อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > มหาสโมสรพุทธภูมิ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 12-07-11, 21:28
ก้อนดิน's Avatar
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2331
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default ธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ

อภิญญา-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ-384523395_682f851df1-jpg

อภิญญา-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ-pic_no_825_jjsmal_2l-jpg

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะเม ภัณเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราทัง ขะมะถะเม ภัณเต อุกาสะ ขะมามิ ภัณเต

วันทามิ ภัณเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตังเมโทสัง อะนาคะตังเมโทสัง
ปัจจุบันนังเมโทสัง ขะมะถะเมภัณเต

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้ากราบไหว้พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลก เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ข้าพเจ้ากราบขออนุญาตและอาราธนานิมนต์นำเสนอ ธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ พระสุปฎิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันดีของโลก และเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงตรงต่อพระโพธิญาณ
เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีแก่คนรุ่นหลังสืบต่อก่อแขนงกันต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด

และหากข้าพเจ้าได้กระทำการอันใด อันเป็นการล่วงเกินหรือผิดพลาดประการใด อันเกี่ยวกับการลงประวัติขององค์หลวงปู่ไป ข้าพเจ้าขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และกราบขอขมาโทษต่อองค์หลวงปู่ไว้ ณ ที่นี้ด้วยหากผลบุญอันใดอันจะได้รับจากการนำเสนอประวัติขององค์หลวงปู่นี้ ข้าพเจ้าขอกราบถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายแด่องค์หลวงปู่ ตลอดทั้งคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ กราบถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์บูรพกษัยติยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกๆ พระองค์ และขอผลบุญนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ได้เช่นเดียวกับองค์หลวงปู่ด้วยเถิด

ประวัติขององค์หลวงปู่ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ จะเป็นการลงรายละเอียดเพิ่มเติม จากส่วนเดิมที่คุณอภิญญาได้ลงไว้แล้ว และเป็นประวัติที่คัดลอกมาจากหนังสือธรรมประวัติ ขององค์หลวงปู่ เป็นการรวบรวมโดยพระอาจารย์ธัมมธโร ครูบาแจ๋ว ซึ่งรวบรวมจากคำบอกเล่าจากองค์หลวงปู่เอง และหนังสือธรรมะของอุปัชฌาย์ พ่อแม่ครูอาจารย์ ในองค์หลวงปู่ ซึ่งเป็นภาษาพูดขององค์หลวงปู่เอง โดยจะมีภาษาท้องถิ่นผสมอยู่บ้างทั้งภาษาภูไท ภาษาลาวอีสาน ภาษาคำเมือง ภาษาไทยกลาง รวมแล้วเป็นภาษาปะปนกันอยู่ จึงยากแก่การทำความเข้าใจและตีแปลความ โดยการนำเสนอเป็นลักษณะเรื่องเล่าประกอบธรรมพร้อมคติธรรมและคติโลก เป็นเรื่องเล่ากึ่งเรียบเรียง ดังนั้นเรื่องราวจึงอาจจะไม่ต่อเนื่องดังประวัติบุคคลสำคัญทั่วไป

ขอกราบนอบน้อมอภิวาทถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชา แด่องค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ แห่งวัดป่าวิเวิกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วย น้อมสักการบูชาอย่างสูงสุด


เรื่องที่องค์หลวงปู่บอกไว้
๑. สมบัติใดๆ เป็นของกลาง เป็นของสาธารณะ เป็นของวัด เป็นของศาสนา เป็นของสงฆ์ ก็ให้เป็นของโดยส่วนรวม

๒. สมณบริขารทั้งหมดของผู้ข้าฯ ขอยกมอบให้คณะสงฆ์ พระเณรที่อยู่ในวัดนี้ได้ร่วมกันพิจารณาตามเหมาะสม

๓. การศพ การเผา อย่าให้เอิกเกริกวุ่นวาย เป็นหน้าที่ของญาติโยมเขาจะทำกันไป อย่าเก็บศพเอาไว้ ตายวันใดเผาวันนั้นยิ่งดี (ผู้ เขียนต่อรองเรียนขอว่า ๗ วัน ๑๐ วัน ๑๕ วัน องค์หลวงปู่วางเฉยอยู่ไม่พูดอะไร ส่วนที่ประชุมเพลิงจะไว้ที่ตะวันออกของเจดีย์ ขออนุญาตรวบรวมบริขารไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ องค์ท่านก็ว่า “อย่าได้ก่อเป็นเจดีย์ขึ้นมาแข่งเจดีย์พระธาตุ มิแม่นแนว”)

๔. พระธาตุเจดีย์ให้รักษาเอาไว้ ยึดตามประเพณีที่เคยทำมาแล้ว

๕. กุฏิผู้ข้าฯ นอนนี้ให้ทำเป็นโรงสังฆกรรม หรือสุดแท้แต่สมภารวัดจะจัดการดูแล

๖. การก่อสร้างร่างแปลนใดๆ นั้น มีเงินพร้อมแล้วจึงให้ทำ เงินไม่มีอย่าทำ อย่าไปขอ อย่าไปเรี่ยไร เมื่อทำให้เป็นเรื่องของศรัทธา ญาติโยม สูเจ้านักบวชให้ตั้งใจในธรรมวินัย ตั้งใจภาวนาไป

๗. โลกนี้มันไม่เที่ยง การเกิดมา แก่ ไข้ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องร้ายอย่างยิ่ง ทำอย่างใดจะดับธรรมนี้ได้ให้เป็นธรรมดา

๘. ตายแล้วอย่าทำบุญอุทิศให้ บุญของผู้ข้าฯ ทำไว้แล้ว การสวดกุสลามาติกาก็อย่าทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวาย ผ้าบังสุกุล ผู้ข้าฯ ก็ไม่เอา เอาแต่ไฟเผา ขี้เถ้ากระดูกเหลือก็ให้ขุดหลุมฝังเสียให้เรียบร้อย หรือไม่ก็เอาไปทิ้งลงแม่น้ำโขงให้หมดเรื่องไป อย่าได้เมาเถ้าเมากระดูก

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
พรรณวดี (13-07-11), พุทธรักษา (13-07-11), อภิญญา (12-07-11), เพิ่มบุญ (22-07-12), Jira (03-03-12), Rich (12-07-11)
  #12  
เก่า 12-07-11, 22:45
ก้อนดิน's Avatar
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2331
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default ธรรมประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ ๑

อภิญญา-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ-_34_492-jpg


หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ

ลวงปู่จาม ท่านมีนามเดิมว่า จาม ผิวขำ ต้นตระกูลเป็นชนเผ่าภูไท หรือ ผู้ไทกลุ่มเจ้าครองนครปกครองเมือง เกิด ณ บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๕๓ เวลา ๕ โมงเย็น

บิดาชื่อ กา ผิวขำ มารดาชื่อ มะแง้ ผิวขำ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๙ คน ตามลำดับ ดังนี้

๑ นายแดง เป็นโยมพ่อของพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
๒ นายเจียง ภายหลังมีครอบครัวแล้วสละครอบครัวออกบวชเป็นแม่ชี อยู่สำนักบ้านห้วยทรายกับคุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำจนหมดอายุ
๓ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
๔ นายเจียง เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่อายุ ๑๘ ปี จนเกษียณอายุราชการ และเคยบวชเป็นสามเณรติดตามองค์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อยู่ ๒ ปี แล้วกลับมา ลาสิขา
๕ นายจูม
๖ นางจ๋า
๗ นายสุดชา ภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อสกุลใหม่เป็น นายถนอม วงศ์เสน่ห์ เคยบวชเป็นพระอยู่วัดป่าพูนไพบูลย์ มหาสารคาม ด้วยประการใดมิทราบ ภายหลังได้ลาสิขาจากพระมาเป็นสามเณร
๘ นายคำตา ภายหลังได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น แสวงกิจ
๙ นางเตื่อย เคยบวชชีมาแต่อายุยังน้อย ภายหลังจึงได้ลาสิกขามีครอบครัวต่อไป

องค์หลวงปู่เล่าว่า อาตมา เกิดมานี้เป็นคนทุกข์ บวชแล้วก็เป็นหลวงตาขี้กระจอกอยู่ไปกินไปตามเรื่อง ขี่หมามาเกิด หมาเดือนหกเข้าหน้าฝนชื้นแฉะ ไปมาที่หลับที่นอนก็ลำบาก เกิดเป็นลูกชาวนา พ่อแม่ปู่ย่าตายาย พาทำนาทำไร่เลี้ยงชีวิต ญาติพี่น้องเกิดด้วยกันหลายคน ผู้ชาย ๖ คน ผู้หญิงเขา ๓ คน

พ่อออก ปรารถนาต้องการภูมิพระอรหันต์จะได้สำเร็จในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้า ติสโส (ช้างป่านาฬาคิริง) องค์ที่ ๙ นับแต่พระศรีอาริย์ไป
แม่ออก ปรารถนาแบบพระนางเขมา ผู้ปัญญาเลิศของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๑๘ ต่อไปเมื่อหน้า ไปพร้อมกันกับอีนางเตื่อย จะได้สำเร็จพร้อมกันในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นล่ะ
อ้ายแดง ปรารถนาแบบพระอนุรุทธะของพระศรีอารีย์
อ้ายเจ๊ก ปรารถนาแบบพระมหากัสสปะของพระพุทธเจ้าพระรามาจะองค์ที่ ๒
แม่มหาภู (คุณแม่ชีเจียง) ปรารถนาแบบพระนางโคตรมีของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒ พระรามาจะ
อีจ๋า (นางจ๋า) ปรารถนาต้องการเป็นพระอรหันต์สาวกฝ่ายภิกษุณีของพระพุทธเจ้าพระรามาจะองค์ที่ ๒ ไปพร้อมกันกับบัก (นาย) คำตา แสวงกิจ ที่ต้องการจะเป็นพระอรหันตสาวกแบบพระอนุรุทธะ
บัก(นาย) สุดชา (นายถนอม) บ้างแวง ปรารถนาแบบพระทัพพมัลลบุตร เป็นพระสาราณียธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๘ พระพุทธเจ้าเตยยะ หรือพระนรสีหพุทธะ
พ่ออียิ้ม (นายจูม) ต้องการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ แบบพระนักเทศน์ธรรมสอนภิกษุณี ของพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ พระธรรมสามีมาราธิราช

“เกิดมาเป็นคนทุกข์ กินให้กินอย่างคนทุกข์ ใช้ให้ใช้อย่างคนทุกข์ อยู่ให้อยู่อย่างคนทุกข์ คิดอ่านอย่างคนทุกข์ อย่าไปอวดดิบอวดดีอวดมั่งอวดมีอวดรู้อวดฉลาดแก่ใครๆ เขา อย่าไปทำความคุ้นเคยกับคนร่ำรวยเจ้าฟ้าเจ้านาย มันมิใช่แนว มันมิแม่นเรื่องของเราคนทุกข์ ให้รู้จักฐานฐานะ วรรณะของตน ให้คำนึงถึงชาติตระกูลของตนเองให้มาก”

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
พรรณวดี (13-07-11), พุทธรักษา (13-07-11), อภิญญา (12-07-11), เพิ่มบุญ (22-07-12), Jira (03-03-12), Rich (12-07-11)
  #13  
เก่า 28-02-12, 23:51
ก้อนดิน's Avatar
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2331
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default ธรรมะประวัติ หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ๒


อภิญญา-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ-1-jpg

การเกิดการตายของหลวงปู่ตั้งแต่ชาติชีวิตที่เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์

- เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ๗ ชาติ อยู่เพชรบูรณ์ ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาตรัส ๓๐,๐๐๐ ปี
- มาเกิดเชียงใหม่
- ไปเกิดอยู่สิบสองปันนา สิบสองจุไท ก่อนพุทธศาสนา ๒๘,๐๐๐ ปี
- มาเกิดอยู่มุกดาหาร เป็นกษัตริย์ ๗ ชาติ ราษฏร ๕ ชาติ ก่อนพุทธศาสนา ๑๓,๐๐๐ ปี
- เกิดปราจีนบุรี เป็นเจ้านาย ๔ ชีวิต ก่อนพุทธศาสนา ๖,๕๐๐ ปี
- เกิดอยู่ลพบุรี เป็นราษฏร ๓ ชีวิต เป็นกษัตริย์ ๕ ชีวิต ก่อนพุทธศาสนา ๓,๐๐๐ ปี
- เกิดอยู่พาราณสี
- เกิดอยู่กรุงกบิลพัสดุ์ เป็นเจ้าสีหนุราช
- เกิดอยู่เนปาล บวชเป็นฤาษี มีหมู่ ๕๐๐ ตน เป็นฤาษีณี ๒๕๐ ตน ฤาษี ๒๕๐ ตน มีพระเถระเจ้าจากอินเดียธุดงค์
ไปโปรดขณะนั้นอยู่ ๑๘ ปี พวกฤาษีสาวกทั้ง ๕๐๐ ได้สำเร็จธรรมะหมด เหลือแต่เราคนเดียว
- เกิดอยู่เวียงจันทร์ ฟังธรรมพระมหากัจจายนะ อายุ ๑๔ ปี เป็นลูกคู่แฝดกับย่าแก้ว (คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ)
- เกิดเวสาลี อายุ ๑๘ ปี ตอนสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งที่ ๒ อายุ ๓๑ ปีตาย แล้วเกิดอีกบวชเป็นพระ อายุ ๔๐ ปีตาย
- เกิดภูฎาน อาฬวี สร้างวัดใหญ่ที่สุด อายุ ๕๕ ปีตาย ได้พระบรมสารีริกธาตุ ๓ บาตร และพระธาตุสาวกอีกมากมาย
- เกิดเมืองลังกา เป็นกษัตริย์ เทวนัมปิยะ ทำสังคายนา อายุ ๕๐ ปีตาย
- เกิดเป็นนายทหาร อยู่นครวัด อายุ ๗๓ ปี
- เกิดเป็นลูกเศรษฐี อยู่เมืองอุทุมพร อายุ ๕๕ ปี
- เกิดนครวัด แล้วมาสร้างพนมรุ้ง อายุ ๖๓ ปี
- เกิดเป็นลูกเจ้าเมืองสุรินทร์ ๔ ชีวิต ตายอายุ ๓๓ ปีทุกชีวิต (โทษสมัยฆ่าเข้า ๕๐๐ คน เมืองกุสินารา)
- เกิดพิษณุโลก ๓๐ ปีตาย
- เกิดเมืองเชียงแสน
- เกิดเมืองลังกา เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๕ อายุ ๕๕ ปี
- เกิดพิษณุโลก สร้างวัดเขาสมอแครง อายุ ๕๓ ปี
- เกิดเมืองเชียงแสน เป็นพรหมราช สร้างพระธาตุจอมกิติ
- เกิดลำพูนเป็นลูกชายเจ้าแม่จามเทวี อายุ ๙๐ ปี
- เกิดเชียงใหม่ บ้านหนองอุกนาหวาย สร้างวัด ๖ วัด อายุ ๕๕ ปี
- เกิดแม่ทะ เป็นนายบัณฑิต เทศน์ธรรมสอนผู้คนอายุ ๕๕ ปี
- เกิดเมืองซัวเถา เป็นเศรษฐี อายุ ๕๕ ปี ตายมาเป็นกษัตริย์ อายุ ๖๓ ปี ตายมาเป็นฮ่องเต้ อายุ ๖๓ ปี
- เกิดเชียงแสน เป็นพญาเม็งราย บูรณะเชียงใหม่
- เกิดจังหวัดตาก อำเภอสามเงา เป็นคนเผาถ่าน อายุ ๔๑ ปี
- เกิดแม่สอด เป็นคนเลี้ยงโค ๓๐๐ ตัว อายุ ๕๕ ปี
- เกิดจังหวัดตาก บวชอยู่วัดสีตลาราม อายุ ๔๑ ปีตาย
- เกิดเชียงแสน เป็นพระเจ้าแสนภูมิ อายุ ๕๕ ปี
- เกิดเมืองเว้ เป็นกษัตริย์อายุ ๔๐ ปี
- เกิดเชียงใหม่ เป็นพระเจ้ากือนา ฟ้าผ่ากลางเวียง สร้างวัด หล่อพระมากหลายร้อย
- เกิดกรุงศรีอยุธยา ทำสงครามกับพม่า
- เกิดลพบุรี เป็นไก่ ๕ ชีวิต เป็นตาผ้าขาว อายุได้ ๓๓ ปีตาย
- เกิดกรุงเทพ เป็นราชโอรสของพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔
- เกิดเป็นหลวงปู่ อยู่บ้านหัวยทราย มุกดาหาร

" มนุษย์มีเกิดมีตาย สัตว์เดรัจฉานมีเกิดมีตาย เทวดามีเกิดมีตาย พรหมมีเกิดมีตาย รวมแล้วโลกอันนี้มีเกิดมีตาย
ไม่มีเต็ม เวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไป เป็นทุกข์อยู่ตลอดไป เป็นภพเป็นชาติ ยืดยาวด้วยเชื้อเกิดเชื้อตาย ภาวนา
แล้ววิชชาเกิด พอรู้จัก ได้การเกิดการตายของเจ้าของ เห็นโทษ เห็นภัยของการท่องเที่ยวเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เป็นภพ เป็นชาติ เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ไม่มีอะไรจะยั่งยืนถาวร"

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ


Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 5 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
พรรณวดี (29-02-12), อภิญญา (29-02-12), เพิ่มบุญ (22-07-12), Jira (03-03-12), Rich (22-07-12)
  #14  
เก่า 22-07-12, 16:37
ก้อนดิน's Avatar
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2331
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default ธรรมะประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ ๔

อภิญญา-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ-images-jpg

โคโพธิสัตว์ โดยหลวงปู่จาม

วันหนึ่งไปนิมนต์ในงานวันสารทอยู่วัดศรีจอมทองเมื่อคืนก่อนวันจะไปเรานั่งภาวนาอยู่ตอนใกล้แจ้งมีโพธิสัตว์ตนหนึ่งแสดงรูปเป็นโคตัวผู้ใหญ่สีแดงน้ำผึ้งป่าลักษณะงดงามทุกอย่างสะอาดสะอ้านเกลี้ยงเกลา เล็บกีบเท้า หู เขา หัว หางลักษณะเป็นโคอุสุภราชได้ทุกอย่าง มารายงานให้ทราบว่า

“ขอนิมนต์เทศน์โปรดเอาผมด้วยเถอะพระผู้เป็นเจ้าเอย กระผมตกทุกข์เป็นเดรัจฉานอยู่ วันพรุ่งนี้ท่านไปจะได้เห็นผมอยู่หน้าวัด”

พระจามก็ซักถามหลายอย่างหลายประการจึงรู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ที่ ๑๑ นับแต่พระศรีอารีย์ไป

“ผมนะครับจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งต่อไปบำเพ็ญบารมีแบบวิริยาธิกะที่ ๒ อายุ ๙๐,๐๐๐ ปีจะได้ตรัสรู้อยู่ประเทศอินเดียกรุงโกสัมพีต่อจากองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยแล้วก็เป็นลำดับของผมต่อไป ขอท่านจงเมตตาด้วยเถอะ พ้นจากวิบากกรรมเป็นโคตัวนี้แล้วจะได้ไปเกิดอยู่อีสานแล้วจะได้บวชเป็นพระ”

“เอาเถอะตั้งใจบำเพ็ญของตนไปเถอะท่านโพธิสัตว์เอย”

ทีนี้ตอนเช้าเดินจากที่พักไปวัดศรีจอมทองพระจามก็พูดกับท่านอาจารย์สิมว่า

“ท่านอาจารย์วันนี้เช้านี้พวกเราจะได้เห็นโคสีแดงออกน้ำผึ้งป่าตัวผู้ใหญ่ก่อนจะเข้าวัดศรีจอมทอง”

“ อย่าไปเชื่อนักเน้อนิมิตขี้จุ๊ก็มีหน๋า ”

“แท้ๆ นะครับท่านอาจารย์”

“เอ้าจะคอยพิสูจน์หากมีจริงก็ไม่เสียศิษย์ไม่เสียอาจารย์” ทีนี้ก็เดินไปตามทางไปเห็นโคเขาลากเกวียนมา

“ตัวนี้หรือ?”

“ไม่ใช่ครับ” ไปเห็นเขาไล่โคไปเลี้ยง

“ ตัวนี้หรือ ? ” “ ตัวนี้หรือ ”

จนไปถึงวัดศรีจอมทอง พระจาม ก็ชี้ให้ท่านพระอาจารย์สิมดู

“นั่นท่านอาจารย์ตัวนั้นหล่ะครับ”

พระอาจารย์สิม ก็ยังไม่เชื่อเราก็เข้าไปยืนพิจารณาอยู่ใกล้ๆ ดูลักษณะโคตามที่พระจาม อธิบายให้เพิ่นฟั

“โอ...เนาะแท้เน้อท่านจามเน๊อ”

“ครับผม”

เมื่อเข้าไปในวัดแล้วโยมศรัทธาของวัดศรีจอมทองก็กล่าวขึ้นในท่ามกลางผู้คนญาติโยมไปทำบุญวันนั้นว่า

“ตะวานนี้ผมได้ซื้อโคงามผู้หนึ่งไว้ราคา ๑๕๐ บาท ผมคนเดียวออก ๕๐ บาทคนนั้นคนนี้หลายคนออกช่วยกันได้อีก ๖๐ บาท ตอนนี้ยังขาดเงินอยู่ ๔๐ บาทของพี่น้องให้เมตตากรุณาธรรมแก่โคตัวนี้ด้วยเถอะจะเอาไว้ใช้เป็นโคของวัดไว้ลากเกวียนลากฟืนหรือใช้ลากของอย่างอื่น ”

พอผู้คนได้ยินดังนั้นแล้วก็ออกเงินช่วยกันมาอีกต่อยอดขึ้นไปอีกได้เงินเกือบ๔๐๐ บาทเขาก็เรียกคนซื้อโคนั้นให้มาเอาเงิน ๑๕๐ บาท เพิ่มให้ อีก ๑๐ บาทเป็นรางวัลเพราะได้ทำบุญไถ่ชีวิตเมื่อพระเณรฉันจังหันแล้วศรัทธาก็นิมนต์ ให้ท่านอาจารย์สิม ขึ้นเทศน์ธรรมอนุโมทนาการให้ชีวิตเป็นทานShare |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 3 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
อภิญญา (22-07-12), เพิ่มบุญ (22-07-12), Rich (22-07-12)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:35


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่