อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > พุทธพยากรณ์และพรพระฯ > พุทธพยากรณ์

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 10-08-11, 21:26
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,406
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,739 ครั้ง ใน 78,739 ข้อความ
พลังบุญ: 57750
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พุทธพยากรณ์ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก

อภิญญา-พุทธพยากรณ์ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก-1-jpg
จากที่ได้ศึกษามาคณะเราได้พบว่าในเรื่องพุทธพยากรณ์นี้ ในตำนานพระเจ้าเลียบโลกน่าจะเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธพยากรณ์ไว้มากที่สุดเล่มหนึ่งเลยนะครับ พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง โดยท่านนาคฤทธิ์ ได้บันทึกเรื่องราวตำนานพระเจ้าเลียบโลก โดยการเรียบเรียงขึ้นใหม่ ปรับปรุงเรื่องภาษาและข้อมูลอ้างอิงต่างๆได้ค่อนข้างจะดีมากครับ โดยท่านปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลจากหนังสือตำนานพระเจ้าเลียบโลก ที่เขียนโดย ท่านอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ผู้ปริวรรตจากตำนานพระเจ้าเลียบโลกของเดิมที่มีอยู่มา
คำปรารถ
เมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนมายุได้ ๖๐ พรรษา ทรงรำพึงว่า พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงปลดเปลื้อง สัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์และกิเลสจำนวน ๒๔ อสงไขย ๖,๐๐๐ โกฏิ กับ ๑ แสนคน ส่วนเราตถาคตนั้นตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งนิพพาน ได้โปรดสัตว์โลกยังไม่เต็มที่ ได้เพียง ๒๐ อสงไขย ๓ ล้าน ๒ แสน ๗ หมื่น ๖ พันโกฏิเท่านั้น ยังขาดอีกประมาณ ๔ อสงไขยจึงจะครบ ด้วยสัตว์โลกที่มีสมภารยังอ่อนก็ยังมีอีกมาก สมควรเราจะตั้งจิตอธิษฐานฐาปนาพระบาทและพระธาตุไว้ในที่อันควร เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนและเทวดาทั้งหลาย ให้เป็นเสมือนตัวเรายังทรมานดำรงชีวิตอยู่ ตราบเท่า ๕,๐๐๐ พระวัสสา จึงปรินิพพาน แลฯ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 19 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Attawat_Rx (31-08-11), พรรณวดี (10-08-11), พุทธรักษา (22-09-11), ก้อนดิน (10-08-11), มณีโชติ (26-10-11), สุธัมมา (10-08-11), หน่อพุทธางกูร (19-01-14), ปาริฉัตรมณี (20-08-11), นำธรรม (22-10-11), นิมมานรดี (12-08-11), เกียงจูแหย (10-08-11), เดชะบุญ (16-11-11), Eang (25-10-11), octavian (10-08-11), ohm_chiangmai (06-04-12), Rich (10-08-11), Rose (16-11-12), rossukon (10-10-11), Sati (20-10-11)
  #2  
เก่า 22-08-11, 17:10
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,406
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,739 ครั้ง ใน 78,739 ข้อความ
พลังบุญ: 57750
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile พุทธพยากรณ์ในตำนานพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ที่ ๑

Name:  imagesCA2B0VUI.jpg
Views: 1263
Size:  3.5 KB
รอยพระบาทผาหนาม
ยังมีสมัยกาลครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมพระอรหันตสาวก ๕๐๐ องค์ อันมีพระสารีบุตรเถระเจ้าเป็นต้น ทรงเสด็จออกจาริกสงเคราะห์เหล่าเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ทรงบรรลุถึงพระมหานครลุ่มฟ้าคือเมืองพาราณาสี อันตั้งอยู่บนฝั่งมหาสมุทร พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย ให้บรรลุถึงควาสุข ๓ ประการ ตามบุญสมภารแห่งเวไนยสัตว์นั้นๆ แล้วก็ทรงอธิษฐานสถาปนารอยพระพุทธบาท ไว้ตามบ้านเมืองน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลาย ขึ้นมาตามลำดับนิคมราชธานี ตามต้นน้ำและแม่น้ำทั้งหลายโดยตลอด
พระพุทธเจ้าพร้อมกับด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย ก็เสด็จมาถึงชนบทแห่งหนึ่งชื่อว่า "เมืองลี้" (อ.ลี้ จ.ลำพูน) อันตั้งอยู่ทิศใต้แห่งเมืองหริภุญชัยนคร(ลำพูน) ในกาลครั้งนั้นได้มีพญานาคตนหนึ่งออกมาอภิวาทกราบไหว้พระพุทธเจ้า และทูลขอรอยพระบาทจากพระพุทธองค์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา พระพุทธเจ้าจึงอธิษฐานเหยียบลงบนหินก้อนหนึ่ง ประดิษฐานรอยพระบาทไว้แก่พญานาค แล้วพระองค์จึงตรัสกับพระมหาสารีบุตรว่า "ดูก่อน สารีบุตร เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วได้ ๑๐๐ ปี ครบเมื่อใด รอยพระบาทแห่งตถาคตนี้จักปรากฏแก่คนทั้งหลาย"
หมายเหตุ ในการตามรอยพระบาทในช่วงแรกของคณะฯได้บันทึกให้ เมืองลี้ เป็นเมืองที่มีรอยพระบาทมากที่สุดในโลกครับ ซึ่งในขณะนั้นได้พบว่ามีรอยพระบาทที่มีมาแต่เดิมเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พระบาทห้วยต้ม พระบาทถ้ำป่าไผ่ พระบาทผาหนาม พระบาทผาผึ้ง พระบาทดอยถ้ำ และโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้พบรอยพระบาทเป็นจำนวนมาก ฯลฯ คณะจึงได้บันทึกให้เป็นเมืองที่มีรอยพระบาทประดิษฐานมากที่สุดในโลกในสมัยนั้นครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Attawat_Rx (31-08-11), พรรณวดี (22-08-11), พุทธรักษา (22-09-11), ก้อนดิน (01-02-12), มณีโชติ (26-10-11), สุธัมมา (22-08-11), หน่อพุทธางกูร (19-01-14), ปาริฉัตรมณี (24-08-11), นำธรรม (22-10-11), นิมมานรดี (08-03-12), เดชะบุญ (16-11-11), Eang (25-10-11), ohm_chiangmai (06-04-12), Rich (22-08-11), Rose (16-11-12), rossukon (10-10-11), Sati (20-10-11)
ตอบ

Tags
พระเจ้าเลียบโลก


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:49


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่