อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > หอมหาปุญโญ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 23-08-11, 12:49
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,361
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,877
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,639 ครั้ง ใน 78,639 ข้อความ
พลังบุญ: 57605
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ห้องบุญพระทรงแสดงปาฏิหาริย์โปรดโลก

อภิญญา-ห้องบุญพระทรงแสดงปาฏิหาริย์โปรดโลก-re_exposure_of_resize_of_paragraphoeparagraph_218%5B1%5D-jpg
พุทธพรรษาที่ ๗ หลังจากที่พระพุทธเจ้าของเรา ทรงเสด็จงลงจากดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ เมื่อทรงเทศน์โปรดพระพุทธมารดาให้เข้าถึงธรรมแล้วฯ ครั้นถึงวันปรุณมีแห่งอัสสยุชมาส เพ็ญเดือน ๑๑ พระพุทธเจ้าทรงปวารณาพระวัสสาแล้ว ทรงรับสั่งแก่ท้าวสักกเทวราชว่า ตถาคตจะลงไปสู่มนุษยโลกในวันนี้ เมื่อท้าวโกสีย์ทราบพุทธประสงค์แล้วจึงทรงนิรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได สำหรับพระพุทธดำเนินเสด็จลงสู่มนุษยโลกบันไดแก้วอยู่กลาง บันไดทองอยู่ข้างขวา บันไดเงินอยู่ข้างซ้าย เชิงบันไดทั้ง ๓ นั้นประดิษฐานอยู่ภาคพื้นปฐพีที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนครศีรษะบันไดเบื้องบนจนยอดภูเขาสิเนรุ บันไดแก้วนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จลง บันใดทองเป็นที่เทพยดาทั้งหลายตามส่งเสด็จ บันไดเงินเป็นที่พรหมทั่งหลายตามส่งเสด็จ ขณะนั้นเทพยดาและพรหมทั้งหลาย ได้มาประพร้อมกันบูชาพระบรมศาสดาเต็มทั่วจักรวาล
อภิญญา-ห้องบุญพระทรงแสดงปาฏิหาริย์โปรดโลก-imagesca9gftez-jpg
ปาฏิหาริย์เปิดโลก
เมื่อได้เวลาเสด็จ พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันได ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร จึงได้ทรงทำ "โลกวิวรรณปาฏิหาริย์" เปิดโลก โดยพระอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่าง ๆ รวมทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง รวมเป็น ๑๐ ทิศด้วยกันและด้วยพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทกทางจะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบัง เทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรกและมนุษย์ก็มองเห็นเทวดาเห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดปิดบัง พระพุทธเจ้าทรงสำแดปาฏิหาริย์เปิดโลก พร้อมกับเปล่งฉัพพัณณรังษี พระรัศมี ๖ ประการเป็นมหาอัศจรรย์
ครั้นนั้น เทพยดาในหมื่นจักรวาลได้มาประชุมกันในจักรวาลนี้เพื่อชื่นชมพระบารมีพระบรมศาสดาทรงทำปาฏิหาริย์ พร้อมกันทำสักการบูชาสมโภชพระพุทธเจ้าด้วยทิพย์บุปผามาลัยเป็นอเนกประการ พระบรมศาสดาทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสี ๓๖ โยชน์ เสด็จเยื้องย่างลีลาเสด็จลงจากดาวดึงส์ โดยบันไดแก้วมณีมัย ท่ามกลางเทพยดาในหมื่นจักวารมีท้าวสักกะเป็นต้น โดยบนไดทองสุวรรณมัยในเบื้องขวา ท้าวสหัมบดีพรหมกับหมู่พรหมเป็นอันมากลงโดยบันไดเงินหิรัญญมัยในเบื้องซ้าย ปัญจสิขรคนธรรมพ์เทพบุตรทรงพิณมีสีดังผลมะตูมสุก ดีดขับร้องด้วยมธุรเสียงอันไพเราะมาใบเบื้องหน้าพระบรมศาสดา ท้าวสันตุสิตเทวราชกับท้ายสุยามเทวราชทรงทิพย์จามรถวายพระบรมศาสดาทั้ง ๒ ข้าง ท้าวมหาพรหมปชาบดีทรงทิพย์เศวตฉัตรกั้นถวายพระบรมศาสดา ท้าวโกสีย์อมรินทราธิราชประคองบาตรเสลมัยของพระบรมศาสดา เสด็จเป็นมัคคุเทศก์นำพระบรมศาสดาลงมา ในท่ามกลางทวยเทพยดาแลพรหมทั้หลายพากันแวดล้อมแห่ห้อมเป็นบริวาร ขบวนเสด็จพระศาสดาประกอบด้วยพระสิริและพระยศอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางมหาสมาคมที่เกิ­ดขึ้นเป็นครั้งที่สาม มนุษย์และสัตว์ทุกรูปนามเมื่อแลเห็นพุทธบารมีดังนั้น ชื่อว่าผู้ไม่ชื่นชมและไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้มีเลย
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์ โดยบันไดแก้ลงมาถึงเชิงบันได มหาชนทั้งหลายได้เห็นพระรูปโฉมของพระบรมศาสดา ได้เห็นการเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ในท่ามกลางเทพยดาและพรหมเป็นอันมาก ครั้นนั้นงามจับอกจับใจอย่างที่ไม่เคยคิดเคยเห็นมาแต่ก่อน ก็พากันลิงโลดแซ่ซ้องสาธุการเสียงสนั่นหวั่นไหว แม้แต่พระสารีบุตรพุทธสาวกยังได้กล่าวคาถาสรรเสริญด้วยความยินดีความว่าข้าพระองค์ไม่เคยได้เห็น ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งงามด้วยสิริโสภาคยิ่งกว่าเทพเจ้าทั้งมวล มีพระสุรเสียงอันไพเราะอย่างนี้ เสด็จลงมาจากสวรรค์
ขณะนั้น พระบรมศาสดาซึ่งมีพระทัยมากด้วยพระมหากรุณาจึงได้แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท ผู้กำลังมีความโสมนัสพึงตาพึงใจชมในพระรูปพระโฉม อยู่ในท่ามกลางเทพเจ้าและหมู่พรหมที่พร้อมกันถวายสักการบูชา ด้วยทิพยบุปผานาวรามิสให้เกิดกุศลจิตสัมประยุตด้วยปรีชาญาณ หยั่งรู้ในเทศนาบรรหารตามควรแก่อุปนิสัย พระศาสดาได้ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทที่มาชุมนุมกันถึง ๑๒ โยชน์ แก่มหาชนที่รอคอยพระองค์มาเป็นเวลานาน ๓ เดือน โอกาสนั้น พระศาสดาดำริว่าเหล่าพุทธบริษัทประจักษ์แล้วว่าพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศทางฤทธ­ิ์ พระอนุรุทธเป็นผู้เลิศทางทิพยจักษุ พระปุณณะเป็นผู้เลิศทางแสดงธรรม แต่ไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศด้วยคุณอะไร พระพุทธองค์ประสงค์จะแสดงคุณของพระสารีบุตรให้ปรากฏจึง ทรงแสดงปัญจกปัญหา
ครั้งแรก ตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชน มหาชนทั้งหลายสามารถตอบได้
ครั้งที่สอง ตรัสถามปัญหาในวิสัยของพระโสดาบัน ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตอบได้ ส่วนปุถุชนนิ่งอยู่เพราะเกินวิสัย
ครั้งที่สาม ตรัสถามปัญหาในวิสัยของพระสกิทาคามี ตั้งแต่พระสกาคามีขึ้นไปตอบได้ ตั้งแต่พระโสดาลงมานิ่งอยู่เพราะเกินวิสัย
ครั้งที่สี่ ตรัสถามปัญหาในวิสัยพระอนาคามี ตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปตอบได้ ตั้งแต่พระสกิทาคามีลงมานิ่งอยู่เพราะเกินวิสัย
ครั้งที่ห้า ตรัสถามปัญหาในวิสัยของพระอรหันต์ พระอรหันต์ทั้งหลายตอบได้ แต่ต่ำกว่าพระอรหันต์นิ่งอยู่เพราะเกินวิสัย
จากนั้น พระศาสดาได้ตรัสถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปอีกจนแม้พระอรหันต์ทั่วไปก็ตอบไม่ได้ เว้นแต่พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญานจึงตอบได้ ลำดับต่อไปเป็นปัญหาที่พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ตอบไม่ได้ มีพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเท่านั้นที่ตอบได้ และในที่สุดเป็นปัญหาที่มีพระสารีบุตรรูปเดียวเท่านั้นที่ตอบได้
พระศาสดาตรัสถามปัญหาต่อไปอีก แต่เป็นปัญหาที่เกินวิสัย พระสารีบุตรจึงนิ่งเงียบเพราะไม่สามารถตอบได้ มนุษย์ เทวดา ยักษ์ นาค และสุบรรณ ทั้ง ๘ ทิศ จึงพากันประคองอัญชลีกราบทูลว่า ปัญหานี้ไม่มีใครในสมาคมนี้ตอบได้ ขอให้พระองค์ทรงอธิบายด้วยเถิดพระเจ้าข้า
พระศาสดาตรัสว่านี่เป็นปัญหาที่เป็นพุทธวิสัย แต่สารีบุตรเธอก็ตอบได้ ครั้นแล้วก็ทรงแนะนัยของปัญหาให้ เพียงเท่านั้นพระสารีบุตรก็ตอบปัญหานั้นได้
เมื่อจบเทศนานัยธรรมานุสรธ์ ด้วยการแสดงปัญจกปัญหานี้ ธรรมาภิสมัยจึงได้บังเกิดแก่สัตว์ ๓๐ โกฏิ และภิกษุ ๕๐๐ สัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และนอกจากนั้นต่างก็ได้บรรลุอริยมรคอริยผล ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย ตามอริยอุปนิสัยได้สั่งสมมา
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ตอบ

Tags
ปาฏิหาริย์เปิดโลก


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:23


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่