อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 23-02-17, 12:22
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,282
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,863
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,432 ครั้ง ใน 78,432 ข้อความ
พลังบุญ: 57318
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐานท่านSongkalod Nagapreecha Sarikaputra

อภิญญา-หอพระธรรมอธิษฐานท่านSongkalod Nagapreecha Sarikaputra-1-jpg
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ .. ผมและคณะใส่บาตรพระได้ ๓๘ รูป (๓๘ ครั้ง ที่ใส่อาหารลงในบาตร ตั้งใจให้เป็นสังฆทานทั้ง ๓๘ ครั้ง) .. บุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้กระทำไว้ดีแล้วในครั้งนี้, บุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้กระทำไว้ดีแล้วในครั้งอดีต, ตั้งแต่เกิดมาตราบถึงปัจจุบันนี้, บุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้กระทำไว้ดีแล้วในครั้งอดีตชาติทุกภพชาติ, กับบุญกุศลทั้งหลายที่ผมจะได้กระทำต่อไป, ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และในอนาคตชาติทุกภพชาติ, ผมขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดนั้น, นำมาบูชาสักการะพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต อันมากมาย, ด้วยจิตหมายมุ่งให้ได้ครบทุกพระองค์, พุทธวงศ์นับแต่ต้นพระปฐมบรมศาสดา, และขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดนั้น, บูชาพระธรรม วิชชาอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้, บูชาพระสงฆ์ ทุกรูปองค์อันมากมาย, สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าครบทุกพระองค์, กับขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดนั้น, บูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย, บูชาอริยบุคคล โคตรภูบุคคล ผู้ทรงคุณวิเศษอันมากมาย, ปุถุชนทั้งหลายผู้ทรงธรรมและท่านผู้มีพระคุณ, ......... ผมขอกราบอาราธนาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง สรณะ, ขอพรพระประสิทธิ์ประสาทมโนปณิธานความปรารถนา, คำอธิษฐานอันเป็นมหากุศลของผมนั้นทุกประการ, โปรดบันดาลสำเร็จพลันในทันใด, ......... " ผมขอน้อมบุญกุศลอุทิศถวายแด่พระโพธิสัตว์ทุกท่าน, ทั้งท่านที่เป็นนิยตโพธิสัตว์ผู้ซึ่งได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า, ทั้งท่านที่เป็นอนิยตโพธิสัตว์ผู้ซึ่งยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์, ฯลฯ ......... ขอน้อมบุญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า, พระบรมวงศานุวงศ์์, ฯลฯ ......... ขอน้อมบุญกุศลให้แด่มารดา บิดา ครู ผู้มีพระคุณ ญาติ มิตร และบริวารทุกท่าน, ทั้งในอดีตชาติทุกภพชาติและในภพชาติปัจจุบันนี้, ......... ขอน้อมบุญกุศลให้สรรพสัตว์ในสังสารวัฏทุกภพภูมิทุกชีวิตทุกท่าน, ทั้งท่านที่ไม่สุขไม่ทุกข์, ทั้งท่านที่สุข, ทั้งท่านที่ทุกข์, ทั้งท่านที่สุขและทุกข์คละเคล้ากันไป, ทั้งท่านที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ตั้งใจกระทำแต่กรรมดี, ทั้งท่านที่กระทำกรรมดีและกรรมชั่วคละเคล้ากันไป, ทั้งท่านที่เป็นคนพาล สัตว์พาล มารผจญ, เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคล เพราะจิต เห็น จำ คิด รู้ ถูกเจือปนยึดครองด้วยอกุศลธรรม, ทั้งท่านที่ไม่ได้มีเวรกรรมใดผูกไว้กับผม, ทั้งท่านที่ผมได้กระทำกรรมชั่วแก่ท่านด้วยเหตุที่มีเจตนาหรือที่ไม่ได้มีเจตนา ซึ่งทำให้เกิดเป็นเวรกรรมแก่กันและกัน, ทั้งท่านที่ได้กระทำกรรมชั่วแก่ผมด้วยเหตุที่มีเจตนาหรือที่ไม่ได้มีเจตนา ซึ่งทำให้เกิดเป็นเวรกรรมแก่กันและกัน, ทั้งท่านที่ตั้งตนเป็นศัตรู คู่บาปเวร, ได้อาฆาต พยาบาท จองเวรไว้แก่ผม, ด้วยเพราะเหตุอกุศล ผลของมารบันดาลดล, ให้หลงกลผจญจองเวรแก่ผมนี้, ......... ด้วยเหตุกรรมชั่วที่ผมได้กระทำไว้ ส่งผลให้เกิดเป็นเวรกรรมผูกไว้กับทุกท่าน, ผมขออโหสิกรรมซึ่งเวรกรรมนั้นกับทุกท่าน, ด้วยเหตุกรรมชั่วที่ทุกท่านได้กระทำไว้ ส่งผลให้เกิดเป็นเวรกรรมผูกไว้กับผม, ผมขอให้อโหสิกรรมซึ่งเวรกรรมนั้นกับทุกท่าน, ขอให้ทุกท่านและผมจงให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่มีเวรกรรมแก่กันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่ถูกหลอกลวงให้หลงเชื่อในกลอุบาย, ไม่ถูกชี้นำ ชักจูง ข่มขู่ บีบบังคับ หรือสั่งให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่หลอกลวงตนเองหรือผู้อื่นให้หลงเชื่อในกลอุบาย, ไม่ชี้นำ ชักจูง ข่มขู่ บีบบังคับ หรือสั่งให้ตนเองหรือผู้อื่นเบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่มีอารมณ์ รู้สึก ระลึก นึก คิด พูด หรือกระทำกรรมใดที่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัย และจงปลอดภัยจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่์ีมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่ผูกอาฆาต พยาบาท จองเวรซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงมีเมตตาซึ่งกันและกัน, ขอให้ทุกท่านและผมจงไม่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ, ขอให้ทุกท่านและผมจงมีความสุขกาย สุขใจ, ขอให้ทุกท่านและผมจงรักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ โทษ ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เถิด, ขอให้ทุกท่านและผมจงพ้นจากอาพาธและโรคทั้งหมดทั้งสิ้น, ทั้งอาพาธและโรคทางจิตกับอาพาธและโรคทางกายอันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง, ทั้งเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เกิดจากกรรมสมุฏฐาน จิตสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อาหารสมุฏฐาน, ทั้งเหตุปัจจัยปรุงแต่งที่เกิดจากธาตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน สัตวสมุฏฐาน, ทั้ง ปิตฺตสมุฏฐานา อาพาธา, เสมฺหสมุฏฐานา อาพาธา, วาตสมุฏฐานา อาพาธา, สนฺนิปาตกา อาพาธา, ทั้ง วิสมปริหารชา อาพาธา, โอปกฺกมิกา อาพาธา, กมฺมวิปากชา อาพาธา, ทั้งพฤติกรรมอันเป็นมูลเหตุก่ออาพาธและโรค, ทั้งเหตุปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้น, ขอให้ทุกท่านและผมจงรักษาตน ให้พ้นจากอาพาธและโรค ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เถิด, ขอให้ทุกท่านและผมจงพ้นจากภัยพิบัติทั้งหมดทั้งสิ้น, ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ, ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากวิบากกรรม, ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากสงคราม อุบัติเหตุ เภทภัย อุบาทว์ อาเพศ สิ่งอัปมงคล, ทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์อื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้น, ขอให้ทุกท่านและผมจงรักษาตน ให้พ้นจากภัยพิบัติ ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เถิด, ......... ขอให้ทุกท่านและผมจงมีสุขภาพจิตดี จงมีสุขภาพกายดี และจงมีอายุยืนยาวนาน, ขอให้ทุกท่านและผมจงพ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐิ จงพ้นจากความเป็นคนพาล, ขอให้ทุกท่านและผมจงพ้นจากอกุศลธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น, อันมี ทุจริต ๓ อย่าง คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต, อกุศลมูล ๓ อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ, อคติ ๔ อย่าง คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ, กรรมกิเลส ๔ อย่าง คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุ มิจฉาจาร มุสาวาท, นิวรณ์ ๕ อย่าง คือ กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา, มละ คือ มลทิน ๙ อย่าง, อกุศลกรรมบถ ๑๐ อย่าง, อุปกิเลส ๑๖ อย่าง, อบายมุข มี สุรา เมรัย บุหรี่ ยาเมา สถานที่อโคจร ฯ เป็นต้นนั้น, ......... มนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์อื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ตั้งตนเป็นศัตรู คู่บาปเวร, ได้อาฆาต พยาบาท จองเวรไว้แก่ทุกท่านและผม, ด้วยเพราะเหตุอกุศล ผลของมารบันดาลดล, ให้หลงกลกระทำผิดพลาดพลั้งทั้งที่มีเจตนาหรือที่ไม่ได้มีเจตนา, ได้ประพฤติพาล เบียดเบียนทุกท่านและผม ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม, ด้วยการกระทำกรรมชั่วทั้งหมดทั้งสิ้น, อันมี กลั่นแกล้ง รังแก กดขี่ ข่มเหง ย่ำยี บีฑา, พูดจาเสียงแข็ง พูดขวานผ่าซาก กระโชกโฮกฮาก เอะอะเอ็ดตะโร, โมโหโกรธา ขึ้นเสียง แผดเสียง ตวาด ตะคอก, พูดจาหยาบคาย ก่นด่าว่าร้าย ดูหมิ่นเหยียดหยาม ข่มขู่คุกคาม, พูดคำสบถ พูดคำลามก พูดคำสุภาพซึ่งมีเจตนาที่อยู่ในโทสมูลจิต, พูดเท็จ เพ้อเจ้อ ส่อเสียด นินทา พูดให้เสียหน้า พูดจาเหน็บแนม, ยกตนข่มท่าน ทับถม ทิ่มแทง สาปแช่ง สาบาน, ใส่ร้ายป้ายสี บิดเบือนความจริงให้เป็นความเท็จ บิดเบือนความเท็จให้เป็นความจริง, ประทุษร้าย ทำร้าย ฆ่า ทำลายล้างผลาญ เป็นต้น, มนุษย์ อมนุษย์ หรือสัตว์อื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ตั้งตนเป็นศัตรู คู่บาปเวรนั้น, จงพ้นไปจากชีวิตของทุกท่านและผมโดยพลันทันใด เถิด, ......... ขอให้ทุกท่านและผมจงเป็นสัมมาทิฏฐิ จงมีความเป็นบัณฑิต, ขอให้ทุกท่านและผมจงมีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ, จงมีจิตสงบ เย็น เป็นสุข หยุดนิ่ง เป็นสัมมาสติ เป็นสัมมาสมาธิ, จงมีจิตที่ผ่องใส สะอาด บริสุทธิ์ เป็นกุศลธรรม, อันมี ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง คือ สติ สัมปชัญญะ, ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง คือ หิริ โอตตัปปะ, ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง คือ ขันติ โสรัจจะ, สุจริต ๓ อย่าง คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต, กุศลมูล ๓ อย่าง คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ, พรหมวิหาร ๔ อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, สังคหวัตถุ ๔ อย่าง, ฆราวาสธรรม ๔ อย่าง, คารวะ ๖ อย่าง, อริยทรัพย์ ๗ อย่าง, สัปปุริสธรรม ๗ อย่าง, มรรคมีองค์ ๘, กุศลกรรมบท ๑๐ อย่าง, บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง, อนุสสติ ๑๐ อย่าง, มงคลชีวิต ๓๘ อย่าง, เบญจธรรม เบญจศีล อุโบสถศีล เป็นต้นนั้น, ขอให้ทุกท่านและผมจงได้ปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ ๓ คือ ทาน ศีล ภาวนา และไตรสิกขา ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา, ในพระพุทธศาสนา เนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ,์ ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และในอนาคตชาติทุกภพชาติทุกวันโดยที่ไม่มีขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว, ขอให้ทุกท่านและผมจงมีพรหมวิหารธรรมและความเป็นผู้ให้ อันเจริญดีแล้ว, จงได้บำรุงเลี้ยงดูมารดา บิดา ครู ผู้มีพระคุณ กับได้สงเคราะห์ช่วยเหลือญาติ มิตร บริวาร และสรรพสัตว์ในสังสารวัฏทุกภพภูมิทุกชีวิตทุกท่าน, ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้และในอนาคตชาติทุกภพชาติทุกวันโดยที่ไม่มีขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว, ......... ขอให้ทุกท่านและผมจงเป็นสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ถึงพร้อมความเจริญด้วยสมบัติทั้งหมดทั้งสิ้น, ทั้ง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ, ทั้ง คติสมบัติ กาลสมบัติ ปเทสสมบัติ กุลสมบัติ อุปธิสมบัติ ทิฏฐิสมบัติ, ทั้ง รูปสมบัติ คุณสมบัติ ปโยคสมบัติ ทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ เป็นต้นนั้น, ขอให้ทุกท่านและผมจงเป็นสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ถึงพร้อมความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน, ทานกุศล ศีลกุศล ภาวนากุศล ผลบุญบารมี, คุณธรรมความดี วิริยะ ศรัทธา ปัญญา, ขันติ สติ หิริ โอตตัปปะ, ตบะ เดชะ โชค ลาภ วาสนา, สวัสดิรักษา ยศ ศักดิ์ สิทธิ์ ฤทธา, ไชยา อานุภาพ สรรเสริญ สุข สิริมงคล เป็นต้นนั้น, เมื่อทุกท่านและผมเป็นสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์ ถึงพร้อมความเจริญทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นแล้ว, จงไม่หลงงมงายยึดติดความเจริญทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น, และจงใช้ความเจริญทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการดำเนินชีวิต, การสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนา เนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ การบำรุงเลี้ยงดูมารดา บิดา ครู ผู้มีพระคุณ, การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติ มิตร บริวาร และสรรพสัตว์ในสังสารวัฏทุกภพภูมิทุกชีวิตทุกท่าน, การเข้าถึงธรรม สำเร็จมรรค ผล ได้รู้ ได้เห็น เป็นวิชชา, การกำจัดอาสวะ โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน นิวรณ์ อนุสัย สัญโญชน์ กิเลส ตัณหา ได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน, และการพ้นจากการเป็นข้าเป็นบ่าวของเหล่ามาร เข้าถึงนิพพานอันเกษม, ......... ขอให้ทุกท่านและผมจงปราศจากฐานะแห่งความอาภัพทั้งหมดทั้งสิ้น, ขอให้ทุกท่านและผมจงได้เพศบริสุทธิ์ิ์ซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิ, จงได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิ, และจงได้เกิดเป็นมนุษย์ในครอบครัว วงศ์ตระกูล หรือเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิ, ......... ขอให้บุญกุศลบารมีที่ผมได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วจงส่งให้ผมถึงพุทธภูมิ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันยิ่งด้วยวิริยะพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลอันยาวไกลเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทุกชีวิตนั้นด้วยเทอญ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:54


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่