อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ร่วมมหาโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ขอเชิญร่วมทำบุญทุกอย่างกับนิมมานรดื ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/1420-อภิญญา-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B7-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2.html)

นิมมานรดี 17-09-11 20:49

ขอเชิญร่วมทำบุญทุกอย่างกับนิมมานรดื ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
 
ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยและร่วมโมทนาบุญกับอาจารย์มหาบุญเลิศ (ภูวัด) ในการแจกทานข้าวสาร อาหารแห้ง และตั้งโรงทาน จำนวน 2,000 ชุดขึ้นไป แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.อยุธยา ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย. 54 ถวายเป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชา สังฆบูชา และขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างในพระพุทธศาสนานี้ :kapook-16110-8152:

นิมมานรดี 29-09-11 20:33

ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับนิมมานรดี
 
ถวายปัจจัยร่วมอธิษฐานสร้างโบสถ์ ถวายแผ่นทองปิดองค์พระ และร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฯ ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร ถวายเป็นพูทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างในพระพุทธศาสนานี้:kapook-16110-8152: และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับคุณจันอำภา จันทร์อัมพร

นิมมานรดี 29-09-11 21:02

ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับนิมมานรดี
 
ร่วมถวายปััจจัยจัดดอกไม้ถวายพระเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ณวัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อฯ และขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างในพระพุทธศาสนานี้ ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับคุณจันอำภา จันทร์อัมพร:kapook-17325-5280:


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:51

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด