อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 28-06-12, 23:44
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,382
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57670
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐานท่านริชและคณะฯ

ด้วยบุญ....ที่ได้ตั้งใจทำถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอจงเป็นพุทธนิสัยปัจจัยในพระโพธิญาณของลูกด้วยเทอญ สั้นๆแบบนี้ตลอดมาครับ และ น้อมจิตเป็นแสงสว่างให้สว่างไปในโลกธาตุต่างๆ ก็จะพบพระท่านมาปรากฏนั่งคลุมร่างเรา มีแสงสว่างออกไปไม่มีประมาณ

ด้วยเหตุนี้เป็นที่มาของ คำอธิฐาน ที่เคยเล่าให้พี่แอลฟังตอนเข้ามาในคณะ วันแรกว่า หากสำเร็จเป็นพระโปรดโลกแล้ว อธิฐานให้พระฉัพพรรณรังษีซ่านไปไม่มีประมาณ ตราบสิ้นวัฏสงสาร

พี่แอลวิสัชชนามาว่า มี ที่ๆแสงยังไปไม่ถึงนะ ริชก็ตอบพี่แอลว่าใช่ครับมี ที่ อรูปพรหม และ ที่โลกันตนรก

พอทริปสงกรานต์ 54 ริชก็ถวายคำอธิฐานนี้ให้พระอนาคตวงศ์พระทุกพระองค์ มีพระฉัพพรรณรังษีซ่านไปตราบสิ้นวัฏสงสาร พี่แอลก็เฉลยว่า ทีนี้พระฉัพพรรณรังษีก็จะซ่านไปได้ในทุกที่ตลอดเวลา หาความมืดมิดไม่มี เพราะ พระฉัพพรรณรังษีของพระทุกพระองค์ท่านจะมารวมกัน สาธุครับ

ย้อนกลับมาทริป วันมาฆบูชา 54
พี่แอลอาราธนาไว้ว่า หากความปรารถนาของริชสำเร็จ ได้เป็นพระโปรดโลก ขออาราธนา ทำมหาจาตุรงคสันนิบาตกลางอากาศเป็นอัศจรรย์ที่ยอดเขา เหนือวัดพระฉาย สระบุรี ครับ


คำอธิฐานนี้ในกระทู้ ทริป สงกรานต์ 54 ครับ ( อธิฐานที่น้ำตกเหวสินชัย )

ลูกผู้ตั้งใจบวชเป็นพระโพธิผู้ลอยบาปแห่งจิตใจตนเองแลหมู่สัตว์ออกจากวัฏสงสารนี้ ขอผลบุญที่ตั้งมั่นสร้างมาเพื่อพระสัพพัญญุตาญานนี้ในอดีตก็ดี ปัจจุบันก็ดี อนาคตก็ดี จงยังดวงตาเห็นธรรมให้เกิดขึ้นไปไม่มีประมาณแดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรม ตราบใดที่ความปรารถนาของลูกผู้เป็นบุตรแห่งพุทธวงศ์ยังไม่สำเร็จ ลูกขออุทิศกายถวายชีวิตช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวง ทั้งหมด ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ
ผลบุญใดที่ทำไว้ดีแล้วในทุกๆ พุทธชาติฯ จงมารวมกันปรากฏเป็น พุทธนิมิตรธรรมฯ ในทุกๆห้วงห้องของอนันตาจักรวาลนี้เทอญ ได้โปรดสถิตครอบอยู่ชำระทุกดวงจิตอันไม่มีประมาณนี้ให้มีสภาวะสดใส ดั่งดวงแก้วมณีโชติสว่างไสวแสดงคุณพระให้ปรากฏไปไม่มีประมาณ เป็นพุทธบูชาฯ
ด้วยบุญอันเป็นพุทธปัจจัยฯนี้ ขอให้ลูกได้เข้าถึงความเป็นพระโปรดโลกผู้หนึ่ง ผู้ประกาศคุณของพระไปไม่มีประมาณคือพระพุทธศาสนา ได้ทำตามพุทธกิจอันควร และรักษาไว้ซึ่งพุทธประเพณี แลทำประโยชน์สูงสุดอันคือ บรมธรรมพระนิพพานให้แจ้งแก่ใจตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเทอญ


นี้ตอนถวายเข่าทักษิณาวัตรค่ะ ทำทั้งหมด 3 ครั้ง ที่
1.น้ำตกเหวสินชัย 1 รอบ

2.รอบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่วัดสะแก 1 รอบ
3.พระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้งแก้ว 3 รอบ
นโมฯ๓จบขอขมาพระรัตนตรัยฯ
นโมฯจบขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมดพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พรหมเทพเทวาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกับมามีหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพี่ฯเป็นที่สุด
ข้าพเจ้าขออธิฐานถวายอัตตทุกขนิสานุโยคทักษิณาวัตรมีมาลัยและชีวิตเป็นต้นเป็นเครื่องบูชาฯถวายพระทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์มารดาบิดาครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกๆดวงจิตฯขอรับเอาความทุกข์ทรมานความยากความลำบากความติดขัดทั้งกายวาจาและใจทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของพระและทุกๆท่านทุกๆดวงจิตดูดซับมาเสวยเอาไว้ขนาดจิตนั้นทำประทักษิณาวัตรถวายพระเป็นพุทธบูชาฯขอน้อมรับแผลห้อพระโลหิตแผลทั้งกายทั้งใจฯมาเสวยไว้เป็นพุทธบูชาฯด้วยเทอญ
ขอผลบุญพุทธบูชานี้จงเป็นพุทธนิสัยปัจจัยใหญ่ ตามอุปัฏฐากป้องกันให้พระทุกท่านไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีความทุกข์ยากลำบากติดขัดอีกต่อไป และตามอุปัฏฐากป้องกันผู้ที่ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิดพระรัตนตรัยอย่าได้ทำสำเร็จ มีบาปทางใจเป็นต้น มีอนันตริยกรรม ๕ ทำให้พระพุทธองค์ทรงห้อพระโลหิต เป็นที่สุด อย่าได้ทำสำเร็จเป็นภัยแก่พระศาสนาและตนเองเถิดให้พระทุกๆท่านที่จะสำเร็จในอนาคตอย่าได้เจ็บได้ไข้ได้ลำบากทุกข์ยากหรือทำทุกขเวทนาอยู่นานให้ท่านสำเร็จอย่างสบายทั้งทางกายวาจาและใจถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนาด้วยเทอญขอความทุคติอย่าได้เกิดกับทุกๆดวงจิตมีแต่ความสุขคติเกิดร่วมกับวิมมติปฏิสัมภิทาณาน๔วิโมกข์๘อภิญญา๖ธรรมใดที่พระท่านทำให้แจ้งแล้วขอบุญพุทธบูชาทั้งหมดของพระนี้ทำให้ท่านแจ้งโดยง่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปและดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย...
“มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ให้อยู่ไปหลายอสงไขยหลายแสนมหากัลป์ตามความปราถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฏสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน ได้ช่วยผู้ประพฤติธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ให้ได้บำเพ็ญเพียรสำเร็จสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลาให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใด ๆ ทั้งหลาย ทั้งปวง ทั้งหมด ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เป็นสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณและตราบจิตเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ

เมื่อข้าพเจ้าละซึ่งสังขารในแต่ละพุทธชาติฯแล้ว ขอให้ธาตุขันธุ์นี้แปรสภาพเป็น "พระธาตุคุณพระรัตนตรัย เมืองพระนิพพานแก้วมณีโชติฯ"
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (29-06-12), ก้อนดิน (29-06-12), เพิ่มบุญ (01-07-12), Jira (01-07-12), octavian (29-06-12), ohm_chiangmai (29-06-12), Rich (29-06-12)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:20


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่