อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   หอมหาปุญโญ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D)
-   -   ห้องบุญประเพณีสรงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทรายฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D/2575-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AF-%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AF.html)

อภิญญา 12-06-13 12:31

ห้องบุญประเพณีสรงกรานต์ สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทรายฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
 
1 Attachment(s)
Attachment 48987
นช่วงสงกรานต์ปี ๕๖ ปีอภิญญา สำนักพระธาตุฯได้ประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ของไทย อันประกอบด้วย ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมธาตุเจดีย์ พระธาตุเจดีย์ ก่อพระเจดีย์ทราย ถวายไม้ค้ำโพธิ์ ของภาคเหนือประเทศไทย มีความยิ่งใหญ่อลังการครบถ้วนสมบูรณ์สวยสดงดงามอลังการที่สุดในโลก ในยุคปัจจุบันนี้นับแต่ได้บันทึกมาครับ สาธุ

หมายเหตุ แต่เดิมได้บันทึกเรื่องไม้ค้ำโพธิ์ และเรื่องการก่อพระเจดีย์ทรายฯ เท่านั้น ในทริปนี้บันทึกพร้อมกันให้ครบทุกเรื่องดังที่แจ้งไว้นี้เลยครับเวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:23

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2019, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด