อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   หอพระธรรมอธิษฐาน (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99)
-   -   หอพระธรรมอธิษฐาน ELLE (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/1663-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-elle.html)

อภิญญา 27-04-12 11:36

หอพระธรรมอธิษฐาน ELLE
 
ขอรับ คณะเราบันทึกชื่อไว้ว่า วัดสี่พระอริยเจ้า อันประกอบด้วยวัดตามที่ท่านโอมกล่าวมา เป็น ๔ หลัง ใน ๑ พันหลัง ที่ครูบาเจ้าท่านสร้างถวายพระฯ ให้พระอริยเจ้าในพระศาสนาของพระทุกพระองค์ เจริญงอกงามครบถ้วนสมบูรณ์ฯ ครับ สาธุ ได้สดับคำอธิษฐานที่ครูบาเจ้าท่านสร้างวัดสี่พระอริยเจ้าแล้วมีความสุขมากขอรับ สาธุ
ฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นฯ ขอบุญกุศลพุทธบูชาฯทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ จงยังกิจทั้งปวงของทุกท่านให้สำเร็จดั่งประสงค์เทอญฯ :kapook-17333-7587:
หมายเหตุ ในคำปรารถเรื่องการบูรณวัดพระอนาคามี ถวายเป็นพุทธบูชาฯ (26/04/2555)


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:40

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด