศาลเจ้า และร่วมทำบุญต่างๆกันต่อครับ

อภิญญา 16-02-12 11:27

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 9 )
 
10 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ได้ถวายปัจจัยร่วมสร้างพระอมิตาภะพระพุทธเจ้า 3,000 องค์ และหล่อโป๊ยเซียน 8 องค์,สร้างพระวิหาร,ที่ดิน,ค่าน้ำไฟฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ พร้อมได้มอบภาพพระหัตถ์ให้ไว้เป็นที่ระลึกในการทำความดีร่วมกันด้วยครับ สาธุ
ปล.ท่านเจ้าของสถานที่ให้การต้อนรับดีมาก โดยเฉพาะเจ้าตูบสองตัวนี่ เป็นน้องหมารับแขกที่ดีจริงๆครับ

อภิญญา 01-04-12 19:18

หล่อพระประธานฯ ตามรอยนางสิบสอง ( 10 )
 
11 Attachment(s)
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554
เดินทางไปที่โรงหล่อพนัสฯ ชมพระพุทธรูปพระแก้วมรกต,พระเชียงแสน,พระสุโขทัย,พระอู่ทองและพระพิฆเนศร์ฯ ของวัดชุมแสงศรีวนาราม ที่โรงหล่อฯ ที่พวกเราได้หล่อถวายพระฯไปในตอนต้นทริปนี้ครับ องค์พระงามมากและใกล้เสร็จแล้วครับ
ถวายปัจจัยและแผ่นทองฯ ร่วมหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าออกศึกฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ถวายปัจจัยและแผ่นทองฯ ร่วมหล่อรูปเหมือนครูบาอาจารย์สายพระป่าฯ มีหลวงปู่เสาร์,หลวงปู่มั่นฯ เป็นต้น รวม ๓๐ องค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
และได้ถวายปัจจัยและแผ่นทองฯ ร่วมหล่อพระพุทธรูปฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ที่โรงหล่อพระฯอีกแห่งหนึ่งในเมืองพนัสฯด้วยครับ สาธุ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:25

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด