อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 03-03-11, 18:08
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,382
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57670
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐาน ท่านก้อนดินและคณะฯ

คำอธิษฐานปรารถนาพระโพธิญาณ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณของพระพุทธองค์
ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาอันหาประมาณมิได้
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยอานิสงฆ์ผลแห่งบุญบารมีทั้งหมดทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วทั้งอดีต ปัจจุบันและในอนาคตกาล
จงมารวมกันเพื่อเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มั่นคงแน่วแน่และเที่ยงตรงต่อพระโพธิญาณ
ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฐิถึงพร้อมด้วยสติปัญญา ศรัทธาและวิริยะ สมบูรณ์ด้วยอภิญญาสมาธิ
ให้เป็นผู้เลิศด้วยความกตัญญู ถึงพร้อมด้วยพรหมวิหาร 4 และธรรมสโมธานทั้ง 8 ประการ
ให้ได้สร้างสมบารมีทั้ง 30 ทัศอีกทั้งบุญบารมีอื่นทุกอย่างอันเป็นปัจจัยให้สำเร็จพระโพธิญาณ
ให้ได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์
ให้ได้รับพุทธพยากรณ์จากองค์พระศรีอารียเมตไตรพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ทุกชาติตลอดไป
ตราบจนตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์อรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลอันควร
เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (04-03-11), พุทธรักษา (10-10-13), ก้อนดิน (22-03-12), สุธัมมา (03-03-11), ปาริฉัตรมณี (03-03-11), เพิ่มบุญ (02-10-11), Nakamura (03-03-11), ohm_chiangmai (25-04-12), Rich (03-03-11)
  #2  
เก่า 02-10-13, 10:17
ก้อนดิน's Avatar
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2332
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default คำอธิษฐาน ในการสวดพระคาถาเงินล้าน 109 จบ ถวายสมเด็จพระสังฆราช


อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐาน ท่านก้อนดินและคณะฯ-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2-jpg

ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ได้สวดพระคาถาเงินล้านเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และผลบุญพุทธบูชา บุญพระโพธิญาณที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับบุญพระทุกๆ พระองค์ ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงมารวมตัวกันเป็นบุญใหญ่ ปรากฏเป็นดวงแก้วมณีโชติ เพื่อคอยคุ้มครองป้องกัน ดูแลอุปฐาก ทำนุบำรุงรักษา บูรณะและค้ำจุนพระพุทธศาสนาของพระทุกๆ พระองค์ สมบัติพระทุกๆ พระองค์ ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ ตามพุทธพยากรณ์ และมีความสมบูรณ์ครบทุกๆ ประการ หากมีส่วนใดขาดหรือพร่องไป ขอผลบุญนี้จงช่วยเติมเต็ม ให้มีความสมบูรณ์ครบทุกประการให้เป็นอัศจรรย์ อลังการยิ่งๆ ขึ้นไปตามพุทธประสงค์ ตราบพระองค์สุดท้ายทรงโปรดโลกและดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ และด้วยผลบุญพุทธบูชาทั้งหมดนี้ หากองค์สมเด็จพระชินสีห์จะทรงเมตตาสงเคราะห์แก่ข้าพเจ้าประการใด ขอพระองค์ทรงเมตตาสงเคราะห์แก่ข้าพพุทธเจ้าตามเห็นสมควรเทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
พุทธรักษา (10-10-13), อภิญญา (18-12-13), เพิ่มบุญ (03-10-13), Rich (04-10-13)
  #3  
เก่า 02-10-13, 10:41
ก้อนดิน's Avatar
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jan 2010
ข้อความ: 240
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 4,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 2,133 ครั้ง ใน 2,133 ข้อความ
พลังบุญ: 2332
ก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished roadก้อนดิน is on a distinguished road
Default คำอธิษฐาน ในการสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิ์ 111 จบ ถวายแด่องค์สมเด็จพระสังฆราช

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐาน ท่านก้อนดินและคณะฯ-0008-jpg

ด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญที่ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสในคุณ พระรัตนตรัย ได้สวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดิ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และผลบุญพุทธบูชา บุญพระโพธิญาณที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับบุญพระมหาจักรพรรดิ์ของพระทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์ พระมหาจักรพรรดิ์ทุกๆ พระองค์ ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงมารวมตัวกันเป็นบุญใหญ่ ปรากฏเป็นดวงแก้วมหาจักรพรรดิ์ เพื่อคอยคุ้มครองป้องกัน ดูแลอุปฐาก ทำนุบำรุงรักษา บูรณะและค้ำจุนพระพุทธศาสนาของพระทุกๆ พระองค์ สมบัติพระทุกๆ พระองค์ ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตามพุทธประสงค์ ตามพุทธพยากรณ์ หากเมื่อใดปรากฏมีองค์อัครศาสนูปถัมภก ขึ้น ขอผลบุญดวงแก้วมหาจักรพรรดิ์นี้จงช่วยเติมเต็มบุญพระมหาจักรพรรดิ์ของท่าน เพื่อให้ท่านเป็นกำลังใหญ่ ในการค้ำชู ทำนุบำรุงรักษา จรรโลง อุปฐากและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาของพระทุกๆ พระองค์ ให้มีความสมบูรณ์ครบทุกประการให้เป็นอัศจรรย์ อลังการยิ่งๆ ขึ้นไปตามพุทธประสงค์ ตราบพระองค์สุดท้ายทรงโปรดโลกและดวงจิตสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ และด้วยผลบุญพุทธบูชาทั้งหมดนี้ขออุปสรรค เคราะห์กรรมและภัยอันตรายทั้งปวงที่จักมีต่อคำอธิษฐานและหนทางสู่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของข้าพเจ้าจงพินาศและอันตรธานหายไป ให้มีแต่ความสำเร็จสมหวังทุกประการด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบสำเร็จเป็นพระโปรดโลกพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลอันควรเทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ก้อนดิน ในข้อความนี้
พุทธรักษา (10-10-13), อภิญญา (18-12-13), เพิ่มบุญ (03-10-13), Rich (04-10-13)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:17


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่