อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   หอพระธรรมอธิษฐาน (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99)
-   -   หอพระธรรมอธิษฐานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99/349-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF.html)

อภิญญา 22-10-09 10:22

หอพระธรรมอธิษฐานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 
1 Attachment(s)
ท่านได้เคยพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บว่า
เราเป็นโรคกรรมแต่อดีตมาตามทัน คือ เมื่ออดีตชาติเราเคยเกิดเป็นพระได้ถือไม้เท้าปลายแหลมสามง่าม ได้ไปแทงใส่ก้นกบตัวหนึ่งเข้า กบได้รับเวทนาจึงเป็นเวรแก่กัน เวทนาของเราเดี๋ยวนี้ คงไม่ต่างอะไรกันกับกบตัวนั้น ถึงอย่างไรเราก็ปลงตกแล้ว ไม่ให้เป็นเวรเป็นภัยแก่กันอีกต่อไป เราหวังให้สิ้นภพสิ้นชาติ ขอเป็นพระโปรดโลกองค์หนึ่งในวันข้างหน้า เราจะละสังขารไปในเดือนนี้แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูความวิปริตบนท้องฟ้าไว้เป็นสัญญาณเถิด

อภิญญา 28-05-11 17:58

หอพระธรรมอธิษฐานครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 2 )
 
2 Attachment(s)
ครูบาเจ้าศรีวิชัย ท่านได้จารึกลงท้ายในพระไตรปิฏกฉบับล้านนา ที่ท่านสร้างขึ้นว่า "ปรารถนา ขอหื้อ ข้าฯ ได้ตรัสรู้ ปัญญา สัพพัญญู โพธิญาณเจ้าจิ่มเทอญฯ"

อภิญญา 27-04-12 11:54

หอพระธรรมอธิษฐานครูบาศรีวิชัย ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 3 )
 
สัจจบารมี
จากสัจจะวาจา...ที่ครูบาศรีวิชัยได้กล่าวไว้ว่า "ครูบาเจ้าได้ปวารณาตนว่าจะไม่กลับไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีก เว้นแต่แม่น้ำปิงจะไหลย้อนกลับ " นี้นั้น...ภายหลังที่ครูบาศรีวิชัยมรณะภาพลง ทางราชการได้ดำเนินการหล่อรูปเหมือนของท่านเพื่อการบูชาคุณและจะได้นำมาไว้ประดิษฐานยังเมืองเชียงใหม่...แต่ด้วยอำนาจสัจจะอธิษฐานของครูบาศรีวิชัย ทำให้ไม่สามรถดำเนินการขนส่งมายังเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่างจะเป็นทางใดก็ตาม แม้กระทั่งอัญเชิญมาทางรถไฟ ก็ไม่สามารถนำขึ้นบนรถไฟได้ เกิดปัญหามากมายสารพัด...จนกระทั่ง ทางการได้มีการสร้างเขื่อนภูมิพลที่ จ.ตาก และได้เริ่มเก็บกักน้ำเพื่อเปืดใช้เขื่อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ "แม่น้ำปิงไหลย้อนกลับ" ขึ้นมาทางต้นน้ำ....ตรงจุดนี้เองทำให้ทางการได้ทดลองอัญเชิญรูปหล่อครูบาศรีวิชัย ขึ้นบนรถไฟอีกครั้ง ปรากฏว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างง่ายดาย และไม่มีอุปสรรคใดๆ ซึ่งปัจจุบันก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพ ...จึงถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เรื่องหนึ่งของครูบาศีลธรรม หรือครูบาศรีวิชัยนี้เองครับ.
หมายเหตุ บันทึกไว้ในกระทู้ตามรอยครูบาศรีวิชัยฯ โดยท่านโอม<!-- / message --><!-- edit note -->


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:14

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด