อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ประวัติพระพุทธศาสนา และพุทธกิจ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 01-10-15, 15:46
เพิ่มบุญ's Avatar
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1,258
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 8,965
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 3,279 ครั้ง ใน 3,279 ข้อความ
พลังบุญ: 4547
เพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished road
Default พระนามของพระพูทธเจ้าที่สำเร็จพระโพธิญาณต่อจากสมเด็จองค์ปฐม

หลังจากสมเด็จพระติกขคัมมพุทธเจ้า (สมเด็จองค์ปฐมบรมครู)ทรงปรินิพพาน
โดยมีพระสรอัฏบรมโพธิสัตว์(พระบวรรัตนรังสีบรมพุทธเจ้า)

พระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงได้อธิษฐานว่า ..

"การเข้าสมาบัติในครั้งนี้ ขอให้ทราบการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญานในอนาคตกาลเบื้องหน้า ตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์สมเด็จพระติกขคัมมพุทธเจ้าดุจโอรสตามรอยพระราช บิดาฉันนั้น"

ลำดับพระนามพระพุทธเจ้า ซึ่งบรรลุธรรมต่อจากสมเด็จองค์ปฐม มีดังนี้

๑.พระบวรรัตนรังสีบรมพุทธเจ้า -บรรลุธรรมเป็นลำดับที่ ๒ -ต้นธาตุวิชานพเก้าไตรกาล และสายพระฤาษี
๒.พระปราบปัจจไพรีบรมพุทธเจ้า - บรรลุธรรมเป็นลำดับที่ ๓-ต้นธาตุสายปราบมาร
๓.พระสิทธิบรมไตรโลกนาทพุทธเจ้า – ลำดับที่ ๔- วิริยธิกะ
๔.พระสิทธิบวรเมตไตรยพุทธเจ้า-ลำดับที่ ๕-วิริยธิกะ
๕.พระโวหารติปุญญพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๖ -วิริยธิกะ
๖.พระโพธิบวรพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๗ -วิริยธิกะ
๗.พระโลกุตตรวรจักรพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๘-วิริยธิกะ
๘. พระโภครัตนบวรพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๙-วิริยธิกะ
๙. พระวิภารติบวรพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๑๐ -ปัญญา
๑๐.พระมหรรณพบรมเสนาพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๑๑ -ศรัทธาธิกะ
๑๑.พระวงศ์วิญญูปรเมนทรพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๑๒ - ศรัทธาธิกะ
๑๒.พระศิรสิทธิ์มังคลพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๑๓ -วิริยธิกะ
๑๓.พระหงสาบวรพุทธเจ้า(พระอังสบวรพุทธเจ้า)-ลำดับที่ ๑๔ -วิริยธิกะ
๑๔. พระบรมชนกพุทธเจ้า - ลำดับที่ ๑๕ -ศรัทธาธิกะ
๑๕.พระหัตตติสสพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๑๖ -วิริยธิกะ
๑๖. พระสุริยเมตไตรยพุทธเจ้า-ลำดับที่ ๑๗ -วิริยธิกะ
๑๗. พระสุทธิวัชรพุทธเจ้า -ลำดับ ๑๘ -วิริยธิกะ
๑๘. พระบรมจอมไตรพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๑๙ -วิริยธิกะ
๑๙. พระมหิทธิกโรจนพุทธเจ้า-ลำดับที่ ๒๐ -วิริยธิกะ
๒๐.พระมโหสภรัตนพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๒๑ -วิริยธิกะ
๒๑. พระอัสสตรโวพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๒๒ -วิริยธิกะ
๒๒.พระหงสโพธิบวรพุทธเจ้า-ลำดับที่ ๒๓ -ศรัทธิกะ
๒๓.พระมณฑลพาหุลกพุทธเจ้า(อ่านว่า มน-ทน-พา-หุ-ละ-กะ) -ลำดับที่ ๒๔
๒๔. พระพระวิมุตติปัญญพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๒๕ -ปัญญาธิกะ
๒๕.พระอาตมโภครัตนพุทธเจ้า/พระมังคลสูตตพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๒๖ -ปัญญาธิกะ
๒๖. พระวโหรปัญจพุทธเจ้า(มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ ๕ ประการ)-ลำดับที่ ๒๗ -วิริยธิกะ
๒๗.พระพหลวิญญูพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๒๘ -ปัญญาธิกะ
๒๘. พระเวสภูติสสพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๒๙ -วิริยธิกะ
๒๙. พระโพธิมังคลพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๓๐ -ปัญญาธิกะ
๓๐. พระโยชนมังคลพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๓๑ -วิริยธิกะ
๓๑. พระมหรรณพบวรรัตนพุทธเจ้า-ลำดับที่ ๓๒-ศรัทธาธิกะ

๓๒. พระปิณฑชาตพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๓๓-วิริยธิกะ
๓๓.พระพหลกโยชนพุทธเจ้า(อ่านว่า พะ-หะ-ละ-กะ-โยด-ชะ-นะ) -ลำดับที่ ๓๔-วิริยธิกะ
๓๔. พระสนธิวาทพุทธเจ้า(อ่านว่า สน-ธิ-วา-ทะ) -ลำดับที่ ๓๕ -ปัญญาธิกะ
๓๕. พระโพธิวิษณุพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๓๖ -วิริยธิกะ
๓๖. พระมหรติมังคลพุทธเจ้า(อ่านว่า ม-หอ-ระ-ติ-มัง-คะ-ละ) -ลำดับที่ ๓๗ -ศรัทธาธิกะ
๓๗. พระปิณฑวาทรัตนพุทธเจ้า(อ่านว่า ปิน-ทะ-วา-ทะ-รัด-ตะ-นะ) -ลำดับที่ ๓๘ -วิริยธิกะ

๓๘. พระมหิทธิโภชนพุทธเจ้า -ลำดับที่ ๓๙ -ศรัทธาธิกะ
๓๙. พระนายกเตโชพุทธเจ้า(อ่านว่า นา-ยะ-กะ-เต-โช) -ลำดับที่ ๔๐-วิริยธิกะ
๔๐. พระพหลเตโชพุทธเจ้า (อ่านว่า พะ-หน-เต-โช) -ลำดับที่ ๔๑ -วิริยธิกะ
๔๑. พระสารทปุญญพุทธเจ้า (อ่านว่า สา-ระ-ทะ-ปุน-ยะ) -ลำดับที่ ๔๒ -ปัญญาธิกะ
๔๒. พระวิษณุรติมังคลพุทธเจ้า-ลำดับที่ ๔๓-วิริยธิกะ
๔๓. พระปาทวาลังบวรพุทธเจ้า(อ่านว่า ปา-ทะ-วา-ลัง-บอ-วอน) -ลำดับที่ ๔๔-ศรัทธาธิกะ
๔๔. พระกรบรมจักรพุทธเจ้า(อ่านว่า กอน-บอ-รม-มะ-จัก) -ลำดับที่ ๔๕ -วิริยธิกะ
๔๕. พระคังควาทพุทธเจ้า (อ่านว่า คัง-คะ-วา-ทะ) -ลำดับที่ ๔๖.-ปัญญาธิกะ
๔๖.พระอัฏฐมังคลพุทธเจ้า(อ่านว่า อัด-ถะ-มัง-คะ-ละ) -ลำดับที่ ๔๗ -วิริยธิกะ
๔๗. พระมังคลวาโยพุทธเจ้า (อ่านว่า มัง-คะ-ละ-วา-โย) -ลำดับที่ ๔๘-วิริยธิกะ
๔๘. พระสรณังกรวาทพุทธเจ้า (อ่านว่า สอ-ระ-นัง-กอน-วา-ทะ) -ลำดับที่ ๔๙ -วิริยธิกะ
๔๙.พระมโหรนายกพุทธเจ้า (อ่านว่า มะ-โห-ระ-นา-ยะ-กะ-วา-ทะ) -ลำดับที่ ๕๐ -ปัญญาธิกะพระนามพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมจากลำดับที่ ๒-๕๐ ลำดับ หลังจากสมเด็จองค์ปฐม ทรงปรินิพพาน จากนี้มีพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ รวมทั้งสิ้น ๘๕๘,๕๑๕ พระองค์

จึงจะมีพระพุทธเจ้าในสายปราบมาร สำเร็จเป็นพระองค์ที่ ๒ มีพระวรเมตไตรยพุทธเจ้า เป็นต้น

ดังนั้น ในการปรากฏพระพุทธเจ้า ๑ พระองค์มีความยากยิ่งแล้ว ในการเกิดพระพุทธเจ้าในสายปราบมารนั้น ยากยิ่งกว่า

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ เพิ่มบุญ ในข้อความนี้
lekmungchon (06-11-16)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:46


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่