อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ร่วมมหาโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ขอเชิญร่วมมหาโมทนาบุญกับท่านเพิ่มบุญ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/1956-อภิญญา-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF.html)

เพิ่มบุญ 29-09-12 15:57

ขอเชิญร่วมมหาโมทนาบุญกับท่านเพิ่มบุญ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 

วันนี้ ผมเอาบุญมาให้อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

เงินทำบุญ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ถวายพระอาจารย์วันชาติ
วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ทำบุญมาจากที่ต่างๆ

ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม 50 ศอก

ที่มาจาก เวปวัดท่าขนุน

เพิ่มบุญ 08-11-12 23:11

อนุโมทนาบุญทอดกฐิน วัดป่าบ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น
 
ผมร่วมทำบุญทอดกฐิน สมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด
ร่วมสร้างพระวิหารพระโพธิสัตว์ประสูติ และสถูปวิหารปรินิพพาน
ที่วัดป่าบ้านหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา
ตราบเท่าพระโปรดโลกองค์สุดท้าย และดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานครับ สาธุ สาธุ

http://files.palungjit.com/attachmen...1&d=1352391269http://files.palungjit.com/attachmen...1&d=1352391637http://files.palungjit.com/attachmen...1&d=1352391695

เพิ่มบุญ 20-01-13 00:31

ร่วมอนุโมทนาบุญกับเพิ่มบุญครับ
 
วันที่ 19 ม.ค.56 ได้ร่วมทำบุญต่างๆ ดังนี้

1.ร่วมทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน ชำระหนี้สงฆ์
วัดมหรรณพารามวรวิหาร กทม.

2.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหล่อสมเด็จองค์ปฐมทันใจ
หน้าตัก ๖ เมตร ๑๒ ศอก และสมเด็จพระพุทธเจ้า
๔ พระองค์ ณ วัดป่าบ้านคราม จ.พะเยา

3.ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
(หน้าตัก 29 นิ้ว) 28 องค์
เพื่อประดิษฐานในโบสถ์ วัดเกศกาสร จ.กำแพงเพชร
-หล่อหลวงปู่โต พรหมรังสี ปางกรรมดี กรรมชั่ว (หน้าตัก 129 นิ้ว)
-หล่อพระคันธราฐ ขนาดเท่าคนจริง
เพื่อประดิษฐานไว้หน้าโบสถ์ วัดหินแท่นลำภาชี ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

3.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหล่อพระทันใจ..พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
ขนาดหน้าตัก 4 ศอก เสร็จภายในวันเดียว
เพื่อประดิษฐานอยู่ข้างๆ สมเด็จองค์ปฐมใหญ่
หน้าตัก 9.99 เมตร
ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ บ้านอุดมทรัพย์
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

4.ร่วมทำบุญเททองสร้างพระ 3 แผ่นดิน
(ไทย สวีเดน ฟินแลนด์)
"สมเด็จพระพุทธสุขใจอัครมหามิ่งมงคล"
จำนวน 3 องค์ และบวชเนกขัมมะ
ณ วัดถ้ำป่าสมณวงศ์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

5.ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๒๑ ศอก
พระธรรพ์ณธร ธมฺมทินฺโน วัดหนองบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
ขอให้ทุกท่านที่โมทนาได้รับ ผลบุญเช่นเดียวกันครับ:kapook-17325-5280:

เพิ่มบุญ 26-01-13 19:00

:pretty_flower-342:วันนี้ วันพระ ผมได้ร่วมทำบุญต่างๆ ดังนี้
1.ร่วมทำบุญโครงการก่อสร้างวัด
และศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน นวมินทรราชูทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 60 ปี ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา

2.ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อสมเด็จองค์ปฐมทันใจ
หน้าตัก ๖ เมตร ๑๒ ศอก และสมเด็จพระพุทธเจ้า
๔ พระองค์ ณ วัดป่าบ้านคราม จ.พะเยา

3.ร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิ
ปางมารวิชัย หน้าตัก ๑๙ ศอก
ณ วัดป่าโนนวิเวก บ้านเทื่อม ต.เขือน้ำ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

4.ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
ขนาดหน้าตัก ๙.๙๙ เมตร ปางมารวิชัย มีซุ้มเรือนแก้ว
ณ สำนักสงฆ์พระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

5.ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕๐ ศอก
พร้อมฐานพระ ณ วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

6.ร่วมทำบุญออนไลน์ กับ วัดท่าซุง
1. ร่วมทำบุญสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ "สมบัติพ่อให้"
2. ร่วมโครงการใหญ่ สร้างกำแพงล้อมรอบ "วิหารแก้วร้อยเมตร" (เริ่ม เมษายน 2555)
3. ร่วมบูรณะ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" (เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2555)
4. ถวายค่าภัตตาหาร "พระสงฆ์วัดท่าซุง" จำพรรษาประมาณ 80 รูปเศษ
5. ถวายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า วัดท่าซุง
6. ถวาย "ชำระหนี้สงฆ์"
7. ร่วมทำบุญทุกอย่าง

7.ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธสิหิงค์มิ่งมงคลบรมบพิตร
หน้าตัก 19 เมตร ณ. ศูนย์ปฏิบัติตธรรมศรีจำปา
มหารัตนาราม บ้านคำน้ำเย็น อ.พังโคน จ.สกลนคร

8.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อ สมเด็จองค์ปฐม
เพื่อประดิษฐานเป็น พระประธาน
ณ ศาลาปฎิบัติธรรม สมเด็จฟื้น

9.ร่วมทำบุญถวายมหาสังฆทาน ๙ วัด ครั้งที่ ๑๐
ณ วัดที่สอนวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อเกื้อกูล
การปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม
1.วัดเชียงมั่น 2.วัดศรีเกิด
3.วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
4.ธรรมสถาน มช. วัดฝายหิน
5.วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
6.วัดสันป่าสักวรอุไร 7.วัดห้วยส้ม
8.วัดน้ำบ่อหลวง 9.วัดถ้ำดอยโตน

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ และขอให้ได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน
เสมอกัน เท่าเทียมกันครับ อันใดติดขัดขอให้คลี่คลาย
ขอบารมีพระประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ
และสมหวังทุกประการจนกว่าจะถึงพระนิพพานครับ สาธุ สาธุ:magnolia:

เพิ่มบุญ 03-02-13 01:57

วันที่ 2 ก.พ.56

วันนี้ผมได้ไปร่วมทำบุญที่บ้านสายลม
ตามรายการดังต่อไปนี้

1.ได้ถวายสังฆทาน มีพระพุทธรูป (พระวิสุทธิเทพ)
พร้อมทั้งผ้าไตรจีวร และของบริวาร

2.ร่วมทำบุญวิหารทาน ธรรมทาน สังฆทาน
และชำระหนี้สงฆ์ วัดท่าซุง

3.ร่วมสร้างพระเจดีย์ ที่อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

4.ร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์,ผลิดเสียงหลวงพ่อ

5.ร่วมสร้างพระนอน 50 เมตร

6.ร่วมทำบุญใส่ย่ามหลวงพี่อาจินต์

7.ร่วมทำบุญทุกอย่าง

ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ขอเชิญอนุโมทนาบุญร่วมกัน และขอให้ได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน
และสมหวังดังใจทุกประการครับ สาธุ สาธุ :pretty_flower-342:

เพิ่มบุญ 09-02-13 23:43

วันที่ 8 ก.พ.56

1.ร่วมบุญ สร้างพระพุทธรูปตามแบบพระพุทธมณฑล สูง 14 ฟุต(4.27 เมตร)
เพื่อประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล เมืองจันทรปูร์ ประเทศอินเดีย

2.ร่วมทำบุญ สร้างพระเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอัฏฐิธาตุหลวงปู่ชา สุภัทโท
วัดบึงลัฎฐิวัน (สาขา ๒๐ วัดหนองป่าพง) อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา

3.ร่วมทำบุญ โครงการก่อสร้าง ..."อาคารวิริยะชัย" กับ หลวงพ่อวิริยัง สิรินธโร
เพื่อเป็นสถานศึกษา
-โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
สมเด็จองค์ปฐมต้นพระพุทธวงศ์ หน้าตัก ๘ ศอก
และร่วมทำบุญสร้างวิหารเพื่อประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมฯ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จองค์ปฐม ๙ องค์ และสมเด็จองค์ปัจจุบัน
(ได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช)
ณ วัดบ้านหนองม่วง ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

5.ร่วมทำบุญ สร้างบันไดวัด ราวบันไดและบูรณะเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุ
วัดดอยเจดีย์งาม จ.พะเยา

6.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมใหญ่ หน้าตัก 9.99 เมตร
และหล่อพระทันใจ..พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
ขนาดหน้าตัก 4 ศอก เสร็จภายในวันเดียว

เพื่อประดิษฐานอยู่ข้างๆ สมเด็จองค์ปฐมใหญ่ หน้าตัก 9.99 เมตร
ณ วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ บ้านอุดมทรัพย์
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

7.ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ (หน้าตัก 29 นิ้ว) 28 องค์
เพื่อประดิษฐานในโบสถ์ วัดเกศกาสร จ.กำแพงเพชร
-หล่อหลวงปู่โต พรหมรังสี ปางกรรมดี กรรมชั่ว (หน้าตัก 129 นิ้ว)
-หล่อพระคันธราฐ ขนาดเท่าคนจริง
เพื่อประดิษฐานไว้หน้าโบสถ์ วัดหินแท่นลำภาชี ต.หนองไผ่
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

8.ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ในวันเดียว
ปางประทานพร ขนาด ๑๕ นิ้ว
ณ วัดม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

9.ร่วมทำบุญ ครบ 99 ปี หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัญฑิโต

10.ร่วมทำบุญสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา สมโภชเมืองเชียงราย ครบ 750 ปี
ณ. วัดพระธาตุม่อนหินแก้ว เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ และขอให้ได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน
เสมอกัน เท่าเทียมกันครับ อันใดติดขัดขอให้คลี่คลาย
ขอบารมีพระประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ
และสมหวังทุกประการจนกว่าจะถึงพระนิพพานครับ สาธุ สาธุ:magnolia:

เพิ่มบุญ 17-02-13 21:30

วันที่ 16 ก.พ.56

1.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างองค์พระ องค์ต้นแบบ
สำหรับงานเททองหล่อพระพุทธเจ้าองค์ที่ 29
ณ วัดจันทร์ตะวันตก จ.พิษณุโลก

2.ร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขรวัด 3 วัด ที่ได้รับความเสียหายหนัก
จากพายุลูกเห็บช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นอกขากจะอยู่ห่างไกลแล้ว
ความเสียหายทั้งศาลากรรมฐาน กุฏิ ห้องน้ำ เสียหายเกือบ 100 %
๑. วัดห้วยหมากอาชาทอง
๒. วัดพะน้อยดอยอินทรีย์
๓. วัดสามสูง

3.ร่วมทำบุญ ดังนี้
๑.ทำบุญหล่อพระเพื่อประดิษฐานในซุ้มจรนำวัดพระธาตุดอยกวางคำ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
๒.ซื้อทองคำร่วมหล่อสมเด็จองค์ปฐมทองคำ๕นิ้วประดิษฐานในเจดีย์วัดพระธาตุดอยกวางคำ
๓.พิมพ์หนังสือคาถาเงินล้านถวายวัดธรรมยาน

4.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป ๔ ปาง
อันมี ปางประสูติ ปางตรัสรู้ ปางปฐมเทศนา ปางปรินิพพาน
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

5.ร่วมทำบุญเททองหล่อพระ ดังนี้
๑.เททองหล่อหลวงพ่อพุทธโสธรจำลององค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก 39.9 นิ้วจำนวน 1 องค์
เพื่อประดิษฐานหน้าพระอุโบสถวัดคงคา
๒.เททองหล่อพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรขนาดหน้าตัก 5 นิ้วจำนวน 200 องค์
และขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 50 องค์
๓.เททองหล่อพระบูชา “พระจักรพรรดิ” ขนาดหน้าตัก 9.9 นิ้ว จำนวน 10 องค์

6.ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังศาลาการเปรียญ
วัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

7.ร่วมทำบุญหล่อ "พระสัมปัจเจกพุทธเจ้า"
(องค์แทนพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์) หน้าตัก ๓๐ นิ้ว
สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ ม.๖ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

8.ร่วมทำบุญสร้าง “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์”
ตามแบบเป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือที่เรียกว่า ปางขอฝน
หล่อด้วยโลหะสำริด จะสูง ๓๒ เมตร
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย ตำบลดอนแสลบ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ และขอให้ได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน
เสมอกัน เท่าเทียมกันครับ อันใดติดขัดขอให้คลี่คลาย
ขอบารมีพระประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ
และสมหวังทุกประการจนกว่าจะถึงพระนิพพานครับ สาธุ สาธุ:magnolia: <!-- / message -->

เพิ่มบุญ 25-02-13 21:54

วันที่ 25 ก.พ.56 (วันมาฆบูชา)

1.ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพระเจดีย์สูง 27 เมตร
เพื่อบรรจุสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ขนาด 9 นิ้ว
ณ ที่พักสงฆ์เจดีย์พระพุทธเจ้า 108 บ้านดงหลง
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2.ร่วมทำบุญหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม
บรมมหาจักรพรรดิ ถวายวัด 77 จังหวัด ทั่วประเทศ
กับคณะคุณศุภชัย กิจวรชัย กองทุนรัศมีบุญ

3.ร่วมทำบุญถวายเจดีย์ 108คู่ บรรจุพระธาตุสมเด็จองค์ปฐม
ประดิษฐานบนเศียรสมเด็จองค์ปฐม
วัดป่าโนนจ่าหอม 13 หมู่ 13 หมู่บ้านโพนเมือง
ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี

4.ร่วมทำบุญทาสีรองพื้นพระประธานสมเด็จองคฺ์ปฐม 108 องค์
วัดป่าโนนจ่าหอม 13 หมู่ 13 หมู่บ้านโพนเมือง
ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี

5.ร่วมทำบุญกับ สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ จ.สุพรรณบุรี
๑.สร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม 60 นิ้ว
๒.สร้างฐานพระประธานทั้ง 3 องค์
คือสมเด็จองค์ปฐมที่จะหล่อในครั้งนี้,
สมเด็จองค์ปัจจุบันเเละสมเด็จพระศรีอริยเมตตรัย
กล่าวคือสร้างฐานพระประธานทั้ง ๓ องค์
๓.สมทบทุนสร้างวิหารให้เเล้วเสร็จ

6.ร่วมทำบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่อง
จักพรรดิ์ หน้าตัก ๓๒ นิ้ว
เพื่อประดิษฐาน ณ วิหารทานสมเด็จองค์ปฐม
ที่พักสงฆ์บ้านวังตะแบก ต.ทำนบ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

7.ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๒๑ ศอก
พระธรรพ์ณธร ธมฺมทินฺโน วัดหนองบ้านเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

8.ร่วมทำบุญสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
และร่วมทำบุญทุกอย่าง กับ หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ

9.ร่วมทำบุญสร้าง “พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์”
ตามแบบเป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือที่เรียกว่า ปางขอฝน
หล่อด้วยโลหะสำริด จะสูง ๓๒ เมตร
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย ตำบลดอนแสลบ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ และขอให้ได้รับผลบุญเช่นเดียวกัน
เสมอกัน เท่าเทียมกันครับ อันใดติดขัดขอให้คลี่คลาย
ขอบารมีพระประทานพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ
และสมหวังทุกประการจนกว่าจะถึงพระนิพพานครับ สาธุ สาธุ:magnolia:

เพิ่มบุญ 01-03-13 23:18

อนุโมทนาบุญครับ สมเด็จองค์ปฐม ถึงประเทศเยอรมันแล้วครับ
 
7 Attachment(s)
หากยังจำกันได้ที่มีการร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมประดับเพชร
และได้อาราธนาไป ประเทศเยอรมนี
จังหวัด Schwan dors
มือง trublit เนื้อที่ 3500 ตารางเมตร


ตอนนี้สมเด็จองค์ปฐม ถึงประเทศเยอรมันแล้วนะครับ
ได้มีการทำบุญฉลองไปเมื่อวันมาฆบูชาที่ผ่านมา
ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้รับผลบุญความดีเช่นเดียวกันครับ
อีกทั้งขอให้สมหวังดังคำอธิษฐานทุกประการครับ สาธุ สาธุ

ขอบคุณที่มา จากมูลนิธิหลวงพ่อปาน-พระมหาวีระ ถาวโร

เพิ่มบุญ 02-03-13 23:33


หลังจากอันเชิญสมเด็จองค์ปฐมเข้าในอาคาร วันนี้ก็จัดงานวันมาฆบูชาพอดี คงเหนื่อยกันทุกคนเลย...
โมทนากับท่านที่อยู่แดนไกลทุกคน


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:53

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด