อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ทริปบวงสรวงฉลองวันพระทุกพระองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์และที่สุดขอบฟ้า (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/678-อภิญญา-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)

อภิญญา 28-07-10 23:54

ทริปบวงสรวงฉลองวันพระทุกพระองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์และที่สุดขอบฟ้า
 
4 Attachment(s)
พวกเราพร้อมกันแล้วออกเดินทางในเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 24 กค.53 ก่อนออกเดินทางก็ได้บวงสรวงทำบุญตามปกติกันครับ และเริ่มที่วัดแรกกันเลยนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ถวายทองคำปิดบูรณองค์พระพุทธรูปฯ ด้วยบุญของพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงปรากฏเป็นแผ่นทองคำแก้วมณีโชติฯ ปิดบูรณองค์พระทุกองค์ พระวิหาร และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นเป็นอัศจรรย์อลังการของพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ และยังคำอธิษฐานของข้าพระพุทธเจ้าที่ประสงค์จะแสดงบุญพระให้ปรากฏ ถวายเป็นพุทธบูชาฯให้เป็นดังประสงค์ ให้เป็นดั่งคำอธิษฐาน ถวายพระฯนับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานจงทุกประการเทอญฯ
หมายเหตุ พระท่านสงเคราะห์รับทุกพระองค์ ทองเป็นรูปพระนั่งคุกเข่าพนมมืออธิษฐานจิตมีฉัพพรรณรังสีกระจายออกไปตามคำอธิษฐานด้วยครับ สาธุ วัดนี้พวกเรามาทำบุญกันหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา ในที่สุดก็ได้บูรณพระประธาน,พระพุทธรูป,พระอุโบสถฯ จนแล้วเสร็จ ถวายพระฯกันจนได้ครับ สาธุ
ปล.อิ่มบุญกันแต่เช้าเลยนะครับ มีคุณลุงมาทำความสะอาดพระวิหาร คอยอำนวยความสะดวกให้และได้ให้ปัจจัยเป็นกำลังใจในการรักษาสมบัติของพระฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯด้วยครับ

อภิญญา 30-07-10 00:35

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 2 )
 
4 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟ,อาหารปลา,ทานคนพิการและผู้ยากไร้ฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ,หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ
หมายเหตุ นอกจากต้นโพธิ์ลอยน้ำมาติดที่ท่าวัดแล้ว ที่รากโพธิ์ยังมีพระพุทธรูปนอนหินทรายแดงติดมาด้วยครับ และบางทีชาวบ้านก็เห็นแสงสว่างจากองค์พระนอน จึงได้ถวายพระนามพระพุทธรูปปางไสยาสน์หินทรายแดงนี้ว่า"หลวงพ่อแดง แสงกายสิทธิ์" สาธุ
ปล.วัดนี้ต้นโพธิ์มีหลายต้นมากครับ ต้นใหญ่ก็มีผ้าเหลือง ผ้าสามสี ผูกอยู่โดยรอบครับ ถามเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านก็ไม่ทราบว่าต้นไหนเป็นต้นที่ลอยน้ำมาครับ แต่เข้าใจว่าต้นนั้นคงตายไปแล้ว ที่พวกเราเห็นนี่เป็นรุ่นลูกๆ หลานๆโพธิ์ต้นที่ลอยน้ำมาครับ

อภิญญา 30-07-10 10:05

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 3 )
 
6 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองน้ำมันตะเกียงเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์,พระพุทธรูป,พระอัครสาวก,พระสาวก,เจ้าแม่กวนอิม,สังฆทาน,วิหารทาน,ระฆัง,น้ำไฟ,ค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลสัตว์ฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พระแม่กวนอิม ทรงแสดงเมตตาธรรมซึ่งเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สาธุ ส่วนรูปเป็นภาพเมฆที่อยู่เหนือองค์พระแม่ ถ่ายภาพไว้ตอนอธิษฐานจิตไหว้พระ ไหว้พระแม่ฯครับ เหมือนท่านมาสงเคราะห์และรับซึ่งบุญพุทธบูชาฯและเครื่องสักการะเพื่อสงเคราะห์ซึ่งพวกเราทั้งหลายครับ (ปรับแสงให้เข้มเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น)
ปล.เจ้าตูบน้อยหรือเจ้ากวางทอง มีคนเอามาปล่อยที่วัด น่าสงสารมาก คงคิดถึงแม่ แต่ก็ยังโชคดีมีผู้ใจบุญหลายท่านสงเคราะห์ สาธุ
Attachment 20134Attachment 20130

ก้อนดิน 30-07-10 14:50

ไปทำบุญมาเหมือนกัน
 
18 Attachment(s)
ขออนุโมทนาในบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่พี่ ELLE และเพื่อนพ้องได้ทำมาดีแล้วด้วยครับ ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาผมก็ได้พาครอบครัวไปทำบุญมาเช่นกันครับ ไปร่วมงานอัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาขึ้นประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์สวนป่าศรีราชา เขาพระครู จังหวัดชลบุรีมาครับ ได้ร่วมถวายปัจจัยร่วมสร้างพระและฐานสำหรับประดิษฐานองค์พระและผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน ร่วมถวายน้ำดืมสำหรับใช้ในงานจำนวน 600 ขวด และทางพระอาจารย์เจ้าอาวาสขอให้ช่วยเป็นช่างภาพให้ก็เลยมีรูปภาพในงานมาฝากให้ชมกันบางส่วน เริ่มตั้งแต่รูปตอนเททองหล่อองค์พระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงภาพในงานอัญเชิญองค์พระขึ้นประดิษฐานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ครับ

อภิญญา 31-07-10 11:13

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 4 )
 
7 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองของไหว้เครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระอัครสาวก,พระสาวก,เจ้าแม่กวนอิม,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟ,ที่ดิน,กำแพงวัดฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิต
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม ผู้ทรงทอดพระพักตร์ไปยังสี่ทิศ มีพระหัตถ์นับพัน ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและกรุณาช่วยเหลือสรรพชีวิตทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้า
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ได้โปรดประทานพระหัตถ์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณานั้น ช่วยเหลือข้าพเจ้าและหมู่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยเทอญฯ
หมายเหตุ พระงามมากครับ งามด้วยบุญ ด้วยธรรมที่ท่านได้เข้าถึงแล้วครับ
ปล.มาเช้าๆก็ดีนะครับ ผู้คนไม่ค่อยเยอะ ทำบุญกันสะดวกสะบายดี

อภิญญา 01-08-10 01:21

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 5 )
 
7 Attachment(s)
สวดมนต์ทำสมาธิอธิษฐานจิตประทักษิณาวัตรฯ ถวายบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา บูชาคุณพระรัตนตรัย,พระโพธิสัตว์,พรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ,บิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกๆท่าน และทุกดวงจิตฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาและร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ จงปรากฏเป็นบุญพุทธบูชาฯใหญ่คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ให้ผู้ประพฤติธรรมมีดวงตาเห็นธรรม ให้พระโพธิสัตว์มีพระบารมีเต็ม ได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
หมายเหตุ ท่านให้กำหนดจิตจำพระพักตร์และพระเนตรอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระกรุณาขององค์พระแม่ฯ และน้อมเข้ามาสู่จิตของตน ให้ทรงความเมตตาและกรุณาตามที่พระท่านสอนให้ครบถ้วนทุกประการครับ อันนี้เป็นบุญใหญ่นะครับ พระท่านตรัสว่า บุคคลใดเจริญเมตตา วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง จิตบุคคลนั้นไม่ว่างจากฌาณ ให้บุญเมตตาของพระทุกพระองค์ได้ปรากฏโปรดโลก เป็นแสงธรรมส่องสว่างในใจตน และในดวงจิตทุกดวงจิตตลอดไป
ปล.พวกเราโชคดีที่พระท่านสงเคราะห์ ก็ทำตนให้เหมาะกับที่พระท่านทรงเมตตาสงเคราะห์กันด้วยนะครับ ไม่ว่าชาตินี้ ชาติหน้า หรือชาติไหนๆ ก็คงไม่สามารถตอบแทนพระคุณท่านได้หมด ทำได้เต็มที่ก็คือทำตามที่ท่านสอน เอาตัวให้รอด อย่าให้เป็นภาระแก่ใครครับ

อภิญญา 02-08-10 12:38

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 6 )
 
5 Attachment(s)
ถวายสร้อยคอทองคำ 2 เส้นปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์,พระสมเด็จองค์ปฐม,พระเกศ,พระพุทธรูป,พระวิหาร,สังฆทาน,เทียนพรรษา,ผ้าไตรจีวร,ผ้าอาบน้ำฝน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหนองหญ้าปล้อง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯและทุกดวงจิต
หมายเหตุ พระสมเด็จองค์ปฐม พวกเราได้มาร่วมสร้างและร่วมเทปูนหล่อพระเศียร ในครั้งนั้นป้าอ้วน ได้ถวายสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองสลึงใส่ลงในพระเศียรพระเพื่อรองรับพระบรมธาตุ และหล่อพระเศียรฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ในงานนี้หล่อพระเกศ(พระรัศมี) พี่โอ๋และป้าอ้วน ก็พลาดไม่ได้ ถวายอีกคนละเส้น รวมเป็นสามเส้น น้ำหนักสองบาทพอดีครับ (หลายท่านสงสัยว่ากิจการลูกชิ้นยักษ์ป้าอ้วน คงจะขายดีมากๆครับ)
ปล.พวกเรามาทันหล่อพระกันอีกแบบบังเอิญตามปกติครับ ถึง 13.00 น.เวลาหล่อพอดี และพระท่านสงเคราะห์ให้ได้ที่นั่งอธิษฐานจิตหล่อพระแบบหน้าสุดๆครับ หน้าบายศรีหน้าองค์พระใหญ่พอดีอีกเหมือนเดิมครับ ซึ่งแต่เดิมไม่มีใครนั่งเลย พอคณะสว.ท่านนั่งผู้คนก็หลั่งไหลกันมา หลบแฟลชกันไม่ทันเลยครับงานนี้

อภิญญา 04-08-10 00:31

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 7 )
 
5 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระชำระหนี้สงฆ์,พระวิหาร,สังฆทาน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดหนองหญ้าปล้อง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิต
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ขอน้อมถวายทองคำฯอธิษฐานเนรมิตสร้างพระเกศอันเปรียบประดุจพระรัศมีพระฉัพพรรณรังสีแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสิกขีทศพลที่๑ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯในมหาปุริสลักขณะ๓๒ประการ และอนุพยัชนะ๘๐แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ฯจงปรากฏเป็นบุญใหญ่ ส่องสว่างคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงปรากฏเป็นแสงรัศมีฉัพพรรณรังสีส่องสว่างในดวงจิตของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ให้ได้เข้าถึงบุญ เข้าถึงธรรมของพระทุกพระองค์ทั้งหมด นับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ พิธีบวงสรวงโดยอาราธนาพระฯ หลวงพ่อฯมาเป็นประธาน ทำเอาเมฆลมครึ้มกันเลยครับ แต่ที่สำคัญมากๆก็คือตลอดเวลาที่หล่อพระฯ มีลมพัดข้าวตอกลอยมาหล่นบนศรีษะพวกเราตลอดเวลาด้วยครับ ท่านบอกว่าเป็นมงคลยิ่ง
ปล.ทักทายปราศรัยกันอย่างพอหอมปากหอมคอ พวกติดตามบุญพระก็เป็นแบบนี้แหละครับ ไปไหนก็ไปเจอกัน เรียกว่าไม่พลาดจากบุญพระกันเลย สาธุ

อภิญญา 05-08-10 00:39

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 8 )
 
6 Attachment(s)
หลังจากบวงสรวงเสร็จท่านก็รวบรวมทองคำเพื่อนำไปหล่อพระเกศครับ ได้ทองประมาณร้อยกว่าบาทครับ แต่ดูแล้วน่าจะเกินมากครับ เพราะมีหลายท่านนำไปถวายทีหลัง และหลายท่านก็นำไปใส่ในเบ้าหลอมด้วยตนเองด้วยครับ ท่านนำทองคำมาประกาศให้ทุกท่านร่วมโมทนากันและร่วมกันใส่ทองลงในเบ้าหลอมครับ
ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อฯท่านมากันอย่างคับคั่งเลยครับ ทั้งพระทั้งฆราวาสมากันแน่นขนัด วันนี้ได้ทำบุญหลายอย่างได้ถวายร่มกั้นแดดให้พระสงฆ์ด้วยครับ ลืมบอกไปอีกนิดครับ ได้ยินมาว่าพระที่ท่านสร้างนี้ใช้งบประมาณ 11 ล้านบาทครับ หน้าตักพระ 10 วา 1 ศอก 8 นิ้วครับ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะถอดแบบเอาไว้ด้วยนะครับ ต่อไปจะสร้างได้ง่ายขึ้นมากครับ (อันนี้พวกเราก็ได้ทำบุญถวายพระฯกันไปเรียบร้อยโรงเรียนอภิญญาแล้วนะครับ มีเจ้าภาพจองแบบพระนี้ไว้ 4 วัดแล้วครับ ได้บุญเพิ่มต่อไปอีก ดีมากครับบุญแบบนี้ สาธุ)
ปล.พวกเราเก็บเสียงท้องร้องกันด้วยครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะพาไปทานข้าวเช้านะใจเย็นๆครับ

อภิญญา 06-08-10 10:26

ทริปวันเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 53 ( 9 )
 
5 Attachment(s)
เจริญสมาธิสวดมนต์ภาวนาอิติปิโส๑๐๘ฯ คาถาเงินล้านฯ น้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาถวายพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนานฯและทุกดวงจิต
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา สร้างพระเกศแก้วมณีโชติฯ ด้วยบุญของพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงปรากฏเป็นพระเกศแก้วรัศมีฉัพพรรณรังสีมณีโชติฯ คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯ พระเกศแก้วรัศมีฉัพรรณรังสีมณีโชติฯ ในมหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการ อนุพยัญชนะ ๘๐ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้นนี้ จงปรากฏเป็นบุญใหญ่เติมเต็มบุญกุศลบารมีของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิต ให้เต็มด้วยบุญพระทุกพระองค์ ด้วยธรรมพระทุกพระองค์ ได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ ตามที่ได้อธิษฐานไว้โดยครบถ้วนทุกประการ นับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญฯ
หมายเหตุ ได้ถวายปัจจัย,เทียน,ผ้าอาบน้ำฝนฯ ถวายหลวงพ่อโนรี , ถวายหลวงพี่ชัยวัฒน์ ในงานบุญตามรอยพระบาททุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ท่านถามเรื่องโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ พวกเราก็ว่าตามนั้นครับ โมทนาบุญทุกอย่างทั้งหมดนับแต่สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นมาเลยครับ บุญมหาศาลจริงๆครับ สาธุ
ปล.ได้แจกหนังสือหลวงพ่อฯ เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญกันด้วยครับ มีความสุขยิ่มแย้มอิ่มบุญกันถ้วนหน้า สาธุ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:09

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด