อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ทริปทัวร์บุญพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/732-อภิญญา-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AF%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%8C.html)

อภิญญา 06-10-10 23:34

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์
 
8 Attachment(s)
พวกเราผ่านวัดเกตุมวดีเห็นพระเจดีย์สีทองอร่ามจึงได้ตัดสินใจแวะเข้าไปทำบุญ อันนี้นอกโปรแกมอีกแล้วครับท่าน บังเอิญได้ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องโมเสสทองคำปิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ฯ เวลาผ่านมาหลายปีตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับ จำเป็นต้องแวะไปฉลอง ไปชื่นชมบุญพระกันครับ
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระศรีอาริยเมตไตรย,พระวิหาร,โรงพยาบาล,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดเกตุมวดีศรีวราราม ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ ได้ร่วมสร้างพระศรีอาริยเมตไตรยและโรงพยาบาลพร้อมเครื่องมือแพทย์ด้วยครับ สาธุ ตอนนี้ที่วัดกำลังซ่อมรูปปั้นยักษ์หน้าวัดด้วยครับ ท่านใดสนใจเชิญร่วมบริจาคได้เลยที่วัดครับ สาธุ
ปล.ต่อไปพวกเราจะไม่เห็นพระบรมธาตุเจดีย์องค์สีขาวอีกแล้วตอนผ่านเส้นทางนี้ จะเป็นสีทองเหลืองอร่ามงดงามสดใสอย่างที่เห็นนี่แหละครับ โมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ เสร็จเสียที

อภิญญา 06-10-10 23:53

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 2 )
 
7 Attachment(s)
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานบูรณพระบรมธาตุด้วยทองคำฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงรวมตัวกันเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้พระศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นเป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานจนหมด และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้ายฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ พระบรมธาตุเจดีย์อธิษฐานให้พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ได้มาอธิษฐานบำเพ็ญโพธิสมภาร เพื่อเป็นพระโปรดโลกต่อไปในอนาคตกาลทุกพระองค์ฯ สาธุ
ปล.วันนี้มีความสุขมาก ฝนตกแต่เช้าตอนเราออกมา และก็ตกและก็หยุดทุกที่ที่เราแวะไป พระท่านสงเคราะห์ เหมือนพรมน้ำมนต์อวยชัยให้พวกเราครับ สาธุ ทริปนี้ได้ถือโอกาสทำบุญวันเกิดให้ฐากูรไปด้วยเลยครับ

อภิญญา 08-10-10 12:07

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 3 )
 
9 Attachment(s)
ท่านอ่านหนังสือประวัติพระพุทธศาสนาฯ มาถึงตอนที่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จโปรดท่านอาฬวกยักษ์ และอาฬวกยักษ์ได้เข้าถึงธรรม พวกเราจึงประสงค์จะไปกราบพระปางโปรดอาฬวกยักษ์ที่ได้ร่วมสร้างถวายพระฯ ให้สมดังประสงค์ของหลวงพ่อโต ณ สำนักปู่สวรรค์ ปัจจุบันสถาบันพระสังฆาธิการฯ และได้แยกออกมาตั้งเป็นวัดหุบผาสวรรค์ อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระปางโปรดอาฬวกยักษ์ครับ
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระศรีอาริยเมตไตรย,พระวิหาร,โรงพยาบาล,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างสถาบันพระสังฆาธิการและวัดหุบผาสวรรค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พอมาถึงพระอาทิตย์ก็ทรงกลดเลยครับ พวกเราบวงสรวงอธิษฐานจิตบูชาพระฯที่หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่๑
ปล.สถานที่ยังเงียบสงบ นึกถึงวันเก่าๆนะครับ และทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พระสอนไว้ทุกประการ มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น เสื่อมไปในท่ามกลางและก็จักสลายตัวไปในที่สุด

อภิญญา 09-10-10 11:42

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 4 )
 
7 Attachment(s)
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างพระปางโปรดอาฬวกยักษ์ฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงรวมตัวกันเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้พระศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นเป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานจนหมด และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้ายฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ พวกเราทำความสะอาดพระฯและบริเวณรอบๆ ก่อนจะถวายเครื่องสักการะและอธิษฐานจิตบวงสรวงบูชาพระฯ ได้สอบถามหลวงพ่อฯ ท่านเล่าว่าพึ่งตั้งวัดหุบผาสวรรค์เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 ที่ผ่านมานี่เองครับ และมีโครงการจะยกพระสูงขึ้นไปอีก 10 เมตร พร้อมทั้งสร้างวิหารแก้วรูปเพชรประดิษฐานพระฯ ซึ่งจะทำให้มองเห็นพระได้จากถนนเพชรเกษมทีเดียวครับ งานนี้พวกเราไม่พลาดรีบทำบุญกันก่อนเลย สาธุ ส่วนท่านใดสนใจจะทราบประวัติพระปางนี้ก็เชิญอ่านได้ที่นี่ครับ /อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/375-อภิญญา-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-16-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89.html โพสเป็นธรรมทานไว้โดยท่านนาคน้อย
ปล.สร้างเสร็จแล้วคงงามมากนะครับ ที่วัดนี้ได้เลี้ยงอาหารน้องหมาด้วยครับ

อภิญญา 10-10-10 23:55

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 5 )
 
6 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,พระสีวลี,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดถ้ำเขาพระ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ ติดกับสถาบันสังฆาธิการมีวัดถ้ำเขาพระ พวกเรามาแล้วจึงได้แวะสำรวจรอยพระบาทกันต่อเลยครับ ท่านคิดว่าน่าจะมีรอยพระบาทแล้วก็มีจริงๆครับ พระท่านสงเคราะห์ สาธุ
ปล.ไม่แน่ใจว่าเคยมาสำรวจรอยพระบาทที่นี่หรือเปล่า ไม่ได้รับการบันทึกไว้ ครั้งนี้นับเป็นโชดดีจริงๆครับ

อภิญญา 11-10-10 15:05

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 6 )
 
7 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,พระสีวลี,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดถ้ำเขาพระ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ

คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานถวายทองคำบูรณรอยพระบาทฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงรวมตัวกันเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้พระศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นเป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานจนหมด และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้ายฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ หลวงพ่อฯท่านเปิดถ้ำและเปิดไฟให้เข้ากราบไปกราบพระฯ และบอกบุญให้พวกเราได้ทำ พวกเราทำถวายพระฯร่วมสร้างวัด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระศาสนาฯแล้ว ท่านให้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์ พวกเราก็มอบให้ฐากูรเป็นพระของขวัญวันเกิด จากนั้นก็สวดมนต์บูชาพระฯกันครับ หลวงพ่อฯท่านไปทำภารกิจ พวกเราก็ว่าจะไปสำรวจรอยพระบาทในถ้ำอีกนิด เดินมาใกล้ๆชมพระ ก็ต้องพบกับความประหลาดใจและดีใจมากตรงกลางแท่นพระเป็นหลุมลึกลงไป อันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันครับ สาธุ
ปล.พระแก้วมรกตและพุทธรูปทรงเครื่องพระจักรพรรดิ์แบบเขมร พระพุทธรูปแกะจากไม้ทั้งองค์ครับ ท่านสร้างได้สวยงามแปลกตามดีมากครับ สาธุ สอบถามได้ความว่าหลวงพ่อที่มาพบท่านแรกเป็นพระธุดงค์ชาวเขมรครับ สาธุ

อภิญญา 11-10-10 15:17

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 7 )
 
6 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรบูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระวิหาร,พระสีวลี,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดถ้ำเขาพระ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พวกเราทำความสะอาดและปิดทองรอยพระบาทฯ เสร็จแล้วก็บวงสรวงทำประทักษิณาวัตรรอบรอยพระบาทและพระแท่นฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ แท่นพระ,แท่นพระบาทฯนี้มีทางเดินโดยรอบครับ จากนั้นก็กลับลงมาระหว่างทางได้พบรอยพระบาทได้ทำความสะอาดและถวายดอกไม้บูชาฯ ไม่ให้รอยพระบาทร้างลา ให้เป็นไปตามคำอธิษฐานถวายพระทุกประการครับ สาธุ
ปล.สอบถามจากชาวบ้านไม่มีใครรู้ประวัติรอยพระบาทเลย ท่านพาก็เห็นมีมาตั้งแต่ท่านเด็กๆกันแล้ว หน้าถ้ำมีพระศรีมหาโพธิ์ใหญ่เกิดขึ้นเองด้วยครับ สาธุ

อภิญญา 12-10-10 23:44

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 8 )
 
8 Attachment(s)
พวกเราเดินทางกลับเข้าไปในตัวเมืองเพชรบุรี บังเอิญผ่านบ้านมณีเลื่อน ซึ่งพวกเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระธาตุเสด็จ คุยกันไปคุยกันมาสักพัก มองเห็นเมฆเป็นรูปพระผุดขึ้นมาจากภูเขา ท่านคิดว่าน่าจะมีรอยพระบาทหรือของสำคัญของพระเป็นแน่ครับ หากไม่เกินวิสัยพระท่านสงเคราะห์วันหน้าคงมีโอกาศได้gsktไปสำรวจด้วยกันนะครับ สาธุ
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรบูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระไตรปิฏก,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,โรงพยาบาลพระจอมเกล้า,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดมหาธาตุเพชรบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ พวกเรามาร่วมบูรณองค์พระบรมธาตุและร่วมถวายฉัตรทองคำฯ วันนี้คณะเราก็เดินทางมาฉลองเสร็จสิ้นการบูรณพระพุทธรูปรอบวิหารคต,พระบรมธาตุเจดีย์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ปล.พระแผนที่ประเทศไทย ท่านสร้างกันถวายเป็นพุทธบูชาฯ เพื่อให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ตั้งแห่งพระศาสนาและมีความร่มเย็นเป็นสุข ถวายประดิษฐานตามพระอารามสำคัญทั่วประเทศไทยครับ สาธุ

อภิญญา 13-10-10 09:36

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 9 )
 
12 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรบูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระไตรปิฏก,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,โรงพยาบาลพระจอมเกล้า,โคมไฟ,กรอบกระจกประดิษฐานพระ,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดมหาธาตุเพชรบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานถวายทองคำบูรณพระพุทธรูปและพระบรมธาตุฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงรวมตัวกันเป็นบุญใหญ่คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมดทั่วสากลพิภพในตลอดกาลตลอดสมัย ให้พระศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ และขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพระพุทธเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ สมบัติของพระทุกพระองค์ทั้งหมด ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นเป็นอัศจรรย์อลัการยิ่งๆขึ้นไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานจนหมด และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้ายฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
หมายเหตุ ในที่สุดก็สำเร็จทุกอย่างตามประสงค์ที่ทุกท่านตั้งใจทำถวายพระฯกันแล้วนะครับ สาธุ ในการบูรณครั้งนี้ได้ติดโคมไฟแสงสว่างเพิ่มรอบฐานองค์พระบรมธาตุ และทำกรอบกระจกประดิษฐานพระรอบพระวิหารคตด้วยครับ ป้องกันอันตรายและฝุ่นละอองให้องค์พระพุทธรูปฯ
ปล.ขณะทำประทักษิณาวัตรมีเมฆปรากฏเป็นรูปพระในอริยาบถต่างๆด้วยครับ พระท่านสงเคราะห์ สาธุ

อภิญญา 14-10-10 12:03

ทริปฉลองพระฯตามรอยนางพันธุรัต ตำนานพระสังข์ ( 10 )
 
7 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมพลอยสีลูกแก้วฯ ประทักษิณาวัตรบูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระไตรปิฏก,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,โรงพยาบาลพระจอมเกล้า,โคมไฟ,กรอบกระจกประดิษฐานพระ,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างพระฯหลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดมหาธาตุเพชรบุรี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ เมืองเพชรบุรี หรือที่พวกเราเรียกว่าอยุธยาที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะเอกลัษณ์อันโดดเด่นของลายปูนปั้นเมืองเพชรที่ไม่เป็นสองรองใคร วันนี้ก็ยังคงงดงามเกินบรรยายอยู่เหมือนเดิม
ปล.พวกเรากลับเข้ามาในพระวิหารเพื่อทำบุญถวายพระฯกันอีกรอบก่อนกลับ ก็เป็นเวลาที่ท่านทำความสะอาดและกำลังจะปิดพระวิหารพอดี ใกล้ค่ำแล้วคิดว่าไม่น่าจะไปเขานางพันธุรัตได้ทัน แต่ก็ตัดสินใจเดินทางไป นึกในใจว่าไม่เป็นไรทำแต่พอดีให้ได้รู้ว่าอยู่ที่ไหนก่อน วันหน้าจะได้มาสะดวก


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:09

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด