อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ปกิณกะธรรม (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1)
-   -   รวมโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ (ฤาษี) (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/2154-อภิญญา-%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5.html)

พุทธรักษา 12-12-12 11:57

รวมโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ (ฤาษี)
 
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://forums.apinya.com/ /><o:p><P style=คำอธิษฐานฯ

<o:p></o:p>
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ

<o:p></o:p>
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานรวมเป็นพุทธบูชาใหญ่ฯ คุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระทุกพระองค์ และสมบัติของพระทุกพระองค์พร้อมร่วมอธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระพุทธรูปและท่านที่อุปฐากรักษาพระศาสนาฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ<o:p></o:p>
ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ<o:p></o:p>
อัปปมาโณ พุทโธ อัปปมาโณ ธัมโม อัปปมาโณสังโฆ
สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุสัมปะสาทานะเจตะโส
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าฯได้บูชาแล้วซึ่งคุณ<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://forums.apinya.com/ /><st1:Per...BCodeIMG w:st=</st1:PersonName>พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้
ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าฯจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ
ทุกประการเทอญฯ
<o:p>ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมีพระทุกพระองค์ได้โปรดประทานกำลังใจให้ สามารถเอาชนะในทุกอย่าง โดยเฉพาะใจตนเอง นับแต่นี้เป็นต้น ของให้ดวงจิตของข้าพเจ้า อย่าได้ว่างจากบุญของพระทุกพระองค์และธรรมของพระทุกพระองค์ชาตินี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายแห่งการเกิดและตายของข้าพเจ้า จักทำตามคำอธิษฐานทุกสิ่งอย่างให้บรรลุ


สัมปติจฉามิ นิพพานนัง ปรมัง สุขขัง สัมปจิตฉามิ
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</o:p>

</o:p>
<o:p></o:p>

พุทธรักษา 12-12-12 12:02

รวมโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ ๑
 
๑.
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

<SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: blue; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: TH">
ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://forums.apinya.com/ /><o:p></o...></P><P style=<o:p> </o:p>

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส <o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น <o:p></o:p>


<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

พุทธรักษา 14-12-12 11:38

รวมโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ ๒
 
๒.

พระพุทธเจ้ารู้ และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

พุทธรักษา 14-12-12 11:42

รวโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ
 
๓.
ขอแจ้งให้ทราบว่าทุกคนที่ต้องการเป็นศิษย์ ไม่ต้องขออนุญาต
ขอให้ปฏิบัติตามนี้ อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นหน้ากันเลยก็รับเป็นศิษย์ คือ

๑.ศิษย์ชั้น ๓ พยายามรักษาศีล ๕ ได้เสมอ อาจจะขาดตกบกพร่องบ้าง
แต่ก็พยายามรักษาให้ครบถ้วนมากที่สุดที่จะทำได้ อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์ชั้น ๓ คือศิษย์ขนาดจิ๋ว
๒.ศิษย์รุ่นกลาง มีปฏิปทาดังนี้ มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ พยายามรักษาอารมณ์ให้ทรงสมาธิเสมอตามสมควร ไม่ละเมิดศีลเป็นปกติ อย่างนี้ขอรับไว้เป็นศิษย์รุ่นกลาง
๓.ศิษย์เอก มีปฏิปทาดังนี้
(ก)รักษาศีล ๕ ครบถ้วนเป็นปกติ
(ข)เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ไม่สงสัยในความดีของท่าน มีอารมณ์ตั้งมั่นว่า
ถ้าตายไปจากคนชาตินี้ ขอไปนิพพานจุดเดียว พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นปกติ

ถ้าปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมานี้ มาพบหรือไม่มา ขออนุญาตเป็นศิษย์ หรือไม่ขออนุญาตก็ตาม
ให้ทราบว่าอาตมารับเป็นศิษย์แล้วด้วยความเต็มใจ


พุทธรักษา 17-12-12 13:22

รวมโอวาท หลวงพ่อ ๔
 

<SPAN><STRONG>๔.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://forums.apinya.com/ /><o:p></o...></P><P style=<o:p></o:p>
ลูกทุกคนของพ่อเป็นคนดี อยู่ในโอวาทขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฉะนั้นลูกทุกคนจึงเป็นที่รักของพ่อ ใครเขาจะเกลียด ใครเขาจะชังลูก เป็นเรื่องของเขา
แต่ว่าพ่อรักลูกทุกคนเสมอกัน ต้องการอย่างเดียว คือ จำนำทางให้ลูกพ้นทุกข์
เข้าไปหาแดนความสุข ที่ไม่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไม่มีความหนักใจแม้แต่นิดเดียว นั้นคือ พระนิพพาน<o:p></o:p>


<o:p></o:p>

พุทธรักษา 17-12-12 13:28

รวมโอวาท (คำสอน) หลวงพ่อ ๕
 
๕.

ลูกรักทั้งหลาย ธรรมส่วนใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสอน ที่พ่อจะปกปิดไว้ไม่มี พ่อสอนหมดทุกอย่าง

เมื่อพ่อตายแล้ว ขอลูกแก้วของพ่อ จงประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยส่วนนี้ทั้งหมด
ในเมื่อขันธ์๕ มันทรงไม่ไหว พ่อก็อยู่ไม่ได้ พ่อสอนลูกอยู่เสมอว่า
ขันธ์๕ เป็นของธรรมดา มัน เกิด แก่ เจ็บ และตายเหมือนกันหมด
ลูกจะเกาะขันธ์ ๕ ของพ่ออยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้
ความดีที่จะเกิดมีขึ้นนั้นไซร้คือการปฏิบัติตนเอง ฟังแล้วก็จำ จำแล้วก็คิด คิดแล้วก็ปฏิบัติตาม
ถ้าสามารถทำได้ในที่สุด ในไม่ช้าก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคล<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>

พุทธรักษา 18-12-12 17:41

รวมโอวาท(คำสอน) หลวงพ่อ
 
.

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระอริยเจ้ามี ๔ เหล่า
คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
แต่การบรรลุจริงๆไม่จำเป็นต้องตามลำดับนั่นก็หมายความว่า ถ้ามีอารมณ์ทรงความเป็นพระโสดาบันได้
คือ ในขณะใดที่หวังประคองใจให้อยู่ในขอบเขตของพระโสดาบัน
เวลานั้นก็เอาอารมณ์ของพระอรหันต์มาใช้ด้วย
ถ้าอารมณ์พระอรหันต์จริงๆ เอากันตัวปลายเลยนะ ตัวอรหันต์นั่นก็คือ สังขารุเบกขาญาณ
คือวางเฉยในร่างกาย เรียกว่าวางเฉยในขันธ์ ๕ หรือร่างกายนั่นเอง
นั่นหมายความว่า วางเฉยในกายด้วย วางเฉยในอารมณ์ด้วย ต้องฝึก<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p><o:p></o:p>

ที่มา: ธรรมะปฏิบัติ เล่ม ๑๒ หน้า ๗๓

พุทธรักษา 19-12-12 17:20

รวมโอวาท (คำสอน) หลวงพ่อ
 
๗.


พระพุทธเจ้าตรัสว่า ...นัตถิ โลเก อนินทิโต...คนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลก พระพุทธเจ้าเองยังถูกนินทา
อาตมาเป็นสาวกรุ่นจิ๋วของพระองค์ทำไมจะไม่ถูกนินทา เวลานี้คำนินทา คำติเตียนก็เกลื่อนโลก เต็มโลกไปหมด ไม่เห็นหนักใจอะไร จะนินทาสักเท่าไหร่ก็ตาม ก็แก่ลงไปทุกวัน ใครเขาสรรเสริญยังไงก็ตาม ก็ยังแก่ลงทุกวัน นินทาก็แก่ สรรเสริญก็แก่ ฉะนั้น คำนินทาและสรรเสริญทั้ง ๒ ประการนี้ ท่านพุทธบริษัท<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>

(จากหนังสือ หนีนรก)<o:p></o:p>

พุทธรักษา 21-12-12 16:31

รวม โอวาท..(หลวงพ่อ) ๘
 
๘.


อุเบกขาบารมี ตัวนี้ พระองค์ทรงตรัสว่า ตรงกับภาษาไทยที่ใช้กันเป็นปกติว่าช่างมัน

ขันติบารมีนี่ก็เหมือนกันใช้คำว่าช่างมัน ตรงตัวดี คนที่มีบารมีต้น นี่นะ เขาเก่งแค่ทานกับศีล

อย่างเก่งถ้าอุปบารมี ก็เก่งแค่ฌานสมาบัติ จิตใจพอใจมาก แต่พูดเรื่องนิพพานไม่เอาด้วย

คนที่มีบารมีเข้าถึง ปรมัตถบารมีเท่านั้น จึงจะพอใจในนิพพาน

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

พุทธรักษา 24-12-12 17:35

รวมโอวาท...หลวงพ่อ ๙
 
๙.
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>

<o:p></o:p>

ปลงให้เห็นว่า อนิจจัง นี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดในโลกนี้
ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดมันเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ ต้องปล่อยตามมัน มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแล้ว
ในที่สุด
มันก็เป็นอนัตตา พังสลายตัวหมด อย่าไปยึดไปถือมัน อย่าไปยึดว่าจะมีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
ต่อไป
แม้แต่ร่างกายเรายังพัง ในเมื่อร่างกายเรายังพังแล้วจะมีอะไรทรงอยู่ อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตาม

ถ้าหากว่าร่างกายเราพังแล้ว เราก็ไม่มีสิทธิ์จะมายึดว่ามันเป็นเรา เป็นของเรา<o:p></o:p>


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:42

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด