อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ปกิณกะธรรม (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1)
-   -   ธรรมที่ถูกฯ ของหลวงพ่อลี วัดอโศกราราม จ.สมุรปราการ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/2369-อภิญญา-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AF-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html)

อภิญญา 30-03-13 13:04

ธรรมที่ถูกฯ ของหลวงพ่อลี วัดอโศกราราม จ.สมุรปราการ
 

ที่ถูกนั้น...ใครจะว่าอะไรก็ช่า<WBR></WBR>งเขา
ต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขา<WBR></WBR> ไม่ใช่ของเรา
ส่วนความดีที่เราทำก็ย่อมอยู่ที<WBR></WBR>่ตัวเรา
ให้คิดเหมือนมะม่วงที่เป็นหนอน คนฉลาดเขาก็เลื
อกกินแต่ตรงเนื้อที่ดีๆ
ส่วนที่เน่าที่เสียก็ปล่อยให้บุ<WBR></WBR>้งหนอนมันกินของมันไปเพราะเป็นว<WBR></WBR>ิสัยของมัน
ส่วนเราก็อย่าไปอยู่จำพวกบุ้งหน<WBR></WBR>อนด้วยเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:12

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด