อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอพระธรรมอธิษฐาน

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 15-11-10, 13:00
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,282
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,863
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,432 ครั้ง ใน 78,432 ข้อความ
พลังบุญ: 57318
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile หอพระธรรมอธิษฐานบุญญพลัง

คำอธิษฐานของคุณบุญญพลังและคณะ
อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ทุกท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ
สัพเพ สัตตา สะทาโหตุ อะเวรา อัพญาปัชฌา สุขะ ชีวิโณ
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงดำรงค์ชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้า ได้ตั้งใจกระทำแล้วนี้ด้วยเทอญ
อิทํ เมเต ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ ปจฺจุปนฺนา กาเล
สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (17-11-10), พรรณวดี (15-11-10), พุทธรักษา (21-11-10), ก้อนดิน (12-07-11), สุธัมมา (20-11-10), ปาริฉัตรมณี (15-11-10), เพิ่มบุญ (02-10-11), Rich (15-11-10), rossukon (11-03-12)
  #2  
เก่า 15-11-10, 13:03
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,282
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,863
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,432 ครั้ง ใน 78,432 ข้อความ
พลังบุญ: 57318
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานคุณบุญญพลังและคณะ ( 2 )

บุญกุศลใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจกระทำแล้วด้วย กาย วาจา ใจ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ปฏิบัติแล้ว ที่เป็นบุญเป็นกุศล ด้วยกาย วาจา จิต
ขอท่านจงโมทนาและได้รับซึ่งส่วนกุศลทั้งหลายนั้น
บุญกุศลใด ๆ ที่ท่านได้ตั้งใจกระทำแล้วด้วย กาย วาจา ใจ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ที่ท่านได้บำเพ็ญแล้ว ปฏิบัติแล้ว ที่เป็นบุญเป็นกุศล ด้วยกาย วาจา จิต
ข้าพเจ้าขอโมทนาซึ่งส่วนกุศลเหล่านั้นด้วย
เช่นกัน
สัมมาอะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ขอทุกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้สว่างไสวในบวรพระพุทธศาสนา
ตลอดสิ้นกาลนาน
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ
สาธุ สาธุ สาธุ สทฺธา ปริสุทธิทานํ โมทามิ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (17-11-10), พรรณวดี (15-11-10), พุทธรักษา (21-11-10), ก้อนดิน (12-07-11), สุธัมมา (20-11-10), ปาริฉัตรมณี (15-11-10), เพิ่มบุญ (02-10-11), Rich (15-11-10), rossukon (11-03-12)
  #3  
เก่า 15-11-10, 13:05
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,282
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,863
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,432 ครั้ง ใน 78,432 ข้อความ
พลังบุญ: 57318
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile คำอธิษฐานคุณบุญญพลังและคณะ ( 3 )

คำอธิฐานบุญสร้างองค์พระพุทธะบุญญพลัง หน้าตัก ๔๘ ศอก
อิทัง ปุญญผลัง ด้วยเดชะกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญ
ด้วยร่วมสร้างองค์พระพุทธะบุญญพลัง หน้าตัก ๔๘ ศอกนี้
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆบูชา มหาโภคะวะโห ต่อองค์สมเด็จองค์ปฐมพระบรมพุทธเจ้า พระสิกขีทศพลญาณที่ ๑
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปักเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์
พระมหาโพธิสัตว์ทุก ๆ พระองค์ พระอรหันต์สาวก พระอริยสงฆ์ พระอริยบุคคลทั้งหลายทั้งปวง
ขอท่านโปรดค้ำชูอุดหนุนคุณบิดา มารดา อุปัชฌาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกท่าน
ตลอดถึงบุตร ภรรยา สามี มิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งมีความผู้พันต่อชีวิตของข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติและชาติปัจุบันนี้
ขอน้อมเกล้าถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ นับแต่องค์ต้นพระปฐมบรมสยามกษัตริย์เป็นต้นมา

ขอน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พุทธังประสิทธิ ปุญญบารมี ธัมมังประสิทธิ ปุญญบารมี สังฆังประสิทธิ ปุญญบารมี
ด้วยเดชแห่งบุญนี้
ขออาราธนาบารมีสมเด็จองค์ปฐมพระบรมพุทธเจ้า พระสิกขีทศพลญาณที่ ๑
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปักเจกพุทธเจ้า พระอริยสาวก พระอริยบุคคลทั้งหมดทั้งสิ้น
และทั้งกุศลน้อยใหญ่มีทาน ศีล เนกขัมม ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฐานะ เมตตา อุเบกขา

ตั้งแต่บารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมา
นับแต่อดีตชาติ ในชาติปัจจุบันวันนี้ ตั้งแต่เล็กแต่น้อย ขอจงมาเป็นตบะเดชะ พลวะปัจจัยส่งผลให้
ข้าพเจ้าครอบครัวบุตร บริวาร มิตรสหายของข้าพเจ้าพึ่งมีความสุข พ้นทุกข์บ่วงกรรมทั้งปวง
ขอสัพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอเหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาข้าพเจ้า
ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวทุกเมื่อ
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ทั้งอำนาจ ตบะเดช สมบัติ ธนสารสมบัติ บริวารสมบัติ
ถึงซึ่งสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ความไม่มีใด ๆ อุปสรรค ใด ๆ อย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าอีกตลอดไป
ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม อย่าได้มีในชาตินี้และภพภูมิต่อไป
เพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด ขอการเกิดชาตินี้จงเป็นชาติสุดท้าย
ขอให้เจริญในธรรม เจริญในปัญญา ให้ได้บรรลุวิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ จตุปฏิสัมภิทาญาณ
วิโมกข์ ๘ ให้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ๑๕ และวิปัสสนาญาณ ๙ จงเกิดและเจริญขึ้นพร้อมทั้ง
โพธิปักขิยธรรม เป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้
เกื้อหนุนแก่อริยมรรค ๓๗ ประการ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ และมรรคมีองค์ ๘ จงเกิดและเจริญขึ้น
เพื่อประหารคือละอวิชชา กิเลส ตัณหาและอุปาทาน เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายให้สิ้นไปตลอดไป
ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลกุตตรธรรมเก้าในทันที ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (17-11-10), พรรณวดี (15-11-10), พุทธรักษา (21-11-10), ก้อนดิน (12-07-11), สุธัมมา (20-11-10), ปาริฉัตรมณี (15-11-10), เพิ่มบุญ (02-10-11), Rich (15-11-10), rossukon (11-03-12)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:45


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่