อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ร่วมมหาโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ทริป พระพุทธฉาย ณ ถ้ำท่านฤาษีเขางู ฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/1184-อภิญญา-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%93-%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B9-%E0%B8%AF.html)

Rich 22-05-11 17:45

ทริป พระพุทธฉาย ณ ถ้ำท่านฤาษีเขางู ฯ
 
3 Attachment(s)
Attachment 29152Attachment 29153Attachment 29154
:magnolia:ทริปฉลองวันอัฐมีบูชา ๒๕๕๔ เขางู ราชบุรี - กาญจนบุรี:magnolia:
พวกเราออกเดินทางในช่วงเที่ยงๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไปตามรอยบุญพระกันที่ ถ้ำฤาษีเขางู และ จะจบทริปที่พระแทนดงรัง สเหมือนได้ไปในที่แรกแห่งสุวรรณภูมิประเทศที่พระองค์ได้โปรดเสด็จมาเผยแพร่พระศาสนาฯ และได้ไปกราบในที่สุดท้ายที่พระองค์ได้ปรินิพพาน ได้ฉลองวันอัฐมีบูชา

พวกเรามาถึง ราชบุรีก็บ่ายแล้ว ด้วยใจที่นึกถึงพระท่านตลอดเวลา แม้ไม่ได้เคยมาที่นี่แต่ก็สามารถมาได้โดยไม่ติดขัดเลย ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายพระกันอย่างสุดชีวิตครับ พวกเราถามเด็กเลี้ยงวัวว่าเขางูไปทางไหน สถานที่นี้ คงจะไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาล คนที่ยังเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงสัตว์อยู่ ทำไร่ไถนาก็ยังทำอยู่เป็นปกติ ดีครับได้เห็นภาพเก่าๆในอดีต ได้เก็บรักษาขนบธรรมเรียมประเพณีเดิมเอาไว้

Rich 22-05-11 17:56

8 Attachment(s)


ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้วฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดถ้ำฤาษีเขางู อ.เมือง จ.ราชบุรีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,พระสมเด็จองค์ปฐม,พระพุทธเจ้า,พระทุกพระองค์ฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

หมายเหตุ : ดีใจมากครับได้มาที่นี่ ลงรถปุ๊บ ชาวบ้านท่านก็นำอาหารมาขายแต่ไม่ได้ขายคนน่ะครับ ขายลิง:50:ที่นี่ลิงท่านเยอะมาก ดีครับ ท่านได้อยู่ให้ชาวบ้านได้มีรายได้ และ ชาวบ้านก็มีรายได้มาบูรณะพระศาสนา พวกเราอุดหนุนชาวบ้านไปหลายร้อย ต้องการให้ท่านมีความสุขก็ช่วยซื้อ แล้วก็รีบขึ้นไปกราบพระครับ ได้ถวายดอกบัวไว้บริเวณพระหัตถ์จีบนิ้วแสดงพระธรรมพอดี และ ดอกบัว 4 ดอกที่เหลือได้ถวายไว้ที่แจกันว่างๆหน้าพระพักตร์พอดี ลงตัวทุกอย่าง เหมือนท่านได้ แสดงพระธรรมเทศนา โปรด ดอกบัวทองคำ 4 เหล่า อันคือเนื้อนาบุญของโลก ( พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหันต์ )รอบๆถ้ำมีหลวงพี่ท่านดูแลอย่างดี สะอาด และ งาม เหมือนสมัยพุทธกาลที่ท่านเสด็จมาโปรด ชาวสุวรรณภูมิประเทศครับ


Rich 22-05-11 17:59

3 Attachment(s)
ถวายปัจจัยดอกไม้ธูปเทียนทองเครื่องหอมแก้วมณีพลอยสีลูกแก้ว แผ่นทองแท้ที่เต็มไปด้วยบุญของพระทุกพระองค์ฯ บูชาพระรัตนตรัย,พระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระศรีมหาโพธิ์ฯ ร่วมทำบุญสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,รอยพระบาท,พระฉาย,พระพุทธรูป,พระบรมธาตุเจดีย์,พระอัครสาวก,องค์เทพ,พระอุโบสถ,พระวิหาร,สังฆทาน,ที่ดิน,น้ำไฟฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างวัดถ้ำฤาษีเขางู สุวรรณภูมิประเทศ พุทธเขตฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
คำอธิษฐานฯ
นโมฯ 3 จบ ขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างและบูรณพระบรมธาตุ,พระสมเด็จองค์ปฐม,พระพุทธเจ้า,พระทุกพระองค์ฯ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ น้อมถวายอธิษฐานร่วมสร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมดฯ ให้พระทุกพระองค์ได้มีความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการตามพุทธประสงค์ อริยสงฆ์ประสงค์ โพธิสัตว์ประสงค์ฯ ให้เป็นอัศจรรย์อลังการยิ่งๆขึ้นไป ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกๆท่าน ทุกๆดวงจิตได้อธิษฐานฯถวายพระฯไว้ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

หมายเหตุ : ดีใจมาก ได้ขอขมาพระท่านขึ้นไปปิดทองบริเวณพระปางลีลาท่านที่แกะสลักไว้ด้านข้าง เนื่องจากแผ่นทองมีจำนวนจำกัด ได้เล่าให้ท่านพ่อฟังว่า ทำไมจึงเลือกติดที่พระปางลีลาท่าน เพราะ ประสงค์ให้ผู้แกะถวายได้บุญมาก ไม่มีประมาณ ไม่มีคนกล้าขึ้นไปปิดทองท่าน จึงได้ขอขมาพระท่านขึ้นไปติด เพื่อให้บุญของพระท่านเต็มสมปรารถนา และต้องดีใจมากที่สุด เมื่อนำรูปแผ่นทองที่ถ่ายมาดู ปรากฏว่า พระสงเคราะห์ไม่มีประมาณ ให้ บังเกิดปรากฏ พระพุทธฉาย เป็นรูป พระปางลีลา และ พระพุทธฉาย จริงๆเหมือนที่ถ้ำเขางู เลยครับ:magnolia: ทุกวันนี้มานึกถึงบุญพุทธบูชานี้แล้วก็มีความสุขมาก ได้บอกบุญทุกท่าน ได้ให้ท่านที่เป็นมิจฉาทิฐถิดูท่านยังตกใจ ท่านไม่เคยไหว้พระ ท่านยังเห็นเป็นรูปเดียวกันเลย ครับ มหาโมทนา สาธุ กับทุกท่านด้วยครับ

Rich 28-05-11 09:50

9 Attachment(s)

Rich 28-05-11 10:04

10 Attachment(s)

Rich 28-05-11 10:14

9 Attachment(s)

Rich 28-05-11 10:20

10 Attachment(s)


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:25

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด