อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 28-12-15, 12:07
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile อธิษฐานบวงสรวงบูรณวัดทุ่งตูม

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-t15-jpg
<< โองการคำตั้งสัจจะอธิษฐาน กล่าวขออนุญาตบูรณะวัดพระธาตุทุ่งตูม จ.เชียงใหม่ และคำอุทิศ >>fficeffice" />

ว่านะโม 3 จบ....
.พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สรณัง คัจฉามิ
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ......
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ......
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ.....
.
....ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอกล่าวสัจจะวาจา ใจมั่นสมาทาน คำอธิษฐาน...ด้วยอานุภาพแห่งบุญญามหาทาน...และกุศลบารมี ทั้งสามสิบทัศ อันบำเพ็ญมาแต่ก่อนเก่า...ข้าพเจ้าขอน้อมบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีสมเด็จองค์ปฐมต้นเป็นที่สุด ขอน้อมพระบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งปวงมีพระศรีอริยะเมตไตรยเป็นประธาน อีกทั้งน้อมบารมีแห่ง หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ครูบาเจ้าศรีวิชัย หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม และสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี อีกทั้ง บารมีแห่งบูรพกษัตราธิราชทั้งหลาย มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้า พระนางจามเทวี และพระยาเม็งรายมหาราช เป็นต้น พร้อมทั้งบารมีแห่งเทพพรหมเทวาทุกชั้นฟ้านภากาศ ทั้งเขาไกรลาศแลกระแสสินธุ์ ทั้งบนแผ่นผืนดินแลใต้บาดาล .....มาเพื่อเป็นกำลังแลประจักษ์พยาน ในการกล่าวสัจจะอธิษฐานในครั้งนี้...
>>> ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน กระทำการสร้างมหากุศลบุญญะ บารมี... บูรณะปฏิสังขรณ์ วัดพระธาตุทุ่งตูม อำเภอ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ แห่งนี้
โดยขอพุทธานุญาติ ต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า และขอเทวพรหมานุญาติต่อเทพพรหมเทวาผู้อารักษ์ อันมี ท่านอัชชบาล และ ท่านสุมนะ เป็นต้น...อีกทั้งยักษี ยักษา นาคี นาคา มีพระยานาคราชสัญไชย ผู้ทำพื้นธรณีให้แยกเพื่อนำน้ำบริสุทธิ์ถวายแด่พระสมณโคดมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาล เป็นอาทื....ทั้งนี้เพื่อจักทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุแห่งนี้ ทั้งพระประธาน ภายในวิหาร พระเจดีย์ ศาลาบาตร หอไตร ลานรอบพระเจดีย์ และเสนาสนะต่างๆในเขตพุทธาวาสนี้.....นี้ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง แลวิจิตรบรรจง ให้ยิ่งกว่าก่อนเก่า เพื่อเป็นพุทธบูชา ธัมบูชา สังฆบุชา....อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานกว่า 5,000 วัสสาตามพุทธทำนาย... และเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ และชาวบ้านสันป่าตองในละแวกใกล้เคียง ตลอดถึงประชาชนชาวสยามสืบไป
>>> ขอท่านทั้งหลาย อันมีแก้วเจ้าทั้งสามประการเป็นที่สุด โปรดเมตตามอบโอกาส ประทานอนุญาต... ให้หมู่คณะของข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ร่วมกันบูรณะวัดพระธาตุทุ่งตูมแห่งนี้.... และหากมีสิ่งใดประมาทพลาดพลั้ง กระทำการล่วงล้ำ ขาดหรือเกินไปบ้าง ขอจงอย่างได้สร่างซึ่งเมตตา กรุณาอภัยโทษ โปรดระงับซึ่งเวร ภัย...แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
>>> ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ...ขอให้วัดพระธาตุทุ่งตูม แห่งนี้... จงได้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ และเทพพรหมเทวา และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันประกอบไปด้วยบัวทั้งสี่เหล่า .และหากบุคคลใดที่ได้เข้ากราบสักการะบูชาวัดพระธาตุทุ่งตูมแห่งนี้แล้ว ... ขอบุคคลทั้งหลายนั้นจงได้รับไตรสรคมณ์เป็นที่พึ่งในทุกภพชาติ นับจากนั้นเป็นต้นไป ...ให้ได้มาเกิดในบวรพระพุทธศาสนาและแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุขแห่งนี้ และจงเป็นผู้มีความปราถนาซึ่งพระรัตนตรัย ไว้เป็นที่พึ่งสูงสุด
*** ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ....ด้วยบุญญานุภาพทั้งหลายอันจักบังเกิดขึ้นนี้ ขอจงส่งผลให้วัดพระธาตุทุ่งตูมแห่งนี้ จงได้รับการทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์อย่าได้ขาด เพื่อยังประโยชน์สืบอายุพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่ ...
>>> ด้วยอานุภาพและ อานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้... ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน....ขอเทพ พรหม เทวา ทั้งหลาย และพระยามาราธิราช พร้อมสรรพบริวาร โปรดมากันร่วมบูรณะ และน้อมนำกระแส ของผู้ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวพัน ...ให้ได้มามีส่วนร่วมในบุญทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนี้ ได้มาร่วมกันบูรณะให้สำเร็จโดยสมบูรณ์
*** ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน....ด้วยอานุภาพ และอานิสงส์แห่งบุญทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นแล้วอย่างฉับพลันทันใด จากดวงจิตอันตั้งมั่นในการกล่าวสัจจะวาจา....เพื่อขอบูรณะวัดพระธาตุทุ่งตูมนี้......
ข้าพเจ้าทั้งหลาย....ขอยกถวาย ขึ้นเป็นพุทธบูชา .....
ปัจเจกโพธิบุชา เป็นธรรมบูชา เป็นสังฆบูชา
ข้าพเจ้าทั้งหลาย....ขอยกถวาย ขึ้นเป็นโพธิสัตว์บูชา แด่พระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณทั้งหลาย ทั้งที่เป็นนิยตะ และอนิยตะโพธิสัตว์ อันมี พระอวโลกิเตศวร องค์เหวัชระโพธิสัตว์ องค์วชิระปราณีโพธิสัตว์ องค์กษิติครรภ์โพธิสัตว์ องค์จตุคามรามเทพโพธิสัตว์ มี พระอสุรินทราหู และพระศรีอริยะเมตไตรย เป็นที่สุด
*** ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอน้อมถวาย บุญกุศลนี้...แด่เทพเทวา ทั้ง 6 ชั้น อันมี จาตุมหาราชิกา ยามา ตาวติงสา ดุสิตา นิมมานรดี และปรินิม มิตะวัสสะวตี ทั้งเทพ และมาร
แด่พรหมทั้ง 20 ชั้น ....มีรูปพรหม 16 ตั้งแต่ พรหมปริสัชชา จนถึง อกนิฏฐกาสุทธาวาส และอรูปพรหม 4
อีกทั้งท่านท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ พระยายมราช องค์อัมรินทราธิราชเจ้าทั้ง 33 เทวนคร มีท้าวสักกะเทวราชเป็นต้น
พระศิวะ พระนารายณ์ แลพระพรหม พร้อมองค์มหาเทวีทั้งสาม
พระพิฆเนศเจ้า เทพเจ้าแห่งความศำเร็จ และศิลปะวิทยาการ และพระขันธกุมาร ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะ
พระวิศณุกรรม บรมครูช่างทั้งหลาย
พระยาครุฑทั้งหลาย อันมีพระยาครุฑมหาเวชไชยยันต์มหาราช พระยาครุฑเวนไตยปักษี พระยาครุฑจิตรสุบรรณ เป็นอาทิ
พระยานาคราช ทุกๆตระกูล ทั้งวิรูปักเข เอราปถ ฉัพยาปุตตะ และกัณหะโคตมะ
อันมี พระยาอนันตนาคราช , พระยามุจลินทร์นาคราช , พระยาศรีสุทโธนาคราช , พระยาศรีสัตตะนาคราช
พระยาพิงค์อัฆคินทร์นาคราช ผู้ดูแลลำน้ำปิง และพระยานาคสัญไชย พระยานาคผู้สถิตเป็นใหญ่ ณ.พระธาตุทุ่งตูมแห่งนี้เป็นอาทิ
เทพเทวานพเคราะห์ทั้ง 9 มี พระสุริยะเทพ พระจันทรเทพ พระอังคาร พระพุธ พระราหู พระพฤหัสบดีคุรุเทพ พระศุกร์ พระเสาร์ และพระเกตุ
พ่อธาตุ แม่ธาตุ ทั้งสี่...อันมี พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา และพระวรุณเทพ พระแม่โพสพ พระแม่นางกวัก...
อีกทั้งพระศรีสยามเทวาธิราชทุกพระองค์ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เทพยดาผู้รักษาเมืองทั้งหลาย ในแผ่นดินสยามประเทศ...
ทั้งเทพาอารักษ์ แห่งวัดพระธาตุทุ่งตูม มีท่านอัชชบาล และสุมโณ พร้อมเหล่ายักษี ยักษา นาคี นาคา และเหล่าบริวารทั้งปวง ตลอดจนพิทยาธรและคนธรรพ์
>>> และขอยกถวายขึ้นเป็นพระราชกุศลแด่ บูรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ อันมีพระนเรศวรมหาราชเจ้า พระเจ้าอู่ทอง พระเจ้าตากสินมหาราช พระนางจามเทวี พระเจ้าราม ขุนหลวงวิลังคะ พระเจ้ามหันตยศ พระเจ้าอนันตยศ พระเจ้าอาทิตยราช และพระนางปทุมวดี
อีกทั้ง พระมหากษัตราธิราชเจ้า รวมถึงเจ้าผู้ครองนครพิงค์เชียงใหม่ ในอดีต.... อันมี...พระยามังรายมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระยางำเมือง พระเจ้าอินทวโรรสสุริยะวงศ์ เป็นอาทิ....รวมถึงวีรบุรุษ วีรสตรี ทั้งหลาย มีพระยาพิชัยดาบหัก เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก เจ้าพ่อขุนตาล เป็นต้น
>>> และขอถวายกุศลนี้แด่ รุกขเทพเทวา โอปปะปาติกะ ทั้งเสื้อวัด เสื้อวา เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เทพเทวาที่อาศียอยู่ในน้ำ บนบก หรือในอากาศ มิได้เสมอกัน ผู้มีพระคุณอันมีบิดามารดา ทุกภพชาติ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายที่เคยร่ำเรียนสรรพวิชามาแต่หนหลัง ทั้งผู้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันทุกๆดวงจิต ที่เคยเป็นบุตรและภรรยา สามี มาทุกๆภพชาติ ทั้งหมู่มวลมิตรสหาย และเจ้ากรรมนายเวรน้อยใหญ่
****ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ทั้งในเดรัจฉานภูมิ อบายภูมิ ...มีเปรต อสุรกาย สัตว์นรก รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น....
***** ด้วยอานิสงส์ และอานุภาพแห่งบุญทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดนี้........ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมีและถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในกาลเบื้องหน้า
>>> ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้ายังมิได้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะแล้วไซร้ ขอจงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (10-11-17), lekmungchon (11-11-16)
  #12  
เก่า 28-03-16, 12:29
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ถวายหัวใจพระธาตุฯ วัดศรีล้อม จ.เชียงใหม่

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
นะโม 3 จบ
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง อิมัง ภะคะวะโต สะรีระธาตุง ขิปปะจิตตะเจติยัง พุทธรูปัง สะปะริวารัง พุทธะสาสะนิกานัง ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ ภิกขุสงฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง ปะสาทะสังเวคะปะฏิลาภายะ ภะคะวะโต สะรีระธาตุยา ขิปปะจิตตะเจติยา พุทธรูปา ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุ หัวใจพระธาตุ พระเจดีย์ทันใจ พระพุทธรูปทันใจ พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ความเลื่อมใสศรัทธาและความสังเวช ขออานิสงส์แห่งการถวายนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ
“อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ... ทุติยัมปิ อิมังสัจจะ วาจัง อธิษฐามิ... ตติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ”
....ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งผู้ที่ร่วมกองบุญ ในนามของกลุ่มสยามบวร ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน สร้างมหากุศลบารมี...ขอน้อมถวาย พระบรมสารีริกธาตุของพระสมณโคดมพุทธเจ้า พร้อมด้วย ผอบหัวใจพระธาตุ พระเจดีย์ทันใจ และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานไว้ภายในพระธาตุเจดีย์จอมสะหรีศรีล้อม ณ.วัดศรีล้อม แห่งนี้...เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นและพระสมณโคดมเป็นที่สุด
ด้วยผลานิสงส์อันบังเกิดจากมหากุศลในครั้งนี้....ข้าพเจ้าทั้งหลาย....ขอยกถวาย ...ขึ้นเป็นพุทธบูชา ปัจเจกโพธิบุชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และโพธิสัตว์บูชา และ...ขอน้อมถวายบุญกุศลนี้...แด่เทพเทวา ทั้ง 6 ชั้น พรหมทั้ง 20 ชั้น
ทั้งท่านท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ มีท่านท้าวธตรัฐ ท่านท้าวริรูปัก ท่านท้าววิรูหก ท่านท้าวเวสสุวรรณ พระยายมราช องค์อัมรินทราธิราชเจ้าทั้ง 33 เทวนคร มีท้าวสักกะเทวราชเป็นต้น....อีกทั้งพระศิวะ พระนารายณ์ แลพระพรหม พร้อมองค์มหาเทวีทั้งสาม
ทั้ง ...พระพิฆเนศเจ้า เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และศิลปะวิทยาการ และพระขันธกุมาร ผู้ดำรงทรงไว้ซึ่งชัยชนะ....และพระวิศณุกรรม ผู้เป็นบรมครูช่างทั้งปวง
พระยาครุฑทุกพระองค์ อันมีพระยาครุฑมหาเวชไชยยันต์มหาราช พระยาครุฑเวนไตยปักษี พระยาครุฑจิตรสุบรรณ เป็นอาทิ
พระยานาคราช ทุกๆตระกูล ทั้งวิรูปักษ์ เอราปถ ฉัพยาปุตตะ และกัณหโคตรมะ
เทพเทวานพเคราะห์ทั้ง 9 มี ...
พระสุริยะเทพ พระจันทรเทพ พระอังคาร พระพุธ พระราหู พระพฤหัสบดีคุรุเทพ พระศุกร์ พระเสาร์ และพระเกตุ
พ่อธาตุ แม่ธาตุ ทั้งสี่...อันมี พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา และพระวรุณเทพ พระแม่โพสพ พระแม่นางกวัก...
อีกทั้งพระศรีสยามเทวาธิราชทุกพระองค์ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ทุกจังหวัดในสยามประเทศและบูรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในดินแดนสยาม ........อันมี
พระแม่เจ้าจามเทวี พ่อขุนเม็งรายมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช จวบจนถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
รวมทั้งวีรบุรุษ วีรสตรี รวมถึงผู้มีคุณแก่แผ่นดิน ทั้งหลาย
อีกทั้งรุกเทพ เทวา โอปปะปาติกะ ทั้งเสื้อวัด เสื้อวา เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เทพเทวาที่อาศัยอยู่ในน้ำ บนบก หรือในอากาศ
ผู้มีพระคุณอันมีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ในทุกภพชาติ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลาย ทั้งผู้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันทุกๆดวงจิต ที่เคยเป็นบุตร และภรรยา สามี มาทุกๆภพชาติ ทั้งหมู่มวลมิตรสหายทุกท่าน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน..ขอยกถวายบุญทั้งหลายนี้แด่เจ้ากรรมนายเวร น้อยใหญ่...หากมีกรรมใดที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรมที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพัน.......ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ ...ต่อผู้ใด...ดวงจิตใด....หรือผู้ใด กระทำไว้ต่อข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วยอานุภาพแห่งมหาบุญในครั้งนี้..และขออโหสิให้กับทุกรูปนามที่ข้าพเจ้าเคยตั้งความพยาบาท อาฆาตไว้ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ทั้งในเดรัจฉานภูมิ อบายภูมิ ...มีเปรต อสุรกาย สัตว์นรก รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น....
ด้วยอานิสงส์ และอานุภาพ แห่งบุญทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้น...อย่างฉับพลันทันใดนี้..


ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมีและถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป .....จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในกาลเบื้องหน้า
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้ายังมิได้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญาเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย. ขอจงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้าดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...ขอบุญทั้งหลายนี้จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาท พลาดพลั้ง ยังผลให้ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้ว และแพรทอง รองรับดวงจิตของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย..
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระโพธิญาณ หรือพระนิพพาน ในที่สุดแห่งการเกิดของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมินับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิดซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่แสงแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และอานิสงส์แห่งบุญญามหาทาน พร้อมทั้ง การยกถวายบุญนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ....ขอคำอธิษฐานทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ เป็นจริง อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจาที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ว่า....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
จงทุกประการด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (10-11-17), lekmungchon (11-11-16)
  #13  
เก่า 05-04-16, 13:40
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ถวายสุวรรณเจดีย์ พระธาตุหริภุญไชย

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
“อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ... ทุติยัมปิ อิมังสัจจะ วาจัง อธิษฐามิ... ตติยัมปิ อิมัง สัจจะวาจัง อธิษฐามิ”
....ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน สร้างมหากุศลบารมี...ขอน้อมถวาย
** พระสุวรรณเจดีย์ ศิริสัตยา อาทิตยราชาปทุมวดี ศรีหริภุญไชย กำลังแผ่นดิน อันบรรจุซึ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระสมณโคดมพุทธเจ้า พระธาตุพระอริยสงฆ์ พระรอดรุ่นปลียอดฉัตร เนื้อทองคำ ,เนื้อเงิน รวมถึงพระทองคำ และมหามงคลวราภรณ์อันประกอบไปด้วย ทอง เงิน นาค และแก้วอัญมณีทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าและสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันน้อมถวาย แด่บวรพระพุทธศาสนา ถวายประดิษฐานไว้เหนือแท่นรัตนบัลลังค์ แห่งพระบรมธาตุเจ้าหริภุญไชยแห่งนี้....
** อีกทั้งขอน้อมถวายการบูรณะปิดทองคำแท้ ฉัตรคอน้ำ แท่นรัตนบัลลังค์ ระฆังน้อยรอบพระเจดีย์ และบูรณะพระสุเมรุเจดีย์ในบางส่วน ...
เพื่อเป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นและพระสมณโคดมเป็นที่สุด

ด้วยผลานิสงส์อันบังเกิดจากมหากุศลในครั้งนี้....ข้าพเจ้าทั้งหลาย....ขอยกถวาย ...ขึ้นเป็นพุทธบูชา ปัจเจกโพธิบุชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และโพธิสัตว์บูชา และ...ขอน้อมถวายบุญกุศลนี้...แด่เทพเทวา ทั้ง 6 ชั้น พรหมทั้ง 20 ชั้น
ทั้งท่านท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ มีท่านท้าวธตรฐ ท่านท้าวริรูปัก ท่านท้าววิรูหก ท่านท้าวเวสสุวรรณ พระยายมราช องค์อัมรินทราธิราชเจ้าทั้ง 33 เทวนคร มีท้าวสักกะเทวราชเป็นต้น....อีกทั้งพระศิวะ พระนารายณ์ แลพระพรหม พร้อมองค์มหาเทวีทั้งสาม
อีกทั้ง ...พระพิฆเนศเจ้า เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และศิลปะวิทยาการ และพระขันธกุมาร ผู้ดำรงทรงไว้ซึ่งชัยชนะ....และพระวิศณุกรรม ผู้เป็นบรมครูช่างทั้งปวง
พระยาครุฑทุกพระองค์ อันมีพระยาครุฑมหาเวชไชยยันต์มหาราช พระยาครุฑเวนไตยปักษี พระยาครุฑจิตรสุบรรณ เป็นอาทิ
พระยานาคราช ทุกๆตระกูล ทั้งวิรูปักษ์ เอราปถ ฉัพยาปุตตะ และกัณหโคตรมะ
เทพเทวานพเคราะห์ทั้ง 9 มี ...
พระสุริยะเทพ พระจันทรเทพ พระอังคาร พระพุธ พระอสุรินทรราหู พระพฤหัสบดีคุรุเทพ พระศุกร์ พระเสาร์ และพระเกตุ

พ่อธาตุ แม่ธาตุ ทั้งสี่...อันมี พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา และพระวรุณเทพ พระแม่โพสพ พระแม่นางกวัก...
อีกทั้งพระศรีสยามเทวาธิราชทุกพระองค์ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ทุกจังหวัดในสยามประเทศและบูรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในดินแดนสยาม ........อันมี
พระแม่เจ้าจามเทวี พ่อขุนเม็งรายมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช จวบจนถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน

รวมทั้งวีรบุรุษ วีรสตรี รวมถึงผู้มีคุณแก่แผ่นดิน ทั้งหลาย
อีกทั้งรุกเทพ เทวา โอปปะปาติกะ ทั้งเสื้อวัด เสื้อวา เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เทพเทวาที่อาศัยอยู่ในน้ำ บนบก หรือในอากาศ

ผู้มีพระคุณอันมีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ในทุกภพชาติ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลาย ทั้งผู้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันทุกๆดวงจิต ที่เคยเป็นบุตร และภรรยา สามี มาทุกๆภพชาติ รวมทั้งหมู่มวลมิตรสหายทุกท่าน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน..ขอยกถวายบุญทั้งหลายนี้แด่เจ้ากรรมนายเวร น้อยใหญ่...หากมีกรรมใดที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรมที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพัน.......ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ ...ต่อผู้ใด...ดวงจิตใด....หรือผู้ใด กระทำไว้ต่อข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วยอานุภาพแห่งมหาบุญในครั้งนี้..และขออโหสิให้กับทุกรูปนามที่ข้าพเจ้าเคยตั้งความพยาบาท อาฆาตไว้ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ทั้งในเดรัจฉานภูมิ อบายภูมิ ...มีเปรต อสุรกาย สัตว์นรก รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น....
ด้วยอานิสงส์ และอานุภาพ แห่งบุญทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้น...อย่างฉับพลันทันใดนี้..

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมีและถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป .....จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในกาลเบื้องหน้า
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้ายังมิได้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญาเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย. ขอจงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้าดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...ขอบุญทั้งหลายนี้จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาท พลาดพลั้ง ยังผลให้ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้ว และแพรทอง รองรับดวงจิตของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย..
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระโพธิญาณ หรือพระนิพพาน ในที่สุดแห่งการเกิดของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมินับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิดซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่แสงแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และอานิสงส์แห่งบุญญามหาทาน พร้อมทั้ง การยกถวายบุญนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ....ขอคำอธิษฐานทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ เป็นจริง อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจาที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ว่า....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

จงทุกประการด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (10-11-17), lekmungchon (11-11-16)
  #14  
เก่า 21-02-17, 12:16
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile บูรณพระบรมธาตุเจดีย์ วัดโขงขาว

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
คำอธิษฐาน ในการสร้างแผ่นดุนลาย "พระพุทธเจ้า 28 พระองค์"
+++++++++++++++++++++++++

"...อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ...
....ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ...
....ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ...

....ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอกล่าวสัจจะวาจา ใจมั่นสมาทาน คำอธิษฐาน...ด้วยอานุภาพแห่งบุญญามหาทาน...และกุศลบารมี ทั้งสามสิบทัศ อันบำเพ็ญมาแต่ก่อนเก่า...ข้าพเจ้าขอน้อมบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีสมเด็จองค์ปฐม จวบจนพระสมณโคดมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน...
ขอน้อมพระบารมีพระโพธิสัตว์ทั้งปวงมีพระศรีอริยะเมตไตรยเป็นที่สุด
อีกทั้งน้อมบารมีแห่ง หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ครูบาเจ้าศรีวิชัย บารมีแห่งบูรพกษัตราธิราชทั้งหลาย มี พระนางเจ้าจามเทวี และพระเจ้าราม เป็นต้น พร้อมทั้งบารมีแห่งเทพพรหมเทวาทุกชั้นฟ้านภากาศ ทั้งเขาไกรลาศ แลกระแสสินธุ์ ทั้งบนแผ่นผืนดินแลใต้บาดาล .....มาเพื่อเป็นกำลังแลประจักษ์พยาน ในการกล่าวสัจจะอธิษฐานในครั้งนี้...

...ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน กระทำการสร้างมหากุศลบุญญะ บารมี...ถวายการสร้าง แผ่นดุนลายพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณวิเศษณ์ ทั้ง 28 พระองค์ แผ่นประดับเหนือองค์พระธาตุ สุวรรณเจดีย์แห่งวัดโขงขาว แห่งนี้... อันเป็นที่ประดิษฐานไว้ ซึงพระบรมสารีริกธาตุ... แห่งพระสมณโคดมพุทธเจ้า....
ด้วยใจหมายมั่นให้เป็นไป เพื่อ...พุทธบูชา ธัมบูชา สังฆบุชา....อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานกว่า 5,000 วัสสาตามพุทธทำนาย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย...ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอให้พระมหาธาตุเจ้านี้...จงเป็นที่พึง แห่งสามแดนโลกธาตุ ทั้งหมื่นแสนโกฏิจักรวาลพิภพ จงได้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ และอมนุษย์ ทั้งหลาย ทั้งเทพพรหมเทวา โอปะปาติกะ ดวงจิตทั้ง 31 ภพภูมิ
ขออธิษฐานให้พระเจดีย์แห่งนี้ จงได้เป็นที่พึ่ง และยังประโยชน์ แด่มหาบุรุษทั้ง 4 อันมีโสดา สกิทาคา อนาคาและพระอรหันต์..อันจักมีมาจากทิศทั้ง 4 จากที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ
เพื่อเจริญในธรรมและ.เป็นสถานที่บรรลุธรรม แห่งท่านทั้งหลายนั้น

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ....ด้วยเดชเดชะแห่งบุญญานุภาพ...ขอพระธาตุเจดีย์นี้ จงได้รับการทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์อย่าได้ขาด เพื่อยังประโยชน์สืบพุทธวงศ์ ให้ดำรงคงอยู่ ...
และในอนาคตกาลเบื้องหน้า...

ข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระศรีอริยเมตไตรย พุทธเจ้า...เสด็จมายังพระเจดีย์แห่งนี้ เพื่อโปรดสรรพสัตว์และแสดงธรรมอันสมควร....อันจักยังประโยชน์สุข สำเร็จแก่ปวงข้าพเจ้า และผู้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันทั้งหลาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขออำนาจแห่งบุญกุศลอันใด ที่ปวงข้าพเจ้ากระทำไว้ดีแล้ว รวมทั้งบารมีแห่งพระทุกพระองค์โปรดจงสงเคราะห์...ยังดวงจิตทั้งหลาย ทุกภพภูมิ ที่มาร่วมอนุโมทนา ให้ได้มีภพภูมิ ที่สูงขึ้น ตามวาระปัจจัย .....และขอจงทำให้มิจฉาทิฐิ แห่งภพภูมิทั้งหลายจงผ่อนคลาย สลายเป็น สัมมาทิฐิ ได้ในที่สุด
ผู้ใดที่ได้มานมัสการพระเจดีย์นี้แล้ว....ด้วยอานิสงส์แห่งบุญ และพลานุภาพแห่งองค์พระธาตุเจดีย์ ขอเขาทั้งหลายนั้น จงเป็นผู้หาซึ่งความไม่มีในทรัพย์อันประเสริฐ มิได้เลย นับจากนั้นจนล่วงถึงซึ่งพระนิพพานในกาลขางหน้า
ข้าพเจ้าทั้งหลาย....ขอยกถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงนี้ ขึ้นเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โพธิสัตว์บูชา
และ...ขอน้อมถวาย บุญกุศลนี้...แด่เทพเทวา ทั้ง 6 ชั้น พรหมทั้ง 20ชั้น
อีกทั้งท่านท้าวจตุมหาราชทั้งสี่ พระยายมราช องค์อัมรินทราธิราชเจ้าทั้งหลาย พระศิวะ พระนารายณ์ แลพระพรหม พร้อมองค์มหาเทวีทั้งสาม
พระพิฆเนศเจ้า เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และศิลปะวิทยาการ และพระขันธกุมาร พระวิศณุกรรม ผู้เป็นบรมครูช่าง
พระยาครุฑทั้งหลาย อันมีพระยาครุฑมหาเวชไชยยันต์มหาราช พระยาครุฑเวนไตยปักษี พระยาครุฑจิตรสุบรรณ เป็นอาทิ
พระยานาคราช ทุกๆตระกูล ทั้งวิรูปักเข เอราปถ ฉัพยาปุตตะ และกัณหาโคตรมะ
อันมี พระยามุจลินทร์นาคราช , พระยาศรีสุทโธนาคราช
, พระยานันโทปนันทนาคราช , พระยาพิงคนาคราช เป็นต้น
เทพเทวานพเคราะห์ทั้ง 9 พระสุริยะเทพ พระจันทรเทพ พระอังคาร พระพุธ พระราหู พระพฤหัสบดีคุรุเทพ พระศุกร์ พระเสาร์ และพระเกตุ
พ่อธาตุ แม่ธาตุ ทั้งสี่...อันมี พ่อพระเพลิง พ่อพระพาย แม่พระธรณี แม่พระคงคา และพระวรุณเทพ พระแม่โพสพ พระแม่นางกวัก...
พระศรีสยามเทวาธิราชทุกพระองค์ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ทุกจังหวัดในสยามประเทศ...และบูรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในดินแดนสยาม ดินแดนล้านนา และดินแดนหริภุญไชย อันมีพระนเรศวรมหาราชเจ้า พระเจ้าอู่ทอง พระเจ้าตากสินมหาราช พระนางจามเทวี พระเจ้าราม พระเจ้าอนันตยศ พระเจ้ามหันตยศ ขุนหลวงวิลังคะ พระเจ้าอาทิตยราช พระนางปทุมวดี พระเจ้าสุริยะวรมันที่ 1 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระยามังรายมหาราช และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวมทั้งกษัตริย์ และธรรมราชาทั้งหลาย มีเจ้าหลวงคำแดง และเจ้าผู้ครองนครทั้งหลาย อีกทั้งวีรบุรุษ วีรสตรี มี เจ้าพ่อประตูผา เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก เจ้าพ่อขุนตาลหรือพญาเบิก และพระยาพิชัยดาบหัก เป็นต้น

อีกทั้งรุกเทพ เทวา โอปปะปาติกะ ทั้งเสื้อวัด เสื้อวา เจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เทพเทวาที่อาศียอยู่ในน้ำ บนบก หรือในอากาศ มิได้เสมอกัน ผู้มีพระคุณอันมีบิดามารดา ทุกภพชาติ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายที่เคยร่ำเรียนสรรพวิชามาแต่หนหลัง ทั้งผู้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันทุกๆดวงจิต ที่เคยเป็นบุตรและภรรยา สามี มาทุกๆภพชาติ ทั้งหมู่มวลมิตรสหาย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน..ขอยกถวายบุญทั้งหลายนี้แด่เจ้ากรรมนายเวร น้อยใหญ่...หากมีกรรมใดที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรมที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้ อันทำให้เกิดพันธนาการอันไม่พึงประสงค์ในชาติภพนี้.... ทั้งข้าพเจ้าที่ได้กระทำไว้ ...ต่อผู้ใด....หรือผู้ใด กระทำไว้ต่อข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วยอานุภาพแห่งมหาบุญนี้...และขออโหสิให้กับทุกรูปนามที่ข้าพเจ้าเคยตั้งความพยาบาท อาฆาตไว้ทั้งสิ้น.
.
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร ทั้งในเดรัจฉานภูมิ อบายภูมิ ...มีเปรต อสุรกาย สัตว์นรก รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น....

ด้วยอานิสงส์ และอานุภาพแห่งบุญทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดนี้..
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมีและถูกต้องด้วยธรรม ให้พบแต่สิ่งที่ดี ห่างไกลจากสิ่งที่ชั่ว นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป .....จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในกาลเบื้องหน้า

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้ายังมิได้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญาเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย. ขอจงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมณ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในที่สุด
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้าดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...ขอบุญทั้งหลายนี้จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาท พลาดพลั้ง ยังผลให้ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็นบัวแก้ว และแพรทองรองรับดวงจิตของข้าพเจ้าไว้ ...อย่าได้จมลงสู่อบายภูมิเบื้องล่าง..
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระโพธิญาณ หรือพระนิพพาน ในที่สุดแห่งการเกิดของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมินับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิดซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่แสงแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และด้วยแรงอานิสงส์แห่งมหาบุญครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้คำอธิษฐานทั้งสิ้นนี้ของข้าพเจ้าจงดำรงคงอยู่เป็นสัจจะวาจา ตราบจนกว่าพระธาตุเจดีย์แห่งนี้จะสูญสลายการเป็นน้ำไปแล้วโดยสิ้น หรือเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่ประตูแก้วเมืองนิพพานไปแล้วสิ้นทุกรูปนามนั้นเถิด
ขอคำอธิษฐานทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้ไว้ คือ
พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
จงทุกประการด้วยเทอญ....สาธุฯ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
  #15  
เก่า 10-05-17, 01:33
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ถวายพระเจ้าทองแสนสุข กำลังแผ่นดิน

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
คำจารึกอธิษฐาน...ด้านหลัง "พระเจ้าทองแสนสุข กำลังแผ่นดิน"
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โอม ศรีสิทธิการิยะ ด้วยเดชะ มหาทาน มหากุศล อันบังเกิดขึ้น
ในวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) ล่วงพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ.พระวิหารหลวง แห่ง มหาอารามวัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน
ข้าพเจ้า ประชาชนชาวสยามอันกำเนิดแต่ แผ่นดินแห่งพ่ออยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช ในนามแห่งกลุ่มสยามบวร ขอถวายพระพุทธรูปทองคำอันสำเร็จด้วยเนื้อสำริด ที่สร้างมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีอายุล่วงกว่า ๗๐๐ ปีมาแล้ว พร้อมด้วยการสร้างซุ้มปรางค์ แลเรือนแก้ว ประดับด้วยการปิดทองและเงินบริสุทธิ์ ประดับด้วยรัตนะทั้งสิ้น มีแผ่นดุนลายพระพุทธปางสมาธิ เนื้อทองคำ อันสร้างมาแต่ครั้งสมัยอาณาจักรหริภุญไชย ประดับบนยอดซุ้มนั้น พร้อมฉัตรทอง ทั้งซ้ายขวา และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งพระสมณโคดมพุทธเจ้าไว้ในผอบแก้วหินโป่งข่าม เบื้องใต้องค์พระพุทธรูปทองคำ ที่ข้าพเจ้าขอถวายพระนามว่า " พระเจ้าทองแสนสุข กำลังแผ่นดิน "

ในกาลนี้ ได้น้อมถวาย ผลสมอทองคำ มีน้ำหนักทองคำกว่า ๗ บาท อันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แห่งพระสมณโคดม ๕ พระองค์ และ กลักเกลือเนื้อเงินบริสุทธิ์หนักกว่า ๑ กิโลกรัม โดยสร้างพระธาตุเจดีย์ปทุมวดี จำลองด้วยแก้วโป่งข่าม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสมณโคดมพุทธเจ้า จำนวน 2 พระองค์ บรรจุลงในกระบอกไม่ไผ่จำลองเนื้อเงินบริสุทธิ์นี้
อันสิ่งสองประการ มีผลสมอ และกลักเกลือ คือต้นตำนานแห่งพระธาตุเจ้าหริภุญไชย
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอยกถวายสิ่งดังกล่าวทั้งสิ้นนี้ ไว่้ในบวรพระพุทธศาสนา และขอให้เป็นที่พึ่งแก่ ๓๑ ภพภูมินั้นด้วยเถิด

อานิสงส์บุญญามหาทาน มหากุศลทั้งหมดนี้ จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แลผู้ยินดีในบุญนี้ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ
ขอมหากุศลนี้จงสำเร็จถึงพ่ออยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และแม่อยู่หัว คู่พระบารมีฯ ตลอดจน พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
และขอมหากุศลนี้ จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้ายินดีในพระนิพพานเป็นที่สุด แม้พระโพธิญาณก็ด้วยเช่นกัน จงสำเร็จ สัมฤทธิ์ ยังปราถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ อย่างฉับพลันทันใด ด้วยเทอญฯ

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
  #16  
เก่า 10-11-17, 08:44
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile บุญพุทธบูชาฯสร้างพระมหาธาตุ ภัทรปรมินทรังษี กำลังแผ่นดิน

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
โอม ศรีสิทธิการิยะ มหาศุภมังคลกาล ...
วันนี้ ตรงกับ วันพฤหัส ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่ (เหนือ) ปีนักษัตร ระกา
วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
อันเป็นวันแห่งการถวายความเคารพ และความอาลัยยิ่ง อย่างที่สุด ต่อ พระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งแผ่นดิน
เนื่องด้วยในวันนี้จักมีการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ
" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร "
พระผู้ทรงผ่านพิภพ เป็นลำดับ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ณ. ลานพระเมรุท้องสนามหลวง
กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

ด้วยเหตุอันสำคัญนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย...
ในนามของคณะสยามบวร ทั่วทั้งสยามประเทศ ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ผู้เป็นบรมไตรโลกนาถ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงรวบรวมกำลังทุนทรัพย์ อันหามาได้อย่างสุจริตวิธี

กอปรกับกำลังแรงกาย ของพสกนิกร ชาวบ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
และกำลังสติปัญญาแห่งข้าพระพุทธเจ้า...
ผู้ตระหนักในวัฏฏะวิถี ว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
ผู้ปราถนานำพามหาชนก้าวข้ามผ่านมหานทีแห่งโลกทั้งสามด้วยปัญญาอันกล้า

ได้ประกอบกันเข้าเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์โบราณอันมีมาแต่ครั้ง สมเด็จพระนเรศวร มหาราชเจ้า ได้ทรงสร้างไว้ บนผืนแผ่นดินสยาม มีนามว่า บ้านนามน เวียงแหง แห่งนี้...แม้จักมิได้เหลือเศษซากใดๆไว้แล้วก็ตาม
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายพระนาม แห่งพระธาตุเจดีย์ที่ได้บูรณะขึ้นมาใหม่นี้ อันเป็นมหามงคล ขึ้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัย ดังนี้ว่า...
พระมหาธาตุเจดีย์ ภัทรปรมินทรังษี กำลังแผ่นดิน ...
อันมีความอันแปลเข้าใจโดยง่ายว่า....

" พระมหาธาตุเจดีย์ อันตั้งอยู่ บนแผ่นดินที่สถิตย์แห่งแสงพระบารมี ของพระภัทรมหาราช รัชกาลที่ ๙ พระผู้ทรงเป็นดั่งกำลังของแผ่นดิน "
ตามศุภนิมิตร อันบังเกิดขึ้นเมื่อครั้งเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์
หรือให้ขนานพระนามโดยง่ายแห่งพระเจดีย์นี้ว่า " พระเจดีย์แสงหลวง "
พร้อมด้วยหมายมั่นไว้จักบูรณะพระเจดีย์บริวารทั้ง ๙ ดวงให้ครบสมบูรณ์ และรุ่งเรืองเช่นกาลก่อน
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
แม้ในครั้งที่สองก็ตาม และ แม้ในครั้งที่สามก็ตาม
มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันจะบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระภัทรมหาราช พระองค์นั้นเป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ

หากแต่มหากุศลครั้งนี้ ยังมีมหิทธานุภาพ เป็นมหัพลานิสงส์ใดๆ ...
จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้นภพ แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยามแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันกาล
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูล เหล่าวงศา บุตร แล ภรรยา สามี มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ แม้พยาบาทกันมา ในวัฏฏสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ แลผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวรมาในทุกๆภพชาติ
ทั้งน้อย และใหญ่ หากมีกรรมใดที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรมที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน

คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพัน.... ทั้งข้าพเจ้าที่ได้กระทำไว้ ...ต่อผู้ใด....หรือผู้ใด กระทำไว้ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้กับทุกรูปนามที่ข้าพเจ้าเคยตั้งความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และ จงสำเร็จแก่ ดวงจิตแห่งผู้เวียนว่ายในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...มีเปรต อสุรกาย สัตว์นรก และสัตว์เดรัชฉาน รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบกับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมีและถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้ายังมิได้สิ้นสุดแห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญาเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย. ขอจงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดินแห่งความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพระพุทธเจ้าดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...ขอบุญทั้งหลายนี้จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาท พลาดพลั้ง ยังผลให้ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็นบัวแก้วและแพรทองรองรับดวงจิตของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิดของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมินับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิดซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำให้ข้าพเจ้าได้เข้าสู่แสงแห่งธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และอานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐานทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด สัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
  #17  
เก่า 14-12-17, 10:37
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานถวายพระแม่ธรณี พุทธรักษาสยาม อุตราเทวี

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
ตั้งนะโม...3 จบ แล้วกล่าวคำบูชาพระธาตุหริภุญชัยดังนี้...
สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฎฐัง สะหะอังคุลิฏฐัง กัจจายะเนนานีตะ ปัตตะปูรัง สีเสนะมัยหัง ปะณะมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
แม้ในครั้งที่สอง และ ครั้งที่สามก็ตามที

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ในนามของกลุ่มสยามบวร และพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอร่วมกันน้อมถวาย เทวรูปทองเหลือง แทนองค์พระแม่ธรณี พร้อมแท่นฐาน สำหรับประดิษฐาน และสำหรับการหยาดน้ำอุทิศ ไว้ ณ.เบื้องหน้า พระบรมธาตุเจ้าหริภุญไชย จ.ลำพูน ในวันที่อังคาร 5 ธันวาคม 2560 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 3 (เหนือ) อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และขอน้อมถวายพระนามองค์พระแม่ธรณีพระองค์นี้ว่า....
" พระแม่ธรณีพุทธรักษาสยาม อุตรภูมิบดินทร์ กำลังแผ่นดิน "
ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็น เทวตานุสติ ระลึกเตือนใจถึงคุณแห่งแผ่นดิน...เพื่อความละอาย เกรงกลัวต่อการกระทำบาป ทั้งปวง ด้วยมีแม่พระธรณีเป็นพยานอยู่ในทุกการกระทำ

มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันจะบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระภัทรมหาราช พระองค์นั้นเป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..

จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้นฟ้า แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา
จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา~หริภุญชัย แต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูล เหล่าวงศา ทั้งบุตร ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ แม้อาฆาตพยาบาทกันมา ในวัฏฏสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...และขออโหสิ ให้กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.
และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
จงทุกประการด้วยเทอญ....

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา
โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา
ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต
ปะลายิงสุ ปาริมานา นุภาเวนะ
มาระเสนา ปะราชิตา ทิโสทิสัง
ปะลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต....
นะเมติ นะเมติ นะเมติ......สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #18  
เก่า 05-07-19, 12:44
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile การบูรณะยอดฉัตรพระธาตุฯ

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-2-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-3-jpgอภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-4-jpg
*** คำอธิษฐานถวาย เพชรยอดฉัตร และ บัวทองคำยอดมณฑป ***
=================================================
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
แม้ในครั้งที่สอง และ ครั้งที่สามก็ตามที
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ถวาย
" เพชรยอดฉัตร" พระนามว่า " วัชรอนันตวิสุทธิ์ กำลังแผ่นดิน "
และ "บัวทองคำยอดมณฑป พระนามว่า " กาญจนวิมุตติบงกช กำลังแผ่นดิน "

มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม พร้อมขอน้อมถวายขึ้นแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ
และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..

จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา

จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา~หริภุญชัยแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติ แม้พยาบาทกันมา ในวัฏฏสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ งง
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg  
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #19  
เก่า 19-08-19, 02:28
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ถวายพระสมเด็จองค์ปฐม วัดถ้ำป่าไผ่

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
*** คำอธิษฐานถวาย สมเด็จองค์ปฐมฯ เนื้อเงินบริสุทธิ์ และเนื้อทองทิพย์ปิดทองคำแท้ ขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว ***
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ถวาย สมเด็จองค์ปฐม เนื้อเงินบริสุทธิ์ และเนื้อทองเหลืองปิดทองคำแท้ มีขนาดหน้าตัก 10 นิ้ว
เข้าไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
มหากุศลใดๆ อันบังเกิดขึ้นในกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชา แด่พระรัตนตรัยเป็นปฐม และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง และพระพุทธศาสนา

จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา~หริภุญชัยแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ หมู่มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมาทั้งสิ้น
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย อานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และมหากุศลทั้งหลายนี้ จงสำเร็จ แก่ทุกดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ ทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็นดั่งแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #20  
เก่า 15-09-19, 15:51
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,736 ครั้ง ใน 78,736 ข้อความ
พลังบุญ: 57746
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานบูรณะยอดฉัตรพระธาตุหริภุญไชย

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านกิตตินันท์ นุชวานิช (ท่านโอม เชียงใหม่)-1-jpg
อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ทุติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ
ตติยัมปิ อิมัง สัจจะ วาจัง อธิษฐามิ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะ อธิษฐาน
แม้ในครั้งที่สอง และ ครั้งที่สาม
ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย
ซึ่งการบูรณะยอดฉัตรทองคำ ประดับเพชรและอัญมณีหลากชนิด
การสร้างบัวทองคำยอดฉัตร / การสร้างระฆังทองคำ 12 ใบ /
การบูรณะปฏิสังขรณ์ปิดทองพระบรมธาตุฯ / การบูรณะซ่อมแซมระฆังบนพระเจดีย์ / การบูรณะซ่อมสีพระพุทธรูปรอบพระธาตุ / การบูรณะซ่อมแซมหม้อปุรณะฆะฏะและซุ้มดอกไม้ไหว / การบูรณะศาลารอยพระพุทธบาท 4 รอย และ การบูรณะเขาพระสุเมรุหน้าพระบรมธาตุ

มหากุศลใดๆทั้งหลาย อันบังเกิดขึ้นในศุภมงคลกาลนี้ ข้าพเจ้า ขอยกขึ้นบูชาแด่พระรัตนตรัย เป็นเบื้องต้นแห่งการอุทิศ และขอมหากุศลทั้งหลายนี้..
จงสำเร็จแด่ พรหมทั้ง ๒๐ ชั้น แล เทพเทวา ทั่วทั้ง ๖ เทวภูมิ
จงสำเร็จแด่ ทิพยวิญญาณแห่งผู้ปกปักษ์รักษาชาติ บ้านเมือง แลพระพุทธศาสนา

จงสำเร็จแด่ กษัตริย์ และ กษัตริยา ธิราชเจ้า ทุกพระองค์ รวมถึงพระราชวงศ์ทั้งหมดทั้งสิ้น แห่งดินแดนสยาม และล้านนา~หริภุญชัยแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน มีพระนางจามเทวี พระเจ้ามหันตยศ พระเจ้าอนันตยศ พระยาอาทิตยราช พระนางปทุมวดี เป็นต้น
จงสำเร็จแด่ บิดร มารดา โคตรตระกูลวงศา ทั้งบุตร และธิดา ภรรยา สามี และ มิตรสหาย จวบจนบริวาร ที่เคยร่วมชาติกันมา ตลอดทั้งวัฏฏะสงสาร
จงสำเร็จแด่ ผู้มีพระคุณ อันมีคุณครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้อนุเคราะห์และอุปการะทั้งปวง
จงสำเร็จแด่ ผู้ที่จองกรรม จองเวร เป็นเจ้ากรรม นายเวร มาในทุกๆภพชาติ ทั้งน้อยและใหญ่ หากมีกรรมใด ที่เนื่องต่อกัน อันเป็นเวร เป็นกรรม ที่กระทำกันไว้ หรือเป็นสัญญา อาฆาตผูกพันใดๆ... ขอท่านทั้งหลาย โปรดจงอโหสิ...ซึ่งกันและกัน...ละอาฆาต...วางพยาบาท...ตัดภพชาติ...หมดเวร..สิ้นกรรม...ต่อกันและกัน
คำสาบถ สาบาน และคำสัญญาใดๆ...ที่ผูกพันกันไว้.... ทั้งข้าพเจ้าได้กระทำไว้...ต่อผู้ใดก็ดี....หรือผู้ใด กระทำไว้ ต่อข้าพเจ้าก็ดี อันเป็นเหตุให้ ชีวิตของข้าพเจ้า พบอุปสรรค...ข้าพเจ้าขอถอน ด้วย มหิทธานุภาพแห่งมหากุศลนี้...
และขออโหสิให้ กับทุกรูปนาม ที่ข้าพเจ้าเคยตั้ง ความอาฆาตพยาบาทไว้ทั้งสิ้น.

และมหากุศลทั้งหลายนี้ ขอจงสำเร็จ แก่ดวงจิต แห่งผู้เวียนว่าย ในสังสารวัฏ ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ แม้ในอบายภูมิ ...รวมถึงสัมภะเวสีทั้งหลายเป็นต้น
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้ จงเป็นที่พึ่ง...เป็นกำลังหนุนนำ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอย่าได้พบ กับคำว่าไม่มี ในสิ่งที่ควรจะมี และถูกต้องด้วยธรรม นับตั้งแต่ชาติภพนี้ เป็นต้นไป และหากข้าพเจ้า ยังมิได้สิ้นสุด แห่งวัฏฏะแล้วไซร้....ขอข้าพเจ้า จงเป็นผู้สมบูรณ์พร้อม ในอาการทั้ง 32 และมีสติปัญญา เข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ขอจงได้เกิด มาพานพบพระพุทธศาสนา และมีศรัทธาตั้งมั่น ...มีไตรสรณคมน์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงจิต ในทุกภพชาติ และเกิดมาบนผืนแผ่นดิน แห่งความร่มเย็น อุดมสมบูรณ์ ตราบเท่าเข้าสู่ประตูแก้วพระนิพพาน
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ขอบุญทั้งหลายนี้จงเป็นที่พึ่ง...หากข้าพเจ้า ดับจิตลง ณ.ขณะใด จะด้วยปรกติวิสัยก็ดี ผิดปรกติวิสัยก็ดี ...หากยังไม่ถึง ซึ่งพระนิพพาน ขอบุญทั้งหลายนี้ จงบังเกิดปรากฏ รวมเป็นกำลังใหญ่ ...นำดวงจิตข้าพเจ้าเข้าสู่สุคติวิถี... ยังเทวภพ... พรหมภูมิ ...อย่างฉับพลันทันใด...หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ประมาทพลาดพลั้ง ยังผลให้ ตกลงสู่อบายเบื้องล่าง...ขออานิสงส์ แห่งมหากุศลนี้ กลับกลายเป็น บัวแก้วและแพรทอง รองรับดวงจิต ของข้าพเจ้าไว้ อย่าได้จมลงสู่ อบายภูมิเบื้องล่างอีกเลย...
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน เป็นปรมัตถบารมี...ขอถึงซึ่งพระนิพพาน หรือพระโพธิญาณ ในที่สุดแห่งการเกิด ของข้าพเจ้าเบื้องหน้า...อย่าได้เสียเวลา หลงในอบายภูมิ นับจากชาตินี้ ภพนี้ ....ขอจงปิด ซึ่งอบายภูมิทั้งปวง...และหนุนนำ ให้ข้าพเจ้า ได้เข้าสู่ แสงแห่งธรรม นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน...ด้วยบุญญานุภาพ และ อานิสงส์แห่งมหาทานในครั้งนี้....ขอคำอธิษฐาน ทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั้งหมดนี้...จงสำเร็จ ปรากฏ อย่างฉับพลันทันใด ดั่งสัจจะวาจา ที่ข้าพเจ้า จะได้ให้ไว้ ดังนี้คือ....
พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ จงทุกประการด้วยเทอญ....
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ

Tags
ท่านโอม เชียงใหม่


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:12


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่