อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   หอมหาปุญโญ (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D)
-   -   ห้องบุญพระพุทธบาทดิน ที่มีความคมชัดสมบูรณ์ มีพระมหาปุริสลักขณะที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D/4263-อภิญญา-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

Apinya 03-11-18 02:57

ห้องบุญพระพุทธบาทดิน ที่มีความคมชัดสมบูรณ์ มีพระมหาปุริสลักขณะที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
 
3 Attachment(s)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักพระธาตุฯได้ประกาศให้รอยพระพุทธบาทดินบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เป็นรอยพระพุทธบาทดินที่มีความคมชัดสมบูรณ์ มีพระมหาปุริสลักขณะที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกกว่าพระบาทดินใดที่มีการค้นพบ ในโลกในยุคปัจจุบันนับแต่มีการบันทึกมา


(เหมือนกับรอยเท้าพระพุทธเจ้าเลย ไม่มีรอยเว้า รอยเท้าเสมอกัน นิ้วเท้าเหมือนกัน มีรอยธรรมจักร เหยียบไว้บนดิน เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แล้วรอยพระบาทที่เหยียบบนดินส่วนใหญ่จะเลือนหายไป รอยนี้ก็เริ่มเลือนแล้ว เราเริ่มรู้จักพระบาทดินครั้งแรกก็จากรอยพระบาทนี้)

Apinya 03-11-18 02:58

23-02-12, 15:08
เป็นรอยพระบาทที่ประทับลงบนพื้นดิน และเป็นเหมือนรอยที่พระทรงประทานไว้ให้ในปัจจุบัน หรือเป็นเหมือนรอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ สาธุ ด้วยบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์ ส่วนใหญ่จะไม่คงสภาพเดิม เนื่องจากประทับไว้บนพื้นดิน ไม่ใช่พื้นหินตามปกติ ทำให้มีการเปลี่ยนสภาพเร็วมาก แต่ก็นับเป็นบุญวาสนาที่ได้มีโอกาสได้กราบไหว้ครับ ปัจจุบันพบหลายที่เหมือนกันนะครับ สาธุ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:28

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด