อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   หอพระธรรมอธิษฐาน (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99)
-   -   หอพระธรรมอธิษฐานพระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/1884-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B9%95%E0%B9%90%E0%B9%90-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html)

อภิญญา 05-08-12 01:23

หอพระธรรมอธิษฐานพระมหากัสสปะและพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป
 
เมื่อ พ.ศ.๘ ณ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในขณะที่ท้าวพระยาทั้ง ๕ ได้ร่วมกันสร้างพระธาตุพนม ถวายเป็นพุทธบูชาฯแล้วเสร็จ ได้ทำพิธีประทักษิณาวัตร และได้อธิษฐานขอให้ได้บวชในพระพุทธศาสนา และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในอนาคตกาลนั้นเทอญฯ
พระอรหันต์ทั้ง ๕๐๐ มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน จึงพร้อมกันอนุโมทนาในความปรารถนาของพระยาทั้ง ๕ นั้นว่า "ขอให้ความปรารถนานั้นๆ ของมหาราชเจ้าทั้งมวล จงสำเร็จบริบูรณ์ตามพระราชประสงค์ทุกประการเทอญฯ"


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:06

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด