อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ปกิณกะธรรม

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 08-01-13, 11:15
พุทธรักษา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 568
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 4,086 ครั้ง ใน 4,086 ข้อความ
พลังบุญ: 4163
พุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished road
Default รวมโอวาท.....หลวงพ่อ ๑๐

๑๐.
คนเราเกิดมาในโลกนี้

ไม่ทำความชั่วเลยน่ะ...ไม่มี

ถ้าเราจะชดใช้บาปมันก็ชดใช้กันไม่ไหว

มีทางเดียวในกิจของพระพุทธศาสนา

คือหนีบาป
การภาวนาให้จิตทรงตัว
การคิดถึงคุณพระรัตนตรัย
พยายามรวบรวม บารมี ๑๐ ประการ ไว้ให้ครบถ้วน
พยายามตัด สังโยชน์ ๑๐ ประการให้หมด
จรณะ ๑๕ ปฏิบัติให้ครบถ้วน
มี พรหมวิหาร ๔ ให้ครบถ้วน
ทรง ศีล ให้บริสุทธิ์
มี อิทธิบาท ๔ ทรงตัว
เมื่อมีการทรงตัวดังกล่าวมาแล้วนี้
ลูกรักของพ่อ จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไป
ที่มา: โอวาทหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๑

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พุทธรักษา ในข้อความนี้
พรรณวดี (09-01-13), เพิ่มบุญ (09-01-13), Jira (04-04-13), Rich (08-01-13)
  #12  
เก่า 23-01-13, 13:37
พุทธรักษา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 568
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 4,086 ครั้ง ใน 4,086 ข้อความ
พลังบุญ: 4163
พุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished road
Default รวมโอวาท หลวงพ่อ ๑๑

๑๑.

สำหรับ กรรมบถ ๑๐ ที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรม ศีลก็คือว่าศีลข้อที่ผ่านมาแล้ว

ฝ่ายธรรมชัดๆ ก็คือ


- มโนกรรม ที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่ง

- ไม่พยาบาทจองล้างจองผลาญอย่างหนึ่ง

- มีความเห็นถูกตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างหนึ่ง

ความจริงธรรมทั้ง ๓ ประการนี้ ถ้าอย่างอ่อนๆ ก็เป็นพระสกิทาคามี ถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางๆ ก็เป็นอนาคามี

ถ้าปฏิบัติได้อันดับสูงสุด เป็นอรหันต์เลย ธรรมะ ๓ ประการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อย หนักมาก ใหญ่มาก มีคุณมี
ประโยชน์มาก

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พุทธรักษา : 11-02-13 เมื่อ 09:58

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พุทธรักษา ในข้อความนี้
พรรณวดี (06-03-13), เพิ่มบุญ (23-01-13), Jira (04-04-13), Rich (11-02-13)
  #13  
เก่า 11-02-13, 09:56
พุทธรักษา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 568
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 4,086 ครั้ง ใน 4,086 ข้อความ
พลังบุญ: 4163
พุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished road
Default รวมโอวาท ...หลวงพ่อ ๑๒

๑๒.

".. เราเกิดมาชาตินี้มันทุกข์ ถ้าเราเกิดอีกแสนชาตินี่ มันจะสุขหรือมันจะทุกข์?

เกิด แก่ เจ็บ ตาย ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
มีความหิว ความกระหาย ความร้อน ความป่วยไข้ไม่สบาย ความปรารถนาไม่สมหวัง
การกระทบกระทั่งกับอารมณ์ไม่ถูกใจ การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มีความตายไปในที่สุด
ทุกชาติที่เราเกิดมา มีอาการอย่างนี้ทั้งหมด .."

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พุทธรักษา ในข้อความนี้
พรรณวดี (06-03-13), เพิ่มบุญ (05-03-13), Jira (04-04-13), Rich (11-02-13)
  #14  
เก่า 05-03-13, 14:51
พุทธรักษา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 568
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 4,086 ครั้ง ใน 4,086 ข้อความ
พลังบุญ: 4163
พุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished road
Default รวมโอวาทหลวง่พอ.......๑๓

๑๓.


การที่จะหนีอบายภูมิทั้ง ๔ คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน ต่อไปนั้น
ต้องกำจัดสังโยชน์ คือ อารมณ์ชั่ว ๓ ประการ ให้พ้นจากใจ อารมณ์ชั่วทั้ง ๓ ประการ คือ
๑. ที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิต คิดทำความดีต่อไป
๒. วิจิกิจฉาความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ตอนนี้ตัดทิ้งไป ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์
๓. สีลัพพตปรามาสมีการปฏิบัติในศีลไม่แน่นอน ไม่จริงจัง อันนี้ต้องทิ้งไปหันมากลับมาปฎิบัติในศีลให้แน่นอนและจริงจัง ฆราวาสเพียงแค่ศีลห้า หรือว่ากรรมบถ ๑๐ ใช้ได้แล้ว สำหรับภิกษุสามเณรก็มีศีลของท่าน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พุทธรักษา ในข้อความนี้
พรรณวดี (06-03-13), เพิ่มบุญ (05-03-13), Jira (04-04-13)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:34


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่