อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   ร่วมมหาโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF)
-   -   ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF/446-อภิญญา-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF.html)

ก้อนดิน 09-01-10 14:15

ร่วมโมทนาบุญทุกอย่างกับท่านก้อนดิน ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 
7 Attachment(s)
การเดินทางร่วมจัดงานสาธยายพระไตรปิฏกและถวายเสาค้ำโพธิ์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ
:) ทริปนี้เป็นการร่วมเดินทางไปช่วยจัดงานสาธยายพระไตรปิฏก ณ ดินแดนพุทธภูมิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.ถึง 5 ธ.ค.2552 โดยการเดินทางไปครั้งนี้คณะเรายังได้ร่วมถวายเสาค้ำกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์จำนวน 13 ต้นและร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดไทย ชื่อวัดเมตตาพุทธวิหาร (ตั้งชื่อตามหลวงพ่อพุทธเมตตาที่ประดิษฐานภายในมหาเจดีย์พุทธคยา) อีกด้วย

ก้อนดิน 09-01-10 16:10

ทริปเดินทางไปจัดงานสาธยายพระไตรปิฏก (ต่อ)
 
13 Attachment(s)
พวกเราเริ่มออกเดินทางตอนเช้าวันที่ 29 พ.ย. 52 เดินทางโดยสายการบิน Jet Air เวลา 9.30 น.จากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินกันกัตตาประเทศอินเดียเวลา 12.30 น.ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง (อินเดียเวลาช้ากว่าเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมงคับ) มีผู้ร่วมเดินทางกับเราประมาณ 40 คน หลังจากนั้นต่อรถบัสไปยังเมืองคยาอีกประมาณ 8 ชั่วโมงถึงคยาประมาณ ห้าทุ่ม (ทริปนี้แยกกันเดินทางมาหลายคณะแล้วจึงมารวมกันที่พุทธคยา สรุปรวมชาวคณะได้ประมาณ 140 ชีวิต) แยกย้ายพักผ่อนเพื่อเริ่มงานในวันต่อไป (มีเวลาจัดสถานที่ทั้งหมด 2 วัน คงต้องเร่งมือกันทั้งวันทั้งคืน)
วันที่ 30 พ.ย. 52 เริ่มทำงานโดยได้รับมอบหมายให้จัดผ้าตกแต่งประดับทางเข้าและรอบองค์มหาเจดีย์ ซึ่งพวกเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยต้องเรียนรู้กันสดๆ ตอนแรกๆ ก็ช้าหน่อยรองผิดรองถูกกันอยู่ประมาณครึ่งวันก็เริ่มชำนาญ มีคนไทยไปแสวงบุญที่พุทธคยาเยอะมากๆ จนนึกว่าอยู่เมืองไทย ระหว่างทำงานมีมาร่วมอนุโมทนากับเราและขอช่วยงานเป็นระยะๆ มีคนถามว่าได้ค่าจ้างทำงานนี้เท่าไหร่ จึงตอบไปว่าพวกเราอาสามาช่วยทำงานให้ฟรีโดยต้องเสียค่าเดินทางและค่าที่พักกันเองทั้งหมด (ถ้าทำได้ค่าจ้างคงไม่มาหรอก เอาบุญดีกว่า) วันนี้เราประดับผ้าที่กำแพงทางเข้ามหาเจดีย์เสร็จประมาณหกโมงเย็น พักทานเช้าเย็นแล้วกลับมาทำงานประดับผ้ารอบองค์มหาเจดีย์จนถึงตีสามจึงเสร็จ ยังคงเหลืองานประดับดอกไม้และผ้าประดับรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์คงต้องลุยกันวันรุ่งขึ้น

ก้อนดิน 09-01-10 20:30

ทริปเดินทางไปจัดงานสาธยายพระไตรปิฏก (ตอนจบ)
 
12 Attachment(s)
การทำงานวันที่สอง 1 ธ.ค.52 พวกเราเริ่มงานกันแต่เช้าโดยเริ่มจากการประดับผ้าทองรอบมหาเจดีย์ในส่วนที่เหลือโดยเฉพาะบริเวณซุ้มประตูทางเข้ามหาวิหารหลวงพ่อพุทธเมตตาและบริเวณรั้วรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ หลังจากเสร็จงานประดับผ้าจึงย้ายกำลังพลมาช่วยงานจัดดอกไม้ประดับ โดยมีคุณไพเป็นหัวหน้าชุดจัดดอกไม้ พวกเราได้ใช้ความเชี่ยวชาญอันน้อยนิดช่วยงานทุกอย่างเท่าที่ทำได้ ขอให้มีงานทำเป็นพอ ซึ่งงานต่างๆ ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทันการเปิดใช้ในวันที่ 2 ธ.ค. วันนี้กว่าจะเก็บความเรียบร้อยเสร็จก็ปาเข้าไปตีสี่ เกือบสว่างอีกเช่นเคย

วันที่ 2 ธ.ค.52 วันนี้มีพิธีบวงสรวงตอนหกโมงเช้าทำให้ต้องรีบตื่นมาร่วมพิธี หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ร่วมถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 200 รูป จึงได้โอกาสกลับที่พักไปอาบน้ำ ทานข้าวและพักผ่อนเพื่อรอเข้าร่วมพิธีเปิดงานสาธยายพระไตรปิฏกตอนบ่ายโมง ในพิธีเปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกได้มีขบวนแห่อัญเชิญพระไตรปิฏกของวัดนานาชาติเข้ามายังมหาเจดีย์เพื่อให้สาธุชนที่มาร่วมงานได้ร่วมอนุโมทนากัน หลังจากเสร็จพิธีเปิดพระสงฆ์ของแต่ละประเทศก็จะเริ่มสวดสาธยายพระไตรปิฏกตามแบบของแต่ละประเทศทำให้เสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มทั่วบริเวณมหาเจดีย์ฟังแล้วรู้สึกเกิดปิติมาก หลังจากนั้นพวกเราก็มีโอกาสได้เริ่มปฏิบัติสมาธิและกระทำประทักษิณบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต้นพระศรีมหาโพธิ์รอบองค์พระมหาเจดีย์ ตลอดทางเดินรอบเจดีย์จะมีพุทธศาสนิกชนจากทุกๆ ประเทศเดินจงกรมบ้าง ไหว้แบบลามะทิเบตบ้าง เดินภาวนาบ้าง นั่งสมาธิบ้างรอบพระมหาเจดีย์ พวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ธ.ค. 52 วันนี้พวกเราได้ปฏฺิบัติธรรมกันเติมที่เพราะงานเสร็จหมดแล้วและต้องเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น ทำให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละท่าน ส่วนผมชอบที่จะเดินจงกรมรอบองค์มหาเจดีย์สลับกับนั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อีกทั้งยังได้อธิษฐานปรารถนาพุทธภูมิ ณ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อีกด้วย ตอนกลางคืนพวกเราได้ร่วมกันทำพิธีถวายเสาค้ำกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ (ขออนุโมทนากับพี่เหน่งและชาวคณะพระธาตุแก้วมณีโชติที่ได้ร่วมทำบุญกับผมเมื่อปี 2551 ตอนไปถวายพระศรีอารีย์และพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ที่ถ้ำฟืม) ได้อธิษฐานขอให้ผลบุญนี้จงค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
วันที่ 4 ธ.ค.52 เดินทางไปกันกัตตาเพื่อโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยในวันที่ 5 ธ.ค.52 ขอจบการบรรยายทริปนี้แต่เพียงเท่านี้คับ :)

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ากระทำในครั้งนี้และผลบุญอื่นที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งสิ้นจงมีส่วนช่วยค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปและขอกราบถวายบุญกุศลนี้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

ขอผลบุญกุศลนี้จงเป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัย เป็นกำลัง เป็นปัญญา ให้ข้าพเจ้าสามารถบำเพ็ญบารมีทั้งสามสิบทัศจนเต็มบริบูรณ์และได้รับพุทธพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระศรีอารียเมตไตยสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ว่าจะสามารถสำเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ด้วยเทอญ

อภิญญา 09-01-10 23:26

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 
1 Attachment(s)
ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านได้สำเร็จเป็นพระโปรดโลกตามความปรารถนาทุกประการ หากยังท่องเที่ยวบำเพ็ญโพธิสมภารอยู่ในวัฏฏสังสาร ก็ขอให้ผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงคุ้มครองป้องกันช่วยเหลือตักเตือนให้เจริญในบุญพระโพธิญาณยิ่งๆขึ้นไปตราบความปรารถนาท่านสำเร็จด้วยเทอญฯ
ปล.ไม่พบกันนานทำบุญส่วนใหญ่ก็นึกถึงทุกครั้ง หวังว่าท่านและคณะคงสบายดีนะครับ

ก้อนดิน 10-01-10 12:22

รูปภาพพุทธคยา (เก็บตกเพิ่มเติม)
 
20 Attachment(s)
มีรูปภาพบรรยากาศบริเวณจัดงานสาธยายพระไตรปิฏก (รูป1ถึง5) ภาพบรรยากาศตอนกลางคืนรอบๆ มหาเจดีย์พุทธคยา (รูป6ถึง10) รูปภาพงานบวงสรวงเสาค้ำกิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศไทยก่อนส่งไปประเทศอินเดีย (รูป11-13) รูปภาพสถานที่ประสูติ (รูป17) ตรัสรู้ (รูป18,19) แสดงปฐมเทศนา (รูป14) เสด็จดับขันธปรินิพาน (รูป16,20) รูปเขาคิชกูฏ (รูป15) มาฝากคับ

ก้อนดิน 13-11-10 23:55

ทริปการเดินทางจัดงานทอดกฐิน ณ มหาเจดีย์พุทธคยา และวัดเมตตาพุทธาราม ประเทศอินเดีย ๑
 
14 Attachment(s)
ทริปนี้เป็นการเดินทางไปเพื่อจัดและร่วมงานทอดกฐิน ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และงานทอดกฐินเพื่อหาทุนสร้างวัดเมตตาพุทธาราม ณ ตำบลคยา ประเทศอินเดีย ในระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2553 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวชวิหารให้เกียรติเป็นองค์ประธานในพิธี
Attachment 23112
เริ่มการเดินทางในเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 6.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
Attachment 23113 Attachment 23114
มีงานต้องออกแรงกันแต่เช้าเพราะพวกเราต้องขนของเพื่อใช้สำหรับการจัดงานครั้งนี้ไปพร้อมกันเกือบทั้งหมด ประมาณ 2 คันรถ 6 ล้อ กว่าจะโหลดของเสร็จก็ปาเข้าไป 8.30 น. พวกเรากว่า 150 ชีวิตเริ่มออกเดินทางเวลา 9.00 น.เดินทางสู่เดินแดนกำเนิดพระพุทธศาสนาโดยสายการบิน JET AIR มุ่งสู่สนามบินคยาโดยตรง ในครั้งนี้หลวงพี่เก๋ท่านเมตตาเช่าเหมาลำเพื่องานนี้โดยเฉพาะทำให้เราสบายขึ้นมาก ต่างจากคราวที่แล้วต้องไปลงที่สนามบินกันกัตตาแล้วต่อรถบัสมาที่พุทธคยาอีก 8 ชั่วโมง ต้องขอบคุณท่านมาก :icon_frown: พวกเราเดินทางถึงสนาบินพุทธคยาเวลาประมาณ 11.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง (อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.5 ชม.คับ) พอมาถึงพวกเราก็เจอบททดสอบขันติความอดทนทันที กับการทำงานอันล่าช้าของพนักงานสนามบินในการตรวจคนเข้าเมือง พวกเรากว่าจะออกไปจากสนามบินได้หมดก็เวลา 17.00 น. ครับ ติดในสนามบินนานกว่าเดินทางมาจากประเทศไทยเสียอีก แถมยังมีคณะทัวร์ชาวไต้หวันที่เดินทางมาที่หลังจะมาแซงคิวพวกเราอีก แต่พวกเราซึ่งรอมานานมากแล้วและมีจำนวนมากกว่าไม่ยอมจึงเกิดการเถียงกันอยู่นาน จนทางสนามบินต้องเปลี่ยนพนักงานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนคนเดิมที่จะให้คณะทัวร์ชาวไต้หวันไปก่อน แต่พวกเราก็ผ่านพ้นมาได้อย่าทุลักทุเลพอสมควร:icon_sad: พวกเราเดินทางถึงที่พัก ณ โรงแรมมหายานและโรงแรมตถาตา เวลาประมาณ 5 โมงนิด ๆ (สนามบินอยู่ไม่ไกลจากที่พัก) ต้องช่วยกันขนของที่นำมาจากประเทศไทย ซึ่งยังประหลาดใจอยู่ว่าทำไมมากมายขนาดนี้ ของกองเต็มหน้า Lobby โรงแรม Attachment 23115 Attachment 23116
Attachment 23117 Attachment 23118
หลังจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหาห้องพักตามที่ได้จัดเตรียมไว้ ผมถูกจัดให้พักทีโรงแรมตถาคตห้อง 311 หลังจากนั้นก็ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่โรงแรมมหายาน ต้องขอขอบคุณคณะพ่อครัวและแม่ครัวที่ได้จัดเตรียมอาหารไทยให้ได้รับประทานกันตลอดงาน โดยคณะพ่อครัวและแม่ครัวก็เป็นชาวคณะส่วนหนึ่งของเรานั้นเองครับ หลังจากนั้นพวกเราก็ได้เข้าไปร่วมกันทำวัตรเย็นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่เจ้าชายสิตถัตถะมหาโพธิสัตว์ได้ประทับนั่งตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ์ญาณ สำเร็จเป็นพระอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามสมณโคดม
Attachment 23122 Attachment 23120
Attachment 23121 Attachment 23119
Attachment 23123 Attachment 23124
หลังจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อเตรียมสำหรับลุยงานในวันรุ่งขึ้น การเดินทางในครั้งนี้มีครูบาอาจารย์องค์สำคัญร่วมเดินทางมากกับเราด้วยคือ
Attachment 23209
หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุนทาราม จังหวัดยโสธร ซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์เสาร์และพระอาจาย์มั่น ผมมีบุญได้ประคองท่านลงจากเครื่องบินมายังอาคารสนามบินด้วยครับ หลวงปู่่ท่านอายุ 84 ปี ท่านมีเมตตามากครับ วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเดียวคนอ่านจะเบื่อ เขียนเสียยาวเลย :kapook-17195-8823:

ก้อนดิน 14-11-10 16:07

ทริปเดินทางจัดงานทอดกฐิน ณ มหาเจดีย์พุทธคยา และวัดเมตตาพุทธาราม ประเทศอินเดีย ๒
 
15 Attachment(s)
Attachment 23151
วันที่ 2 (7 พย.53) วันนี้พวกเราเริ่มด้วยการเพิ่มพลังก่อน ถือคติกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมมหายานะเวลา 7.00 น. ต้องขอบคุณคณะพ่อครัวแม่ครัว (คุณอาเกียรติ์ คุณยุ้ย คุณบอย และทุกท่านที่ไม่ทราบชื่อ) ที่เป็นกำลังสำคัญในการทำอาหารให้ชาวคณะตลอดงาน 5 วัน ถือว่าเป็นงานหนักเพราะพวกเราไปกันเป็นคณะใหญ่ประมาณ 150-170 คน หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็เริ่มงานกันได้เลยเพราะมีเวลาในการจัดงานทั้งหมดเพียง 2 วันสำหรับงานกฐิน 2 วัด วันนี้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยงานที่วัดเมตตาพุทธารามก่อนเนื่องจากมีงานกฐินก่อน
Attachment 23155
ขอบรรยายสภาพวัด ณ ปัจจุบันให้เพื่อน ๆ ทราบคร่าวๆ ก่อน สภาพวัดในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้างขึ้นชั่วคราว เป็นอาคารปูนชั้นเดียวประกอบด้วยห้องพระประธานสำหรับปฎิบัติศาสนกิจและห้องพักสงฆ์จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำ 6 ห้อง ห้องครัว 1 ห้อง ส่วนที่เหลือเป็นที่โล่งสำหรับใช้ก่อสร้างอาคารหลังใหญ่ วัดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1 ไร่ค่าที่ดินไร่ละประมาณ 10 ล้านบาท (ที่ดินที่อินเดียแพงมากครับ)
ผมเริ่มงานแรกจากการติดตั้งเครื่องเสียงซึ่งพวกเราขนมาจากประเทศไทย 1 คันรถ Pick-up ต้องขออนุโมทนากับคุณพี่ปกรณ์ร้านอะไหล่บ้านหม้อศรีราชาซึ่งเป็นผู้จัดหาเครื่องเสียงทั้งหมดถวายวัด ผมและคุณดาได้ร่วมทำบุญซื้อเครื่องเสียงถวายวัดจำนวน 1,000 บาทด้วย คุณพี่ปกรณ์ ผม และคุณอาเกียรติ์ช่วยกันติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับใช้ในงานกฐินกว่าจะเสร็จก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยง หลังจากนั้นผมและคุณดาก็ได้รับมอบหมายจากหลวงพี่หนุ่มให้จัดบอร์ดติดรูปภาพวัดที่จะดำเนินการก่อสร้าง
Attachment 23152
ด้วยฝีมืออันน้อยนิดพวกเราก็จัดออกมาได้ตามรูปครับ
วัดเมตตาพุทธารามสร้างขึ้นโดยความตั้งใจของพระอาจารย์กฤษดา สิริวัฒโน (หลวงพี่เก๋) เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์และที่พักสำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่มาแสวงบุญ ณ ดินแดนกำเนิดพระพุทธศาสนา สถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และเพื่อช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งด้วย
Attachment 23157 Attachment 23158 Attachment 23159
ที่เห็นในรูปจะเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชรอาสน์ที่ทรงประทับตอนตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ขออธิบายเกี่ยวกับอาคารที่จะดำเนินการก่อสร้างดังนี้ อาคารเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น สร้างเต็มพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ชั้นบนสุดเป็นโบส์ถสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ ชั้น 3 เป็นห้องพักสงฆ์ ชั้น 1-2 เป็นห้องพักอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาแสวงบุญ โดยการก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ โดยการออกแบบโครงสร้างผมได้ขอให้เพื่อน (คุณมามี โตบารมีกุล) ซึ่งเป็นวิศวกรโยธาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารให้ ส่วนงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารผมรับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ ส่วนระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศผมรับหน้าที่หาผู้ออกแบบให้ ส่วนแบบงานสถาปัตย์ซึ่งได้ออกแบบส่วนใหญ่ไปแล้วนั้นมีผู้หน้าที่ไปแล้ว ต้องขออนุโมทนากับผู้ออกแบบทุกท่านด้วยเนื่องจากทุกท่านยินดีออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ และผมได้สอบถามกับหลวงพี่เก๋ถึงงบประมาณ ซึ่งท่านแจ้งว่าประมาณ 40 ล้านบาท ก็คงต้องอาศัยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วยกันให้วัดนี้สำเร็จครับ
หลังจากที่จัดบอร์ดเสร็จผมกับคุณดาและเพื่อนๆ ก็ได้ช่วยกันจัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับใช้ในงานซึ่งถือเป็นงานถนัดเพราะไม่ต้องใช้สมองและฝีมือมากนัก หลังจากจัดเสร็จก็เดินทางกลับโรงแรมเพื่อเติมพลัง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จผมและทีมงานประดับผ้า (คุณอ๋อง คุณน้ำ คุณอู๊ด คุณรุ่งโรจน์ คุณพี่หน่อย คุณกอล์ฟ คุณดา คุณบวร) บริเวณรอบมหาเจดีย์ซึ่งถือเป็นงานหลักของพวกเราก็เริ่มงาน แต่ก่อนเริ่มงานก็ต้องรบกวนอาจารย์ไภมาสอนวิธีการพับและประดับผ้าก่อนเหมือนทุกๆ ปี (สอนไม่รู้จักจำกันเลย) หลังจากลองฝึกซักพักก็เริ่มงานจากกำแพงมหาเจดีย์ด้านทิศเหนือก่อนเพราะไม่มีแดดโดยแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมแรกทำรอบกำแพง ทีมที่สองทำรอบองค์มหาเจดีย์ (การประดับผ้าและประดับดอกไม้บริเวณมหาเจดีย์นี้ต้องได้รับการอนุญาติจากเลขาณุการและท่านเจ้าอาวาสที่ดูแลมหาเจดีย์ก่อนซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถทำได้ ซึ่งถือเป็นบุญอย่างมากที่พวกเราได้รับโอกาสให้ทำและนี่เป็นสิ่งที่พวกเราสู้อุตส่าห์เสียเงินเพื่อมาทำงานนี้โดยเฉพาะ) ในวันแรกพวกเราเริ่มงานไปได้ประมาณ 1/3 ของงานทั้งหมด เนื่องจากมีผู้มาแสวงบุญมากทำให้ไม่ค่อยสะดวกในการทำงานเท่าไหร่ และการทำงานสามารถทำงานได้แค่ 21.00 น.เท่านั้น
Attachment 23202 ภาพ 1 ในผลงานของทีมงาน
หลังจากกลับจากมหาเจดีย์พวกเราก็ต้องเติมพลังอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันจัดทำดอกบัวประดับรอบองค์มหาเจดีย์ ดอกบัวชุดเล็ก
Attachment 23203 (ใช้ประดับองค์พระรอบมหาเจดีย์)
Attachment 23204 (ดอกบัวชุดใหญ่ต้องมอบให้คุณไภเป็นคนทำ)
พวกเราทำกันจนกระทั่งฐานดอกบัวซึ่งทำเตรียมไว้หมดจึงเลิกและกลับไปพักผ่อนเพื่อลุยงานวันต่่อไป
ปล. วันนี้มีภาพ ยอดมหาเจดีย์ทองยามค่ำคืนซึ่งมีเจ้าภาพชาวไทยถวายสีทองคำแท้ทายอดมหาเจดีย์ใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ และภาพสถานที่ประสูติพร้อมกับภาพรอยพระบาทตอนประสูติมาฝากด้วยครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรอยพระพุทธบาทครับ

ก้อนดิน 16-11-10 21:38

ทริปเดินทางจัดงานทอดกฐิน ณ มหาเจดีย์พุทธคยา และวัดเมตตาพุทธาราม ประเทศอินเดีย ๓
 
25 Attachment(s)
วันที่ 3 (8 พย. 53):icon_razz: เป็นวันที่พวกเราทำงานหลายอย่าง เริ่มจากช่วยกันจัดชุดสังฆทานที่พวกเราจัดของเตรียมไปจากเมืองไทย จำนวน 500 ชุด เพื่อถวายพระสงฆ์ในวันทอดกฐินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประกอบไปด้วย รองเท้าแตะ สบู่ แปรงและยาสีฟัน หมวกไหมพรม ถุงเท้าไหมพรม ยา ขนมปังกรอบ ยามพระ ผ้าจีวร และปัจจัย หลังจากนั้นเริ่มงานประดับผ้า ดังนี้ ประดับผ้าเสาค้ำต้นโพธิ์จำนวน 4 ต้นที่คณะเราได้ร่วมกันทำถวายเพิ่มเติม ประดับผ้ารั้วสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเสวยวิมุติสุข ที่คณะเราร่วมกันสร้างรั้วถวาย ประดับผ้ารอบองค์มหาเจดีย์ในส่วนที่เหลือ ยกเว้นบริเวณรั้วรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ เนื่องจากคนมาแสวงบุญมา จึงต้องทำงานกันตอนกลางคืน และได้เริ่มทยอยดอกบัวชุดเล็กที่พวกเราได้ใช้ฝีมือช่วยกันจัด นำมาประดับรอบองค์มหาเจดีย์ จะขอโชว์ภาพผลงานบางส่วนให้ชมกันครับ (วันนี้เลิกงาน 3 ทุ่มเหมือนเดิม)
Attachment 23319 (เปรียบเทียบก่อนและหลังการประดับดอกบัว)Attachment 23320
Attachment 23321 Attachment 23323 Attachment 23322
Attachment 23324 Attachment 23318 Attachment 23325

:icon_frown:
วันที่ 4 (9 พย. 53) วันนี้เป็นวันทอดกฐิน ณ วัดเมตตาพุทธาราม พวกเราตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางมายังวัดซึ่งห่างจากโรงแรมประมาณ 1.5 กม. เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงในตอนเช้า
Attachment 23300 Attachment 23303
ซึ่งงานนี้สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารได้ให้เกียรติ์เป็นองค์ประธานในงานทอดกฐินด้วยครับ
Attachment 23304 Attachment 23301 Attachment 23305 หลวงพี่เก๋กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัดเมตตาพุทธาราม และกล่าวมอบวัดให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จฯ
Attachment 23306 Attachment 23307 สมเด็จฯ ทำพิธีเปิดป้ายวัดเมตตาพุทธารามและเจิมป้าย
Attachment 23308 Attachment 23309 สมเด็จฯ เข้าสู่เต้นชั่วคราวเพื่อร่วมพิธีทอดกฐิน และมีเมตตาแจกของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพกฐินและกรรมการจัดงาน
:kapook-17195-8823: สำหรับพิธีทอดกฐินก็เหมือนกับพิธีในประเทศไทยคือ เจ้าภาพถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์กรานผ้ากฐิน หลังจากนั้นร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ สมเด็จพระวันรัตมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพและคณะกรรมการจัดงาน ซึ่งงานในช่วงเช้าเสร็จประมาณ 11.30 น. ส่วนงานในตอนบ่ายเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์วัดเมตตาพุทธาราม งานเสร็จสิ้นประมาณบ่าย 2 โมงครับ
หลังจากพิธีการทอดกฐินที่วัดเมตตาพุทธารามเสร็จ ผมและเพื่อนๆ ต้องรีบกลับไปทำงานต่อยังบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยาเพราะจะมีงานทอดกฐินในวันรุ่งขึ้นและงานยังเหลืออีกมากครับ วันนี้พวกเราต้องขนดอกไม้ประดับทั้งหมดเพื่อไปจัดประดับบริเวณรอบมหาเจดีย์ และยังต้องประดับผ้าบริเวณจัดงาน (ลานโพธิ์) และรั้วรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์
Attachment 23310 Attachment 23311 (เปรียบเทียบก่อนและหลังประดับดอกไม้)
Attachment 23314 Attachment 23315
Attachment 23316 Attachment 23317
Attachment 23313 Attachment 23312
ภาพผลงานของทีมงานบางส่วน (ถ้าใครดูข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 13-14 พย. ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเสด็จ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา จะเห็นผ้าประดับและดอกไม้ประดับต่าง ๆ นั้นเป็นผลงานของพวกเราทั้งสิ้นครับ)
วันนี้มีพิธีสำคัญอีกอย่างคือพิธีถวายเสาค้ำโพธิ์ 4 ต้น (ผมต้องเสี่ยงตายในการปีนเสาเพื่อผูกผ้าประดับทั้ง 4 ต้น มีผู้ร่วมลุ้นกันหลายท่านเลย เสียวตกเหมือนกัน แต่อาศัยวิชาลิงเอาตัวรอดมาได้ :33: ) พวกเราเข้าร่วมพิธีถวายเสาค้ำโพธิืกันเวลา 1 ทุ่มตรงโดยมีสมเด็จพระวันรัตทรงร่วมในพิธีด้วย หลังจากนั้นพวกเราก็ต้องเร่งมือและสรรพกำลังทั้งหมดช่วยกันทำงานเพื่อให้ทันวันพิธีทอดกฐินในวันรุ่งขึ้น ร่วมแรงร่วมใจกันงานก็เสร็จแต่กว่าจะเสร็จก็ปาเข้าไปตี 2 กว่าครับ แต่พวกเราก็ภูมิใจและปลื้มใจกับผลงานที่พวกเราร่วมกันทำเพื่อถวายแด่พระพุทธศาสนา ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายแด่พ่อหลวงของพวกเราทุกคนด้วยครับ:icon_frown:

ก้อนดิน 17-11-10 16:43

ทริปเดินทางจัดงานทอดกฐิน ณ มหาเจดีย์พุทธคยา และวัดเมตตาพุทธาราม ประเทศอินเดีย ตอนจบ
 
25 Attachment(s)
วันที่ 5 (10 พย.) วันนี้เป็นวันพิธีทอดกฐินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หลังจากที่พวกเราได้พักผ่อนจากการลุยงานกันเมื่อคืนที่ผ่านมากันนิดหน่อย ก็ต้องรีบลุกจากที่นอนเพื่อมาร่วมพิธีบวงสรวงในตอนเช้าบริเวณหน้ามหาเจดีย์พุทธคยา และต้องช่วยกันขนสังฆทานพร้อมกับจีวรที่จะถวายพระสงฆ์มาที่ลานโพธิ์ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา
Attachment 23357 Attachment 23358 Attachment 23361
หลังจากพิธีบวงสรวงสมเด็จพระวันรัตได้ให้เกียรติ์เป็นองค์ประธานในพิธีทอดมหากฐินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
Attachment 23359
ซึ่งปีนี้พระอาจารย์กฤษดาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินและถวายมหาสังฆทานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ ซึ่งท่านก็ได้จองเป็นเจ้าภาพต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 ปี พิธีกฐินเริ่มจากท่านเลขานุการร่วมนานาชาติประจำมหาเจดีย์พุทธคยากล่าวต้อนรับคณะกฐิน จากนั้นเจ้าภาพกฐิน (คุณไพจิตร คุณพรเทพและครอบครัว) ร่วมกันถวายผ้ากฐินให้แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน คณะกฐินร่วมกันถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 500 รูป พระสงฆ์ร่วมกันกล่าวอนุโมทนาคาถา ทั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท
Attachment 23363 Attachment 23362 Attachment 23364
Attachment 23365 Attachment 23366 Attachment 23367
หลังเสร็จพิธีพวกเราก็เริ่มมีเวลาส่วนตัวสำหรับปฏิบัติสมาธิภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์กัน เพราะงานทั้งหมดได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนบ้าง ปฏิบัติสมาธิภาวนาบ้างตามอัธยาศรัย เพราะวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ต้องเดินทางกลับประเทศไทยแล้วหลังจากที่ปฏิบัติภาระกิจจัดงานทอดมหากฐิน 2 วัดเรียบร้อยแล้ว ผมเลยถือโอกาสกลับไปพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการปฏิบัติภาวนาตลอดคืนใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนสุดท้ายนี้ ผมและเพื่อนๆ จำนวน 10 ท่านได้ทำเรื่องขออนุญาติพักใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอดคืน ซึ่งในคืนนี้มีอุบาสกอุบาสิกามาร่วมปฏิบัติธรรมข้ามคืนกันมากพอสมควรดูแล้วประมาณ 50 คน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่มาแสวงบุญ จะมีชาวต่างชาติบางเล็กน้อย การปฏิบัติคืนนี้ผมเริ่มจากการนั่งสมาธิหน้าหลวงพ่อเมตตาประมาณครึ่งชั่วโมง (ปิดประตูเจดีย์ตอนประมาณ 3 ทุ่ม) ต่อจากนั้นร่วมกับคุณดา คุณซัง คุณพี่ปกรณ์ คุณต่าย เดินจงกรมรอบมหาเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์รอบใหญ่โดยมีหลวงพี่จ๊อบนำเดินทั้งหมดจำนวน 9 รอบเพื่อถวายบุญแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 รอบระยะประมาณ 1.5 กม. ใช้เวลาเดินทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายไปปฏิบัติสมาธิภาวนาตามถนัดของแต่ละท่าน ส่วนผมใช้วิธีเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ผมปฎิบัติจนถึงเวลาประมาณตี 3 จึงพักเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ทำงานจนดึกทำให้ค่อนข้างอ่อนเพลียและง่วงนอน :icon_wink: ผมนอนสมาธิบางเผลอหลับบ้างประมาณ 1 ชั่วโมงจนถึงเวลาตี 4 ที่ยามมาบอกให้เก็บมุงเนื่องจากเป็นเวลาเปิดประตูมหาเจดีย์และจะมีผู้แสวงบุญเข้ามาทำวัตรเช้าใต้ต้นโพธิ์กัน สาธุ :icon_frown:
ขอสรุปบุญทั้งหลายที่ผมและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันทำในทริปนี้ครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนากัน มีดังนี้

<TABLE style="WIDTH: 668pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=890><COLGROUP><COL style="WIDTH: 30pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 1280" width=40><COL style="WIDTH: 638pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 27200" width=850><TBODY><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 30pt; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19 width=40>1</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 638pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=850 align=left>ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินวัดเมตตาพุทธาราม</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>2</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>3</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมสังฆทานแด่พระสงฆ์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 500 รูป</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>4</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมสร้างเสาค้ำต้นโพธิ์ 4 ต้น</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>5</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมสร้างรั้วล้อมพื้นที่เสวยวิมุติสุข</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>6</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยหลวงปู่สิงห์ทอง </TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>7</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยพระอาจารย์หลุย</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>8</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยพระอาจารย์หนุ่ม</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>9</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยพระอาจารย์จ๊อบ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>10</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยทำบุญทุกอย่างกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อเมตตา</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>11</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมแจกทานนักเรียนในถิ่นทุรกันดานกับพระอาจารย์หลุย</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>12</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมซื้อผ้าห่มไหล่พระสงฆ์จำนวน 500 รูป กับคุณไพจิตร</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>13</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินสำนักสงฆ์เขาตะแบง สุพรรณบุรี กับพระอาจารย์หลุย</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>14</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐินสร้างพระประธาน ณ วัดเขาย้อย เพชรบุรี</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>15</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ถวายปัจจัยร่วมถวายภัตราหารและน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงานสาธยายพระไตรปิฏก กับยุวพุทธกสมาคม</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>16</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ร่วมถวายดอกบัว ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่วมประดับผ้าเงินผ้าทองรอบองค์มหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพุทธบูชา</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>17</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ร่วมแรงช่วยจัดงานทอดกฐินใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>18</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ร่วมแรงช่วยจัดงานทอดกฐินวัดเมตตาพุทธาราม</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>19</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ปฏิบัติเดินจงกรมประทักษิณบูชาพระมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์ รอบใหญ่ 9 รอบ ใช้เวลาเดิน 2 ชั่วโมง</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>20</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ปฎิบัตินั่งสมาธิและเดินจงกรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอดคืน 1 คืน</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>21</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ร่วมอนุโมทนาบุญทั้งหมดกับพระเจ้าอโศกมหาราชที่ท่านได้สร้างมหาเจดีย์พุทธคยาและต้นพระศรีมหาโพธิ์</TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 14.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl63 height=19>22</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" align=left>ร่วมอนุโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนา</TD></TR></TBODY></TABLE>

สุดท้ายนี้ผมนำรูปภาพบรรยกาศประเทศอินเดีย และสังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่งตลอดทั้งสถานที่แสดงยมกปฏิหาริย์มาให้ชมกันครับ
Attachment 23343 Attachment 23344 Attachment 23345 Attachment 23346
Attachment 23350 Attachment 23349 เขาคิชกูฎและพระคัณฑกุฎีของพระพุทธเจ้าที่ยอดเขาคิชกูฎ
Attachment 23347 Attachment 23348 สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฎิหาร
Attachment 23352 Attachment 23351
Attachment 23353 Attachment 23354 ยามเย็น ณ แม่น้ำคงคา
Attachment 23356 กระรอกน้อยร่วมอนุโมทนา Attachment 23355 กลับก่อนน่ะแล้วพบกันใหม่

<TABLE style="WIDTH: 914pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1218><COLGROUP><COL style="WIDTH: 914pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 38976" width=1218><TBODY><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 914pt; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28 width=1218>คำอธิษฐาน</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28></TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุท ธัสสะ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์อรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28></TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28>ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21pt" height=28><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl65 height=28></TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>ขอกุศลผลบุญบารมีทั้งหมดทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>ด้กระทำการสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ตลอดทั้งบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจกระทำถวายแด่องค์สมเด็จพระชินสีร์และพระพุทธศาสนา ณ ตำบลพุทธคยา ประเทศอินเดีย</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>จงมารวมกันเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่นคงและแน่วแน่ในพระสัมมาสัมโพธิญาณ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เมตตา ปัญญา ศรัทธา วิริยะและความกตัญญูู</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>มีโอกาสและความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากทุกข์</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>มีโอกาสในการสร้างบุญ บารมีทุกอย่างอันเป็นปัจจัยนำส่งให้สำเร็จพระโพธิญาณ</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>ถึงพร้อมไปด้วยธรรมสโมธานทั้ง 8 ประการ และบารมีทั้ง 30 ทัศ ทุกชาติตลอดไป</TD></TR><TR style="HEIGHT: 21.75pt" height=29><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; HEIGHT: 21.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" class=xl66 height=29>จนสามารถตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเทอญ</TD></TR></TBODY></TABLE>

Apinya 17-11-10 18:00

โมทนาบุญกับคุณก้อนดินด้วยทุกอย่างตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขออุทิศส่วนกุศลจากการมหาโมทนาบุญนี้ให้กับทุกๆดวงจิต ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฐิฯ ตราบเท่าเ้ข้าสู่พระนิพพานด้วยบุญของพระอันไม่มีประมาณด้วยเทอญ :icon_frown:


(แอบดูดบุญ ^^)


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:58

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด