อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ประวัติความเป็นมา

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 21-07-09, 12:10
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,402
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,697 ครั้ง ใน 78,697 ข้อความ
พลังบุญ: 57704
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-0103-copy-jpg


คำอธิษฐานบางส่วนของคุณNuts
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นสายลมแห่งพฤกษาชาติ อบอวลไปด้วยพรรณไม้หอมหลากชนิด ได้ติดตามท่านไปและสถิตย์อยู่ ณ พระบรมธาตุ พระหัตถ์ พระบาทแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ รวมไปถึงพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ เมื่อบุคคลใดเข้าใกล้ชวนให้มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัยแรงกล้า แต่หากบุคคลใดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเข้าใกล้บริเวณนั้น ๆ แล้ว ให้กลายจิตเป็นสัมมาทิฏฐิ และเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยทันใด ให้ได้ปกป้องคุ้มภัยจากภยันตรายทั้งปวงยังถึงอยู่ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปตราบเท่าองค์ปราบมารเสด็จสู่พระนิพพาน พร้อมท่านด้วยเทอญ

ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงช่วยให้ท่านได้สัมฤทธิ์ในสิ่งที่พึงประสงค์จงทุกประการเทอญฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 24-07-09 เมื่อ 15:15 เหตุผล: เปลี่ยนภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (21-07-09), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (21-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), ปาริฉัตรมณี (21-07-09), นาคน้อย (21-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (21-07-09), FaRuXue (17-08-09), Gorn (17-08-09), leklek (20-09-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (21-07-09), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Pual_J (13-02-13), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (21-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #12  
เก่า 21-07-09, 15:52
นิมมานรดี
Guest
 
ข้อความ: n/a
Smile


คำอธิษฐาน
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓จบ)
สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓จบ)
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกันณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย........
"มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ ให้อยู่ไปหลายอสงไขย หลายแสนมหากัลป์ ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียร สำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆทั้งหลาย ทั้งปวงทั้งหมด ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นดอกบัวแก้วมณีโชติ สามารถเปล่งรัศมีได้ มีกลิ่นหอม เพื่อบูชา อุปัฏฐาก รองรับพระฯ รอยพระบาท รอยพระนั่ง พระบรมธาตุ พระธาตุ พระโพธิธาตุ ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ดูแลปกป้อง บูรณะ ปฏิสังขรณ์ พระฯ พระบรมธาตุ พระธาตุ พระโพธิธาตุ รอยพระบาท รอยพระหัตถ์ ฯ และทุกๆสถานที่ที่ทรงประดิษฐาน นับแต่สมเด็จองค์ปฐมตราบถึงสมเด็จพระทรงปราบมาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานฯ และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้าย ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จเพียงใด ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ประสบแต่ความสุข สำเร็จ สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จ ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ

อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิดฯ (๓จบ)
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-lotus-gif  

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 21-07-09 เมื่อ 16:13

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (21-07-09), พุทธรักษา (21-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), อภิญญา (21-07-09), ปาริฉัตรมณี (21-07-09), นาคน้อย (21-07-09), นำธรรม (20-08-09), แก้วจักรพรรดิ์ (21-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (21-07-09), FaRuXue (17-08-09), Gorn (17-08-09), leklek (20-09-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (21-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (22-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #13  
เก่า 21-07-09, 16:16
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,402
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,697 ครั้ง ใน 78,697 ข้อความ
พลังบุญ: 57704
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯคำอธิษฐานบางส่วนของคุณmachaa
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นดอกบัวแก้วมณีโชติ สามารถเปล่งรัศมีได้ มีกลิ่นหอม เพื่อบูชา อุปัฏฐาก รองรับพระฯ รอยพระบาท รอยพระนั่ง พระบรมธาตุ พระธาตุ พระโพธิธาตุ ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ดูแลปกป้อง บูรณะ ปฏิสังขรณ์ พระฯ พระบรมธาตุ พระธาตุ พระโพธิธาตุ รอยพระบาท รอยพระหัตถ์ ฯ และทุกๆสถานที่ที่ทรงประดิษฐาน นับแต่สมเด็จองค์ปฐมตราบถึงสมเด็จพระทรงปราบมาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบไป ได้ช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานฯ และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้าย

ขอบารมีพระทุกพระองค์ และบุญบารมีทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาจงช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู ให้มีความสุขความเจริญในธรรมที่ท่านพึงประสงค์ตลอดไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-a361%5B1%5D-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 32 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (21-07-09), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (21-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), ปาริฉัตรมณี (21-07-09), นาคน้อย (21-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), แก้วจักรพรรดิ์ (21-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (21-07-09), FaRuXue (17-08-09), Gorn (17-08-09), leklek (20-09-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (21-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), Pual_J (13-02-13), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (22-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #14  
เก่า 21-07-09, 16:53
พรรณวดี's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 909
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,531
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 6,346 ครั้ง ใน 6,346 ข้อความ
พลังบุญ: 6806
พรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished road
Smile


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อรหัตโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อรหัตโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ
สัพพังอัพปะราภังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง
สัพพังอัพปะราภังขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเต
ข้พเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกกะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด
นะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธธัสสะ 3 จบ
พุทธัง สะระนัง คัทฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัทฉามิ สังฆัง สะระนัง คัทฉามิ
อิทธิฤทธิพุทธะมิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด 3 จบ
อิติปิโส ภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร อะนุสตะโลปุริสัทธัมมะสาระถิ สัทธาเทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สัณทิฐธิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูฮีติฯ
สุปะฏิ ปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปัฏติปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิธังจัตตาริปุริสิสะยุคานิ อัฐถะปุริสะปุคะลา เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโค อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญะเขตตังโลกกัสสาติฯ
ขอบุญทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้จงมารวมตัว ณ กาลบัดเดียวนี้ด้วยเถิด ขอจงดลบันดาลให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสใน พระรัตตนะตรัยทั้งหลาย.......
มีอิทธิฤทธิมากมายสามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปได้หลายอสงไขย หลายแสนมหากัป ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร ได้ช่วยจรรโลง พระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมตามความปราถนา ได้ช่วยให้ท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายประสบความสุขสมหวังสมตามความปราถนาทุกประการ อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากอุปัทว อันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีดวงตาเห็นธรรม และเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นพระธาตุฝนแก้วมณีโชติ มีแสงใสสว่าง มีความเย็นสบายเป็นสุขมาก มีสีต่างๆตามวาระ มีเสียงไพเราะและสามารถแสดงธรรมได้ มีกลิ่นหอม และเมื่อตกต้องเพื่อรักษาปกป้อง ชำระล้างกิเลสของผู้เลื่อมใส ชำระล้างทำความสะอาดสมบัติทั้งหมดของพระ พระพุทธบาท พระหัตถ์ ลายพระหัตถ์ พระบรมธาตุ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธสถานและที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา อีกทั้งไปในทุกที่ที่มีผู้เลื่อมใส เจริญศรัทธา ตั้งแต่ สมเด็จองค์ปฐม จนถึง พระทรงปราบมาร และได้ช่วยสรรพชิวิตให้ได้เข้าถึงธรรม เข้าสู่พระนิพพานจนดวงจิตสุดท้ายด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิพระพุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ สาธุ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-63j2i6aql1-gif  

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พรรณวดี : 21-07-09 เมื่อ 19:42 เหตุผล: เพิ่มภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พรรณวดี ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (21-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), อภิญญา (21-07-09), ปาริฉัตรมณี (21-07-09), นาคน้อย (21-07-09), นิมมานรดี (24-07-09), แก้วจักรพรรดิ์ (21-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (21-07-09), FaRuXue (17-08-09), leklek (20-09-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (21-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Pual_J (13-02-13), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (22-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #15  
เก่า 21-07-09, 20:11
แก้วจักรพรรดิ์
Guest
 
ข้อความ: n/a
Smile


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเตฯ

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พรหม เทวา ดาทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเป็นที่สุด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓ จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ ฯ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ


ขอบุญบารมีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจังดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปและดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย...

"มีอิทฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ให้อยุ่ไปตามเวลาที่ปราถนาไว้ ได้ท่องเที่ยววัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญสำเร็จสมความปราถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคถัยอันตรายใดๆ ทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป้นสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปันจุบันนี้เทอญ ฯ

เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นทรายแก้วมณีโชติมีอิทฤทธิ์ต่างๆนาๆและซ่อมและสร้างพระทุกๆพระองค์ เพื่อเป็นการบูชาและอุปัฏฐากพระทุกๆ พระองค์นับแต่สมัยสมเด็จพระองค์ปฐมเป้นต้นตราบจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปราบมาร และเพื่ออยู่จรรโลงพระศาสนาให้ยั่งยืน ได้ช่วยสรระชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานฯ
ตราบใดความปราถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จเพียงใด ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอจงประสบแต่ความสุข สำเร้จ สมหวัง สมความปราถนาทุกประการตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จ ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ"

อิทธิฤทธิ์ พุทธมิตตัง ขอเดชะเดชัง ของเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด (๓จบ)
รูป
 

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 24-07-09 เมื่อ 17:06 เหตุผล: เพิ่มภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 29 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (22-07-09), พุทธรักษา (22-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), อภิญญา (21-07-09), ปาริฉัตรมณี (21-07-09), นาคน้อย (23-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (22-07-09), FaRuXue (17-08-09), leklek (20-09-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (21-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (22-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #16  
เก่า 21-07-09, 21:22
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,402
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,697 ครั้ง ใน 78,697 ข้อความ
พลังบุญ: 57704
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ


คำอธิษฐานขางส่วนของคุณpannusa
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นพระธาตุฝนแก้วมณีโชติ มีแสงใสสว่าง มีความเย็นสบายเป็นสุขมาก มีสีต่างๆตามวาระ มีเสียงไพเราะและสามารถแสดงธรรมได้ มีกลิ่นหอม และเมื่อตกต้องเพื่อรักษาปกป้อง ชำระล้างกิเลสของผู้เลื่อมใส ชำระล้างทำความสะอาดสมบัติทั้งหมดของพระ พระพุทธบาท พระหัตถ์ ลายพระหัตถ์ พระบรมธาตุ พระศรีมหาโพธิ์ พุทธสถานและที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนา อีกทั้งไปในทุกที่ที่มีผู้เลื่อมใส เจริญศรัทธา ตั้งแต่ สมเด็จองค์ปฐม จนถึง พระทรงปราบมาร และได้ช่วยสรรพชิวิตให้ได้เข้าถึงธรรม เข้าสู่พระนิพพานจนดวงจิตสุดท้ายด้วยเทอญ

ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านได้เข้าถึงธรรม ได้สร้างพระธาตุฝนให้ช่วยพระเจริญพระศาสนาตามความปราถนาทุกประการเทอญฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 21-07-09 เมื่อ 22:58

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (22-07-09), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (22-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), ปาริฉัตรมณี (22-07-09), นาคน้อย (23-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (22-07-09), FaRuXue (17-08-09), leklek (20-09-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (22-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Pual_J (13-02-13), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (22-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #17  
เก่า 21-07-09, 22:59
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,402
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,697 ครั้ง ใน 78,697 ข้อความ
พลังบุญ: 57704
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ


คำอธิษฐานขางส่วนของคุณericeksri
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์นี้แปรสภาพเป็นทรายแก้วมณีโชติมีอิทฤทธิ์ต่างๆนาๆและซ่อมและสร้างพระทุกๆพระองค์ เพื่อเป็นการบูชาและอุปัฏฐากพระทุกๆ พระองค์นับแต่สมัยสมเด็จพระองค์ปฐมเป้นต้นตราบจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปราบมาร และเพื่ออยู่จรรโลงพระศาสนาให้ยั่งยืน ได้ช่วยสรระชีวิตทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานฯ

ขอบบารมีพระทุกพระองด์ และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ช่วยให้พระธาตุทรายแก้วมณีโชตินี้ จงบังเกิดปรากฏขึ้นเพื่อช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนา ตามที่ท่านได้อธิษฐานไว้โดยครบถ้วนทุกประการด้วยเทอญฯ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 31 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (22-07-09), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (22-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), ปาริฉัตรมณี (22-07-09), นาคน้อย (23-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (22-07-09), FaRuXue (17-08-09), leklek (20-09-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (22-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Pual_J (13-02-13), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), Sati (22-07-09), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #18  
เก่า 22-07-09, 20:15
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Smile


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตเย นะกะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเต

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมี องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพูทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมเป็นประธานใหญ่ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พรหม เทพ เทวดา ครูบาอาจารย์ ท่านผู้มีคุณตั้งแต่ต้น อันมีหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อพุธ เป็นที่สุด

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธรรมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จะระณะ สัมปันโณ สุขะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธรรมะ สาระถิ สัตถา เทวะ มนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธรรมโม สัณทิฐถิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัปโพธิ์ วิญญู**ติ

สุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะ ปะฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคคานิ อัฏฐะ ปุริสะ ปุคลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลี กรณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญ ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

และดลบันดาลให้ข้าพเจ้า มีอิทธิฤทธิ์มากมาย ยังตนเองให้พ้นทุกข์ ช่วยเหลื่อผู้อื่นให้เป็นสุขได้ตามกำลังของข้าพเจ้า เมื่อดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้ากลายเป็นพระธาตุสมเด็จองค์ปฐมแก้วมณีโชติ แย้มพระพักตร์ด้วยรัศมีแห่งเมตตา ประกอบด้วยฉัพพรรณธรังสี ตามพุทธลักษณะทุกประการ ปรากฏเป็นองค์เล็กหรือใหญ่ พร้อมด้วยกลิ่นหอม และพระสุรเสียง อันยังให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น เพื่อช่วยพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร และช่วยเหล่าพุทธมามะกะให้ตั้งมั่นในการทำความดี ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ตราบเท่าดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน

หากแม้นคำอธิษฐานนี้ยังไม่ยังผลเพียงใด ขอบารมีพระ ฯ แลท่านผู้มีคุณทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าสุขสมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ มีความตั้งมั่นในความดี ไม่มีความย่อท้อ ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

อิทธิฤทธิ์ พุทธะ นิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ มะอะอุ ข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิ์ ธรรมะ นิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ มะอะอุ ข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิ์ สังฆะ นิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่ มะอะอุ ข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ

อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธรรมโม ธัมมัง นะมะสามิ
สุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวกะสังโฆ สังฆังนะมามิ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-pra-gif  

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 22-07-09 เมื่อ 22:17 เหตุผล: เพิ่มภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (23-07-09), พุทธรักษา (23-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), อภิญญา (22-07-09), ปาริฉัตรมณี (23-07-09), นาคน้อย (23-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (24-07-09), FaRuXue (17-08-09), leklek (20-09-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), suwaphat (26-07-09), tash (25-07-12)
  #19  
เก่า 22-07-09, 21:44
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,402
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,697 ครั้ง ใน 78,697 ข้อความ
พลังบุญ: 57704
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ


คำอธิษฐานบางส่วนของคุณSati
และดลบันดาลให้ข้าพเจ้า มีอิทธิฤทธิ์มากมาย ยังตนเองให้พ้นทุกข์ ช่วยเหลื่อผู้อื่นให้เป็นสุขได้ตามกำลังของข้าพเจ้า เมื่อดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้ากลายเป็นพระธาตุสมเด็จองค์ปฐมแก้วมณีโชติ แย้มพระพักตร์ด้วยรัศมีแห่งเมตตา ประกอบด้วยฉัพพรรณธรังสี ตามพุทธลักษณะทุกประการ ปรากฏเป็นองค์เล็กหรือใหญ่ พร้อมด้วยกลิ่นหอม และพระสุรเสียง อันยังให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็น เพื่อช่วยพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร และช่วยเหล่าพุทธมามะกะให้ตั้งมั่นในการทำความดี ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ตราบเท่าดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน

ขอบารมีพระทุกพระองค์ และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคความทุกข์ยากทั้งหลายให้มลายหายไป ให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปตามความปรารถนา และสำเร็จในสิ่งที่ได้อธิษฐานไว้จงทุกประการเทอญฯ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 22-07-09 เมื่อ 22:18 เหตุผล: แก้ไขภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 28 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), พรรณวดี (23-07-09), พรหมวิหาร (18-04-13), พุทธรักษา (23-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), ปาริฉัตรมณี (23-07-09), นาคน้อย (23-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (24-07-09), FaRuXue (17-08-09), leklek (20-09-09), lekmungchon (19-10-16), Natthakorn (23-09-11), Nuts (23-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Pual_J (13-02-13), Rich (21-04-10), Rose (25-07-12), rossukon (16-12-10), suwaphat (26-07-09)
  #20  
เก่า 23-07-09, 22:35
นาคน้อย
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default


พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓จบ)
สัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพังอะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (๓จบ)
พุทธังสะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติฯ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโกปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ ฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโยอัญชลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ


ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้จงมารวมตัวกันณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปและดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย........

“ประสบแต่ความสุข สำเร็จ สมหวัง สมความปราถนาทุกอย่างทุกประการ มีศีลห้าบริสุทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์และปัญญาเลิศดุจแก้วมณีโชติ สามารถดำรงสังขารและท่องเที่ยวไปหลายอศงไขย หลายแสนมหากัปป์ ตามความปราถนา ติดตามคณะพระธาตุแก้วมณีโชติไปทุกหนแห่ง เมื่อตายแล้วขอให้ธาตุขันธ์กลายเป็นพระธาตุดวงแก้วมณีโชติ ประดิษฐาน ณ พระบรมธาตุ รอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธหัตถ์ ทุกหนแห่ง เมื่อบุคคลใดที่ยังขัดข้องในข้อธรรม พระธาตุก็จะปรากฏขึ้นแล้วไขข้อข้องนั้นได้ สนทนาธรรมได้ พระธาตุจะกลายสภาพเป็นพระธาตุธรรมจักรแก้วมณีโชติ ช่วยปกป้องคุ้มภัย พระโพธิสัตว์และผู้มีสัมมาทิฐิทั้งหลายยามมีภัยได้ ทำให้ผู้ที่ประสงค์จะทำลายสมบัติพระไม่สามารถเข้าใกล้พระบรมธาตุ รอยพระพุทธบาท และรอยพระพุทธหัตถ์ได้ ได้จรรโลงพระพุทธศาสนาให้จำเริญรุ่งเรืองไปตราบเท่าทุกดวงจิตเข้าสู่พระนิพพาน และได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ”

อิทธิฤทธิ์พุทธนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุแห่งข้าพระพุทธเจ้านี้ด้วยเถิดฯ (๓ จบ)

รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมอธิษฐานพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-ball-gif  

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย อภิญญา : 23-07-09 เมื่อ 22:40 เหตุผล: เพิ่มภาพ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 24 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (25-07-09), Attawat_Rx (13-11-11), พรรณวดี (23-07-09), พุทธรักษา (24-07-09), มณีนพรัตน์ (03-04-10), มณีโชติ (01-08-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-07-09), สัพพัญญู (27-04-10), สุธัมมา (06-08-09), อภิญญา (23-07-09), ปาริฉัตรมณี (24-07-09), นำธรรม (20-08-09), นิมมานรดี (24-07-09), เพิ่มบุญ (06-09-11), เดชะบุญ (24-07-09), FaRuXue (17-08-09), Natthakorn (23-09-11), Nuts (25-07-09), octavian (05-08-11), Peach (29-07-09), PROUD (22-03-10), Rich (21-04-10), rossukon (16-12-10), suwaphat (27-07-09)
ตอบ

Tags
อภิญญา, อภิญญาหก, อภิญญาใหญ่


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:13


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่