อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > พระพุทธศาสนาสัมพันธ์ (นานาชาติ)

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #21  
เก่า 21-08-09, 13:45
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

lust [ลัส-ท] = ตัณหา/ราคะ

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-image-103-jpg อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-image-097-jpgA Buddhist proverb says, "Just as rain leaks through an ill-thatched house, so lust leaks through an un-trained mind."

พุทธภาษิตหนึ่งกล่าวไว้ว่า "ฝนย่อมรั่วรด เรือนที่มุงไม่ดีฉันใด, ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น"
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-image-100-jpg  

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 21-08-09 เมื่อ 14:04

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (22-08-09), พุทธรักษา (21-08-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (31-08-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (28-08-09), ปาริฉัตรมณี (21-08-09), ปาร์ค (10-11-09), นาคน้อย (26-08-09), นิมมานรดี (22-08-09), เดชะบุญ (22-08-09), leklek (17-09-09), octavian (12-10-11), Peach (27-08-09), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (05-09-09)
  #22  
เก่า 28-08-09, 17:58
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

posture, pose, attitude [โพสเจอร์/โพสท์/แอท-ทิ-ทยูด] = ปาง (ท่าทาง) (ของพระพุทธรูป)

When you visit a Thai temple, you will always see Buddha images in various poses. There are in fact over 100 different poses which depict moments in his life. The following poses are some examples.

1. Attitude of Meditation (Meditating Buddha)

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-jpg

2. Attitude of reclining (Reclining Buddha)

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-image-097-jpg

เมื่อคุณมาเที่ยวประเทศไทย คุณมักจะเห็นพระพุทธรูปในปางที่แตกต่างกันไป ซึ่งจริงๆ แล้วมีมากกว่า 100 ปาง ซึ่งแต่ละปางจะแสดงให้เห็นภาพในพุทธประวัติแต่ละตอน ยกตัวอย่างปางต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1.ปางสมาธิ 2. ปางไสยาส

To Be Continued.... (มีต่อตอนต่อไปจ้า)

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 28-08-09 เมื่อ 18:48

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (29-08-09), พรรณวดี (29-08-09), พุทธรักษา (20-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (31-08-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (28-08-09), ปาริฉัตรมณี (28-08-09), ปาร์ค (10-11-09), นาคน้อย (31-08-09), นิมมานรดี (28-08-09), เดชะบุญ (11-09-09), leklek (17-09-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (05-09-09)
  #23  
เก่า 31-08-09, 21:31
นาคน้อย
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

I would like to know how to say " พระโพธิสัตว์และพระสาวก". Could you please let me know how we call those in English?

Thank you,
Littlenaga

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (01-09-09), พรรณวดี (01-09-09), พุทธรักษา (20-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (31-08-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (29-09-09), ปาริฉัตรมณี (31-08-09), ปาร์ค (10-11-09), นิมมานรดี (31-08-09), เดชะบุญ (11-09-09), leklek (17-09-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), Sati (01-09-09), suwaphat (05-09-09)
  #24  
เก่า 01-09-09, 00:55
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

Bodhisattva [โบ-ดิ-สัต-วะ] = พระโพธิสัตว์

Disciple [ดิส-ซิ-เพิล] = พระสาวก


Dear Smallnaga,

Concerning your question asking me about the terms "พระโพธิสัตว์" and "พระสาวก" in English, I have looked up in dictionaries and found that we use the word " Bodhisattva" for "พระโพธิสัตว์" and "disciple" for "พระสาวก" jaaaaaaaa.

Talk to you later na ja.
Best,
Sati


หวัดดีค่ะ นาคน้อย

เกี่ยวกับคำถามของนาคน้อยที่ถามพี่ว่า "พระโพธิสัตว์" และ "พระสาวก" ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนั้น พี่ได้ไปค้นหาในพจนานุกรมต่างๆ แล้วพบว่า เราใช้คำว่า " Bodhisattva" และ "disciple" จ้า........

แล้วค่อยคุยกันใหม่นะคะ

มีความสุขมาก ๆ นะ
สติ

look up = ค้นหาข้อมูลในพวกหนังสือ
look for = ค้นหาคน สัตว์ สิ่งของ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 01-09-09 เมื่อ 01:37

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (01-09-09), พรรณวดี (01-09-09), พุทธรักษา (20-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (01-09-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (29-09-09), ปาริฉัตรมณี (01-09-09), ปาร์ค (10-11-09), นาคน้อย (01-09-09), นิมมานรดี (01-09-09), เดชะบุญ (11-09-09), leklek (17-09-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (05-09-09)
  #25  
เก่า 13-09-09, 17:27
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

to be continued ka.

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 25-09-09 เมื่อ 23:13

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (13-09-09), พรรณวดี (14-09-09), พุทธรักษา (20-11-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (29-09-09), ปาริฉัตรมณี (14-09-09), นาคน้อย (08-10-09), นิมมานรดี (14-09-09), เดชะบุญ (15-09-09), leklek (17-09-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (09-11-09)
  #26  
เก่า 25-09-09, 23:18
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

Attitude of Defeating Mara [แอ๊ดทิทยูท ออฟ ดีฟีทติ้ง มารา] = ปางมารวิชัย

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-watthasung-02-jpg

This attitude comes from the story of how the Buddha meditated to overcome the fears and temptations sent by the demon Mara to defeat the Buddha. Instead, the Buddha called the Earth Goddess as the witness of his merits he had made. The Earth Goddess squeezed her hair, releasing flood waters that represented his merits and the water swept away the Demon Mara and all the temptresses he had released.

ปางนี้มีประวัติความเป็นมาจากตอนที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่เพื่อเอาชนะ ความกลัวและการล่อลวงต่างๆ ที่พญามารส่งมาเพื่อจะเอาชนะพระพุทธเจ้า แต่กลับกลายเป็นว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานของบุญทั้งหลายที่ได้เคย บำเพ็ญมา พระแม่ธรณีได้ทรงบีบมวยผมทำให้เกิดน้ำท่วม ซึ่งน้ำดังกล่าวเป็นตัวแทนบุญทั้งหลายที่พระองค์ได้บำเพ็ญมา และน้ำนั้นได้พัดพาเอาพญามารและสิ่งล่อลวงทั้งหลายไปจนหมดสิ้น

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 29-09-09 เมื่อ 22:58

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (25-09-09), พรรณวดี (26-09-09), พุทธรักษา (20-11-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (29-09-09), ปาริฉัตรมณี (26-09-09), นาคน้อย (08-10-09), นิมมานรดี (07-10-09), เดชะบุญ (07-10-09), leklek (11-10-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (09-11-09)
  #27  
เก่า 29-09-09, 15:59
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,199
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,855
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,025 ครั้ง ใน 78,025 ข้อความ
พลังบุญ: 56828
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-111-037-jpg
เอามาฝากให้พี่เอ๋อินเตอร์ แปลเป็นธรรมทานจั๊กกะหน่อยครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (29-09-09), พรรณวดี (30-09-09), พุทธรักษา (20-11-09), สุธัมมา (16-10-09), ปาริฉัตรมณี (29-09-09), นาคน้อย (08-10-09), นิมมานรดี (07-10-09), เดชะบุญ (07-10-09), leklek (11-10-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (09-11-09)
  #28  
เก่า 08-10-09, 10:32
นาคน้อย
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default เก็บตกจากหนองคาย

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ขอขมาและอาราธนาคุณแก้วสามประการและผู้มีคุณ

Few days ago, I visited Wat Pra That Bang Phuan with Kana PraThat Keaw Ma Nee Chot which is a temple in Nong Khai province. There is a old pagaoda houses the holy relics of Lord Buddha. Other interestings in this temple are as the "Sattamahasatan", or the seven Great sites, where constrcuted to commemorate the seven sites visited by the Buddha after attaining enlightenment these are.

I found a word that is very interesting which is "Fruit enlightenment". Personally, I understand that it might mean "ผลสมาบัติ". Can we use the "Fruit" represent "ผล ของสมาบัติ"? P' Sati plase help me to find out if this word is compatable. Thank you.

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-1033-jpg
นาคน้อย

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 14 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (09-10-09), พรรณวดี (08-10-09), พุทธรักษา (20-11-09), สุธัมมา (31-08-10), อภิญญา (09-10-09), ปาริฉัตรมณี (08-10-09), นิมมานรดี (08-10-09), เดชะบุญ (21-10-09), leklek (11-10-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), Sati (18-10-09), suwaphat (09-11-09)
  #29  
เก่า 18-10-09, 23:04
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ นาคน้อย อ่านข้อความ
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ขอขมาและอาราธนาคุณแก้วสามประการและผู้มีคุณ

Few days ago, I visited Wat Pra That Bang Phuan with Kana PraThat Keaw Ma Nee Chot which is a temple in Nong Khai province. There is a old pagaoda houses the holy relics of Lord Buddha. Other interestings in this temple are as the "Sattamahasatan", or the seven Great sites, where constrcuted to commemorate the seven sites visited by the Buddha after attaining enlightenment these are.

I found a word that is very interesting which is "Fruit enlightenment". Personally, I understand that it might mean "ผลสมาบัติ". Can we use the "Fruit" represent "ผล ของสมาบัติ"? P' Sati plase help me to find out if this word is compatable. Thank you.

Attachment 5127
นาคน้อย
Name:  images.jpeg
Views: 255
Size:  2.3 KB

Dear Naknoi,

From what I have read, the word fruit means results but the word "ผลสมาบัติ" according to Luang Pho Ruesi Lingdam means "คำว่าผลสมาบัติท่านหมายถึงการเข้าสมาบัติตามผลที่ได้ผลสมาบัตินี้จะเข้าได้ ต้องเป็น พระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ท่านที่เป็นพระอริยเจ้าที่ไม่ได้สมาบัติแปด มาก่อน ท่านเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ ท่านก็เข้าผลสมาบัติ คือท่านเข้าฌานนั่นเอง ท่านได้ฌาน ระดับใด ท่านก็เข้าระดับนั้น แต่ไม่ถึงสมาบัติแปดก็แล้วกันและท่านเป็นพระอริยเจ้า จะเป็น พระโสดาสกิทาคา อนาคามี อรหันต์ก็ตาม เมื่อท่านเข้าฌานท่านเรียกว่าเข้าผลสมาบัติ ท่าน ที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าเข้าฌาน ท่านเรียกว่าเข้าฌานเพราะไม่มีมรรคผลต่างกันเท่านี้เอง กิริยา ที่เข้าก็เหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงว่า ท่านเป็นพระอริยเจ้า หรือไม่ใช่พระอริยเจ้าเท่านั้นเอง"

So, I think the word 'ผลสมาบัติ' is not the same as 'fruit enlightenment' na ka.

จากที่พี่ได้อ่านมา คำว่า 'fruit' นั้นหมายถึงผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่คำว่า "ผลสมาบัติ" ตามที่หลวงพ่อฤาษี ลิงดำกล่าวนั้น จะแปลดังที่กล่าวไว้ข้างบนจ้า
ดังนั้น พี่จึงคิดว่าสองคำนี้แปลต่างกันนะคะแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 18-10-09 เมื่อ 23:42

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 15 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (19-10-09), พรรณวดี (19-10-09), พุทธรักษา (20-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (19-10-09), สุธัมมา (31-08-10), อภิญญา (19-10-09), ปาริฉัตรมณี (18-10-09), นาคน้อย (22-10-09), นิมมานรดี (21-10-09), เดชะบุญ (21-10-09), leklek (19-10-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (09-11-09)
  #30  
เก่า 22-10-09, 15:06
Sati
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

Walking Buddha = พระพุทธรูปปางลีลา

อภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpgอภิญญา-Interesting Buddhist terms (ธรรมะวันละคำ)-walking-buddha-jpg

Art historians proposed that the walking Buddha in Sukhothai Art must have been created to represent an episode from the life of the lord Buddha when he descended from the Tavatinsa Heaven to the city of Sankassa.

However some scholars have suggested that the creation of the walking Buddha may have also been inspired by the practice of ‘Vipassana’ mediation known as “The Four Satipatthana ”. The Satipatthana involves the monks’ four applications of mindfulness leading to Enlightenment. One of the four applications is called ‘kayanupassana-satipatthana,’ which is a contemplation of the body or physical phenomena, walking, standing, sitting and reclining, to attain mindfulness.

บรรดานักประวัติศาสตร์ศิลปะเสนอว่าพระพุทธรูปปางลีลาในรูปแบบศิลปะสมัยสุโขทัยนั้นน่าจะสร้างขึ้นจากพระพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังเมืองสังกัส

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าการสร้างพระพุทธรูปปางลีลานั้นอาจเกิดจากแรงบันดาลใจในการปฏบัติ "วิปัสสนา" กรรมฐานที่เรียกว่า "มหาสติปัฏฐาน ๔" ซึ่งการฝึกสติปัฏฐาน นี้จะเกี่ยวข้องกับการฝึกสติทั้ง ๔ เพื่อให้ถึงการหลุดพ้น หนึ่งใน ๔ นั้น เรียกว่า "กายานุปัสณาสติปัฏฐาน" ซึ่งเป็นการใคร่ครวญอยู่กับอากัปกิริยาทางกาย ทั้งยืน เดิน นั่ง และนอน เพื่อให้เกิดสติ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Sati : 22-10-09 เมื่อ 15:35

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
พรรณวดี (22-10-09), พุทธรักษา (20-11-09), สุธัมมา (31-08-10), อภิญญา (29-10-09), ปาริฉัตรมณี (22-10-09), นาคน้อย (12-11-09), นิมมานรดี (22-10-09), เดชะบุญ (22-10-09), leklek (26-10-09), octavian (12-10-11), Rich (10-04-10), rossukon (15-10-11), suwaphat (09-11-09)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:06


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่