อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ปกิณกะธรรม

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 28-02-10, 14:40
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle-gif
บันทึกธรรมหนึ่งเล่มทียน

Dhamma with One Candle Diary

bโดยy


Na
นาkaกาmuมูraระ


__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #2  
เก่า 28-02-10, 14:54
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

รรมนำ

บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียนนี้...เป็นบันทึกที่ีรวบรวมธรรมะที่ได้จากการฝึกสมถะและวิปัสสนากรรมฐานส่วนตัวของ...Nakamura...ในแต่ละวันที่เป็นลักษณะของการปฎิบัติในรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการฝึกปฎิบัติของผมนั้นก็จะใช้เทียนหนึ่งเล่ม ซึ่งมีอายุไขของระยะเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาทีโดยประมาณ 1+4+5 = 10 อันหมายถึง บารมี 10 ทัศน์ จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ ส่วนการปฎิบัติถ้าว่ากันตามจริงแล้ว ก็ต้องปฎิบัติกันทุกลมหายใจ...

ถ้าหากบันทึกธรรมนี้สามารถจุดแสงสว่างแห่งปัญญาภายในจิตใจของท่านได้ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าก็ขอร่วมโมทนาบุญกับท่านผู้อ่านและไม่อ่าน ทั้งยินดีด้วยหรือไม่ยินดีด้วยก็ตาม อุทิศบุญกุศลที่เป็นธรรมทานนี้ทั้งหมดให้กับทุกๆท่านทุกๆดวงจิตตราบเท่าดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

ขอน้อมถวายธรรมทานนี้...เป็นพุทธบูชา _/\_ธรรมะบูชา _/\_ สังฆบูชา _/\_

__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #3  
เก่า 28-02-10, 15:13
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle3-gif


2010/02/28

เรื่อง รูปลักษณ์ หรือ รูปธรรม
รูปลักษณ์ หรือ รูปธรรม มีผลต่อประสาทสัมผัสอายตนะทางตาซึ่งสามารถส่งผลต่อมายังจิตใจที่เป็นนามธรรมได้ และในทางกลับกันนามธรรมนั้นก็สามารถมีอำนาจ มีอิทธิพล มีพละกำลังที่จะสามารถส่งผลให้เกิด, แปรเปลี่ยน และทำลาย รูปลักษณ์ หรือ รูปธรรมได้

เรื่อง เงามืดย่อมมีแสงสว่างอยู่ภายในเสมอ
ในเงามืดย่อมมีแสงสว่างอยู่ภายในเสมอ คนที่เราเห็นว่าไม่ดีนั้นก็ย่อมมีความดีอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ความสว่างในเงามืดเปรียบได้กับความดีของผู้นั้น ถ้าสว่างมากก็ดีมาก สว่างน้อยก็ยังถือว่ายังมีความดีให้สว่างได้เหมือนกัน ฉะนั้นอย่าประเมินค่าหรือดูถูกเหยียดหยามคนที่เราเห็นว่าไม่ดี ตราบใดที่เขายังมีลมหายใจ ยังมีความสว่างอันน้อยนิดก็ตาม เขาก็ยังมีโอกาสกลับใจ ทำความดีได้ ต่อเทียนให้แสงสว่างภายในจิตใจเขาให้บริสุทธิ์ได้ ดั่งพระองคุลีมาร

เรื่อง เรียนรู้ธรรม ปฎิบัติธรรม มีธรรม ใช้ธรรม วางธรรม ไม่ติดในธรรม
อย่าติดรูปลักษณ์ภายนอก ให้ติดในพระธรรม แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องวางในธรรม แต่ตราบใดที่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ยึดพระธรรมไว้ก่อน เปรียบเสมือนการนั่งเรือข้ามทะเลเมื่อเราไปถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ได้เอาเรือขึ้นด้วยฉันใดก็ฉันนั้น แต่การที่จะวางธรรมลงได้ก็ต้องมีธรรมะในจิตใจ

ธรรมะช่างอัศจรรย์ใจ !

เรื่อง มงคล 38 ประการ

ในอดีตสมัยพุทธกาลนั้นมีเทวดาทูลถามเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลกับพระพุทธเจ้า ท่านก็ทรงมีพุทธเมตตาประทานพร ตรัสพระสัจธรรมอันเป็นความจริง ไม่จำกัดกาลในความเป็นมงคล ถึง 38 ประการ แต่ส่วนใหญ่แล้วต่างไปแสวงหาความเป็นมงคลจากภายนอก เราควรแสวงหามงคลภายใน ภายในจิตภายในใจของเราเอง ซึ่งไม่ต้องไปหาที่ไหน แต่แล้วการทำจิตใจภายในให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็จัดอยู่ในมงคล 38 ที่พระพุทธเจ้าประทานพรให้ ถ้าเรามีมงคลภายในแล้วมงคลภายนอกก็จะตามมาเอง เปรียบเสมือนดั่งเนื้อนาดี ต้นข้าวก็ย่อมออกผลดี ฉันใดก็ฉันนั้น

ปล. (ฉันเพล) หรือ (ฉันรักเธอ) ย่อมไม่เท่า (ฉันทะ) ภายในจิตใจ

ขยายความ : ฉันเพลก็กล่าวถึงเรื่อง การกิน การบริโภค ส่วนฉันรักเธอก็เป็นเรื่องของความรัก ถ้าเรามีฉันทะ ความพอใจ พอดีในสิ่งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน เราก็จะเป็นผู้ไม่รู้จักความทุกข์ เพราะจิตเราพอใจพอดีกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาอะไรให้มากมาย แต่ถ้าปราศจากความดิ้นรน การแสวงหาที่เกินพอดีแล้ว เราก็จะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างคนอ้วนกับคนผอม ความผิดหวัง ความสมหวัง ความเกินพอดี ความขาดความพอดี และความมีฉันทะ อย่างพอเพียง ทุกอย่างล้วนเป็นสภาวะธรรม มีสุข ก็มีทุกข์ เป็นเรื่องของโลกธรรม 8 ที่เราต้องเจอกันทุกท่านหากยังอยู่บนโลกนี้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลก ต่อเมื่อเราถึงซึ่งพระนิิพพานแล้วเมื่อนั้นเรื่องของโลกก็ไม่สามารถมาทำลายจิตใจอันบริสุทธิ์ให้สะเทือนใจ หรือ หวั่นไหวต่ออุปสรรคได้

เรื่อง ดูจิต กับ อิทธิบาท 4

ฉันทะ...มีความพอใจกับการดูจิต
วิริยะ...มีความเพียรพยายามกับการดูจิต
จิตตะ...จิตจดจ่อกับการดูจิต
วิมังสา...ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญรักษาจิตให้บริสุทธิ์


ปล. สำหรับวันนี้ก็ได้ตั้งใจเจริญสมาธิปฎิบัติภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้ลงต่อบทความหน้าตามโอกาสวาระธรรม ธรรมะรักษาจิต _/\_

__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #4  
เก่า 02-03-10, 02:33
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle2-gif


2010/03/02

เรื่อง สถานที่ปลอดภัยที่สุด

จากวันนั้น...จนถึงวันนี้...ก็ทำให้ผมคิดได้ว่า...

ไม่มีสถานที่ใดปลอดภัยที่สุดในโลกนี้...นอกจากพระนิพพาน

ตราบใดที่เรายังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้...ก็ยังหนีไม่พ้น ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไปได้

แต่แล้วในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ ยังมีลมหายใจอยู่ในทุกวันนี้ และอยู่ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ก็นับได้ว่าเป็นบุญมากแล้ว ที่จะได้สั่งสมบุญบารมี ปฎิบัติเพื่อความหลุดพ้น เพื่อความถึงที่สุดแห่งธรรม ต่อเมื่อเราได้เห็นฝั่งแล้วและปรารถนาที่จะนำความสุข ความเจริญ มาให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางในวังวนแห่ง
วัฏสงสาร นี้ ได้สัมผัส ได้ลิ้มรสพระธรรมให้เขาได้พ้นทุกข์ทางใจได้แล้ว เขาก็จะไม่มีความกลัว ความทุกข์ใจ ให้กังวลอีกเลยว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ เพราะเขาเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมอยู่กับความตายอยู่เสมอ และยังประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติต่อไป

เรื่อง ได้เป็นไม่สำคัญเท่ากับได้ลงมือทำ

การที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี...พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ดี...พระอริยสาวกก็ดี...พระเจ้าจักรพรรดิก็ดี ล้วนเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว

เพราะผู้ที่จะสามารถเป็นได้นั้นก็ล้วนมีคุณธรรมอยู่ในจิตในใจ ฝึกฝน อบมรม บ่มเพาะ จิตใจของตน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้อธิฐานไว้

แต่การได้เป็น(ซึ่งก็หมายถึงตำแหน่งในทางโลก เพราะทางโลกเขาต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร) ก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้ลงมือทำ ได้ปฎิบัติ จนกระทั่งจิตใจของผู้นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมในระดับที่ชาวโลกยกย่องผู้นั้นให้เป็นแบบนั้น...

แต่ในความเป็นก็มีความไม่เป็นอยู่ภายใน ถึงความเป็นจะแตกต่างกัน แต่ความไม่เป็นก็เหมือนกันหมด เพราะทุกชีวิตที่เกิดมาล้วนต้องมีความเสื่อมสลายตายจากกันไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น...

เรื่อง รักที่บริสุทธิ์

มีผู้หญิงคนนึงถามผมว่า "ทำไมผู้ชายต้องเลวเกือบทุกคน?"

ผมก็ถามเค้าไปว่า..."เลวยังไง?"

เค้าก็บอ
กว่า "แบบนิสัยเหงแก่ตัวอะ"

ผมก็ตอบไปว่า "นิสัยเห็นแก่ตัวมันไม่เลือกเพศหรอก และก็มีทุกวัย อยู่ที่ว่า มีมาก หรือ มีน้อย"

"เพราะทุกคนก็มีกิเลสทั้งนั้นละ ตราบใดที่ยังไม่นิพพาน"


"ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ของเราหรอกนะ"

"เพราะยังเป็น
รักที่มีเงื่อนไข มีผลตอบแทน"

"
รักแท้คือรักที่ไม่มีเงื่อนไข หวังให้เขามีความสุข เป็นรักที่บริสุทธิ์ เหมือนกับที่พ่อกับแม่รักเรา"

"เค้าเรียกว่า (Platonic love)"

"ก่อนจะ
รักครก็รักตัวเองก่อน เมื่อเข้าใจตัวเองแล้วก็จะเข้าใจผู้อื่น แล้วก็จะรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเราเอง"


ปล. บางวันที่ไม่ได้มาบันทึกก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ปฎิบัตินะครับ เพียงแต่ธรรมนั้นก็จะเข้าใจยากสำหรับบางคน จึงลงแต่ธรรมที่เป็นกลาง ที่สามารถเข้าใจได้เป็นที่สาธารณะ

ขอถวายการปฎิบัติและธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชาฯ วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้ลงต่อบทความหน้าตามโอกาสวาระธรรม ธรรมะรักษาจิต _/\_
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #5  
เก่า 03-03-10, 08:37
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle4-gif

2010/03/03

เรื่อง โดนทดสอบอารมณ์

เมื่อคืนฝันว่ามีผี (ผู้หญิงชุดขาว) มาเข้าสิงคุณแม่แล้วก็มาหลอก เขย่าตัวผม ขณะฝันก็มีสติอยู่ ก็เลยระลึกถึงคุณพระฯ พอขึ้นนโมฯปุ๊บ ก็หายไปเลย เสร็จแล้วก็แผ่เมตตาไปให้

ตื่นมาทบทวนความฝันก็เลยคิดว่าโดนทดสอบแน่เลยเรา เพราะว่าผีไม่น่าจะเข้ามาที่บ้านได้ เพราะอาราธนาบารมีพระฯคุ้มครองบริเวณบ้านไว้ ก็คิดว่าน่าจะเป็นภูมิเทวดาขึ้นไปมาทดสอบอารมณ์จิต ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะจิตตอนผีหลอกนั้นไม่รู้สึกกลัวเลย มีแต่จะแผ่ไปให้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนสงสัยคงกระเจิงไปแล้ว

เรื่อง กายสัมพันธ์กับจิต

กายที่ดีสุขภาพที่ดี ย่อมเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ดีของจิต
จิตที่ดีก็ย่อม ยังกายให้แข็งแรง สดใส สมบูรณ์ ด้วยเหมือนกัน

เรื่อง รวงข้าวยิ่งสุกงอมยิ่งโน้มลงสู่พื้นดิน

บุคคลที่มีคุณธรรม มีบุญบารมี มีกำลังใจที่สูงแล้วนั้น ย่อมยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนมาก เปรียบเสมือนรวงข้าว
ยิ่งแก่ยิ่งสุกงอมสมบูรณ์มากเท่าใด ก็ยิ่งน้อมรวงลงต่ำ...เรี่ยรวงโน้มลงสู่พื้นดิน...ฉันใดก็ฉันนั้น


ขอถวายการปฎิบัติและธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชาฯ วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้ลงต่อบทความหน้าตามโอกาสวาระธรรม ธรรมะรักษาจิต _/\_


__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #6  
เก่า 04-03-10, 21:35
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle5-jpg

2010/03/04


เรื่อง การแผ่บุญ และมรณานุสติกรรมฐาน

วันนี้มีคนมาขอให้ช่วยแผ่บุญให้คนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของเค้า บอกมาแต่ชื่อ ก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน ก็ตั้งจิตระลึกถึงพระฯ ทรงอยู่ในอารมณ์พรหมวิหาร 4 แล้วก็แผ่บุญไปให้...

ก็ถามเพื่อนว่าคนที่ตายไปนั้นตัวผอมๆใช่รึป่าว เขาก็บอกว่าใช่...

จากนั้นก็จะมีคำถามต่อมาอีกมากมาย...

ก็เลยบอกไปว่า...ให้ทำใจให้สบาย เขาไปสู่สุคติแล้ว

ชีวิตคนเราไม่แน่นอนนัก...เรารู้วันเกิด...แต่ไม่รู้วันตาย

ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ฉะนั้นทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ให้คิดว่าเรากำลังจะตายอีกไม่นานก็จะเป็นการเจริญสติอยู่ในมรณานุสติกรรมฐาน อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก...

(ปล. คนที่ขอให้ช่วยแผ่บุญเขาบอกว่าตายแล้วจะมาหาผมคนแรก ผมก็ถามว่ามาหาทำไม เขาก็บอกว่ามาดูดบุญ บุญเยอะ ผมก็บอกว่าผมบุญน้อย ถ้าผมบุญเยอะผมก็ไปนิพพานละ ^^)
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #7  
เก่า 05-03-10, 22:19
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle6-jpg

2010/03/05

เรื่อง กสินไฟ

กสินไฟมีคุณสมบัติดังนี้...

ให้แสงสว่าง...ให้ความร้อน...มีความเคลื่อนไหว

ฝึกกสินไฟอย่างเดียวก็ได้ทั้งกสินทั้ง 3 กองเป็นอย่างน้อย คือ กสินแสงสว่าง กสินไฟ กสินลม และกสินไฟยังมีผลทางทิพยจักษูญาณโดยตรง...แต่ถ้าเราฝึกกสินแล้วทำให้เราระลึกได้ว่า...กสินทั้งหมดก็ได้มาจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ออกมาเป็นพระธรรมคำสั่งสอน และเผยแผ่ให้กับพระสงฆ์สาวกสืบทอดต่อไป ก็จะได้เพิ่มมาเป็น อีก 3 กอง คือ พุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ และขณะที่เราฝึกอยู่นั้น ศีลของเราก็บริสุทธิ์ ก็จะได้เพิ่มอีกกอง คือ สีลานุสสติ รวมทั้งหมดตอนนี้ ก็ 7 กองละครับ แต่ถ้าเรามีปัญญามากกว่านั้นก็อาจจะทรงพระกรรมฐานได้ทั้งหมด 40 กองในการปฎิบัติแต่ละครั้งเลยครับ

เรื่อง อายุไข

อายุไขของคนเราก็เปรียบเสมือนกับไส้เทียน...
ถ้าไส้เทียนยาวมากก็สามารถให้แสงสว่างได้ยาวนาน
ถ้าไส้เทียนยาวน้อยก็ให้แสงสว่างได้ไม่นานนัก
แต่ทั้งนี้ไม่ว่าไส้เทียนจะยาวมากหรือยาวน้อย...ก็ให้ความสว่างเท่ากัน
เปรียบเสมือนคนเราแต่ละคนมีอายุไขไม่เท่ากัน...แต่เกิดมาแล้วก็มีโอกาส มีความสามารถในการแสวงหาปัญญา ธรรมะเพื่อความหลุดพ้นได้เท่ากัน...อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่เท่านั้น

ส่วนคนที่ตายก่อนอายุไข ก็เปรียบเสมือนเทียนดับก่อนที่ไส้เทียนเล่มนั้นจะมอดไหม้จนหมด ก็เป็นกรรม หรือ อุปสรรคที่เข้ามาตัดรอน ถ้าเราป้องกันไม่ให้ลมเข้ามาพัดเปลวเทียน ก็จะทำให้เทียนเล่มนั้นสว่างไสวต่อไปจนครบอายุไข ก็เปรียบเสมือนคนเราถ้าไม่ต่อสู่กับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็เหมือนกับว่าตายแล้วทั้งเป็น...

ขอถวายการปฎิบัติและธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชาฯ วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้ลงต่อบทความหน้าตามโอกาสวาระธรรม ธรรมะรักษาจิต _/\_

__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #8  
เก่า 07-03-10, 13:02
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle7-jpg

2010/03/06

เรื่อง ทางสายกลาง

การเพ่งหรือการเร่งรัดความเพียรมากเกินไปก็จะทำให้จิตไม่ตั้งมั่น ไม่เป็นสมาธิ

เปรียบเสมือนสายพิณ
ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่น่าฟัง ถ้าตึงเกินไปดีดแล้วก็จะขาด


ให้ทำจิตของเราให้ว่างจากนิวรณ์ทั้งห้่า ตัดกังวลทุกอย่าง จิตตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะ สิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้เท่าทันสิ่งนั้น สักแ่ต่เพียงว่ารู้ แล้วจักปล่อยวางสิ่งนั้น พิจารณาให้เป็นสภาวะธรรมลงที่ไตรลักษณ์ ก็จักคลายความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตลง จิตก็จะมีความเบา สบาย มีความสุขในธรรมะปิติ
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #9  
เก่า 09-03-10, 22:46
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle8-jpg

2010/03/09


ฆราวาส จุดอ่อนอยู่ที่...ความต่อเนื่อง

มีศีลให้ขาด...ดีกว่าไม่มีศีลเลย

คนที่เขาอิจฉา...อิจฉาเพราะว่ามีดีให้อิจฉา

ติดดี...ดีกว่าติดเลว

ทำไปจุดหนึ่งข้าวมันจะออกรวงของมันเอง

ถ้าเราปฎิบัติได้ทุกอิริยาบถ...บุญก็เกิดขึ้นทุกอิริยาบถเช่นกัน
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #10  
เก่า 12-03-10, 07:52
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน Dhamma with One Candle Diary-candle9-jpg

2010/03/12


เรื่อง พระไตรสิกขา

มรรค 8 ย่นย่อเหลือ ศีล...สมาธิ...ปัญญา แต่การปฎิบัติจริงต้องดำเนินด้วย

ปัญญา...ศีล...สมาธิ...ถึงจะดำเนินมาถูกทาง

ปัญญา เริ่มมาจากความเป็น สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นชอบในเรื่องอะไร ?

1. เห็นว่าการให้ทานมีผลจริง (หมายถึงการให้ในระดับแบ่งปันกัน)
2. การบูชามีผลจริง(หมายถึงการให้ในระดับสงเคราะห์กันมีผล)
3. การเคารพบูชามีผลจริง (หมายถึงการยกย่องบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผลดีจริง)
4. ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีจริง
5. คุณของมารดามีจริง (หมายถึงมารดามีพระคุณต่อบุตรอย่างยิ่ง บุตรควรตั้งใจตอบแทนพระคุณท่านอย่างเต็มที่)
6. คุณของบิดามีจริง (หมายถึง บิดามีพระคุณต่อบุตรอย่างยิ่ง บุตรควรตั้งใจตอบแทนพระคุณท่านอย่างเต็มที่)
7. โลกนี้มี (หมายถึง โลกนี้มีคุณเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับใช้สร้างบุญบารมี)
8. โลกหน้ามี (หมายถึง โลกหน้ามีจริง ตายแล้วไม่สูญ ความเป็นไปของโลกหน้า เป็นผลมาจากโลกนี้)
9. พวกโอปปาติกะ (ผุดขึ้นเกิด) มี (หมายถึง สัตว์ที่ผุดขึ้นเกิดแล้วโตทันทีมีจริง อาทิเช่น ในภูมิทุคติ ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย ในภูมิสุคติ ได้แก่ เทวดา พรหม อรูปพรหม)
10. สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุมรรคผลนิพพาน รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้รู้ตามด้วยมีจริง

ถ้าเราเห็นชอบแล้วเราก็จะดำเนิน ประพฤติปฎิบัติไปในแนวทางที่ถูกต้อง เปรียบเสมือนเรานั่งเรืออยู่ในท้องทะเลยังไม่รู้จุดหมายปลายทาง ไม่รู้ขอบฝั่ง แต่ถ้าเรารู้ทิศทาง รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหน เราก็จะสามารถไปยังเป้าหมายได้ถูกทาง...

ที่ผมกล่าวว่าต้องเริ่มจากตัวปัญญา หรือ สัมมาทิฐิ ก่อนเพราะว่าเหตุใด ?

เพราะถ้าเราไม่รู้ว่าผลของการละเมิดศีลเป็นอย่างไร ? ประโยชน์ของการรักษาศีลมีอะไรบ้าง ? และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการรักษาีศีลคืออะไร ? เราก็จะไม่มีความตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีล เปรียบเสมือนกับเราเป็นเจ้าของผู้รักษาสมบัติ เราก็รู้ว่าถ้าเราไม่รักษาทรัพย์สมบัตินั้น หรือ ใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ระมัดระวัง เราก็จะสูญเสียสมบัตินั้นไปในไม่ช้า ถ้าเรารู้ประโยชน์ของการรักษาทรัพย์สมบัติ เราก็จะใช้สมบัติอย่างมีคุณค่า ใช้ไปในทางที่ถูกต้อง สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น ให้ทรัพย์สมบัตินั้นงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นงานสาธารณะประโยชน์ หรือ งานเพื่อพระพุทธศาสนาก็ดี ดังที่หลวงพ่อฯท่านสอนไว้ว่าเปลี่ยนโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์


เมื่อเรารักษาศีลของเรามาได้ดีแล้ว...เราก็จะรู้ว่าศีลนั้นจะมาปกป้องรักษากาย วาจา เราเอง ส่วนศีลระดับสูงก็จะเป็นอธิศีลสิกขา คือ รักษาศีลเป็นยอดยิ่ง

คือ
เราจะไม่ทำลายศีลให้ขาดเอง...ไม่แนะนำให้คนอื่นทำลายศีล...และไม่ยินดีต่อเมื่อเห็นผู้อื่นทำลายศีลแล้ว

สรุปอธิศีลกล่าว คือ การสำรวมทั้งกาย วาจา และใจ สำคัญเพิ่มเข้ามาที่รักษาจิต รักษาใจของเราด้วย

เมื่ออธิศีลมีขึ้นกับเราแล้ว กาย วาจา ใจ ของเราก็จะเป็นปกติ คือไม่เบียดเบียนต่อตัวเอง และผู้อื่น นิวรณ์ หรือ ความฟุ่งซ่าน ที่ทำให้จิตใจเรามัวหมองจากการด่างพร้อยของศีล ก็จะไม่มี ก็จะเป็นเหตุทำให้เรามีจิตใจที่ตั้งมั่นมากขึ้น ก็จะเป็นผลทำให้เกิดสมาธิในเ้บื้องต้น

ส่วนสมาธินั้นก็แบ่งออกเป็นระดับหยาบ กลาง และละเอียด เป็นขั้นเป็นตอนไปหลายระดับ...มันก็จะเป็นไปตามระดับภูมิธรรมที่ได้สั่งสมกันมาข้ามภพข้ามชาติ จนกว่าจะถึงที่สุด คือความดับทุกข์ ดับกิเลสเพลิงโดยสิ้นเชิง ถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุข คือความไม่กลับมาเกิดอีก
ก็ถือว่าได้มรรคผล เรียกว่า เข้าถึงความเป็น "วิมุติ"

ขอถวายการปฎิบัติและธรรมทานนี้เป็นพุทธบูชาฯ วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้ลงต่อบทความหน้าตามโอกาสวาระธรรม ธรรมะรักษาจิต _/\_

ปล. วันนี้ผมสนทนาธรรมกับท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่าผมคงบรรลุธรรมแล้ว...แต่ผมกล่าวว่า...
ไม่บรรลุอะไรหรอกครับ...เพราะไม่มีอะไรให้บรรลุ...ผมปฎิบัติไม่ขออะไรมากมาย ขอแค่ มีสติ สัมปชัญญะบริบูรณ์ ทุกชาติภพตลอดไป ตราบจน....และจะขอรักษาสติเพื่อพระโพธิญาณตลอดไป เพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทุกดวงจิต...แม้ว่ากายจะเหือดแห้งทุกข์แค่ไหนก็จะขอดำรงรักษาสตินี้ยิ่งกว่าชีวิต...ถวายการปฎิบัติ ความดีทั้งหมด ที่ได้บำเพ็ญบารมีมา น้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
ตอบ

Tags
บันทึกธรรมหนึ่งเล่มเทียน, nakamura


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:20


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่