อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ประวัติความเป็นมา

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #21  
เก่า 17-05-10, 18:33
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,360
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57604
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานของคณะพระธาตุแก้วมณีโชติฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-imga0271d%5B1%5D-jpg
อภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-tnews_1263626543_5466%5B1%5D-jpgอภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-tty%5B1%5D-jpg
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเมภันเต อุกาสะทวารัตตะเยนะกะตัง สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะขะมามิภันเต ฯ
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนา และที่สถิตย์สถานอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ ตลอดจนครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเป็นที่สุด
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ
สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู**ติ ฯ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ
ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป และดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์ของข้าพเจ้านี้แปรสภาพเป็นพระธาตุคุณพระรัตนตรัยแก้วมณีโชติฯ ได้ช่วยคุ้มครองป้องกันดูแลอุปฐากทำนุบำรุงบูรณรักษาพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญยั่งยืนตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลก และดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน และได้เข้าพระนิพพานเป็นธาตุสุดท้ายฯ
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่สำเร็จ ขอผลบุญที่ได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อันไม่มีประมาณนี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจทั้งหลาย ดำรงสุขแก่ข้าพเจ้ายิ่งๆขึ้นไป ตราบความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ ธัมมะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
อิทธิฤทธิ์ สังฆะนิมิตตัง ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเถิด
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-diamond%5B1%5D-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 20 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-06-10), พรรณวดี (25-06-10), พุทธรักษา (25-06-10), ก้อนดิน (30-07-10), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (27-06-10), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (17-05-10), นิมมานรดี (17-05-10), นิมมานรดี (12-02-13), เพิ่มบุญ (04-09-11), เดชะบุญ (01-06-10), ELLE (20-12-10), FaRuXue (30-05-10), Jira (29-06-10), lekmungchon (19-10-16), octavian (06-08-11), PROUD (05-12-16), Rich (25-06-10), rossukon (25-11-10)
  #22  
เก่า 25-06-10, 01:10
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,360
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57604
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile เรื่องวิมานคณะพระธาตุแก้วมณีโชติฯ ในพระนิพพาน

อภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-bp_23%5B1%5D%5B1%5D-jpg
หลังจากที่คณะเราได้อธิษฐานอาราธนาบารมีพระฯ สร้างพระนครกลางหาว ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เพื่อให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมฯ และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ฯ หลายวันก่อนนึกถึงพระนิพพาน จิตเห็นภาพพระนิพพาน แต่แปลกใจว่าวันนี้มีอะไรลอยอยู่ข้างบน มองขึ้นไปเห็นเป็นนครกลางหาวที่ได้สร้างถวายพระฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯด้วยครับ คงจะเป็นวิมานหลังเดียวเลยนะครับ ที่มีวิมานลอยอยู่ด้านบนอีกที ได้กำหนดจิตขอขมาพระฯ และตั้งนโมฯ น้อมถวายบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ ถวายพระทุกพระองค์ฯ ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตฯ ด้วยครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-06-10), พรรณวดี (25-06-10), พุทธรักษา (25-06-10), ก้อนดิน (30-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (25-06-10), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (27-06-10), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (25-06-10), นิมมานรดี (12-02-13), นิมมานรดี (26-06-10), เพิ่มบุญ (04-09-11), เดชะบุญ (25-06-10), ELLE (20-12-10), FaRuXue (28-09-10), Jira (29-06-10), lekmungchon (19-10-16), octavian (06-08-11), PROUD (05-12-16), Rich (25-06-10), rossukon (25-11-10)
  #23  
เก่า 30-07-10, 12:57
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,360
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57604
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile เรื่องคำอธิษฐาน

อภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-206%5B1%5D-jpg
อภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-bualuang02%5B1%5D-jpgอภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-bualuang02%5B1%5D-jpgอภิญญา-ประวัติความเป็นมาและที่มาของเว็บนี้-bualuang02%5B1%5D-jpg
เรื่องคำอธิษฐาน ท่านเล่าว่าให้ทรงอิทธิบาท๔ และหมั่นตรวจดูค่อยๆปฏิบัติตนให้เข้าถึงบุญของพระ ธรรมของพระ และท่านก็ชี้ให้เห็นสิ่งที่พวกเราพากันทำมาในหลายสิบปีนี้ครับ ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏฏสังสาร พวกเราก็ได้ออกตามรอยพระบาทไปทุกหนแห่ง หลายที่ไม่เคยไป และหลายที่ก็ไม่คิดว่าจะได้ไปครับ และก็อีกหลายที่ที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่ในโลกครับ ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน อันนี้พวกเราก็พากันทำครับ โดยเริ่มจากตนเองเป็นอันดับแรก ละความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้ผ่องใสจากกิเลส อันนี้ก็ค่อยๆทำกันอยู่โดยตลอด ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรม ความเกื้อกูลกัน ทานทั้งหลาย ในที่ที่อยู่ ในที่ที่ไป ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพื่อการสงเคราะห์ให้เข้าถึงธรรมมาโดยตลอดครับ ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา อันนี้ก็ทำคู่กันมาโดยตลอดครับ ท่านให้ตรวจดูคำอธิษฐานก็จักเห็นได้ว่าในหลายสิบปีนี้ก็ทำมากันเป็นปกติมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ท่านบอกว่าก็ดูเอาแล้วกันว่าอันไหนไม่ได้ทำ อันไหนทำไม่ได้ ก็ค่อยๆฝึก ค่อยๆทำไป พวกเราก็ตรวจดูกันไปมาหลายรอบ ก็เห็นตามที่ท่านบอก แต่ที่ท่านบอกแบบไม่ได้บอกก็คือ ทุกข้อ ทุกอย่างในคำอธิษฐานพวกคุณก็ได้ทำมาหมดแล้ว และก็ยังพากันทำให้เจริญขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเรื่องฤทธิ์ การดำรงสังขาร การเข้าถึงธรรมฯลฯ ท่านไม่ได้เล่าไว้ ถ้าทุกอย่างทำครบแล้วมันก็เป็นไปตามคำอธิษฐานเอง ท่านบอกให้พิจารณาเอาเองครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (09-08-10), พรรณวดี (30-07-10), พุทธรักษา (02-08-10), ก้อนดิน (30-07-10), สัพพัญญู (14-05-11), สุธัมมา (30-07-10), จิตประภัสสร (08-04-11), ปาริฉัตรมณี (31-07-10), นิมมานรดี (12-02-13), เพิ่มบุญ (04-09-11), เดชะบุญ (01-08-10), ELLE (20-12-10), FaRuXue (28-09-10), Jira (07-08-10), lekmungchon (19-10-16), octavian (06-08-11), PROUD (05-12-16), Rich (30-07-10), rossukon (25-11-10)
ตอบ

Tags
อภิญญา, อภิญญาหก, อภิญญาใหญ่, ประวัติความเป็นมา


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:06


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่