อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > ประวัติพระพุทธศาสนา และพุทธกิจ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 07-10-15, 23:51
เพิ่มบุญ's Avatar
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1,258
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 8,965
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 3,357 ครั้ง ใน 3,357 ข้อความ
พลังบุญ: 4627
เพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished road
Default พระนามของพระพุทธเจ้าสายปราบ 49 พระองค์

พระมหาโพธิสัตว์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ พระองค์ ได้ทรงออกบวชเป็นพระดาบส
ก่อนที่สมเด็จพระพุทธปราบปัญจไพรีบรมพุทธเจ้า จะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ๑ อสงไขยเศษ

โดยระโพธิสัตว์ทั้งหลายทรงตั้งมโนปณิธานจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสายปราบในอนาคตกาล ทรงเข้าสมาบัตินานถึง ๑๘๐,๐๐๐ ปีก่อนเข้าสมาบัติต่างทรงอธิษฐานว่า ..


"การเข้าสมาบัติในครั้งนี้ เป็นการเสี่ยงทายว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสำเร็จทุกสรรพวิชา รื้อสัตว์ขนสัตว์ได้มากนับล้านโกฏิ และสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าภาคปราบในอนาคตกาลเบื้องหน้าเทอญ "

พระนามพระพุทธเจ้า ซึ่งบรรลุธรรมตามลำดับในสายปราบมาร มีดังนี้

๑. พระปราบปัญจไพรีบรมพุทธเจ้า บรรลุธรรมในสายปราบพระองค์แรก

หลังจากสมเด็จพระต้นธาตุปราบมารบังเกิดขึ้น มีพระพุทธเจ้าสายปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน๘๕๘,๕๑๕ พระองค์ จึงปรากฏพระพุทธเจ้าสายปราบลำดับต่อไป

๒. พระวรเมตไตรยพุทธเจ้า -บรรลุธรรมเป็นลำดับที่ ๒
๓. พระมัณฑติสสพุทธเจ้า
๔. พระโมคคัลลติสสพุทธเจ้า
๕. พระวงศ์ปสัณธพุทธเจ้า
๖.พระอโรธิบวรพุทธเจ้า หรือพระมหรรณพบวรพุทธเจ้า


หลังจากยุคนี้จะห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานมาก นับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ-ศรัทธาธิกะ และวิริยธิกะ ประมาณ ๘๒๕,๕๕๒ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้าสายปราบตามลำดับดังนี้

๗.พระปฐมโพธิบวรพุทธเจ้า
๘.พระสุทธิคุณเมตไตรยพุทธเจ้า
๙.พระวงศ์ปสัณธติสสพุทธเจ้า
๑๐.พระจอมไตรยมังคลพุทธเจ้า
๑๑.พระสุทธิบวรมังคลพุทธเจ้า
๑๒.พระปุคคลาธิษฐานบวรพุทธเจ้า(ชำนาญเรื่องมโนมยิทธิ)
๑๓. พระเวชภัณฑ์บวรพุทธเจ้า(พระอาจารย์ของพระไภษัชคุรุฯ


จากนั้นก็ห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานอีก ช่วงนี้มีพระพุทธเจ้า ๓ สายข้างต้น จำนวน ๔๕๖,๕๘๘ พระองค์จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้

๑๔.พระโสตตยเมตไตรยพุทธเจ้า
๑๕. พระทวิวงกตบวรพุทธเจ้า/พระทิวงกตบวรพุทธเจ้า(ถือดอกบัว ๒ สี)
๑๖.พระพหุสูตบวรพุทธเจ้า
๑๗.พระปราบไพรีวรเมตไตรยพุทธเจ้า(พระโอรสพระวรเมตไตรยพุทธเจ้า-พิเศษ)
๑๘. พระสุริยติสสบวรพุทธเจ้า
๑๙.พระจันทรติสสบวรพุทธเจ้า
๒๐. พระสุทธิโภครัตนพุทธเจ้า(พระโอรสพระโภครัตน บรรลุธรรมลำดับที่ ๙)
๒๑.พระวรปัญญบวรพุทธเจ้า


จากนั้นก็มีพระพุทธเจ้า ๓ สาย คือ ปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน ๔๕,๘๘๘ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้

๒๒.พระวรปัญญบวรพุทธเจ้า
๒๓.พระสุทธิศรโภคบวรพุทธเจ้า
๒๔.พระมังคลโภคบวรพุทธเจ้า
๒๕.พระศรีศรัทธาบวรพุทธเจ้า
๒๖.พระบรมสูตรบวรพุทธเจ้า
๒๗.พระโมคคัลลโภคบวรพุทธเจ้า
๒๘.พระธารณีมังคลพุทธเจ้า
๒๙.พระโชติสุริยบวรพุทธเจ้า
๓๐.พระสุทธิวาหนามพุทธเจ้า
๓๑.พระอนันตโภคพุทธเจ้า
๓๒.พระสุทธิศีลรัตนพุทธเจ้า


หลังจากยุคนี้จะห่างหายพระพุทธเจ้าสายปราบมารไปนานมาก นับการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ-ศรัทธาธิกะ และวิริยธิกะ ประมาณ ๙๘๕,๕๕๕ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้าสายปราบตามลำดับดังนี้

๓๓.พระโมกขสุทธิบวรพุทธเจ้า
๓๔.พระบรมปัญญเมตไตรยพุทธเจ้า
๓๕.พระเสขขวิญญูพุทธเจ้า
๓๖.พระอิทธิวาโยพุทธเจ้า
๓๗.พระสุทธิศีลวิญญูพุทธเจ้า
๓๘.พระศีรหบวรพุทธเจ้า
๓๙.พระโชติปัญญเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นก็มีพระพุทธเจ้า ๓ สาย คือ ปัญญาธิกะ-ศรัทธิกะ-วิริยธิกะ บังเกิดขึ้นในโลก จำนวน ๔๙๘,๕๕๐ พระองค์ จึงบังเกิดพระพุทธเจ้า สายปราบดังนี้


๔๐.พระชาตโภคบวรพุทธเจ้า
๔๑.พระมังคลโรจนพุทธเจ้า
๔๒.พระโชติทีปังกรพุทธเจ้า
๔๓.พระวรเมธีเมตไตรยพุทธเจ้า
๔๔.พระสุทธิศีลบวรพุทธเจ้า
๔๕.พระโคตรภูบรมไตรโลกนาถ
๔๖.พระธีรราชบวรพุทธเจ้า
๔๗.พระโคตรวิญญูบวรพุทธเจ้า
๔๘.พระสรรพวิชญ์บรมไตรโลกนาถ
๔๙.พระขันธโคตมเมตไตรยพุทธเจ้าจากนั้นปรากฏพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภท จำนวน ๔๙๕,๐๐๐ พระองค์ เป็นเวลานานนับอสงไขยไม่ถ้วน จึงปรากฏมีพระพุทธเจ้าสายปราบอีกครั้ง จะนำเสนอในวารต่อไปค่ะ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ เพิ่มบุญ ในข้อความนี้
lekmungchon (06-11-16)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:05


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่