อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ทริปบวงสรวงพระบาทวัดเขาบางทราย 52 -53 (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/33-อภิญญา-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-52-53-a.html)

อภิญญา 19-04-09 00:55

ทริปบวงสรวงพระบาทวัดเขาบางทราย 52 -53
 
2 Attachment(s)
บวงสรวงทำบุญที่วัดเขาบางทราย ถวายดอกไม้ธูปเทียนทองบูชาพระ,ปัจจัยซ่อมพระ,พระวิหารฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ ร่วมสร้างวัดเขาบางทราย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ในระหว่างบวงสรวงมีฝนตกมีรอยพระบาทใหม่เสด็จมาบนพื้นปูนด้วยครับ ได้ซ่อมสีพระป่าเลไลย์โดยฉับพลันและปิดทองรอยพระบาทช้างป่าเลไลย์มีพระบาทเกือกแก้วปรากฏบนรอยเท้าช้างด้วยครับ

ศิษย์โมคคัลลานะ 19-04-09 02:33

อ้างอิง:

ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ELLE (โพส 71)
บวงสรวงทำบุญที่วัดเขาบางทราย ถวายดอกไม้ธูปเทียนทองบูชาพระ,ปัจจัยซ่อมพระ,พระวิหารฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อ ร่วมสร้างวัดเขาบางทราย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ในระหว่างบวงสรวงมีฝนตกมีรอยพระบาทใหม่เสด็จมาบนพื้นปูนด้วยครับ ได้ซ่อมสีพระป่าเลไลย์โดยฉับพลันและปิดทองรอยพระบาทช้างป่าเลไลย์มีพระบาทเกือกแก้วปรากฏบนรอยเท้าช้างด้วยครับ

โมทนาบุญและร่วมทำบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ครับ:D

เดชะบุญ 24-05-09 17:51

โมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ

เดชะบุญ; )

อภิญญา 15-07-09 16:45

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 
ปรากฏว่าหลังบวงสรวงเสร็จ ก็มีผู้คนจำนวนมากน่าจะเกิน 100 มารวมกันโดยไม่ได้นัดหมาย และก็มีคณะหนึ่งมาจากเว็บพลังจิต กำลังเดินทางไปเขาคิชกูฏ ท่านแวะมาบวงสรวงรอยพระบาท และทำการบูรณสีพระป่าเลไลยก์ พร้อมท่านช้างป่าเลไลยก์กับท่านลิง จนใหม่บัดเดี๋ยวนั้นเลยครับ พวกเราทุกคนขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ให้เป็นไปตามประสงค์ท่านจงทุกประการครับ สาธุ

อภิญญา 28-05-10 01:28

ทริปบวงสรวงพระบาทวัดเขาบางทราย 7พค.53
 
8 Attachment(s)
พวกเราไปถึงแล้วก็ไม่รอช้า กราบขอขมาพระรัตนตรัยฯ เริ่มลงมือทำความสะอาดกันเลยครับ คนละไม้คนและมือ ทำความสะอาดรอยพระบาท พระพุทธรูป พระวิหาร จนสะอาดหมดทั้งหมดเลยครับ จากนั้นก็เริ่มลงมือจัดดอกไม้ธูปเทียนเครื่องหอมเพื่อบูชาพระฯกันต่อไปครับ
ปล.ทริปนี้นัดกันแบบไม่ได้นัดหมาย พร้อมปับก็มากันเลยครับ
หมายเหตุ ปีนี้บวงสรวงตรงกับวันพืชมงคลพอดีเลยครับ

อภิญญา 28-05-10 01:46

ทริปบวงสรวงพระบาทวัดเขาบางทราย 7พค.53 ( 2 )
 
9 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีกำไลเพชรฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระเจดีย์,รอยพระบาท,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดเขาบางทราย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯและทุกๆดวงจิต
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ถวายทองคำฯบูรณรอยพระบาทฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้จงปรากฏเป็นบุญใหญ่ ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดกาลตลอดสมัยตามพุทธประสงค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และให้สถานที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ จงมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชพรรณธัญญหารอุดมสมบูรณ์ มีทรัพย์ในดินสินในน้ำ และเจริญด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นเครื่องเกื้อกูลให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธา มีกำลังประกอบบุญกุศลทุกอย่างตามที่ได้อธิษฐานไว้ถวายพระฯ ได้ตามประสงค์จงทุกประการตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานตามความปรารถนาของทุกท่านทุกตนเทอญฯ
หมายเหตุ พิธีบวงสรวงในปีนี้ช้าไปประมาณ 3 เดือน ปกติจะบวงสรวงกันในเดือน 3 ของทุกปีครับ
ปล.ทำสมาธิถวายพระฯ มีความสุขมากครับ ข้างบนนี้มองลงไปเห็นเมืองที่วุ่นวาย ที่นี่ก็สงบลงไปโดยปริยายเลยครับ

อภิญญา 28-05-10 01:57

ทริปบวงสรวงพระบาทวัดเขาบางทราย 7พค.53 ( 3 )
 
9 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีกำไลเพชรฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระเจดีย์,รอยพระบาท,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดเขาบางทราย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯและทุกๆดวงจิต
หมายเหตุ พระป่าเลไลยก์เมื่อปีที่แล้วพวกเราบวงสรวงซ่อม สักพักก็มีคณะมาบวงสรวงทาสีใหม่เดี๋ยวนั้นเลยครับ สาธุ บุญพระท่านสงเคราะห์จัดสรรให้เสร็จสรรพ
ปล.ถ้ามีโอกาสก็จะทำถวายพระกันทุกปีครับ ตอนนี้บนมณฑปครอบรอยพระบาทและสถานที่ต่างๆได้รับการดูแลดีขึ้นมากเลยครับ สาธุ พบกันใหม่ปีหน้าครับ

อภิญญา 28-05-10 02:04

ทริปบวงสรวงพระบาทวัดเขาบางทราย 7พค.53 ( 4 )
 
7 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีกำไลเพชรฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระเจดีย์,รอยพระบาท,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดเขาบางทราย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯและทุกๆดวงจิต
หมายเหตุ ท่านฤทธิ์เป็นตัวแทนคณะปิดทองพระเกศพระนอน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ตอนนี้มีธงธรรมจักรและธงชาติไทยสวยเด่นเป็นสง่าอยู่หน้ามณฑปครอบรอยพระบาทด้วยครับ
ปล.พวกเราปรารถกันเรื่องเมืองพระรถ เมืองศรีพโล ด้วยครับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:30

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด