อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 23-09-09, 11:06
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-3%5B1%5D-jpg
อภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-1%5B1%5D-jpgอภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-image%2528276%2529%5B1%5D-jpg

ขอเชิญพุทธภูมิด้วยกายและวาจาประกาศคำอธิษฐานเป็นสารณธรรมทานถวายเป็นพุทธบูชาฯ(ภาคพิเศษ)
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง อันว่าบุคคลใดข้ามพ้นแล้วจากภัยทั้งมวล พึงยังบุคคลอื่นให้พ้นจากภัยอันตนหากพ้นแล้ว อันว่าบุคคลใด ข้ามพ้นแล้วจากมหาสมุทร คือวัฏฏสังสาร พึงยังบุคคลอื่นให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสังสาร เหมือนดังที่ตนข้ามพ้นแล้ว
ขอกราบเรียนเชิญพุทธภูมิ,พระปัจเจกภูมิและสาวกภูมิทุกท่าน ที่ได้ตั้งความปราราถนาที่จะยังตนให้หลุดพ้นและได้ช่วยเหลือหมู่สัตว์ทั้หลายให้พ้นด้วยจากภัยในวัฏฏสังสาร ขอเชิญประกาศคำอธิษฐานนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมโมทนา,ได้ร่วมช่วยหรือได้อธิษฐานติดตามไปเกื้อกูลในพระโพธิญาณนั้นด้วยเทอญฯ บุญกุศลทั้งหมดที่จะพึงบังเกิดจากธรรมทานนี้ ขอน้อมถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาตลอดไปฯ
ปล.นานๆหรืออาจจะนานมากที่เราจะได้เห็นหรืออาจจะไม่เคยเห็นเลยในการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในการอธิษฐานการประกาศตนในการปรารถนาพระโพธิญาณฯของแต่ละท่าน ขอร่วมโมทนาในบุญกุศลของทุกๆท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง โดยเฉพาะธรรมทานอันนี้จักเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างคำอธิษฐาน ในการปรารถนาพระโพธิญาณฯของพระโพธิสัตว์องค์ต่อๆไปในกาลข้างหน้าฯ ขอให้อย่าคิดว่าเป็นการอวดอ้างหรืออวดตนในการประกาศฯ เพื่อหวังให้คนยกย่องหรือหวังในสิ่งอื่นใด เจตนาของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วในคำอธิษฐานนั้น ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ก็คงยังบริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิม เอาบุญพอครับ
ภาพบวงสรวงที่กาญจนบุรี มีรูปรอยพระบาทปรากฏอยู่เหนือองค์พระ เสด็จไปประทับรอยพระบาทและพระหัตถ์ที่ภูนิโรธ ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
ภาพพระอัฏฐารส ในงานบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์พระและพระวิหาร มีพระอัฏารสเป็นแสงสว่างลอยอยู่เหนือองค์พระ
ภาพพระเจดีย์วัดเกตุมวดี ที่ท่านพ่อบันฑูรสิงห์ สร้างเพื่อบรรจุพระบรมธาตุและให้พระโพธิสัตว์อธิษฐานบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิฯ ถวายเป็นพุทธบูชา

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 30 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (26-09-09), Attawat_Rx (28-09-09), พรรณวดี (26-09-09), พรหมวิหาร (29-05-13), พุทธรักษา (23-09-09), ก้อนดิน (14-12-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (31-05-10), ปาริฉัตรมณี (23-09-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), นิมมานรดี (24-09-09), เพิ่มบุญ (12-09-11), เกียงจูแหย (01-07-11), เดชะบุญ (23-09-09), FaRuXue (29-09-09), Gorn (29-12-09), Jira (21-01-11), leklek (23-09-09), lekmungchon (10-11-16), meesuk (28-09-09), Nakamura (22-11-10), Natthakorn (23-09-11), octavian (19-08-11), ohm_chiangmai (27-04-12), omari (10-06-14), Peach (21-11-09), Rich (31-03-10), suwaphat (26-01-10)
  #2  
เก่า 23-09-09, 11:36
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

สุรโชมัย ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อพุทธภูมิ
อภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-11%5B1%5D-jpg

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

ด้วยผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและบุญทั้งหมดที่จะพึ่งกระทำในอนาคต ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาล

ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แบบปัญญาธิกะ
มีพระวรกายสูง ๘๘ศอก
มีพระรัศมีพระวรกาย ๑๖ โยชน์
มีพระชนมายุ ๘๐,๐๐๐ปี
ออกบรรพชาหลังครองฆราวาสได้ ๓๕,๐๐๐ปี
บำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้นาน ๗วัน
ไม้พระศรีมหาโพธิ์ ได้แก่ ไม้ลำโพง
อายุพระศาสนา ๘๔,๐๐๐ปี
ในเขตพระศาสนามีต้นกัลปพฤกษ์ปรากฎอยู่ทุก ๔มุมเมือง


อภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-22%5B1%5D-jpg
sravnane ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ตอบคุณสุรโชมัย ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์และพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมด จงปกป้องคุ้มครองรักษากาย วาจา ใจ ของท่านให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นในพระโพธิญาณ ได้สำเร็จเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลตามความปรารถนา ด้วยการบูชาแล้วอย่างยิ่งในคุณพระรัตนตรัยอันประมาณไม่ได้นั้นเทอญฯ

jaggrit ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตกราบโมทนาในคำอธิษฐานอันประเสริฐยิ่งของท่านสุรโชมัย ที่ตั้งมั่นเพื่อพระโพธิญาณในอนาคตกาลด้วยเศียรเกล้า ขอบารมีพระประทีปแก้วรัตนโชติ ๓ ประการ จงดลบันดาลให้คำอธิษฐานนี้เป็นผลสำเร็จทุกอย่างทุกประการ ช่วยคุ้มครองปกป้องท่าน ตลอดกาลตลอดไป เพื่อประโยชน์ใหญ่แก่พระพุทธศาสนาด้วยเทอญ


Wisdom
" อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล "

บุญใดๆที่ข้าพเจ้าทำฟ้าดินเป็นพยานว่าข้าพเจ้าทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์

เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในกาลข้าง

หน้าเพื่อยังประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย
Be the master of your mind.
tumromeo ขอร่วมมโนทนาบุญ
ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมา ทั้งหมด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ขอน้อมถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา
สังฆบูชา เพื่อความเจริญ
รุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาตลอดไปฯ

เดินทางไกล ขอโมทนาสาธุ ครับ

pattrawat ขออนุโมทนา สาธุ ครับ
__________________
มีสติรู้กาย รู้ใจ เนืองๆ ลงเป็นปัจจุบัน ด้วยจิตที่เป็นกล

noi
ขอโมทนาครับ........สาธุ อธิษฐาน
1. ในทางพระวินัย แปลว่า การตั้งเอาไว้หรือตั้งใจกำหนดเอาไว้ คือ ตั้งเอาไว้เป็นของนั้นๆ หรือตั้งใจกำหนดเอาไว้ว่าจะใช้เป็นของประจำตัวชนิดนั้นๆ เช่น ได้ผ้ามาผืนหนึ่ง ตั้งใจว่าจะใช้เป็นอะไร คือจะเป็นสังฆาฏิ อุตตราสงค์ อันตรวาสก ก็อธิษฐานเป็นอย่างนั้นๆ เมื่ออธิษฐานแล้ว ของนั้นเรียกว่าเป็นของอธิษฐาน เช่น เป็นสังฆาฏิอธิษฐาน จีวรอธิษฐาน (นิยมเรียกกันว่า จีวรครอง) ตลอดจนบาตรอธิษฐาน ส่วนของชนิดนั้น ที่ได้เพิ่มมาอีกหรือเกินจากนั้นไปก็เป็นอติเรก เช่น เป็นอติเรกจีวร อติเรกบาตร, คำอธิษฐาน เช่น “อิมํ สงฺฆาฏึ อธิฏฺฐามิ” (ถ้าอธิษฐานของอื่น ก็เปลี่ยนไปตามชื่อของนั้น เช่น เป็น อุตฺตราสงฺคํ, อนฺตรวาสกํ เป็นต้น)
2. ความตั้งใจมั่น, การตัดสินใจเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง เด็ดเดี่ยว แน่วแน่ในทางดำเนินและจุดมุ่งหมายของตน (ข้อ ๘ ในบารมี ๑๐),ในภาษาไทยมักใช้ในความหมายว่า ความตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ความตั้งจิตปรารถนา
ดังนั้น การตั้งจิตอธิษฐาน คือการตั้งใจมั่นในสิ่งที่เรากระทำครับ เหมือนพระโพธิสัตว์ที่ท่านตั้งใจมั่นในการสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้า การอธิษฐานจึงเป็นบารมีสำคัญข้อหนึ่งในบารมีทั้ง ๑๐ ทัศ อานิสงค์ของบารมีข้อนี้ คือ ทำให้เราตั้งมั่น ไม่ออกนอกลู่นอกทางในการสร้างบารมีครับ การอธิษฐานจึงไม่ใช่การขอนู่นขอนี่ แต่เป็นการตั้งจิตเพื่อให้สิ่งที่เรากระทำลงไป ตรงตามเป้าหมายที่เราต้องการ คือ พระนิพพานและที่สุดแห่งธรรมครับ
supeter
จากนี้ไป...คงต้องช่วยกัยหักห้ามใจจากกิเลสให้มากขึ้นนะครับ...
เป็นกำลังใจให้ทุกคนและ ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ
__________________
Hariphunchai Boy

หนุมาน ผู้นำสาร
***************
ประกาศ...สู่ชาวพุทธ
***************
โลกุตตระ ซึ่งคือ พระไตรปิฎก
ได้กล่าวว่า "หยุด...ไป...หยุด...ไป"
อยู่หลายครั้ง !!!
หมายความว่า
บัดนี้...
หมดเวลาเล่นแล้ว
ถึงเวลาที่จะต้องทำจริง
ศีล สมาธิ วิชชา ความวิเศษต่างๆ ให้หยุดวางไว้
ถึงเวลาที่จะต้องมาเดินบนทางตรง
ด้วยธรรมเที่ยง ด้วยหลักสัจจะธรรม
คือ "สัจจะ"
หากผู้ใดไม่เชื่อใน "สัจจะ"
โลกเขาจะไม่ให้อยู่
เขาจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอน
ขอให้เชื่อ "สัจจะ...มีผลตอบแทน"
********************
กรรม...กำลังจะถึงตัวทุกคน
********************
สถานการณ์ ปริมาณฝนตกมาก น้ำท่วม น้ำป่า
แผ่นดินไหว แผ่นดินแยก
คือ สรรพภัยทั้งปวงกึ่งพระพุทธกาล...ที่เพิ่งเริ่มต้น !!!
ขอให้ทุกท่านที่ปรารถนา
จะ รอดพ้นปลอดภัย จากสรรพภัย
และก้าวเข้าสู่ ยุคพระศรีอารยเมตไตรยพุทธเจ้า
---------------------------------------------------
*******************
แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
*******************
รีบขอขมา...สิ่งศักดิ์สิทธิ์
และตั้งใจถวายสัจจะ
โดย........จุดธูป๗ ดอก
อธิษฐาน ขอขมา ต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
---------------------------------------------------
นะโม เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า (๓ จบ)
ทังสีริทัง เยวะหัง ศาสนา บุพพะลัง จัตตุ อุลุสัทฐัง นิพพานัง เหติ ฯ
ข้าพเจ้า ขอนอบน้อม สักการบูชา
ต่อองค์โลกุตตระ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมคำสั่งสอน และพระอัครสาวก ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ
ข้าพเจ้าขอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
โปรดนำแก้วสามประการนี้ สู่นิพพาน
ข้าพเจ้าขอขมาต่อองค์โลกุตตระ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สิ่งอันใดที่ข้าพเจ้า เคยกระทำผิดพลาดไป
ด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นสิ่ง ที่ไม่สมควรที่แล้วมา
ข้าพเจ้าขอขมา ขอได้โปรดรับ คำขมาของข้าพเจ้า
ด้วย ณ สถาน สักการะนี้
ต่อเบื้องพักตร์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ข้าพเจ้าขอ ถวายสัจจะว่า
นับถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิต
ขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดรับคำถวายสัจจะของข้าพเจ้าด้วย
ขอดินฟ้าอากาศ จงรับรู้รับแจ้ง เป็นสักขีพยาน แก่ข้าพเจ้า
ขอพระธรรมคำสั่งสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โปรดน้อมนำอุทิศส่วนบุญกุศลทั้งหมดนี้ แผ่รอบครอบจักรวาล
วิมารพรหม ยมโลก รอบครอบจักรวาลสันดานมนุษย์
อุทิศส่งให้คุณบิดามารดา ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์
เจ้ากรรมนายเวร รอบครอบจักรวาล
ข้าพเจ้าปรารถนาขอบรรลุ มรรค ๔ ธรรม ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
----------------------------------------------------
*** พิมพ์แจกจ่ายได้ ****
หาก...เชื่อ
กรรม ที่กำลังจะถึงตัว...
จะถูก จัดสรร...เบี่ยงเบน....โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ทัน !!!

pong-sit
กราบอนุโมทนา สาธุ แก่ท่านทั้งหลายที่ปราถนาพุทธภูมิ สาธุ
__________________
ชมรายการ "น่ารู้ น่าดู น่าอยู่ น่ากิน" ย้อนหลัง ตอนประวัติ พระราชพรหมยาน วัดท่าซุงhttp://board.palungjit.com/f23/ชมรายการ-น่ารู้-น่าดู-น่าอยู่-น่ากิน-ย้อนหลัง-ตอนประวัติ-พระราชพรหมยาน-วัดท่าซุง-136700.html


non KMITL
ขออนุโมทนาสาธุกับแม่ชีทศพร บุญเทวาพิทักษ์วรธรรม ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ขอให้แม่ชีใหญ่จงสมปรารถนา กราบด้วยความเคารพอย่างสูง

dangnoi ขออนุโมทนาบุญทั้งหมดของท่านสุรโชมัย ที่ได้ปรารถนารื้อขนสัตย์ทังหลายให้ข้ามพ้นฝั่งแห่งทุกข์ ขอบารมีพระฯ ทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน ขอให้คำอธิธานของท่านจงประสบผลสำเร็จได้เป็นพระโปรดโลกทัง 3 ในอนาคตกาลด้วยเทอญ

surad อนุโมทนากับท่านพุทธภูมิทุกท่านอย่างจริงใจ จบ.
__________________

คาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

sravnane ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ตอบคุณWisdom ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ พระโพธิสัตว์ทั้งหมดตลอดจนพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ ขอทุกท่านได้โปรดกำหนดจิตจดจำท่านไว้ว่าเป็นพระหน่อพุทธางกูร ขอทุกพระองค์ทรงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณของท่านตลอดไป และขอบารมีพระทุกพระองค์นั้นจงปกป้องคุ้มครองรักษาท่านให้เจริญในบารมีทั้ง10ประการยิ่งๆขึ้นไป ให้ได้สำเร็จเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาล เพื่อยังประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ตามมโนปณิธาณของท่านจงทุกประการเทอญฯ


hitman
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ


ข้าพเจ้าของปรารถนา พุทธภูมิ วิริยะธิกะบารมี
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานขอพร บารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
1. ข้าพเจ้าเกิดเป็นผู้ชายขอให้ข้าพเจ้ามีภรรยาเป็นผู้หญิงที่งามทั้งกายวาจาและใจเหมือน นางฟ้า บนสวรค์ ทุกๆๆชาติ
2. ชาตินี้ข้าพเจ้าขอมีภรรยาอย่างข้อที่1 ซึ่งภรรยานี้ จะต้องเคยเป็นภรรยาเมื่อชาติที่แล้ว(สมัยประมาณ 2475)
3.เมื่อข้าพเจ้าสิ้นอายุขัย ขอให้ข้าพเจ้า เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
4.เมื่อข้าพเจ้าได้จุติไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วขอให้ข้าพเจ้าอธิฐานลงมาจุติได้ทุกเมื่อ
5.เมื่อข้าพเจ้าปรารถนาพุทธภูมิแล้ว ข้าพเจ้ามีจิตนึกคิดอยากจะลาพุทธภูมิ ศรัทธาธิกะบารมี ขอให้ พุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ ดลจิตใจให้รักพุทธภูมิ ให้รักในพุทธภูมิ และปรารถนาพุทธภูมิวิริยะธิกะ ต่อไปด้วยเทอญ
6.ขอให้ข้าพเจ้าพบกรรมฐาน40 ทุกๆชาติ
7.เมื่อข้าพเจ้า บรรลุพระอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อกัปใด ขอให้กัปนั้นมีแต่บุคคล ที่หน้าตางดงามเหมือนเทวดาบนสวรรค์และทรงอยู่แต่ศิล5 ศิล8 ทุกๆท่าน
8.ขอให้บุคคลที่เป็นญาติกับข้าพเจ้า สิ้นอายุขัยแล้วขอให้พวกท่านได้จุติอยู่ที่สวรรค์ด้วยเทอญ
9.ข้าพเจ้าจะขอยกขนสัตว์เข้าสู่นิพพานในฐานะพระโพธิสัตว์และใน ฐานะพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ

cheterk อนุโมทนาสาธุครับ

magic power ขอแผ่ส่วนบุญกุศลแด่กัลยาณมิตรทุกท่านเทอญ.........สาธุ

mohjiu
อนุโมทนาสาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 22 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (26-09-09), พรรณวดี (26-09-09), พรหมวิหาร (29-05-13), พุทธรักษา (23-09-09), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (23-09-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), นิมมานรดี (24-09-09), เพิ่มบุญ (12-09-11), เดชะบุญ (23-09-09), FaRuXue (29-09-09), Gorn (29-12-09), leklek (23-09-09), lekmungchon (10-11-16), meesuk (28-09-09), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), suwaphat (26-01-10)
  #3  
เก่า 26-09-09, 09:26
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

ao.angsila ขอร่วมโมทนาบุญในปรารถนาพุทธภูมิทุกท่านน้อมถวายพระเป็นพุทธบูชาฯ
ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด จงโปรดประทานพรให้คำอธิฐานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจงสำเร็จตั้งมั่นสมความปรารถนาเทอญ
ขอพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นสืบไปตลอดกาล....

ขุนศรีธนญชัย ผมขอโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มีความตั้งมัน และยึดมั่น ในพระพุทธศาสนา

sravnane ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ตอบคุณหนุมาน ผู้นำสาร ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ ขอได้โปรดเสด็จมาเป็นสักขีพยานรับรู้ในสัจจาอธิษฐานของท่านฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์จงปกป้องคุ้มครองท่านให้เจริญรุ่งเรืองในโลกุตรธรรม๙ดั่งประสงค์ พร้อมได้เป็นอุบาสกผู้เข้าถึงพระฯตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ
ตอบคุณhitman ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม
พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอบุญบารมีทั้งหมดนั้นจงปกป้องคุ้มครองรักษากาย วาจา ใจ ของท่านให้เจริญตั้งมั่นในบุญบารมี10ยิ่งๆขึ้นไป หากแม้ต้องประสพตกอยู่ในเคราะห์กรรมอันใด ขอบารมีพระฯและเหล่าเทพยุดาทั้งหลายฯ จงมีจิตคิดเมตตาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้พ้นจากเคราะห์กรรมทั้งหลายทั้งปวงด้วย อย่าให้มีภัยอันตรายใดๆมาขวางกั้นซึ่งพระโพธิญาณนั้นได้ ขอความปรารถนาของท่านที่ได้ตั้งปณิธาณไว้ดีแล้วนี้ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ได้เป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลฯ ด้วยผลบุญที่ท่านได้บูชาแล้วซึ่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันไม่มีประมาณนี้เถิด

seyasa ขอโมทนาบุญทุกท่านที่ได้บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วนี้ ขอบารพระฯ ให้ความปรารถนาของทุกท่านจงเป็นผลสำเร็จ สมดังใจหวังทุกประการ

noi สาธุ.............
การอธิษฐาน ถือเป็นบารมี 1 ใน 10 ทัศที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ต้องสั่งสมให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงจะสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้
การอธิษฐานนั้น ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนหางเสือเรือ ที่จะคัดท้ายนาวาชีวิตให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ถ้าปราศจากการอธิษฐานเสียแล้ว ชีวิตก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือ ไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ได้แต่ลอยตามน้ำ ตามกระแสกิเลส ยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้
ดังนั้นการอธิษฐานที่เรียกว่าเป็นอธิษฐานบารมีคือ การอธิษฐานเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ให้มีสิ่งดีๆ บังเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อเกื้อหนุนในการสร้างบารมี สร้างความดี ได้ยิ่งๆ ขึ้นไป
สำหรับข้อดีของการอธิษฐานบารมีก็เหมือนกับที่ผมบอกข้างบน คือ เป็นหางเสือชีวิต เป็นการตั้งผังชีวิตในภพชาติต่อไป ว่าต้องการให้มีชีวิตเป็นอย่างไร หรือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ การอธิษฐานก็เหมือนกับการตั้งผังชีวิตที่ชัดเจนว่า การเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ เราต้องการให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร
แต่สิ่งที่อธิษฐานจะสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่า สิ่งทีเราปรารถนานั้นยิ่งใหญ่เพียงไหน ถ้าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือการบรรลุธรรม ก็ต้องใช้บุญมาก การทำบุญเพียงนิดๆ หน่อยๆ ไม่อาจจะทำให้เราบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือบรรลุธรรมได้ เราจำเป็นต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ แล้วอธิษฐานตอกย้ำในเรื่องเดิม สิ่งที่เราปรารถนาจึงจะสำเร็จ ถ้าชาตินี้ยังไม่สำเร็จ สิ่งทีเราอธิษฐานเอาไว้ก็จะเป็นเชื้อให้ภพชาติต่อไป เมื่อเรามาเกิดสร้างความดี สิ่งที่เราอธิษฐานเอาไว้ในชาติก่อนจะกระตุ้นเตือนให้เราอยากจะสร้างความดีเพิ่มขึ้น แล้วก็มาอธิษฐานในสิ่งที่ยังไม่สมหวังในชาติที่แล้ว
ถ้าจะให้อุปมา บุญเปรียบเสมือนเงิน สิ่งที่เราปรารถนาเปรียบเสมือนสิ่งของที่เราอยากได้ ถ้าสิ่งที่เราอยากได้ราคายิ่งแพง (คำอธิษฐาน) เราก็ต้องยิ่งเก็บเงินมากๆ (มีบุญมากๆ) เพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้อของสิ่งนั้น (คำอธิษฐานสัมฤทธิ์ผล)
แต่ผู้ฉลาดในการลงทุน แทนที่เอาแต่เก็บเงินทีละนิดๆ จนมีเงินพอไปซื้อของ ก็จะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มเติม ขยายกิจการ ให้มีทางมาของเงินมากขึ้น จะได้ซื้อของที่อยากได้แต่ราคาแพงได้เร็วขึ้น ถ้าจะให้อุปมาก็เหมือน พอเราทำบุญแล้วเราอธิษฐานให้เราได้มี รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มรรคผล นิพพาน ที่สุดแห่งธรรม คือ เราอธิษฐานให้บุญที่เรามีส่งผลให้เรามีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ดีขึ้นในภพชาติต่อไป (คือ การลงทุนเพิ่มเติม ขยายกิจการ) แล้วเราก็นำรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ดีขึ้นในภพชาติต่อไป มาสร้างบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปกว่าภพชาติก่อน (คือ เรามีทางมาแห่งเงินมากขึ้น เหมือน เปลี่ยนฐานะจากมนุษย์เงินเดือนเป็นเจ้าของกิจการ) แล้วเราก็ตั้งจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนว่า ให้มรรคผล นิพพาน ที่สุดแห่งธรรม (คือ สามารถซื้อสิ่งของราคาแพงทีเราอยากได้)
ดังนั้นคนในยุคปัจจุบันที่บอกว่า ทำบุญแล้วอธิษฐานเป็นการโลภนั้น เค้าไม่เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตในวัฏฏสงสาร แต่ถ้าเราทำบุญแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ผิด บุญก็จะบันดาลให้สำเร็จเหมือนกัน แต่จะทำให้ชีวิตแย่ลง เพราะเราจะหลงไปสร้างบาปเพิ่มเติมได้ครับ
ที่มาhttp://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=อธิษฐาน

KeLBeRoS
อนุโมทนาสาธุครับ __/l\__

จิตว่าง ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ อัศจรรย์ค่ะ ทำให้เราเชื่อมั่นในบารมีพระมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขอบารมีพระคุ้มครองทุกคนนะค่ะ
ตอบคุณสุรโชมัย ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง โดยเฉพาะบุญบารมีพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอบารมีพระทุกพระองค์คุ้มครองนะค่ะ ขอน้อมถวายบุญที่บำเพ็ญมาทั้งหมด เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณของท่านตลอดไป

ตอบคุณWisdom ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง โดยเฉพาะบุญพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขออารธนาบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาจะมีผลแก่ข้าพเจ้าเพียงใดขอบุญทั้งหมดนั้นจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแด่พระโพธิญาณของท่านด้วยเถิด ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
ตอบคุณhitman ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง โดยเฉพาะบุญพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่าน ให้สำเร็จสมดังความปรารถนาทุกประการทอญฯ
ขออธิษฐานบารมีฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเมภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
ขออาธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอผลบุญนั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นนางวิสาขามหาอุบาสิกาในพุทธกาลข้างหน้า มีความเพรียบพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่าง ได้อุปฐากพระฯสมดังเจตนารมย์ที่ได้ตั้งไว้โดยทุกประการเทอญฯ

nisaau ขอร่วมโมทนาบุญพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธบุชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ตอบคุณสุรโชมัย ขอบารมีพระทั้งหมด จงช่วยปกปักคุ้มครองรักษาท่านให้เจริญในพระโพธิญาณ
สมดั่งปรารถนาเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ลิงเขาผลไม้ คนลิงเทวดา
อภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-dsc03145%5B1%5D-jpg
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะกะตัง สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต
=========================================
ขออาธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญขอผลบุญทั้งหมดทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขอน้อมถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีองค์ปฐมเป็นต้นพระประเจกทุกพระองค์พระธรรมทั้งหมดและพระอริยสังฆ์ทั้งหมดและขอโมทนาบูญพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฯลฯ ขอผลบุญนี้ส่งผลให้ได้สำเร็จเป็นพระอุปฐากฯมีความเป็นเอกด้านทิพย์จักขุญาณและพระหูสุตร ตามความปรารถนาที่ตั้งไว้ในอนาคตกาลด้วยเทอญ
อภิญญา-ขอเชิญทุกท่านร่วมอธิษฐานจิตร่วมสร้างพระพุทธเจ้า,พระอรหันต์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-ssl10051%5B1%5D-jpg
แม้จะก้าวเท้าไปทางไหนก็จะมีพระฯท่านเดินนำหน้าเสมอไป

คนวังหน้า
ขออำนาจวาสนาบารมีทุกภพทุกชาติที่ปรารถนาดีต่อตนเองเเละมหาชนขอบารมีธรรมทั้งหลายจงเกิดเป็นบารมีรวมให้ประเทศไทยเเละคนทั้งประเทศ
มีความสุขความเจริญเเละขอถวายคุณความดีนี้เเด่พระรัตนตรัยที่เคารพอันสูงสุดตามเท่าความปรารถนาพระโพธิญาณของข้าพเจ้าจะสำเร็จ

nisaau ขอร่วมโมทนาบุญพระโพธิญาณ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ตอบคุณWisodm ขอร่วมโมทนาบุญพระโพธิญาณ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระและบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านด้วยเทอญฯ
สาธุ สาธุ สาธุ ขอโมทนาบุญทุกอย่างด้วยคนค่ะ
ตอบคุณhitman ขอร่วมโมทนาบุญพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านตลอดไปฯ
ตอบคุณคนวังหน้า ขอร่วมโมทนาบุญพระโพธิญาณ ถวายเป็นพุทธบุชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญทั้งหมดที่ข้าเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านตลอดไป
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
ขออารธนาบารมีพระทุกพระองค์ ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา ถวายเป็นพุทธบุชาฯ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าสำเร็จมรรคผลอภิญญา เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดไป และได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ
ขอร่วมโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยความจริงใจค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยูที่นั่นค่ะ สู้ๆๆนะค่ะ

toy2
สาธุ ( 2 )

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (26-09-09), พรรณวดี (26-09-09), พรหมวิหาร (29-05-13), พุทธรักษา (29-09-09), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (26-09-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (26-09-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), นิมมานรดี (30-09-09), เพิ่มบุญ (12-09-11), เดชะบุญ (21-10-09), FaRuXue (29-09-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #4  
เก่า 21-11-09, 12:01
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 3 )

hitman
ขอแสดงความยินดีร่วมอนุโมทนา หากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใด ขอใด้มีโอกาศร่วมบำเพ็ญบารมีพุทธภูมิร่วมกับทุกๆท่านทั้งหลาย
ขอให้ บารมีพระพุทธ บารมีพระธรรม พระสงฆ์ เทวดา และพรหม ช่วยเกื้อหนุนให้ทุกท่านที่ร่วมโมทนา สำเร็จดั่งใจปรารถนาด้วยเทอญ กระผมของเปลี่ยนแปลงจาก ศรัทธาธิกะมาเป็นวิริยะตามเดิมครับ เพราะว่าตัวเองมาบำเพ็ญมาทางนี้ แต่ก็ยังอยากจะเปลี่ยนมาเป็นศรัทธา แต่เปลี่ยนไม่ไหวครับ กำลังวิริยะมันหนักเหลือเกิน และของให้ พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ เทวานุภาพ พรหมมานุภาพ โปรดช่วยข้าพเจ้าและผู้ร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าใด้บรรลุสิ่งที่ใจปรารถนา และช่วยเหลือข้าพเจ้าและผู้ร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าเมื่อยามทุกข์
ยามโศก ยามหาที่ไปไม่ได้โปรดให้ความสว่างแก่ข้าพเจ้าและช่วยเหลือในการบำเพ็ญบารมีของข้าพเจ้าและผู้ร่วมอนุโมทนากับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

อาตี๋
ท่านที่ประสงค์พุทธภูมิก็ดี ท่านที่ประสงค์สาวกภูมิก็ดี แม้เป็นความปราถนาอันดีแล้ว ผมก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะครับ

ao.angsila คำอธิฐานของข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ ด้วยจิตเลือมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลาย
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
ข้าพเจ้าท่านหลายขออาราธนาบารีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด

นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหัตโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชาจาระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะ สาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโยอนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
ขอบุญบารมีทั้งหลายทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้อาราธนามาแล้วนี้จงมารวมตัวกัน ณ กาลบัดนี้เทอญ ขอจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปและดลบันดาลให้ข้าพเจ้า และผู้มีจิตเลือมใสในพระรัตนตรัยทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์มากมายสามารถดำรงสังขารนี้ไปได้หลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ตามความปรารถนา ได้ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร ได้ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนสืบต่อไป ได้ช่วยผู้ประพฤติปฎิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญเพียรสมความปรารถนา ได้ช่วยท่านทั้งหลายและสรรพชีวิตทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เป็นสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
เมื่อข้าพเจ้าดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้วขอธาตุขันธ์นี้แปลสภาพเป็นดอกบัวแก้วมณีรัศมีโชติมีกลิ่นดังดอกอุบลบูชาพระรัตนตรัยรองรับพระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ ตราบจนพระศาสนาพุทธเจ้าองค์สุดท้าย
ตราบใดความปรารถนาของข้าพเจ้ายังไม่เป็นผลสำเร็จขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วซึ่งพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ อันหาประมาณมิได้นี้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าประสบแด่ความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการนับแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่นิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ
อิทธิฤทธิ์ พุทธะนิมิตัง ขอเดชะ เดชัง ขอเดชเดชะ จงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ


ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา ฯ และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยและเพื่อพระนิพพาน ขอมอบบุญทั้งหมดนี้แด่ คุณhitman เพื่อพระโพธิญาณในการเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ
ขอโมทนาบุญโพธิญาณกับคุณhitmanเป็นอย่างสูงและเป็นกำลังใจให้ครับ...สู้ ..สู้ ..สู้ ..นะ..คร๊าบ....

ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆ กันมา ฯ และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยและเพื่อพระนิพพาน ขอมอบบุญทั้งหมดนี้แด่ คุณสุรโชมัย เพื่อพระโพธิญาณในการเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ
ขอโมทนาบุญพระโพธิญาณกับคุณสุรโชมัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ligore อนุโมทนาสาธุครับ __/l\__

PCO ขอโมทนาสาธุกับทุกๆท่านนะครับ

Attawat Rx สัจจะอธิษฐานบุญใหญ่
ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าขอถวายแล้วซึ่งร่างกาย ดวงวิญญาณ ถวายแล้วซึ่งขันธ์ทั้ง ๕ กอง เพื่อบูชาคุณแก่องค์พระตถาคตทศพล ขอบารมีแห่งพระองค์จงสถิตอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้าทุกวันคืน ทั้งยามหลับ ยามตื่น ยามยืน ยามเดิน ยามนั่ง ยามนอน ยามรู้ตัว ยามมิรู้ตัว
ขอเดชะ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีกรรมอันใดอันข้าพเจ้า ล่วงเกินกระทำแล้วในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ทั้งรู้ตัวก็ดี มิรู้ตัวก็ดี โดยเจตนาก็ดี มิเจตนาก็ดี ทั้งชาตินี้ก็ดี ทั้งอดีตชาตินับสงไขยมิถ้วนก็ดี กรรมอันใดเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าประมาทพลาดพลั้งไป ขอคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า จงโปรดละซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการปราศจากเวรภัยแก่ตัวข้า และเพื่อการสำรวมระวังในกาลต่อไป
ณ กาลบัดนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตระลึกน้อม ถึงกรรมฝ่ายดีทั้งหลายทั้งปวง ที่ดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงนับตั้งแต่ดวงจิต ดวงวิญญาณดวงแรก ได้บังเกิดขึ้น ในมหาจักรวาล มหาวัฏสงสารแห่งนี้ อันดวงวิญญาณเหล่านั้นได้กระทำมาช้านานแล้ว ข้าพเจ้าขอตั้งจิตน้อมระลึกถึง น้อมกล่าวคำอนุโมทนา แลน้อมรับคุณความดีนั้นเข้ามาใส่ตัว และในกาละบัดนี้ ข้าพเจ้าขอ มอบบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ วิญญาณแห่งข้าพเจ้าได้บังเกิดขึ้น ผ่านการสร้างกรรมดีมานับ อสงไขยไม่ถ้วน ขอผลบุญเหล่านั้นจงตกอยู่แก่ท่านทั้งหลายโดยถ้วนทั่วมิมีเว้น
โดยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นประธาน ในชั้นพระนิพพาน ไล่ลงมาในทุกๆชั้น จนถึงเบื้องล่างนรกชั้นต่ำสุด ที่สุดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่จองเวรกันมา อันเป็นกรรมโดยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี โดยเป็นผู้จองก็ดี โดยถูกจองก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมเหล่านั้น จะไม่ถือโทษพยาบาทกันอีกต่อไป กุศลผลบุญใดอันข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นพึงได้รับเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญฯ
ขอการสร้างมหากุศลแห่งข้าพเจ้านี้ ขอพระยายมราชจงเป็นพยาน ให้ปิดแล้วซึ่งทางแห่งนรกภูมิทั้งปวงแก่ตัวข้า ในทุกๆชาติไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
โพธิญานะสัมปันโน ข้าพเจ้าถวายชีวิตแล้วเพื่อบูชาแก่พระโพธิญาณ กิจใดอันเป็นสิ่งพึงกระทำ แม้ชีวิตหากต้องแลกพลี ขอพลีชีวิตเพื่อบูชาพระโพธิญาน เพื่อบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ เพื่อบูชาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ เพื่อบูชาแก่อริยะสงฆ์ทุกๆ พระองค์ แม้กาลปัจจุบันข้าพเจ้าไกล้ถึงแล้วซึ่งปลายทางแห่งฝั่งโพธิญาณ แต่ข้าพเจ้าขอต่อบารมีพิเศษอีกเป็นเวลาไม่เกิน 1 อสงไขยกัปป์ โดยจะขอเก็บบริวารทั้งหลายให้ข้ามฝั่งไปให้หมดให้สิ้นก่อน จึงค่อยตามไปในภายหลัง
แม้บัดนี้ข้าพเจ้ามิเข้านิพพานเพียงใด ข้าพเจ้าขออ้างน้อมระลึกถึงพระไตรรัตนคุณ ขอเบิกบุญใหญ่ทั้งหลายที่สั่งสมมา มาใช้เพื่อความคล่องตัวในทุกๆด้าน ให้ปราศจากแล้วซึ่งความจนยากทั้งปวง ขอคำว่าอดคำว่าอยาก คำว่าไม่มี จงอย่าได้บังเกิดมีในข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ..พุทธังอนันตัง ธรรมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง นิพพานะปัจจะโยโหตุ ฯ
สำหรับท่านสาวกภูมิ สามารถปรับแต่ง บริเวณตัวหนังสือสีชมพูเป็น
นิพพา นะ ปัจจะโย โหตุ โลกนี้วุ่นวายหนอ ภพภูมิวุ่นวายหนอ สิ้นชาตินี้แล้วข้าพเจ้ามิขอเกิดอีก ขอที่ไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้น สาธุ สาธุ สาธุ…….
ใช้อธิษฐานทุกวันหลังสวดมนต์นะครับ สาธุ สาธุ สาธุ.....


ตอบคุณลิงเขาผลไม้
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์จงปกป้องคุ้มครองท่านให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นในธรรมยิ่งๆขึ้นไป ได้สำเร็จเป็นพระอุปฐากฯในพุทธกาลข้างหน้า สมดั่งคำอธิษฐานปรารถนาอขงท่านโดยทุกประการเทอญฯ

ตอบคุณคนวังหน้า
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์
ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านตลอดไป ขอบารมี10ของท่านจงเต็มสมบูรณ์ดั่งพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ได้ตรัสรู้เป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลเทอญฯ
ปล.ขอให้แผ่นดินไทยเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาตลอดไป และให้คนไทยมีความเป็นไทตลอดไป

ตอบคุณจิตว่าง
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จ ได้เป็นนางวิสาขาฯอุปฐากพระฯในพุทธกาลข้างหน้าดังประสงค์เทอญฯ

ตอบคุณnisaau
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่าน
ได้บรรลุซึ่งอภิญญาสมาบัติเป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดไป ตามมโนปณิธาณของท่านและได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ

ตอบคุณhitman
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ กราบขอขมาคุณพระรัตนตรัยฯขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ พร้อมทั้งบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญและร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ จงดลบันดาลให้ท่านเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นในธรรม ในบุญบารมี10 ในพระโพธิญาณตลอดไป พร้อมทั้งขอให้ได้เป็พระโปรดโลกวิริยาธิกะ ช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นเข้าสู่พระนิพพานตามมโนปณิธานที่ได้อธิษฐานไว้โดยทุกประการเทอญฯ
ปล.พวกผมไปกันหมดแล้ว ธาตุขันธ์ที่ได้อธิษฐานไว้จักค้ำจุนพระศาสนาและทุกๆท่านตลอดไป ไม่ต้องกลัวครับ ขอให้ตั้งใจจริงด้วยบารมีพระฯจักสำเร็จได้ทุกอย่าง สู้ๆๆคับ

ตอบคุณao.angsila
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ขอบารมีพระทุกพระองค์จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม ขอบุญทั้งหมดจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านได้บบรลุซึ่งอภิญญาสมาบัติ ได้เป็นกำลังใหญ่ในกาค้ำจุนพระศาสนาตลอดไป ตามคำอธิษฐานจงทุกประการและได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญฯ

ที่มาของกระทู้นี้ครับ
ได้อ่านข้อความของคุณHITMAN ที่โพสเปลี่ยนความปรารถนามาเป็นแบบวิริธิกะแล้วรู้สึกหวั่นไหว มีทั้งดีใจและเศร้าใจ ได้เห็นความยากลำบากในการเสียสละ ในการบำเพ็ญบารมีของพุทธภูมิอีกครั้ง ได้ยินดีที่กระทู้นี้ได้ให้กำลังใจพระโพธิสัตว์และทุกท่านที่ได้กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อความหลุดพ้นฯ แต่ที่สำคัญของกระทู้นี้ก็คือ การที่เราทุกคนได้เข้ามาบำเพ็ญกุศล โดยการได้รับรู้ ได้โมทนา ได้ช่วยในการบำเพ็ญบารมีธรรมของแต่ละท่าน ซึ่งเป็นบุญที่ใหญ่มาก
และยากที่จะได้ทำกัน เช่นการที่เราได้ช่วยเหลือพระโพธิสัตว์ในการบำเพ็ญบารมีฯ เราก็เท่ากับได้ร่วมสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ในการตั้งพระศาสนาครั้งหนึ่ง ตลอดอายุพระศาสนามีบุญอะไรเกิดขึ้นบ้าง ท่านก็คิดดูแล้วกันว่าบุญอันนี้ใหญ่ขนาดไหน บุญนั้นท่านได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น ใครจะเคยทำบ้างและไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆ ต้องประกอบด้วยเหตุและปัจจัยรวมทั้งความพร้อมหลายอย่างเป็นอย่างมาก จึงจะสามารถทำได้ กระทู้นี้ความจริงเกิดขึ้นนานแล้ว จึงได้นำมาให้โมทนาได้ชื่นชมกัน กว่าจะลงเวบได้ก็ใช้เวลาหลายเดือน เพราะบารมีไม่เท่ากัน คนในเวบก็มีหลายแบบหลายพวก อาจเป็นภัยได้กับบุคคลที่ไม่เข้าใจหากได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินท่านผู้ใดก็ขอ ขอขมาไว้ ณ โอกาสนี้ วันบวงสรวงลงเวบ ก็มีฝนฟ้าตกหนัก ในเวลาปักธูปลงบนพื้นดินฟ้าร้องติดต่อกันดังมาก ขอให้ทุกท่านตั้งใจนะครับบุญใหญ่จริงๆ
ท้ายที่สุดผมได้ไปงานพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุงอยู่ปีหนึ่ง ปีนั้นฝนตกหนักมาก แม่ชีท่านหนึ่งนั่งอยู่ขอบเต้นท์น้ำไหลลงมาใส่ท่านอย่างหนัก หลายท่านพยายามถวายร่มแต่ท่านไม่รับ ผมเลยขอร่มแล้วเข้าไปทั้งๆที่มีคนบอกเรื่องดังกล่าวแล้วว่าท่านไม่รับ ผมเข้าไปแล้วบอกท่านแต่เพียงว่า"คุณแม่ครับ พวกผมมีความทุกข์ยากมากครับ ขอคุณแม่รับร่มเพื่อสงเคราะห์พวกกระผมด้วยครับ" เท่านั้นเอง ท่านรับร่มแล้วกางไม่พูดอะไรเลย ทุกคนพากันสาธุการที่เห็นคุณแม่ท่านปลอดภัยจากน้ำฝน เพลานี้ถึงเวลาแล้วพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่าผู้บำเพ็ญบารมีทั้หลายจงพร้อมเพรียงกัน มาให้พวกผมและเหล่าผู้ยากทั้งหลายได้ชื่นชม,โมทนาและมีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยกันเถิด
ปล.ถึงHITMAN และพระโพระโพธิสัตว์ทุกท่าน ทุกท่านไม่ได้อยู่ลำพังนะครับ
ทุกองค์เป็นพี่น้องกัน คอยช่วยเหลือกันตลอดครับ ส่วนพวกผมก็อยู่ด้วยช่วยกันเสมอครับ สู้ๆๆครับ

Carbonato
โมทนาอย่างยิ่งครับ
ไว้ผมสอบเสร็จจะอธิษฐานช่วยด้วยครับ __________________
สถานะ : ทิดคำอ้น

puckinee
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าและทุกๆท่านประสพแต่ความสุขสำเร็จสมหวังสมความปรารถนาทุกประการนับแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

lotte
เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ โมทนาสาธุทุกๆคนสู้ๆโดยเฉพาะคมอ้นครับสู้ๆเอาให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเภสัชนะ
__________________
lotte

wit
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ และผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอปรารถนาพุทธภูมิ ขอให้ในอนาคตกาลเบื้องหน้ายามที่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากวัฏสงสารจากการเวียนว่ายตายเกิดจนหมดสิ้นแล้ว ยามนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเทอญ.

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 18 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พรหมวิหาร (29-05-13), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #5  
เก่า 21-11-09, 12:14
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 4 )

TONNY JAAA
มีเรื่องเล่าว่า...
มีคนผู้หนึ่งมีปกตินิสัยกระทำกุศล คุณความดีเป็นนิสัย กตัญญูกตเวที
ให้อภัยคนง่าย ถ่อมตัว ..
แม้ไม่มีทรัพย์ทางโลกเท่าไร ก็มีแรงกายทำงานถวายต่อคุณความดี(พระธรรม)อยู่เสมอ ไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงใด
..วันหนึ่งเขาป่วยมาก ได้ยินเสียงเทวดาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตำหนิเทวดาในบริเวณบ้านเขาว่า
" ท่านมัวแต่มาคอยโมทนาบุญจากเขาอย่างเดียวไม่ได้นะ บุคคลเช่นนี้
หายากเหลือเกินในโลกนี้ จงช่วยเขาเต็มที่ แม้เขายังไม่ได้ปรารถนา
พระโพธิญาณ แต่ไม่นาน มหาโพธิสัตว์จะนำทางให้เขารับช่วงงานต่อ
สวรรค์ได้คอยคัดเลือก และ วางแนวทางให้เดิน เพื่อผู้จะได้มารับภาระอันหนักหนาสาหัส ถือประทีปแห่งโพธิญาณต่อกันไปเป็นช่วงกาล ในวัฏฏะสงสารอันยาวไกลนี้... "

สุรโชมัย ขอร่วมโมทนาบุญพระโพธิญาณ
ตอบคุณWisdom ขอร่วมโมทนาบุญในจิตอันตั้งมั่นเพื่อความสุขอันเป็นที่สุดแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดาและท่านทั้งหลาย ที่ได้ช่วยปกปักษ์รักษา ทำนุบำรุงและสืบทอดพระศาสนา ขอบุญบารมีทั้งหมดนี้พร้อมด้วย บุญบารมีทั้งหมดของข้าพเจ้าแห่งพระโพธิญาณ ขอเป็นกำลังใจและช่วยให้ท่านได้สมหวัง เป็นพระโปรดโลกเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย สู้ สู้นะครับ ยังมีดวงจิตที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก เขาทั้งหลายรอท่านอยู่ครับ

พี่อ้วน ตอบคุณสุรโชมัย
ขอโทนาบุญทุกอย่างด้วยค่ะ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาจงช่วยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่าน ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการค่ะ

พี่อ้วน ตอบคุณWisdom
ขอร่วมโมทนาบุญในจิตอันตั้งมั่นเพื่อความสุขอันเป็นที่สุดแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดาและท่านทั้งหลาย ที่ได้ช่วยปกปักษ์รักษา ทำนุบำรุงและสืบทอดพระศาสนา ขอบุญบารมีทั้งหมดนี้พร้อมด้วย บุญบารมีทั้งหมดของข้าพเจ้าจงเป็นพลปัจจัยให้ท่าน
สมหวังในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการค่ะ

สุรโชมัย ตอบคุณhitman
ขอโมทนาบุญทุกอย่างโดยเฉพาะบุญแห่งพระโพธิญาณของท่าน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดาและท่านทั้งหลาย ที่ได้ช่วยกันจรรโลงพระศาสนา พร้อมด้วยบุญทั้งหมดของข้าพเจ้าเพื่อพระโพธิญาณในอนาคตกาล ขอบุญบารมีทั้งหมดได้ช่วยให้ท่านสมหวังในพระโพธิญาณ ยามใดที่ท่านท้อแท้หรือเหนื่อล้า ในการบำเพ็ญพระโพธิญาณ ขอให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะแก้วมณีโชติ และพระโพธิสัตว์เจ้าทุกท่าน จะคอยเป็นกำลังใจ และอยู่เคียงข้างท่านจนกว่าท่านจะสำเร็จในพระโพธิญาณตามความปรารถนา สู้สู้ครับ

พี่อ้วน ตอบคุณจิตว่าง
ขอโมทนาในจิตอันตั้งมั่นของท่านด้วยค่ะ

จ๊ะโอ๋ ขอโมทนาบุญประกาศคำอธิฐานเป็นสารณธรรมทาน
ขอโมทนาบุญกับท่าน saravnane และท่าน hitman เป็นอย่างสูง ขอบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พรหม เทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบ ๆ กันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด จงดลบันดาลให้ความปารถนาทั้งหลายของท่านจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมทุกประการ เทอญ

สุรโชมัย ตอบคุณลิงเขาผลไม้
ขอโมทนาในจิตตั้งมั่นเพื่อความเป็นพระอุปฐากในอนาคตกาล น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดาทุกองค์ และบุญทั้งหมดของข้าพเจ้าเพื่อพระโพธิญาณ ขอบุญบารมีทั้งหมดช่วยในท่านสมหวังแห่งพระอุปฐากพร้อมด้วยความเป็นเลิศในพหูสูตรและทิพย์จักขุญาณ ในปัจจุบันขอให้ท่านมีความตั้งมั่นแห่งคุณพระรัตนตรัย ขอให้ท่านมีใจที่จะรักษาศีลยิ่งชีวิต สิ่งใดที่เป็นหนทางแห่งความเสื่อมขอท่านมีใจที่จะเอาชนะมันให้ได้ สิ่งใดที่ท่านตั้งใจเพื่อความกตัณญู ต่อผู้มีคุณ อันมีบิดา มารดาเป็นต้น ขอให้ท่านทำสำเร็จทุกประการ เอาใจช่วยในทุกเรื่อง

พี่อ้วน ตอบคุณหนุมาน ผู้นำสาร
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ดลบันดาลให้ท่านบรรลุตามที่ปรารถนาด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

พี่อ้วน ตอบคุณhitman
ขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระอริยสงฆ์ทั้งหมด ได้โปรดช่วยให้ความปรารถนาทั้งหมดของท่าน จงเป็นผลสำเร็จทุกประการด้วยเทอญ

จ๊ะโอ๋ ขอโมทนาบุญประกาศคำอธิษฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา
ขอโมทนาบุญทั้งหลายทั้งหมดที่ท่านได้ทำแล้วในปัจจุบันและที่กำลังจะกระทำในอนาคต จงดลบันดาลให้สิ่งที่ท่านได้อธิษฐานไว้ จงเป็นผลสำเร็จ ๆ ๆ ตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมทุกประการ เทอญ

พี่อ้วน ตอบคุณลิงเขาผลไม้
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด และบุญทั้งหลายทั้งหมด ดลบันดาลให้ท่าน สำเร็จสมตามความปรารถนาทุกประการ ได้ตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

พี่อ้วน ตอบคนวังหน้า
ขอบารมีคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข และมีดวงตาเห็นธรรม ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

สุรโชมัย ตอบคุณจิตว่าง
ขอโมทนาบุญของท่านในการปรารถนานางวิสาขาในอนาคต ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดา ทั้งหลาย ขอบุญบารมีทั้งหมดนี้พร้อมด้วยบุญเพื่อพระโพธิญาณของข้าพเจ้า ให้ท่านได้สำเร็จซึ่งนางวิสาขาได้อุปฐากพระพุทธเจ้าตามความประสงค์ทุกประการ

พี่อ้วน ตอบคุณnisaau
ขออารธนาบุญทั้งหลายทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี้ จงเป็นปัจจัยให้มรรคผลอภิญญา จรรโลงศาสนาให้ยั่งยืนนาน และให้ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

จ๊ะโอ๋ ขออนุโมทนาบุญในการประกาศคำอธิฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา
ขออนุโมทนาในความตั้งมั่นปรารถนาพุทธภูมิ วิริยะธิกบารมีของท่าน hitman ด้วยค่ะ ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดสืบ ๆกันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด จงดลบันดาลให้ความปรารถนาทั้ง 9 ประการที่อธิษฐานไว้จงเป็นผลสำเร็จทุกประการตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันเทอญ...สาธุ ๆ ๆ

พี่อ้วน ตอบคุณsravnane
ด้วยอำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และด้วยบุญกุศลทั้งหมด ตลอดจนความตั้งมั่นอันสูงสุดของท่าน ให้บรรลุสมตามความปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ

สุรโชมัย ตอบคุณคนวังหน้า
ขอโมทนาในพระโพธิญาณของท่าน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดาทุกท่าน และบุญทั้งหมดเพื่อพระโพธิญาณของข้าพเจ้า ให้ท่านสำเร็จซึ่งพระโพธิญาณตามความปรารถนา พร้อมกันนี้ ขอให้ความตั้งใจของบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปกปักษ์อนาเขตแห่งพระศาสนา ให้ดินแดนสุวรรณภูมิได้ดำรงค์ซึ่งความตั้งมั่นของพุทธศาสนาได้ดั่งพุทธพยากรณ์ แม้ปัจจุบันขอให้เหล่าบรรพบุรุษไทยได้กลับมาช่วยกันให้ชาติไทยมีความร่มเย็น ภัยใดที่ใหญ่หลวงขอให้บรรเทาเบาบาง ภัยน้ำท่วมขอให้บรรเทาโดยเร็ว ขอให้พุทธศาสนามีความรุ่งเรืองเช่นเดียวกับสมัยพุทธกาล

พี่อ้วน ตอบคุณwit
ขอบารมีพระพุทธ ดลบันดาลให้ท่านสมความปรารถนาทุกประการ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #6  
เก่า 21-11-09, 12:25
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 5 )

สุรโชมัย ตอบคุณao.angsila
ขอโมทนาในสัตยาธิษฐานที่ท่านได้ตั้งมั่นที่จะจรรโลงพระศาสนาตราบจนดวงจิตสุดท้ายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอผลบุญทั้งหมดส่งกลับให้ท่านได้สมหวังตามความปรารถนาทุกประการ ขอโมทนาอย่างสุดซึ่ง

สุรโชมัย ตอบคุณwit
ขอโมทนาในพระโพธิญาณของท่าน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอบุญบารมีทั้งหลายนี้ให้ท่านได้สำเร็จพระโพธิญาณในอนาคตกาล ผมมีข้อคิดนิดหนึ่งว่า หากท่านปรารถนาพระโพธิญาณ ภายหลังจากที่ดวงจิตทุกดวงได้ข้ามพ้นซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไซร้ การบรรลุอภิเษกพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้น จะยังประโยชน์ต่อหมู่สัตว์เหล่าใดจะหาได้ไม่

yeen
โมทนาครับพี่โทนี่ จา พระโพธิญาณนี้ช่าง....สุดจะบรรยาย

Seel
ไอย๋า สาธุๆ
__________________
"ให้ธรรมะเป็นทาน ชนะทานทั้งปวง"

ตอบคุณwit ขอร่วมโทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขออารธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนา อันมีพระทรงปราบมารเป็นที่สุด ขอบุญบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญและร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระศาสนา จงปกป้องคุ้มครองท่านและเป็นพลปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านตลอดไป หากต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสังสารอันยาวนานก็ขอให้บุญกุศลทั้งหมดนี้ ที่ได้บำเพ็ญถวายเป็นพุทธบูชาฯจงค้ำจุนมิให้ตกต่ำ ให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆขึ้นไป ให้ได้สำเร็จเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลข้างหน้าเทอญฯ

ตอบคุณสุรโชมัย บางกรณีของการปรารถนาพุทธภูมิ
การยังประโยชน์ต่อหมู่สัตว์ของพระโพธิสัตว์เจ้านั้นได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในใจ ด้วยความเมตตากรุณาที่มีต่อหมู่สัตว์ทั้งหลาย ครั้นได้ดำรงตนเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมาดปรารถนาที่จะช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นให้ข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ครั้นได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็ทรงได้ช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่พระนิพพาน ตามมโนปณิธาณที่ได้ตั้งไว้โดยทุกประการ
ครั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบารมีมาถึงขั้นประกาศด้วยกายและวาจาแล้ว ก็ย่อมยังประโยชน์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากตามกำลังบบารมีเป็นปกติอยู่แล้ว พอดวงจิตก่อนสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน ท่านก็ได้ยังประโยช์แก่ตนอันเป็นการสงเคราะห์ดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานนั่นเอง
ส่วนการปรารถนาของท่านจะสำเร็จได้ดั่งประสงค์หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ตัวท่านเป็นสำคัญ ขอกราบโมทนาบุญในกุศลเมตตากรุณาเจตนารมย์ในการช่วยหมู่สัตว์ ที่เป็นเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดให้พ้นจากทุกข์ก็พอดีครับ

tumromeo ขอโมทนาบุญ ทั้งหมดด้วยครับ
ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญ ทั้งหมด ด้วย นะครับ
ข้าพเจ้าขอถวาย พุทธบูชา สังขะบูชา สาธุ สาธุ ........

จิตว่าง ตอบคุณao.angsila
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ ขอบารมีพระทุกพระองค์ ตลอดจนบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ความปรารถนาของท่านอันตั้งไว้ดีแล้วนี้จงเป็นผลสำเร็จทุกประการค่ะ

จิตว่าง ตอบคุณคนวังหน้า
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านจนสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการค่ะ ให้แผ่นดินไทยเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศานาตลอดไปค่ะ

จิตว่าง ตอบคุณnisaau
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านสามารถบรรลุอภิญญาสมาบัติได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนาตามประสงค์เทอญฯ

จิตว่าง ตอบคุณhitman
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆๆนะค่ะ

จิตว่าง ตอบคุณao.angsila
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้คำอธิษฐานของท่านจงสำเร็จทุกประการเทอญฯ
ปล.อลังการมากค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้ติดตาม ถวายดอกไม้และเครื่องสักการะแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพุทธบูชา
ถวายดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย ปัจจัย บูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันรับปริญญาของน้อง ๆ ขอการบูชาแล้วด้วยกาย วาจา ใจ ครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้า และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจงเป็นสุข สมหวัง สมปรารถนาทุกประการ ข้ามพ้นกองทุกข์ทั้งปวงในวัฏฏสงสารนี้ได้ เข้าพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ ขอพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายได้มีกำลังใจแลบารมีเต็มโดยพลันในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

จิตว่าง ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ ซึ้งมากค่ะอ่านแล้วน้ำตาจะไหลค่ะ ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญใหญ่ขนาดนี้ค่ะ แล้วประทับใจค่ะที่พวกเราทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ ไม่ทิ้งกันค่ะ มีความสามัคคีกันดีค่ะ ขอบารมีพระคุ้มครองทุกคนค่ะ โดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ที่ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวงค่ะ

จิตว่าง ตอบคุณwit
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนผลบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ขอน้อมถวายบูชาพระโพธิญาณของท่าน ขอให้สำเร็จลุล่วงดังประสงค์ทุกประการค่ะ

nisaau ตอบคุณhitman
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ มาถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวค่ะ พระทุกพระองค์และทุกๆท่านไม่ทิ้งอยู่แล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ๆๆค่ะ

nisaau ตอบคุณao.angsila
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ค้ำปรารถนาของท่านจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญฯ

nisaau ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอโมทนาบุญทุกอย่างด้วยคนค่ะ อ่านแล้วมีปิติค่ะ มีความสุขใจค่ะ เหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะ มีเพื่อนๆและทุกคนคอยให้กำลังใจตลอดค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำความดีด้วยคนนะค่ะ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #7  
เก่า 21-11-09, 13:15
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 6 )

nisaau ตอบคุณwit
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านตลอดไป ขอให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามมโนปณิธาณของท่านจงทุกประการเทอญฯ

nisaau ตอบคุณTONY JAAA
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ ขอบารมีพระและพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ปกปักรักษาพระศาสนา เวลานี้เป็นยุคอภิญญาใหญ่ เป็นช่วงที่พระศาสนาเจริญรุ่งเรือง ขอเหล่าเทพยดาทั้งหลายจงตื่นจากหลับใหลเสด็จออกมาร่วมกันจรรโลงพระศาสนาให้เจริญยั่งยืนตั้งมั่นสืบไป ตามคำอธิษฐานของพระและโพธิสัตว์เจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ตอบคุณnoi
ใช่ครับ การอธิษฐานในที่นี้หมายถึงการตั้งจิตให้ตรง เป็นการฝึกจิตให้ตั่งมั่นตรงในสิ่งที่หวัง เป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุในสิ่งที่หวัง ไม่ใช่การขอแล้วไม่ทำอะไรเลย

ao.angsila ตอบคุณลิงเขาผลไม้
ข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด และบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญเพียรมา 16 อสงไขย กำไรแสนกัปล์ จงโปรดให้คำอธิฐานขอท่านในการสำเร็จเป็นพระอุปฐากฯของพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลข้างหน้า
จงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ


ao.angsila ตอบคุณจิตว่าง
ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญมา เพื่อเป็นนางวิสาขาในการทนุบำรุงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลข้างหน้าครับ ผมขอเป็นกำลังใจตลอดไปครับ..

ao.angsila ตอบคุณคนวังหน้า
ข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด และบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญเพียรมา 16 อสงไขย กำไรแสนกัปล์ จงโปรดให้คำอธิฐานขอท่านในการสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า(พระโพธิญาณ)ในพุทธกาลข้างหน้า
จงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ

ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญมา เพื่อพระโพธิญาณในการเป็นพระฯโปรดโลก
ผมขอเป็นกำลังใจตลอดไปครับ..อย่าท้อนะครับ

ao.angsila ตอบคุณwit
ข้าพเจ้าขอน้อมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด และบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญเพียรมา 16 อสงไขย กำไรแสนกัปล์ จงโปรดให้คำอธิฐาน(พระโพธิญาณ)ในการช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์และช่วยจรรโลงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้ยั่งยืนสืบไปจนสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้าสู่นิพพานหมดแล้วท่านจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน
ขอความปรารถนาขอท่านจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ

ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญมา เพื่อพระโพธิญาณในการเป็นพระฯโปรดโลก
ผมขอเป็นกำลังใจตลอดไปครับ..อย่าท้อนะครับ


นำธรรม
ขอนอบน้อมโมทนาในมหาเมตตาบารมี ที่ท่านผู้เจริญได้มีปัญญาบารมี
ในการที่จะให้ท่านผู้ปรารถนาพระโพธิญาณฯ และท่านผู้ปรารถนาเป็นพระสาวก ได้ตั้งมั่นในคำอธิฐานเป็นปรมัตถบารมี ที่จะเป็นพระโปรดโลกช่วยขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกทั้งปวง
ในกาลเวลานี้ เป็นเหตุแห่งการลาพุทธภูมิของหลวงพ่อพระราชพรหมญาณ และเหล่าพุทธภูมิทั้งหลาย ในยุคกึ่งกลางพระศาสนาที่จะเจริญขึ้นอีกวาระหนึ่ง จึงเป็นเหตุแห่งความอัศจรรย์ ที่จะได้เกิดขึ้นแก่พระศาสนาในปัจจุบัน และ อนาคตกาลอันประมาณมิได้
จึงเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ที่ข้าพระพุทธเจ้าและท่านผู้เจริญทั้งหลายจะได้ร่วมกล่าวคำโมทนาในคำอธิฐานของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เพื่อพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเป็นนิรันดร์
ขอพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น
พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์และเหล่าเทพ พรหมทั้งหมด จงดลบันดาลให้คำอธิฐานทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จโดยพลันเพื่อประโยชน์แห่งโลก ในปัจจุบัน และในอนาคตกาลเบื้องหน้าเทอญฯ

ao.angsila
ขอโมทนาบุญทั้งหลายในพุทธศาสนานี้ร่วมกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เทพพรหมเทวดาทุกท่าน และน้อมถวายบุญทั้งหมดของข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญเพียรมาแล้วทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย เทพพรหมเทวดาทุกท่าน
ขอบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมดเทพพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา...ฯลฯ
จงโปรดประทานพรให้พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย,สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจงเจริญในธรรมะยิ่งๆขึ้นไป มีกำลังใจในการรักษาคำอธิฐานให้สำเร็จผลดังใจหมาย และมีทรัพย์สินเงินทองมหาศาล เพื่อประโยนช์แด่ตนเองแด่ผู้อื่นฯ เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาให้ยั่งยืนตลอดกาล ...
ขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายในการบูชาพระรัตนตรัยจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ

ao.angsila ตอบคุณWisdom
ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญของท่านทั้งหมดนะครับ
และบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพียรมาแล้วทั้งหมดขอยกให้แด่ท่านผู้เจริญเพื่อพระโพธิญาณในการสงเคราห์ช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นทุกข์และมีนิพพานเป็นสรณะ ขอให้ตั้งมั่นในคำอธิฐาน เพื่อน้อมถวายบูชาพระฯอีกไม่นานคำอธิฐานของท่านที่จะเป็นพระโปรดโลกคงจะเป็นผลสำเร็จในไม่ช้า เป็นกำลังใจให้ครับ..


ao.angsila ตอบคุณtumromeo
ขอโมทนาบุญทั้งหมดครับ
จิตที่ท่านมีความเลือมใสในพระรัตนตรัยทั้งหลายเป็นใหญ่ยิ่ง

ขอความปรารถนาขอท่านจงเป็นผลสำเร็จทุกประการ
ขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป มีทรัพย์สินมหาศาล เพื่อเป็นกำลังในการบูรณะทำนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาล...
ธรรมใดที่พระท่านทั้งหลายทรงเห็นแล้วขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนได้เห็นธรรมนั้นเทอญ

นำธรรม ตอบคุณสุรโชมัย
ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมโมทนาในการอธิฐานพระโพธิญาณฯ เป็นพระโปรดโลกของท่านสุรโชมัย ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าเป็นแบบแห่งท่านผู้เจริญที่ปรารถนาพระโพธิญาณฯ อันสำคัญยิ่ง ยังจะก่อประโยชน์แก่โลกในปัจจุบัน และกาลข้างหน้านับประมาณมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงอันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย พระธรรม พระอริยสงฆ์ คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหมด
และทวยเทพ พรหมทั้งหลาย
ข้าพระพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานขอให้ข้าพพระพุทธเจ้าและท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเป็นผู้สำเร็จ จงเป็นผู้สำเร็จ จงเป็นผู้สำเร็จ แห่งธรรมทั้งปวงโดยฉับพลัน ประกอบด้วยอภิญญาบารมีทั้งปวง หากข้าพระพุทธเจ้าถึงกาลดับแห่งกายขอให้ธาตุเป็นพระธาตุกายแก้วมณีรัศมีโชติ ประกอบด้วยอิทธิฤทธิและบุญฤทธิ ท่องเที่ยวไปในภพทั้งปวงเพื่อช่วยเหลือผู้บำเพ็ญธรรมให้สำเร็จ
และติดตามท่านผู้เจริญที่เป็นต้นแห่งบุญทั้งปวงเพื่อเป็นกำลังแก่ท่านในกาลข้างหน้า
หากเมื่อถึงพระศาสนาแห่งท่านสุรโชมัยได้สำเร็จพระโพธิญาน เป็นพระโปรดโลก เมื่อวันท่านตรัสรู้ขอให้กายแก้วมณีรัศมีโชติแห่งข้าฯ จงปรากฎเป็นดอกบัวแก้วมณีรัศมีโชติบานสว่างไสวไปทั่วโลกธาตุอันประมาณมิได้
และหากท่านประทับที่ใดขอให้ปรากฎดอกบัวแก้วมณีรัศมีโชตินี้บูชาตลอดไป
ในพระศาสนาของพระองค์
ขอด้วยพุทธานุภาพแห่งพระอันไม่มีประมาณขอ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย คุณแห่งบิดามารดาทั้งปวง คุณแห่งครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คุณแห่งเหล่าเทพ พรหมอันประมาณมิได้ ขอให้ท่านสุรโชมัยจงสำเร็จ แก่พระโพธิญาณฯ เป็นพระโปรดโลกเทอญฯ

pong-sit อนุโมทนา สาธุกับพุทธภูมิทุกท่านครับ

รักแก้ว


ao.angsila ตอบคุณนำธรรม
ขอโมทนาบุญทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาน้อมถวายพระฯเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ข้าพเจ้าขออารธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา..และบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำและบำเพ็ญเพียรมาหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ขอมอบให้ท่านทั้งหมดและจงเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป ตั้งมั่นในความดีมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยและเป็นกำลังใหญ่ในกาลจรรโลงพระศาสนาให้เรืองรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดกาล..
ขอให้คำอธิฐานที่ท่านตั้งใจถวายพระทุกๆพระองค์จงเป็นผลสำเร็จเทอญ

ao.angsila ตอบคุณรักแก้ว
ขอโมทนาบุญทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรมาน้อมถวายพระฯเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ข้าพเจ้าขออารธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา..และบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำและบำเพ็ญเพียรมาหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปล์ขอมอบให้ท่านทั้งหมดและจงเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป ตั้งมั่นในความดีมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยและเป็นกำลังใหญ่ในกาลจรรโลงพระศาสนาให้เรืองรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดกาล..
ความปรารถนาที่ท่านตั้งใจดีแล้วจงเป็นผลสำเร็จทุกประการเทอญ
ขอเป็นกำลังใจ ในการสร้างความดีของท่านตลอดไป..

seyasa ตอบคุณWisdom
ขอโมทนาบุญท่านที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้ดีแล้วนี้ ขอบารมีของพระทุกพระองค์ อันสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธานขอให้ความปรารถนาของท่านจงเป็นผลสำเร็จ โดยง่าย ด้วยคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ อันไม่มีประมาณนั้นเทอญ

seyasa ตอบคุณhitman
ขอโมทนาบุญทั้งหมดของท่านถวายเป็นพุทธบูชา บุญใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วนี้ ตลอดจนบุญพระทั้งหมด ขอจงมารวมตัวกัน ขอให้ท่านบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ ได้เป็นพระโปรดโลกในอนาคตเทอญ

seyasa ตอบคุณหนุมาน ผู้นำสาร
ขอโมทนาบุญท่านที่ได้กล่าววาจาเป็นสัจจะบารมี ขอบารมีพระให้ท่านเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมทุกประการเทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #8  
เก่า 21-11-09, 13:30
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 7 )

seyasa ตอบคุณnoi
สาธุ สาธุ สาธุ
ขอโมทนาพระธรรมที่ได้จรรโลงใจให้สว่างไสว ดุจดั่งแสงเทียนที่บูชาพระทั้งพระนิพพาน ขอโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

seyasa ตอบคุณจิตว่าง
ขอโมทนาเป็นอย่างสูง ขอบารมีพระทุกพระองค์ขอให้ความปรารถนาในการอุปฐากพระของท่าน จงเป็นผลสำเร็จด้วยเทอญ

seyasa ตอบคุณลิงเขาผลไม้
ขอโมทนาบุญท่านที่ได้ตั้งปณิฐานไว้ดีแล้วนี้ ขอบารมีพระทุกพระองค์ อันสมเด็จองค์ปฐมเป็นประธาน ขอให้ความปรารถนาในการที่จะอุปฐากพระนั้น จงเป็นผลสำเร็จ ด้วยเทอญ

seyasa ตอบคุณคนวังหน้า
ขอโมทนาบุญเป็นอย่างสูง ขอบุญทั้งหลายทั้งหมดของข้าพเจ้า และของพระทั้งหมด จงเป็นกำลังใหญ่ให้ท่านสำเร็จซึ่งพระโพธิญาณได้เป็นพระโปรดโลกในอนาคตด้วยเทอญ

eternity ตอบคุณสุรโชมัย
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ เทพ พรหม เทวาทั้งหลาย และผลบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี และในอนาคตกาลข้างหน้าแม้เข้าพระนิพพานแล้วก็ตาม จงเป็นปัจจัย กำลัง สนับสนุน ค้ำจุน ให้พระโพธิสัตย์บำเพ็ญเพียรได้สำเร็จสมหวัง ได้เป็นพระโปรดโลกในกาลข้างหน้าตามคำอธิษฐานนี้โดยสมบูรณ์ทุกประการเทอญ สาธุ

ฐตธนวัฒฆ์
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะมัตถุพุทธานัง
นะมัตถุ โพธิยา
นะโมวิมุตตานัง
นะโมวิมุตติยา
บุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ปฐมชาติ จนถึงปัจจุบันชาตินี้ จงเป็นพลวะปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าบรรลุซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลเพื่อรื้อขนสรรพสัตว์ทั้งปวงออกจากภพ ออกจากชาติ ออกจากทุกข์ ออกจากวัฏฏสงสาร เหมือนที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงได้ปฏิบัติมา สาธุ สาธุ สาธุ

Carbonato
ผมเห็นน้ำใจดีของทุกๆ ท่าน ที่ได้ช่วยกันประกาศผลแห่งการตั้งจิตดี ช่วยกันประคองกำลังใจกัน รวมกลุ่มกัน ...
ผมเห็นแล้วก็ขอแจมด้วยคนแล้วกัน .. ผมขอโมทนาสาธุการทุกท่าน ช่วยเหลือทุกๆท่าน และเป็นพยานให้ด้วย อีกคน
ด้วยข้าพเจ้าทำบุญในพระศาสนา และทำบุญทุกอย่าง .. ไม่ว่าจะเป็นบุญน้อย บุญมาก .. ทำกำลังใจดี ทำสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งเพื่อสาธารณชน รวมไปถึง ทุกๆอย่าง ที่ดี ไม่มีขอบเขต บุญบารมีอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมทราบดี.. ข้าพเจ้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัย ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าทำทุกอย่างนี้ ด้วยกำลังใจเสียสละ เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณทั้งสิ้น .

leklek
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ข้าพเจ้าขอโมทนาเป็นอย่างสูง และ
ขออาราธนาบารมีพระทุกพระองค์เป็นสักขีพยานในการประกาศคำอธิษฐานของพระโพธิสัตย์เจ้า พระสาวก ทุกท่าน และได้โปรดคุ้มครองและสงเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งไว้ดีแล้ว ด้วยเทอญ สาธุ พุทโธ อนุโมทนามิ

dawisa ตอบคุณสุรโชมัย
ขอโมทนาที่ท่านมีความตั้งใจมั่นที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์สัตว์โลก รื้อขนสัตว์โลกเพื่อเข้าสู่นิพพาน ขออาราธนาบารมีคุณพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทุกพระองค์ พรหมทั้งหมด เทวดาทั้งหมด ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ปานและหลวงปู่ฤาษีลิงดำเป็นที่สุดได้โปรดคุ้มครอง สงเคราะห์ท่าน
ขอเป็นกำลังใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านเสมอเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ขออยู่ต่อเพราะจะขอตามหลวงปู่ฤาษีลิงดำเข้านิพพาน ขอโมทนากับท่านอย่างสูง....สาธุ

ตอบคุณฐตธนวัฒฆ์
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ ขอพระบารมีทั้งหมดนั้น
พร้อมทั้งบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนค้ำจุนในการบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณของท่านตลอดไป ขอให้ได้สำเร็จเป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาล ได้ช่วยสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ถึงฝั่งคือพระนิพพาน ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ดั่งมโนปณิธาณของท่านจงทุกประการเทอญฯ

ตอบคุณCabonato
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ ขอพระทุกพระองค์ฯได้โปรดเสด็จมาร่วมกันโมทนาและเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบารมี30ทัศของท่าน ขอให้บุญทั้งหมดในพระศาสนาของพระทุกพระองค์ฯจงเป็นกำลังใหญ่ให้ท่านได้บรรลุซึ่งพระโพธิญาณ ได้เป็นพระโปรดโลกตามมโนปณิธาณของท่านจงทุกประการเทอญฯ

จิตว่าง ตอบคุณฐตธนวัฒฆ์
ขอร่วมโมทนาบุญพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในพระโพธิญาณ ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าช่วยขนสรรพสัตว์ออกจากวัฏฏสังสารตามตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตามปรารถนาเทอญฯ

จิตว่าง ตอบคุณCabonato
ขอร่วมโมทนาบุญพระโพธิญาณ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่าน ให้สำเร็จในสาธารณประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อความเปี่ยมล้นในบารมี10โดยฉับพลัน ได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยเร็วเทอญฯ

GenerationXXX
ถึงความปราถนาผมจะแปลกไปสักหน่อยแต่ก็ขอร่วมด้วยแล้วกัน เล่นตั้งกระทู้โดนใจนิสัยพุทธภูมิก็ติดกับกันหมดน่ะสิ

ด้วยบุญบารมีใดๆ ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กระทำมาดีแล้วแต่ในอดีตชาติทั้งหลายจนถึงปัจจุบัน ณ ชาติ และด้วยบารมีสมเด็จองค์ปฐม ขอบารมีทั้งสองจงรวมเป็นหนึ่ง ขอผลบุญบารมีนี้จงยังประโยชน์ให้ข้าพระพุทธเจ้าค้นพบ พระมหาโพธิญาณ เป็นญาณที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดค้นพบ อันเป็นญาณสุดท้ายที่จะดับกิเลสของทุกดวงจิตและดับต้นเหตุโลกธาตุทั้งหลายให้สิ้นไป เสมือนพระนิพพานอันไม่มีประมาณ สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนี้ไม่มีที่ยิ่งกว่า หากแม้สิ่งที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งความปราถนานี้ไม่มีทางเป็นไปได้ ขอพระเมตตาสมเด็จองค์ปฐมพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะหักล้างจิตอธิษฐานนี้ แต่หากมีทางเป็นไปได้ ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เป็นพยานในการบำเพ็ญบารมีอันหาที่สุดเบื้องปลายไม่ได้ของข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญ

__________________
มีเมตตาอยู่ในจิต เยือกเย็นเป็นนิจ ชีวิตไม่มีอะไร แค่เล่นไปตามบท จุดจบก็แค่ตาย สุดท้ายก็เสมอแท้จิตเดียวกัน

ao.angsila ตอบคุณGenerationXXX
ขอโมทนาบุญกุศลอันหาประมาณมิได้ครับ
ผมขออารธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา...จงโปรดสงเคราะห์ให้ท่านได้มีกำลังใจและบารมีในการปฎิบัติกิจแห่งพระโพธิญาณ ให้ได้ทำตามคำอธิฐานของท่านสำเร็จสมความปรารถนาเทอญ..
ขอบุญกุศลและบารมีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมาแล้ว 16 อสงไขยกว่า จงบันดาลให้ท่านประสบแด่ความสุข สำเร็จ สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการและเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป ปฎิบัติกิจแห่งพระโพธิญาณ ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ทั้งหมดมีพระนิพพานเป็นหนึ่งเดียวในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ
ขอคำอธิฐานขอท่านที่มีจิตเลือมใสในคุณพระรัตนตรัยทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ

นำธรรม ตอบคุณWisdom
ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมโมทนาในการปรารถนาพระโพธิญานของท่าน ขอด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีองค์สมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ คุณแห่งบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ทั้งเทพ พรหมทั้งหลาย จงให้คำอธิฐานของท่านตั้งมั่น เป็นพระโปรดโลกสมดังเจตนาทุกประการ หากมีกาลใดที่ท่านหวั่นไหวในการบำเพ็ญ ขอบารมีพระท่านคุ้มครองรักษาให้ประสบสุข พ้นทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลกเทอญฯ

ตอบคุณGenerationXXX
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ และบุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในพระโพธิญาณของท่านตลอดไป ขอบุญบารมีทั้งหมดจงรวมเป็นหนึ่ง สงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลข้างหน้า ได้ช่วยยุติการเกิดของเวไนยสัตว์ทั้งหลายตามมโนปณิธาณของท่านจงทุกประการเทอญฯ

ao.angsila ตอบคุณฐตธนวัฒฆ์
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาทั้งหมดในบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณเป็นอย่างสูงน้อมถวายบุญทั้งหมดนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาขอให้ท่านจงมีบุญและบารมียิ่งๆขึ้นเทอญ
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม อริยสงฆ์ทั้งหมดพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา...และขอบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมา 16 อสงไขย ฯจงเป็นปัจจัยให้ท่านมีกำลังและบารมียิ่งขึ้นในการบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณเพื่อเป็นพระโปรดสัตว์โลกในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ

สุรโชมัย เรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันจรรโลงและสืบทอดพระศาสนา
นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะ โม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาบารมี พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพร้อมด้วยพระอริยะสงฆ์ทั้งหมด พระโพธิสัตว์เจ้าทุกองค์ พรหม เทวดา ทุกองค์
บุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาทั้งหมด ขอตั้งมั่นเพื่อพระโพธิญาณในอนาคตกาล เพื่อจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ได้นำพาดวงจิตทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ สู่แดนพระนิพพาน พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาเรียนเชิญทุกๆท่าน ไปร่วมกันสืบทอดพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ร่วมกับข้าพเจ้าในอนาคตกาลข้างหน้า เพื่อช่วยกันอุปฐากพระ,ประกาศและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จนดวงจิตสุดท้ายสู่แดนพระนิพพาน และขอโมทนาน้อมถวายบุญทั้งหมดของทุกท่าน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันยังประโยชน์ใหญ่ต่อพระศาสนาด้วยเทอญ

nisaau ตอบคุณรักแก้ว
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญกุศลทั้หมดทีได้บำเพ็ญมา จงปกป้องคุ้มครองท่านให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป เป็นสุขสมหวังทุกอย่างตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (21-11-09), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #9  
เก่า 21-11-09, 17:03
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 8 )

nisaau ตอบคุณฐตธนวัฒฆ์
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมาจงช่วยให้ท่านได้บรรลุซึ่งพระโพธิญาณ ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาพุทธเจ้าช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงตามความปรารถนาด้วยเทอญฯ

supitchar ขอร่วมโทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขออาราธนาบารมีพระทุกพระองค์และทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันจรรโลงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตั้งมั้นตลอดไปฯ ขอบรรดาเหล่าพุทธบริษัท,พระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนาฯ เวลานี้เป็นเวลากึ่งพุทธกาล เข้าสู่ยุคอภิญญาใหญ่เป็นช่วงเวลาที่พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองฯ ขอกราบอาราธนาทุกๆท่านจงออกมาร่วมกันประกาศคำอธิษฐานฯ เพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการประกาศให้โลกรู้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาเอกของโลกจริงๆ และเพื่อเป็นธรรมทานให้กับทุกๆท่านได้มาชื่นชมและโมทนาเป็นกำลังใจร่วมกันนะครับ

ao.angsial ตอบคุณCanaboto
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโมทนาทั้งหมดในบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณเป็นอย่างสูงน้อมถวายบุญทั้งหมดนี้เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาขอให้ท่านจงมีบุญและบารมียิ่งๆขึ้นเทอญ
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม อริยสงฆ์ทั้งหมดพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา...และด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วทั้งหมด จงเป็นปัจจัยให้ท่านมีกำลังและบารมียิ่งๆขึ้นไปในการบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณเพื่อเป็นพระโปรดสัตว์โลกในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ

Thanakarn ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำมา จงดลบันดาลให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดไปค่ะ

jaychau1
ขอร่วมโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในการบำเพ็ญเพียรเพื่อพระโพธิญาณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านจงมีบุญและบารมียิ่งๆขึ้นเทอญ
__________________
โลกเต็มไปด้วยความทุกข์

nisaau ตอบคุณCanaboto
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงเป็นปัจจัยให้ท่านสำเร็จในพระโพธิญาณตามความปราถนา ในอนาคตกาลข้างหน้าเทอญฯ

ตอบคุณรักแก้ว ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทกองคืจงปกป้องคุ้มครองท่าน ให้เป็นไปตามที่ปรารถนาทุกประการ ตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

ตอบคุณสุรโชมัย ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระคุ้มครองและดลบันดาลให้เป็นไปตามประสงค์จงทุกประการเทอญฯ
ปล.หากท่านใดพอว่างหรือยังไม่มีกิจอันใดยุ่งยาก ก็ช่วยกันสงเคราะห์ท่านหน่อยนะครับ ไปเลี้ยงพระกันครับฯ

puckinee ขอร่วมโมทนาบุญทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชา
ขอร่วมโมทนาบุญทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชา ขอบารมีพระทุกพระองค์คุ้มครองทุกๆท่านนะค่ะ

Wisdom บุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำเป็นไปเพื่อพระโพธิญาณ
ข้าพเจ้าปราถนาพุทธภูมิแบบศรัทธาธิกะ อฐิษฐานสร้างบารมีตามหลวงปู่ดู่และบารมีรวมของท่านมารวมไปถึงพุทธภูมิทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่และครูบาอาจารย์หลายๆท่านในสายหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ซึ่งต่างเกื้อกูลช่วยเหลือพลักดันกันใครเป็นก่อนใครเป็นหลังใครเต็มแล้วใครสร้างอยู่...ต่างก็ต้องเกื้อหนุนกันทั้งนั้นครับ
หน่อเนื้อแห่งพุทธภูมิทั้งหลายหากถึงการ์ณที่ถูกกำหนดไว้พุทธภูมิทั้งหลายไม่ว่าใครที่ไหนจักได้สร้างบารมีร่วมกันทั้งนั้นครับ...

เมื่อถึงยุคข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักให้รสแห่งธรรมดับไฟในใจสัตว์โลกทุกแห่งหน...ยังมหาชนให้เย็นไปด้วยธรรมและยังโลกด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าพึงมีโดยชอบธรรมบารมี10ทั้ง30ทัศตั้งแต่อดีตปัจุบันและอณาคตให้โลกมีความสวยงามดุจทิพยสถาน

จิตว่าง ตอบคุณGenerationXXX
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยให้ท่านเจริญในพระมหาโพธิญาณ ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดเวไนยสัตว์ตามความปรารถนาทุกประการเทอญฯ

nisaau ตอบคุณGenerationXXX
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ตลอดจนบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำพ็ญมา จงเป็นเมตตาบารมีค้ำจุนดวงจิต
ของท่านให้ชุ่มชื่นเบิกบานในพระโพธิญาณตลอดไป ให้ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ายุติการเกิดของทุกดวงจิตตามความปรารถนาเทอญฯ

นักพรต99
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพังอะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต
"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"
ด้วยบุญนี้(ที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิทุกวันที่ผ่านมาและที่ได้ทำบุญเมื่อเช้านี้)ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะ ในอนาคตกาลเทอญ
บุญใดกุศลใด ความดีใด การสงเคระห็ การช่วยเหลือใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ ข้าพเจ้าขอถวายเป็นสังฆทานแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ด้วยอานิสงฆ์นี้ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-01-10), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), นำธรรม (08-07-13), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (04-07-11), suwaphat (26-01-10)
  #10  
เก่า 21-11-09, 17:11
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,391
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,882
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57679
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 9 )

ตอบคุณนักพรต99
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธขบูชาฯ ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด ตลอดจนพระโพธิสัตว์และพรหมเทพเทวาทั้งหลายที่ได้ปกปักรักษาพระศาสนา ขอบุญบารมีทั้งหมดและบุญที่ข้าพเจ้ได้บำเพ็ญมาจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อกูลท่านให้สำเร็จซึ่งพระโพธิญาณ ได้ตรัสรู้เป็นพระโปรดโลกในอนาคตกาลข้างหน้า ตามมโนปณิธาณโดยทุกประการเทอญฯ

Wisdom ตอบคุณao.angsila
"คราวใดที่จิตใจของมนุษย์เจริญขึ้น โลกนี้รวมไปถึงดวงดาวทั้งหลายที่โคจรอยู่ในห้วงสากลจักรวาล ก็จะหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ ฤดูกาลก็คงที่ พืชพรรณธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ อายุของมนุษย์ก็จะยืนยาวขึ้นด้วยอำนาจแห่งกุศลกรรม"

Wisdom
ขออนุโมทนกับพุทธภูมิทุกดวงจิตขออารธนาบารมีพระรัตนตรัยแก้วทั้งสามประการและบารมีที่ข้าพเจ้าสร้างตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอณาคตยังผลให้พวกเราสำเร็จด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึงในกาลข้างหน้าดังความมุ่งหมายโดยไม่มีผู้ใดจะมาหักล้างคำอฐิษฐานได้ยกเว้นไว้แต้เมตตาบารมีของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึงเท่านั้น
ข้าพเจ้าขอสร้างบารมีดุจถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันมีองค์ปฐมเป็นต้นเพื่อเพื่อเป็นพุทธบูชา

หน่อเนื้อแห่งพุทธภูมิทั้งหลายหากถึงการ์ณที่ถูกกำหนดไว้พุทธภูมิทั้งหลายไม่ว่าใครที่ไหนจักได้สร้างบารมีร่วมกันทั้งนั้นครับ...
เมื่อถึงยุคข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักให้รสแห่งธรรมดับไฟในใจสัตว์โลกทุกแห่งหน...ยังมหาชนให้เย็นไปด้วยธรรมและยังโลกด้วยบารมีที่ข้าพเจ้าพึงมีโดยชอบธรรมบารมี10ทั้ง30ทัศตั้งแต่อดีตปัจุบันและอณาคตให้โลกมีความสวยงามดุจทิพยสถาน

Wisdom
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานบุญใหญ่เพื่อแผ่ให้แก่ประเทศไทยและดินแดนสิบสองปันนาเพื่อลดหย่อนตัดทอนภัยพิบัติทั้งปวง
ขอเดชะเดชัง ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าขอถวายแล้วซึ่งร่างกาย ดวงวิญญาณ ถวายแล้วซึ่งขันธ์ทั้ง ๕ กอง เพื่อบูชาคุณแก่องค์พระตถาคตทศพล ขอบารมีแห่งพระองค์จงสถิตอยู่เหนือศีรษะของข้าพเจ้าทุกวันคืน ทั้งยามหลับ ยามตื่น ยามยืน ยามเดิน ยามนั่ง ยามนอน ยามรู้ตัว ยามมิรู้ตัว
ขอเดชะ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดีกรรมอันใดอันข้าพเจ้า ล่วงเกินกระทำแล้วในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ทั้งรู้ตัวก็ดี มิรู้ตัวก็ดี โดยเจตนาก็ดี มิเจตนาก็ดี ทั้งชาตินี้ก็ดี ทั้งอดีตชาตินับสงไขยมิถ้วนก็ดี กรรมอันใดเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าประมาทพลาดพลั้งไป ขอคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า จงโปรดละซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อการปราศจากเวรภัยแก่ตัวข้า และเพื่อการสำรวมระวังในกาลต่อไป
ณ กาลบัดนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตระลึกน้อม ถึงกรรมฝ่ายดีทั้งหลายทั้งปวง ที่ดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงนับตั้งแต่ดวงจิต ดวงวิญญาณดวงแรก ได้บังเกิดขึ้น ในมหาจักรวาล มหาวัฏสงสารแห่งนี้ อันดวงวิญญาณเหล่านั้นได้กระทำมาช้านานแล้ว ข้าพเจ้าขอตั้งจิตน้อมระลึกถึง น้อมกล่าวคำอนุโมทนา แลน้อมรับคุณความดีนั้นเข้ามาใส่ตัว และในกาละบัดนี้ ข้าพเจ้าขอ มอบบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ วิญญาณแห่งข้าพเจ้าได้บังเกิดขึ้น ผ่านการสร้างกรรมดีมานับ อสงไขยไม่ถ้วน ขอผลบุญเหล่านั้นจงตกอยู่แก่ท่านทั้งหลายโดยถ้วนทั่วมิมีเว้น
โดยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ปฐม และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเป็นประธาน ในชั้นพระนิพพาน ไล่ลงมาในทุกๆชั้น จนถึงเบื้องล่างนรกชั้นต่ำสุด ที่สุดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่จองเวรกันมา อันเป็นกรรมโดยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี โดยเป็นผู้จองก็ดี โดยถูกจองก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมเหล่านั้น จะไม่ถือโทษพยาบาทกันอีกต่อไป กุศลผลบุญใดอันข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นพึงได้รับเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้ด้วยเทอญฯ
ขอการสร้างมหากุศลแห่งข้าพเจ้านี้ ขอพระยายมราชจงเป็นพยาน ให้ปิดแล้วซึ่งทางแห่งนรกภูมิทั้งปวงแก่ตัวข้า ในทุกๆชาติไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน
โพธิญานะสัมปันโน ข้าพเจ้าถวายชีวิตแล้วเพื่อบูชาแก่พระโพธิญาณ กิจใดอันเป็นสิ่งพึงกระทำ แม้ชีวิตหากต้องแลกพลี ขอพลีชีวิตเพื่อบูชาพระโพธิญาน เพื่อบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ เพื่อบูชาแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆพระองค์ เพื่อบูชาแก่อริยะสงฆ์ทุกๆ พระองค์ แม้กาลปัจจุบันข้าพเจ้าไกล้ถึงแล้วซึ่งปลายทางแห่งฝั่งโพธิญาณ แต่ข้าพเจ้าขอต่อบารมีพิเศษอีกเป็นเวลาไม่เกิน 1 อสงไขยกัปป์ โดยจะขอเก็บบริวารทั้งหลายให้ข้ามฝั่งไปให้หมดให้สิ้นก่อน จึงค่อยตามไปในภายหลัง
แม้บัดนี้ข้าพเจ้ามิเข้านิพพานเพียงใด ข้าพเจ้าขออ้างน้อมระลึกถึงพระไตรรัตนคุณ ขอเบิกบุญใหญ่ทั้งหลายที่สั่งสมมา มาใช้เพื่อความคล่องตัวในทุกๆด้าน ให้ปราศจากแล้วซึ่งความจนยากทั้งปวง ขอคำว่าอดคำว่าอยาก คำว่าไม่มี จงอย่าได้บังเกิดมีในข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ..พุทธังอนันตัง ธรรมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง นิพพานะปัจจะโยโหตุ ฯ

puckinee ตอบคุณสุรโชมัย
ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงช่วยให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

puckinee ตอบคุณWisdom
ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงช่วยให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ

puckinee ตอบคุณhitman
ขอบารมีพระทกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงช่วยให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ

puckinee ตอบคุณหนุมาน ผู้นำสาร
ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาจงช่วยให้ท่านได้บรรลุธรรมตามที่หวัง ได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญฯ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (21-11-09), พุทธรักษา (27-01-10), ก้อนดิน (11-04-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-01-10), สัพพัญญู (09-05-10), สุธัมมา (04-03-11), ปาริฉัตรมณี (21-11-09), นาคน้อย (09-04-10), เพิ่มบุญ (14-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Gorn (29-12-09), lekmungchon (10-11-16), octavian (19-08-11), Peach (21-11-09), Rich (31-05-10), suwaphat (26-01-10)
ตอบ

Tags
พระนิพพาน, อภิญญา, อธิษฐานสร้างพระพุทธเจ้า, อธิษฐานสร้างพระสังฆเจ้า, อธิษฐานสร้างพระธรรมเจ้า, ตามรอยพระบาท


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:52


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่