อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 26-06-13, 11:13
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,382
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57670
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐานสำนักดาบอโยธยา พระนครศรีอยุธยา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) • สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) • สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) พุทธะบูชามหาเตโช ธรรมะบูชามหาปัญโน สังคะบูชามหาโภคคะวาโหติโลกะเสสังอะภิปูชะยามิ อุกาสะ อุกาสะ รูปนามสัญญาณสังขาลและชีวิตน้อมไปด้วยการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธธัง พระธรรมมัง พระสังคัง ขอให้แม่พระธรณี จงมาเป็นทิพพะญาณให้แก่ข้าพุทธเจ้าด้วยเถอะนะพระเจ้าค่ะ นิพา ณ ปัตตะโยโหตุพระพุทธคุณนัง ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตตัง ญาวะนิพานังสะละนังคัดชามิ พระธรรมมะคุณนัง ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตตัง ญาวะนิพานังสะละนังคัดชามิ พระสังคะคุณนัง ข้าพเจ้าขอถวายชีวิตตัง ญาวะนิพานังสะละนังคัดชามิอุกาสะ อุกาสะ ข้าพพุทธเจ้าได้พิจาระนา รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งสรรค ว่าเครื่องไม่จีรังนี้เป็นของพระยามัจจุราช ที่ไล่ตามมาตั้งแต่อดีตะชาติ รูปเวทนาสัญญาณสังขาลและชีวิตเป็นอนิจัง ทุกข์คัง อนัตตา ซากศพนี้จะขอว่างไว้เหนือ แผ่นพื้นพระสุธาพิจาระนาให้สูญสิ้น เป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ส่วนวิญญาณของข้าพพุทธเจ้าอันผ่องใส ที่ได้ปฏิบัติทางโลอุตละธรรม ขอสมเด็จพระแม่เจ้าธรณี โปรดนำเอาดวงวิญญาณ ของข้าพพุทธเจ้านี้ ขนส่งข้ามฝากให้ถึงฝั่งหนทางพระนิพานด้วยเทิน พุทธธานุสติ ธรรมมานุสติ ศีรานุสติ อุปปะสัมปะมานุสติ กายะกะตานุสติ อานาปานุสติ มรณานุสติ จาคานุสติ เทวตานุสติ หากแม้นดินน้ำลมไฟ ของข้าพพุทธเจ้านี้จะแตกดับลงไป ในวันหนึ่งคืนใดก็ดี ขออย่าให้สติของข้าพพุทธเจ้าไหลหลง ขอให้พระพุทธเจ้ามาโปรดออกจากกองทุกข์ด้วยเทิน นิพานะปัตตะโยโหตุ พุทธธังอะนัตตัง ธรรมมังจักราวัง สังคังนิพานนัง ข้าพพุทธเจ้าขอแพร่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่บรรดาสัพพะสัตว์ทั้งหลาย ที่มีดินน้ำลมไฟ มารดาบิดา ญาติการทั้งหลาย ขอจงมีส่วนในกุศรผลบุญ ของข้าพพุทธเจ้าที่ได้สวดมนต์ภาวะนาอยู่ในขณะนี้ด้วยเทิน นิพานะปัตะโยโหตุ พุทธทังอะราดทะนานัง ธรรมมังอะราดทะนานัง สังคังอะราดทะนานัง อัปปะมาโนพุทธโท อัปปะมาโนธรรมโม อัปปะมาโนสังโค นะโมพุทธธายะ นะโมธรรมมายะ นะโมสังคายะ พุทธโธเมนาโถ ธรรมโมเมนาโถ สังโคเมนาโถ พุทธธะบูชา ธรรมมะบูชา สังคะบูชา นิพานะปัตโยโหตุ อิติปิโสภะคะวา ข้าพุทธเจ้า ขออาราดตะนาอัญเชิญ พระบารมี สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมมะเจ้า พระสังคะเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอะระหังคะเจ้า บารมีมารดาบิดา ครูอุปชาอาจารย์ ถ้วยเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย สมเด็จพระบูระพรรคมหากษัตริย์ติยาธิราชเจ้า ทุกๆสมัย ทุกๆพระองค์ที่ได้กอบกู้ผืนแผ่นดินไทย มีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นปฐม ขอจงช่วยมาคุมครองอภิบาลรักษา กาย วาจา ใจ ของข้าพพุทธเจ้า ให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยธรรม เจริญไปด้วยธรรม พร้อมทั้งเรืองด้วยสติปัญญาญาณ เข้าถึงธรรมอันเป็นเครื่องพ้นทุกข์ถึงซึ่งสันติสุข อันเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยภัยบูณทุกประการ และจงนำประโยชน์ให้ถึงพร้อมทั้งส่วนตน บุคคลอื่น ชีวิตอื่น ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดกาลนานเทิน นิพานะปัดตะโยโหตุ

แผ่เมตตาสัพเพ สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอะนีฆา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอัพยาปัชฌาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดสัพสัตว์ทั้งหลายที่ท่านได้รับทุกข์ ขอให้ท่านจงมีความสุข สัพสัตว์ทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เกิดเป็นชะราพุทชะ อันคะชะ สังเสคะชะ โอปาติกะ ขอจงมีส่วนในกุศลผลบุญ ของข้าพเจ้าที่ได้สวดมนต์ภาวนาอยู่ในขณะนี้ด้วยเทิน นิพานะปัตตะโยโหตุ

กรวดน้ำอิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิสเส อิเมสัง สัพพะสัพตา เทวะมนุษย์สานัง ยาวะชีวัง จุติจุตังอะระหังจุติ สิบนิ้วข้าพจะไหว้ พระพุทธเจ้า พระ ธรรมมะเจ้า พระสังคะเจ้า ท่านเท้าถึงไกล พระอิศวลนารายเจ้า ท่านเท้าอัศนัย ตัวข้าตั้งใจ สวดมนต์ภาวะนา กรวดน้ำ จำจะแผ่ไมตรี อุทิศอธิฐาน แผ่กุศลไป ภาคเบื้องบน ทุกชั้นวิมาน ชั้นใต้ลงไปถึงในบาดาล นอกขอบจักรวาร ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ญาติวงศ์พงศา ทั่วครบ แม่โพศก ท่านรักษาจบในโลกา ทั้งเพชรชะรูกัน ท่านมีฤทธิ์ธรณีคงคาพร้อมสั่งบุญข้า ศรัทรา บวงศวงเทวาทั้งปวงช่วยโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ขอเป็นทิพญาณทำบุญให้ทาน ตั้งใจปรารถนา พระภูมิพระพราย พระนาครือสา ทุกชั้นดุสิตตรา อากาศบรรพต ตรอก ห้วย เหว ผา เจ้าไพร เจ้าป่า เจ้ากรุงพาลี จะขอกรวดน้ำจำจะแผ่ไมตรี พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคารนั้นท่านมีฤทธิ์ที พระพุทธ พระฤหัสบดี พระศุกร์ เสาร์รี ทั้ง 7 องค์นี้ รักษาแดนไกล พระราหูพระเกตุท่านผู้วิเศษกรวดน้ำส่งไป พระยม เท้าเวสุวรรณ พระกาฬ เจ้าบัญชีใหญ่ กรวดน้ำแผ่ไปทั่วทุกเทวา ขอน้ำใจข้าพเจ้า ให้ใสบริสุทธิ์ ในพระพุทธศาสนา บำเพ็ญบุญญายิ่งๆขึ้นไป ศัตรูหมู่มาร แผ่ไปกราบกรานขอเป็นมิตรพิสมัย อย่าผูกเวรกรรม คุ้มโทษโภยภัย ภายนอกภายในขอให้แห่งฉัน หากแม้นมีชีวิตอยู่ขอให้ร่วมรู้ก็สร้างโพธิญาณ ให้ได้มรรคผลนิพาน ณ ชาติภพปัจจุบันกาลนี้ด้วยเทิน นิพานะปัตตะโยโหตุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 4 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พุทธรักษา (06-07-13), เพิ่มบุญ (17-07-13), octavian (26-06-13), Rich (26-06-13)
  #2  
เก่า 25-12-15, 00:15
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,382
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57670
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile บุญเทศกาลกินเจ ปี 58

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานสำนักดาบอโยธยา พระนครศรีอยุธยา-t5-jpg
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:52


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่