อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > บทสวดมนต์พิเศษ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 21-07-11, 18:31
เกียงจูแหย's Avatar
โรงเรียนอภิญญา พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 857
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 918
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,318 ครั้ง ใน 2,318 ข้อความ
พลังบุญ: 3189
เกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished roadเกียงจูแหย is on a distinguished road
Default คาถาพระอรหันต์

ตำนานคาถาพระอรหันต์
- ครั้ง หนึ่งนานมาแล้วมีพระท่านเข้าไปธุดงค์ในรัฐกระเหรี่ยง ท่านได้ไปปักกลดอยู่ที่ชายป่า ไม่ไกลจากหมู่

บ้านเล็กๆหมู่หนึ่ง รุ่งเช้าได้มีอุบาสิกาคนหนึ่งจากหมู่บ้านนั้นได้มาถวายอาหารบิณฑบาต ท่านได้พักอยู่ที่นั่น

สองสามวัน วันที่ท่านจะเดินทางต่อ หลังจากได้รับอาหารบิณฑบาตจากโยมอุบาสิกานั้น ถามถึงว่า อยู่สุข

สบายดี หรืออายุเท่าไหร่ แล้วทำมาหากินอะไร เป็นต้น

- อุบาสิกาคน นั้นก็ตอบว่า “อยู่สุขสบายดีเจ้าค่ะ ที่หมู่บ้านนี้อยู่กันอย่างสงบๆตามประสาบ้านนอก ช่วยเหลือ

เจือจานกันตามฐานะ ส่วนอายุนั้นดิฉันไม่ได้นับมานานแล้วเจ้าค่ะ ไม่ทราบเดี๋ยวนี้เท่าไรแล้ว สามีดิฉันอายุร้อย

กว่า เสียไปนานแล้ว”

คำพูดของอุบาสิกาซึ่งดูแล้วอายุประมาณ ๔๐ – ๕๐ ปีเท่านั้น กลับบอกว่าอายุเท่าไรจำไม่ได้

ทำให้พระสนใจจึงถามว่า “คุณโยมมีของดีอะไรหรือ จึงมีอายุยืน”

มีเจ้าค่ะ อุบาสิกาเรียนถวาย ดิฉันเองก็อยากถวายท่านเพื่อท่านจะได้ไปบอกคนอื่นๆเป็นธรรมทาน หากเขามี

ศรัทธานำไปปฏิบัติก็อาจได้รับผลอย่างดิฉันได้รับอยู่ก็ได้ เรื่อง มีอยู่ว่า เมื่อตอนที่ดิฉันเป็นสาวในวันที่แต่งงาน

ได้นิมนต์พระมาในงานพิธี พระองค์ที่เป็นประธานซึ่งชาวบ้านส่วนมากเลื่อมใสศรัทธาท่านว่าเป็นพระ อรหันต์

ท่านได้เมตตาให้พระคาถาไว้สวดมนต์ภาวนา จึงขอเรียกพระคาถานี้ว่า พระคาถาพระอรหันต์ โดยสวดจำนวน

จบให้เท่าอายุทุกวัน ดิฉันมีความเลื่อมใสจึงได้ ท่องบ่นภาวนาทุกๆวัน เรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็สวดอยู่เสมอ

เป็นประจำไม่ขาด อานุสงส์ที่ได้ก็เท่าที่ท่านเห็นนี่แหละเจ้าค่ะ ดิฉันก็มีสุขภาพดี อายุมากแล้วก็ยังแข็งแรง สามี

ของดิฉันเขาไม่ค่อยเชื่อ สวดบ้างไม่สวดบ้าง ตอนนี้เสียชีวิตไปนานแล้ว ตอนที่เสียชีวิตอายุร้อยเศษ”

“แล้วคุณโยมทำมาหากินอะไรเล่า”

“ขาย ข้าวสารเจ้าค่ะ” อุบาสิกาตอบ “ที่บ้านขายข้าวสาร โอ่งข้าวสารของดิฉันพอตักขายแล้ว มันก็กลับเต็ม

ขึ้นมาอีกทุกครั้ง ดิฉันได้อาศัยรายได้จากการขายข้าวสารนี่แหละเจ้าค่ะ กินบ้าง ใช้บ้าง ทำบุญบ้าง นี่ก็เป็น

อานิสงส์จากการที่ดิฉันได้สวดมนต์ภาวนาคาถาพระอรหันต์นี้เป็นประจำ จึงขอถวายพระคาถาขึ้นแด่พระคุณ

เจ้าเพื่อที่จะนำไปบอกกล่าวแก่ผู้สนใจ มีศรัทธาในการจะสวดมนต์ภาวนาต่อไป”

หมายเหตุ อาตมาได้พระคาถานี้มาจากประเทศพม่า เมื่อคราวไปอยู่ที่นั่นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๖ เห็นว่าพระคาถา

นี้มีประวัติดี และตัวพระคาถาก็มีความหมายดี รู้คำแปลแล้วสวดมนต์อยู่เสมอก็เป็นการเจริญกรรมฐานไปในตัวด้วย จึงได้

นำมาเผยแพร่ ญาติโยมหลายท่านนำไปใช้ ก็บอกว่าได้ผลดี หากท่านมีศรัทธาก็จงท่องบ่นภาวนาสวดคาถานี้เป็นประจำ

เถิด

พระเมธีวรญาณ

****

คาถาพระอรหันต์


๑. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง นามรูป (ใจ-กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์

๒. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง นามรูป (ใจ-กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์

๓. สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง นามรูป (ใจ-กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์

๔. พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา

นามรูป (ใจ-กาย) ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน

๕. อะนันตัง พะละวัง พุทธัง

พระพุทธเจ้ามีพระกำลังหาที่สุดมิได้

อะนันตัง โตจะรัง ธัมมัง

พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้

อะนันตัง อะริยัง สังฆัง

พระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมิได้

อะนันตัง โพธิมุตตะมังฯ

พระโพธิญาณอันสูงสุดก็หาที่สุดมิได้

(เรียบเรียงจากหนังสือของอาจารย์ธวัชชัย พึ่งชัย)
__________________
ขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยะธิกะบารมีพิเศษในด้านผู้เป็นเอกแห่งกษัตราธิราชทั้งหลาย

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เกียงจูแหย : 21-07-11 เมื่อ 18:56

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ เกียงจูแหย ในข้อความนี้
พรรณวดี (22-07-11), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (22-07-11), มณีโชติ (01-08-11), อภิญญา (21-07-11), ปาริฉัตรมณี (23-07-11), FaRuXue (27-07-11), rossukon (26-09-11)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:42


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่