อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #21  
เก่า 19-03-10, 11:09
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53 ( 21 )

พิธีบวงสรวงวันมาฆบูชามหาจาตุรงคสันนิบาตพระอรหันต์อภิญญาหก 1,250 รูป 28กพ.53
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-180-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-179-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-181-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-182-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-183-jpg
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาคุณพระรัตนตรัย
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา น้อมถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ ตลอดถึงพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนา และได้สถิตย์สถานอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้และบุญแห่งมหาอภิญญาจาตุรงคสันนิบาตของพระทุกพระองค์นับแต่องค์สมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้นมา ที่พร้อมใจกันมาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย เพื่อร่วมกันประกาศพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดอายุพระศาสนาของพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เป็นกำลังสืบต่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยของพระทุกพระองค์ทั้งในกาลนี้และในกาลข้างหน้า จงสามารถปฏิบัติตนเข้าถึงได้ทั้งปฏิสัมภิทัปปัตโต ฉฬภิญโญ เตวิชโช สุขวิปัสสโก หากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอให้มีพระบารมีเต็มได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนา ตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ของพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯตราบดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ พวกเราได้อธิษฐานบวงสรวงบนยอดเขาพระฉาย ด้านหน้าพระสงฆ์รูปพระโมคคัลลาน์ ใกล้ๆกับรอยพระนั่งพระเจ้าสี่พระองค์ รอยพระพุทธบาทฯ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันล่วงมาแล้ว 2,553 ปี คงเหลืออายุพระศาสนาอยู่ 2,447 ปี
ปล.มีพระสงฆ์และคณะฯ ท่านขึ้นมาเจริญสมาธิสวดมนต์ถวายพระบรมสารีริกธาตุ ได้พบท่านโดยบังเอิญได้ถวายปัจจัยและรูปภาพพระหัตถ์เป็นที่ระลึกในการนี้ให้พระและทุกๆท่าน เพื่อร่วมโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯด้วยครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (19-03-10), พุทธรักษา (19-03-10), จิตประภัสสร (25-05-10), ปาริฉัตรมณี (19-03-10), นำธรรม (14-05-10), เดชะบุญ (19-03-10), Eang (24-03-10), Rich (19-03-10), suwaphat (19-03-10)
  #22  
เก่า 19-03-10, 19:47
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53 ( 22 )

หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ปรารถกันเรื่องประวัติของสถานที่และความเป็นมาของพิธีจาตุรงคสันนิ บาตของพระฯ และได้ร่วมกันอธิษฐานจิตกลับมายังสถานที่แห่งนี้ เมื่อท่านฤทธิ์ได้สำเร็จเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาล คณะเราได้ขออาราธนาท่านประกอบพิธีจาตุรงคสันนิบาตบนยอดเขาแห่งนี้ในวันเพ็ญเดือนสาม ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และพวกเราทั้งหมดจะร่วมกันอุปฐากพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญฯ
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-184-jpg

พวกเราปิดไฟและเดินทางลงจากยอดเขา มาดูพระอุโบสถที่หลวงพ่อฯท่านกำลังบูรณ ปรากฏว่าท่านได้สร้างใหม่เป็นทรงมงกุฏเหมือนได้ที่ตั้งใจไว้เลยครับ พวกเราทำประทักษิณาวัตรบนยอดเขารอบพระอุโบสถ ในระหว่างที่พุทธศาสนิกชนได้ประทักษิณาวัตรกันรอบเขาพระฉาย นับเป็นรอบประทักษิณาวัตรที่มีระยะทางไกลที่สุดเลยครับ แต่ทุกท่านก็มีความสุขและตั้งใจที่จะบูชาคุณพระรัตนตรัยกันจริงๆครับ พวกเราลงมาถึงด้านล่างพร้อมกับขบวนพระที่แห่มาถึงพร้อมกันโดยบังเอิญพอดีครับ
ปล.ผู้คนมาร่วมทำบุญกันเยอะจริงๆครับ มีการออกร้านการละเล่นพื้นบ้านกันมากมายด้านนอกวัด เป็นที่ครึกครื้นกันมากครับ ที่สำคัญอาหารและขนมที่น้องเก้าเล็กๆชอบเต็มเลย
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-185-jpg   อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-178-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (19-03-10), จิตประภัสสร (25-05-10), นำธรรม (14-05-10), Eang (24-03-10), Rich (19-03-10), suwaphat (19-03-10)
  #23  
เก่า 19-03-10, 20:00
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53 ( 23 )

อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-186-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-187-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-188-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-189-jpg
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระพุทธรูป,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์,พระอุโบสถ,มณฑปครอบรอยพระบาท,พระวิหาร,สังฆทาน,ค่าน้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดพระฉาย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-190-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-191-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-192-jpg
หมายเหตุ ทุกปีส่วนใหญ่ที่พระฉายจะมีผึ้งมาทำรัง มีอยู่ปีหนึ่งได้อธิษฐานให้ผึ้งท่านช่วยวาด,รักษาพระฉายให้ชัดอยู่ในสภาพจริงๆตลอดไปตราบสิ้นอายุพระศาสนาฯ หลายปีผ่านไปมาถึงปีนี้บังเอิญผึ้งท่านลงมาทำรังตรงองค์พระฉายพอดี ซึ่งปกติจะทำรังอยู่ด้านข้างพระฉายเท่านั้น
ปล.ดีใจและมีความสุขมากในวันนี้ คำอธิษฐานที่ผ่านมาหลายปีเป็นจริงในวันเดียวกันทั้งสองอย่างเลย หลังจากที่ครั้งแรกได้อธิษฐานซ่อมมณฑปครอบรอยพระบาท และได้พบรอยพระบาทจริงๆอยู่ด้านล่าง

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (19-03-10), จิตประภัสสร (25-05-10), นำธรรม (14-05-10), Eang (24-03-10), Rich (19-03-10), suwaphat (19-03-10)
  #24  
เก่า 19-03-10, 20:09
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,229
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57235
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53 ( 24 )

อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-193-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-194-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-195-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-196-jpg
จากนั้นพวกเราก็เดินชมรอบบริเวณวัดและทำบุญกันไปเรื่อยๆตามอัธยาศรัยครับ วัดเจริญขึ้นมากครับ พระอุโบสถก็เกือบจะแล้วเสร็จแล้ว ส่วนมณฑปครอบรอยพระบาทก็กำลังเริ่มบูรณคาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้คงจะเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับ ปีหน้าอาจจะได้มาทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-200-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-201-jpg
อภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-197-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-198-jpgอภิญญา-ทริปทำบุญวันมาฆบูชา 28 กพ.53-18-199-jpg
ปล.ระหว่างเดินกลับก็แอบแซบกันเล็กน้อยพอรองท้อง มาจบด้วยมาม่ากันอีกนิดหน่อยก่อนแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านกันอย่างมีความสุข อิ่มบุญกันมากๆ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 5 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (19-03-10), จิตประภัสสร (25-05-10), Eang (24-03-10), Rich (19-03-10), suwaphat (27-03-10)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:38


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่