อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 25-11-09, 14:58
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,377
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,879
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57665
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอรวมพระธรรมอธิษฐานอภิญญาฯ

อภิญญา-หอรวมพระธรรมอธิษฐานอภิญญาฯ-p102%5B1%5D-jpg
บวงสรวงโดยคณะตามรอยพระบาท(หลวงพี่ชัยวัฒน์ อชิโต วัดท่าซุง) ในงานรวมภาค ที่วัดพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 30 เมษายน 2539
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ อันมีสมเด็จองค์ปฐมทรงเป็นประธาน พระพุทธกกุสันโธ พระพุทธโกนาคม พระพุทธกัสสป และสมเด็จองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด พระปัจเจกพุทเจ้าทุกๆพระองค์ และพระธรรม
พระริยสงฆ์ทั้งหลาย ผู้เป็นพระอัครสาวกและพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ผ่านไปแล้วในอดีตตั้งแต่ต้นพุทธวงศ์ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อันมีพระสารีบุตร พระโมคัลลาน์ พระมหากัสสป พระอนุรุทธ และพระอานนท์เป็นต้น
ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา อันมีหลวงปู่ปานและหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุด ภาคเหนือท่านมีครูบาเจ้าศรีวิชัย ภาคอีสานมีหลวงปู่มั่น ภาคกลางมีหลวงปู่โต ภาคใต้มีหลวงปู่ทวดเป็นที่สุด
พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายอันมีพระศรีอริยเมตไตรยเป็นต้น ตลอดจนถึงพรหมโลกซึ่งมีท่านสหัมบดีพรหมเป็นประธาน ท่านท้าวผกาพรหม ท่านท้าวมหาชมภูเป็นที่สุด สวรรค์ทุกชั้นฟ้าอันมีหมู่เทพยดาเหล่านางฟ้าทั้งหลาย ทั้งหมื่นโลกธาตุทั้วแสนโกฏิจักรวาล ผู้มีหน้าที่รักษาทรัพยากรของชาติ รักษานภากาศ รักษามหาสมุทร จนกระทั่งสุดพื้นปฐพี
คือที่เป็นอากาศเทวดาก็ดี เป็นรุกขเทวดาก็ดี เป็นภุมิเทวดาก็ดี จะเป็นประเทศอื่นก็ดี ประเทศไทยก็ดี ที่ยังเป็นเขตแดนพระพุทธศาสนา คือผู้ที่รักษาอาณาเขตนี้ และที่รอยพระพุทธบาททุกแห่ง กับทั้งที่พระบรมธาตุทุกสถาน
พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และเจ้าพ่อหลักเมืองทั่วทั้งเมืองไทย โดยมีท่านปู่ท่านย่า และท่านแม่ทรงเป็นประธาน ทั้งคณะท่านพระยายมราชผู้เป็นสักขีพยาน โดยมีคณะท้าวจตุโลกบาลเป็นที่สุด
ขอได้โปรดเสด็จมา ณ สถานที่นี้ ต่อหน้าพระแท่นธรณีเพื่อเป็นสักขีพยาน ปวงข้าพระพุทธเจ้า จะขอตั้งสัตยาธิษฐานหวังประสานผลบุญราศรีที่ได้บำเพ็ญมาร่วมกัน นับวันตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงโอกาสนี้ ซึ่งมีการบูชาสักการะและบูรณพระบรมธาตุ กับทั้งรอยพระพุทธบาทบรม ได้ถวายบังคมก้มเศียรเกล้าเวียนมาบรรจบครบทั้งสี่ทิศ
ด้วยการมอบกายถวายชีวิต จนถึงกิจงานรวมภาคครั้งนี้ ขออานิสงส์บุญทั้งหมดที่มีจงทวีมารวมตัวกัน ให้เต็มครบถ้วนทั้งสามสิบทัศจัดอยู่ในปรมัตถบารมี ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระบรมครูได้ตรัสรู้แจ้งแห่งธรรมแล้ว ขอให้ลูกแก้วทั้งหลายจงได้เห็นธรรมนั้นทุกประการ หากยังไม่เข้านิพพานเพียงใด ขอคำว่า"ไม่มี"ทั้งหมด จงอย่าได้มาบังเกิดปรากฏ เมื่อสังขารหมดสิ้นไปอารมณ์ใจอย่าได้มืดมัว ขอให้แสงสีรัศมีกายจงส่องกระจายไปทั่ว และทิพยวิมานจงเฉิดฉายงามสดใส
ถ้าโลกจะประสพสงคราใหญ่ซึ่งอาจจะมีต่อไปในกาลข้างหน้า ตามที่พระศาสดาทรงทำนายว่า ยักษ์ร้ายนอกพระพุทธศาสนาอาจจุรบราฆ่าฟันกัน ด้วยอาวุธอันทันสมัย หากเป็นจริงตามนั้นไซร้ ขอโปรดได้อภิบาลชาวไทยผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมทั้งหลาย ให้พ้นจากภัยพิบัติเหล่านั้น
ครั้นจะย่างก้าวไปในสารทิศใด ขอเทพไท้เทวาแต่ละทิศจงมีจิตคิดเมตตา จงจำหมู่ข้าพเจ้าไว้ ขอทั้งศาสตราและสรรพอาวุธทั้งอุบัติเหตุอาเพศภัย ทั้งคุณไสยยาพิษผู้คิดเป็นศัตรูหมู่พาลจงอย่าได้ทำอันตรายทั้งหมด หากมีผู้คิดคดทรยศต่อสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์โปรดขจัดให้สิ้นไป อย่าให้ทำการสิ่งใดสำเร็จ จงได้สูญหายมลายไปด้วยภัยของตนเอง
ขอให้พ้นจากทุพภิขภัยคือความอดอยากยากจน และพ้นจากภัยธรรมชาติทั้งปวง คือฟ้าผ่า ลมแรง ไฟไหม้ น้ำท่วมใหญ่ และแผ่นดินไหวเป็นต้น สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรจงพินาศหมดสิ้นไปด้วยชัยมงคลทั้งหลาย
เมื่อกาลเวลาที่มาถึงไซร้ขอให้มีผู้บริหารบ้านเมืองที่ทรงธรรม คนดีเข้ามารักษาประเทศชาติ เพื่อให้ประชาราษฎร์มั่งคั่งเกษมศรี ให้มีความอยู่ดีกินดี พืชสวนไร่ในนาอย่าได้เสียหาย ค้าขายก็ขอให้ได้กำไรดี
อีกทั้งแร่ธาตุทองคำ และน้ำมันทั้งหลายอันเป็นทรัพยากรของชาติ ขอจงได้ปรากฏโดยเร็วพลัน เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทยจนถึงเข้ายุคชาวศรีวิไล แล้วมีความรุ่งเรืองไปในอาณาประเทศ เพื่อจะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา อันจะแผ่ไปในภายภาคหน้า ตามพุทธพยากรณ์ไว้ว่า หลังกึ่งพุทธกาลแล้วพระศาสนาจะรุ่งเรืองอีกวาระหนึ่ง
บัดนี้ใกล้จะครบยี่สิบปีตามที่หลวงพ่อบอกไว้ว่า จะเข้าถึงยุคอภิญญาใหญ่ หากมีบุญวาสนาบารมีขอให้มีผู้ปฏิบัติได้ เพื่อช่วยกันประกาศพระศาสนาเป็นการขจัดภัยจากอลัชชี คือผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย
สาธุ ด้วยคำอาจแห่งสัจจะอธิษฐานนี้ขอพระบารมีทุกท่านได้โปรดประทานพร ให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระองค์ อันนับเนื่องอยู่ในศากยวงศ์ ถ้าหากคงไม่เกินวิสัยขอให้เป็นไปตามนั้น และให้สามารถปฏิบัติตนจนได้ผลทั้งสุขวิปัสสโก เตวิชโฃ ฉฬภิโญ และปฏิสัมภิทัปปัตโต โดยฉับพลันนั้นเทอญฯ

(และในวันนี้จะมีพิธีบวงสรวงเป็นกรณีพิเศษ เพื่อทำการสืบชะตาชีวิตอีกด้วย จึงให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอให้ท่านช่วยกำจัดปัดเป่า เคราะห์กรรมทั้งหลายให้สูญสิ้นไป)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-11-09), ARTE (27-11-09), พรรณวดี (25-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), สุธัมมา (16-07-10), ปาริฉัตรมณี (04-03-10), ปาร์ค (27-11-09), นำธรรม (30-11-09), นิมมานรดี (24-12-09), เพิ่มบุญ (01-10-11), เดชะบุญ (12-06-10), Bill_PEA31 (16-12-11), jan-ampai (21-11-10), LEK (26-11-09), octavian (11-08-11), Rich (24-07-11), rossukon (27-12-10)
  #2  
เก่า 25-11-09, 15:16
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,377
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,879
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57665
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ทริปถ้ำฟืม 5.ธค51 (ภูลังกา)

อภิญญา-หอรวมพระธรรมอธิษฐานอภิญญาฯ-image381%5B1%5D-jpg
อภิญญา-หอรวมพระธรรมอธิษฐานอภิญญาฯ-image391%5B1%5D-jpg

พวกเราได้รวมกันบวงสรวงประทักษิณาวัตรรอบองค์พระบรมธาตุที่สร้างครอบลังกาในสมัยแม่กาเผือกมาทำรังฯได้ระลึกถึงพระเจ้าห้าพระองค์ และพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น ได้ถวายปัจจัย,ทองคำ,เงิน,เครื่องหอมฯบูชาพระบรมธาตุ,รอยพระบาทฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างร่วมสร้างวัดภูลังกา ถวายเป็นพุทธบูชาฯและร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ให้ทุกท่านสามารถปฏิบัติตนเข้าถึงได้ทั้งปฏิสัมภิทัปปัตโต ฉฬภิญโญ เตวิชโช และสุกขวิปัสสโก หากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอให้มีบารมีเต็มได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนาตามคำอธิษฐานของทุกท่านจงทุกประการเทอญฯ

หมายเหตุ จบพิธีบวงสรวงพระจันทร์ทรงกลดเป็นรูปธรรมจักร และพระบรมธาตุเรืองแสงออกมาเป็นอัศจรรย์
ปล.พวกเราถ่ายรูปพระบรมธาตุเจดีย์ตอนเรืองแสงไม่ได้ เพราะช่างกล้องมัวแต่ปรับกล้องไม่ปรับใจ เอิ๊กๆๆ เลยได้แต่เก็บภาพไว้ในใจครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 17 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (25-11-09), ARTE (27-11-09), พรรณวดี (25-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-11-09), สุธัมมา (04-07-10), ปาริฉัตรมณี (04-03-10), ปาร์ค (27-11-09), นำธรรม (30-11-09), นิมมานรดี (24-12-09), เพิ่มบุญ (01-10-11), เดชะบุญ (28-11-09), Bill_PEA31 (16-12-11), LEK (26-11-09), octavian (11-08-11), Rich (24-07-11), rossukon (27-12-10)
  #3  
เก่า 27-11-09, 11:07
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,377
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,879
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57665
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile วัดพระบาทเขากะลา จ.นครสวรรค์

Name:  123%20324[1].jpg
Views: 1470
Size:  9.6 KB
Name:  123%20319[1].jpg
Views: 1391
Size:  12.8 KBName:  123%20327[1].jpg
Views: 1393
Size:  22.2 KB
พวกเราสงสารพระมากจึงได้ร่วมกันถวายปัจจัยเริ่มแรกเพื่อซื้อที่คืนมา พร้อมทั้งได้ให้หลวงพ่อเงินที่เพิ่งได้รับมาให้ท่านไปให้คนที่บริจาคเงินร่วมด้วย เราบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยห่มผ้ารอบแท่นพระองค์ปฐม(ที่คณะเราได้ร่วมสร้างไปเมื่อหลายปีก่อนพร้อมพระบรมธาตุ),พระบรมธาตุ อธิษฐานขอบารมีพระทุกพระองค์สะเดาะเคราห์ให้พระให้วัดที่กำลังประสพภัยทั่วประเทศ ทั่วโลก และทั่วสากลพิภพ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ เสร็จแล้วก็ทำการสรงน้ำและโปรยดอกไม้ในบริเวณที่ประดิษฐานรอยพระบาทที่ถูกดินถมไปแล้ว โดยให้น้ำไหลผ่านศรีษะลงสู่พื้นดิน น้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ ทุกท่านมีความสุขมากมีกำลังใจดี ร่วมด้วยช่วยพระกันเต็มที่ครับ เสร็จพิธีมีเมฆลอยเป็นรูปพระพร้อมฉัตร เราถวายปัจจัยกันอีกรอบ อุทิศส่วนกุศลกราบพระแผ่เมตตาและลากลับออกมา (เล่ากันว่าในประวัติพระพุทธศาสนามีท่านเดียวคือพระแม่ธรณีที่ใช้ศรีษะรองรับน้ำที่พระโพธิสัตว์เจ้าหยาดไว้ทุกครั้ง ขอโมทนาบุญท่านขอบารมีทุกพระองค์ช่วยให้เป็นไปตามคำอธิษฐานทุกประการครับ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา) ตอนกลับพระท่านเมตตาสอนเรื่องของใจ "ไม่ว่าในที่มืดหรือในเวลาที่ใจเราตกอยู่ในความมืดขอให้เชื่อมั่นในคุณพระฯ พระทุกพระองค์จะอยู่และสงเคราะห์เธอเสมอฯ"
หมายเหตุ บวงสรวงเสร็จมีเมฆรวมตัวเป็นภาพพระสมเด็จองค์ปฐมหันหลังให้วัด พวกเราจึงได้รู้ว่าพระท่านประสงค์จะปิดรอยพระบาทนี้ครับ (เป็นทริปทำบุญสะเดาะเคราะห์ วัดท่าซุง ในช่วงวันวิสาข ปี52)
ปล.พระท่านสงเคราะห์มากมายประมาณไม่ได้จริงๆครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 16 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (27-11-09), ARTE (27-11-09), พรรณวดี (27-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (27-11-09), สุธัมมา (30-11-09), ปาริฉัตรมณี (04-03-10), ปาร์ค (27-11-09), นำธรรม (30-11-09), นิมมานรดี (24-12-09), เพิ่มบุญ (01-10-11), เดชะบุญ (28-11-09), octavian (11-08-11), Rich (24-07-11), rossukon (27-12-10), suwaphat (27-11-09)
  #4  
เก่า 17-05-10, 14:43
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,377
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,879
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,683 ครั้ง ใน 78,683 ข้อความ
พลังบุญ: 57665
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานสร้างหนังสือสวดมนต์อภิญญาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

หนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ พิมพ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ เฉลิมฉลองกึ่งพระพุทธกาลเข้าสู่ยุคอภิญญาใหญ่ และฉลองเฉลิมพระชนม์พรรษาพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันฯ จัดพิมพ์ครั้งแรกในวันเฉมิพระชนม์พรรษา พุทธศักราช 2551 โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นจำนวน 30 เล่ม เท่ากับบารมี 30 ทัศฯ ฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงเพื่อให้เป็นหนังสือสวดมนต์ฉบับอภิญญาเล่มแรกในพระพุทธศาสนาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนายุคอภิญญาใหญ่ และเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ และหนังสือสวดมนต์นี้เป็นฉบับปรับปรุงให้เป็นหนังสือสวดมนต์อภิญญา พิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนายุคอภิญญาใหญ่ และฉลองเฉลิมพระชนม์พรรษาพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
อภิญญา-หอรวมพระธรรมอธิษฐานอภิญญาฯ-anspic_4207_1-2-%5B1%5D-jpg
คำอธิษฐาน
นโมฯ 3 จบ ขอบารมีพระทุกพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญมา อธิษฐานเนรมิตสร้างหนังสือสวดมนต์ฉบับอภิญญาฯ ด้วยบุญของพระทุกพระองค์ฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ ขอผลบุญพุทธบูชาฯทั้งหมดนี้ จงเป็นกำลังใหญ่ให้พระพุทธศาสนาของพระทุกพระองค์เจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดกาลตลอดสมัยของพระทุกพระองค์ ตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ และให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา สามารถปฏิบัติตนเข้าถึงได้ทั้งปฏิสัมภิทัปปัตโต ฉฬภิญโญ เตวิชโช สุขวิปัสโก หากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอให้มีพระบารมีเต็มได้เป็นกำลังใหญ่ในการค้ำจุนพระศาสนาของพระทุกพระองค์ตลอดไปตามที่ได้อธิษฐานไว้ นับแต่บัดนี้ตราบพระทรงปราบมารพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายตรัสรู้โปรดโลกและดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ
อภิญญา-หอรวมพระธรรมอธิษฐานอภิญญาฯ-dz%5B1%5D-jpg
หมายเหตุ หนังสือสวดมนต์นี้กำลังจะทำการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เป็นครั้งที่ 3 ฉลองยุคอภิญญาใหญ่ ในกึ่งพุทธกาลของพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ และถวายในหลวงองค์ปัจจุบัน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนาตราบห้าพันปีตามพุทธประสงค์ พุทธพยากรณ์ฯ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (20-08-11), พุทธรักษา (17-05-10), ก้อนดิน (11-04-11), สุธัมมา (04-07-10), ปาริฉัตรมณี (18-05-10), นิมมานรดี (17-05-10), เพิ่มบุญ (01-10-11), เดชะบุญ (12-06-10), octavian (11-08-11), Rich (24-07-11), rossukon (27-12-10)
ตอบ

Tags
อภิญญา, อภิญญาหก, อภิญญาธรรม, อภิญญาใหญ่


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:13


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่