อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > พุทธพยากรณ์และพรพระฯ > พรพระฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 14-03-13, 12:11
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,231
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57237
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พรพระฯ ในบันทึกพรสวรรค์ ( 11 )

ทุกเช้า กำหนดใจขั้นต้นว่าจะพอในสิ่งเกิด จะพอในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล จะพอในสิ่งที่ไม่ได้ จงปฏิบัติอย่างสายกลาง เพราะเรื่องของร่างกายและจิตใจเป็นของละเอียดอ่อน อย่าหักโหมจนเกินไป ขอให้ละทิฏฐิได้สำเร็จ ขอให้ละความโกรธให้สำเร็จ และขอให้ละมานะได้สำเร็จทุกคนนะ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (15-03-13), พรหมวิหาร (23-04-13), พุทธรักษา (19-03-13), นำธรรม (06-10-13), เพิ่มบุญ (24-04-13), Rich (14-03-13)
  #12  
เก่า 15-03-13, 12:23
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,231
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57237
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พรพระฯ ในบันทึกพรสวรรค์ ( 12 )

ความหลงรักมันไม่เที่ยงนัก และทำให้เกิดทุกข์ ไม่รักก็ทุกข์ พรากจากสิ่งรักก็ทุกข์ แม้แต่ตัวของเราที่ว่ารักหวงแหนมากมันยังไม่เที่ยง มันไม่มีอะไรที่แน่นอน ทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง
อันพระโพธิสัตว์นั้น ท่านต้องเลิศด้วยศีล สัจจะ เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ แรงจิต ตถาคตขอโมทนาในบุญกุศลของพวกเธอที่ผดุงพระศาสนา
มุ่งสิ่งใดประเสริฐที่สุดคือมุ่งจิตให้ผ่องใส เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดสำหรับพุทธสาวก
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 5 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (15-03-13), พรหมวิหาร (23-04-13), พุทธรักษา (19-03-13), เพิ่มบุญ (24-04-13), Rich (15-03-13)
  #13  
เก่า 16-03-13, 01:40
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,231
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57237
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พรพระฯ ในบันทึกพรสวรรค์ ( 13 )

ฉันขออำนวยพรให้อุปสรรคทั้งปวงอันมี โรค ภัย ไข้ เจ็บ ทุกข์เวทนาทั้งหลาย โพยภัยจงอย่าได้มากล้ำกราย เป็นบุคคลที่อุดมด้วยศีล ภาวนา เจริญรอยตามพระพุทธบาทดังพระพุทธวัจนะทุกประการ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (20-03-13), พรหมวิหาร (23-04-13), พุทธรักษา (19-03-13), นำธรรม (06-10-13), เพิ่มบุญ (24-04-13), Rich (20-03-13)
  #14  
เก่า 20-03-13, 11:34
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,231
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57237
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พรพระฯ ในบันทึกพรสวรรค์ ( 14 )

บุคคลใดประพฤติชอบ พูดชอบ คิดชอบ บุคคลนั้นเป็นบุคคลควรสรรเสริญน่ายกย่อง สมควรแก่วาระและกาลเวลา ควรอย่างยิ่งที่จะจรรโลงซึ่งพระศาสนาสืบต่อไป จนบรรลุสัจธรรมขั้นปรมัตถ์ อันสูงสุดแห่งธรรมนั้นๆ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (20-03-13), พรหมวิหาร (23-04-13), พุทธรักษา (20-03-13), นำธรรม (06-10-13), เพิ่มบุญ (24-04-13), Rich (20-03-13)
  #15  
เก่า 22-04-13, 11:36
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,231
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57237
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พรพระฯ ในบันทึกพรสวรรค์ ( 15 )

ตถาคตถือว่าบุคคลทั้งปวง ไม่ว่าเป็นเทพยดา มนุษย์ สัตว์ทั้งหลายเป็นบุตรของตถารคตทั้งปวง ทุกผู้ทุกนาม มีโอกาสได้เสวยในสัมปรายภพบนแดนพระนิพพานทุกนาม ตถาคตขอประสาทพรให้เธอทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรม ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐ จงสำเร็จเป็นอริยเจ้าทุกนาม ทุกผู้คนทั้งปวง ตถาคตคอยบุตรทุกครั้งที่ทุกข์
พรใดที่พึงหวัง พึงปรารถนา จงสัมฤทธิ์ผลแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ ทุกประการ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 5 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรหมวิหาร (23-04-13), พุทธรักษา (22-04-13), นำธรรม (06-10-13), เพิ่มบุญ (24-04-13), Rich (22-04-13)
ตอบ

Tags
พรสวรรค์


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:03


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่