อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > เบ็ดเตล็ด

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 19-02-14, 23:00
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม

ความเป็นมาของพระไม้โพธิ์นิพพาน
คำอัญเชิญพระครูบาอาจาริยเจ้า
*สิบนิ้วของข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายนมัสการแด่พระบูรพาจารย์อริยเจ้าผู้สืบเหล่าแห่งวิชาสร้าง" พระมหาพิชัยสงคราม "อันเลืองนามปรากฎณ์นับแต่ปฐมบทสืบมาเหล่าข้าพเจ้าขอน้อมวันทาแด่พระคณาจารย์เจ้าโปรดเกล้ากรุณาขอจงมาอภิบาลปกเกศดุจดั่งปิตุเรศชนนีขอจงมาเป็นสง่าราศีขอจงมาช่วยชี้ช่วยทักขอจงมาเป็นหลักเป็นแกนสืบสานแสนสรรพวิชาก่อมหาพุทธมนต์สร้างรูปมงคลมหาบุรุษอันวิเศษวิสุทธาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางดับเหล่าสมุทัยเพื่อกำจัดภัยพิบัติก่อเกิดสวัสดิพิพัฒธมงคลขอให้สมบูรณ์พูนผลเป็นมงคลก่อเกิดนับกำเนิดโดยพลันทั่วขอบขันธเสมาณเวลาบัดนี้เทอญ
ข้าพเจ้าขออันเชิญ
*พระอะระหันต์เจ้าต้นตำหรับ
*พระครูเทพผู้วิเศษ
*พระมหาเถรสิทธิเมธังกรวัดหัวเมืองสิงห์บุรี
*พระมหาเถรเฑียรราชวัดงู
*องค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า แตงโมวัดมหาธาตุกรุงเก่า
*พระอาจารย์คงวัดลอดช่อง
*องค์สมเด็จท่านเจ้ามาวัดจักรวรรดิราชาวาส
*องค์สมเด็จสังฆราชแพติสสเทโววัดสุทัศน์
*พระพุทธวิถีนายกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว
* หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค
* หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
* หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
* และครูบาอาจารย์ในสายกองทุนฯ ทั้งหมด
*ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระอาจาริยเจ้าผู้สืบแห่งวิชาจงช่วยมาเป็นประธานอภิบาลรักษาให้ผองข้าพเจ้ากระทำมงคลให้บรรลุผลแลศักดิ์สิทธิ์นับแต่การบัดนี้โดยพลันเทอญ
ชิตังเมชัยยะชัยยะชัยยะ
*นัตถิเมสะระณังอัญยังพุทโธเมสะระณัง วะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชัยยะมังคะลัง
*นัตถิเมสะระณังอัญยังธัมโมเมสะระณัง วะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชัยยะมังคะลัง
*นัตถิเมสะระณังอัญยังสังโฆเมสะระณัง วะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชัยยะมังคะลัง
*นัตถิเมสะระณังอัญยังมาตาปิโตเมสะระณัง วะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชัยยะมังคะลัง
*นัตถิเมสะระณังอัญยังอาจาริโยเมสะระณัง วะรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชัยยะมังคะลัง
*นามมะนังสะมาโสยุตตัดโถยุตตัดถะแห่งนามะชื่อว่าพระอาจาริยเจ้าจงมาเป็นหลักแกนของข้าพเจ้าทุกเช้าเย็นขอจงนำเวทย์มนต์ข้ามห้วยข้ามหนองข้ามคลองและบึงบางข้ามแม่น้ำแลคลองใหญ่เหล่าข้าพเจ้าจำนงจงใจขอให้ถูกพระอาจาริยเจ้ามาคิหิติมังอาคัจฉายะอาคัจฉาหิ
*( ขออัญเชิญเจ้าข้า )
พระคาถาเชิญคุณพระเข้าตัว
●มุนีนุโกตะมังหันตวาโพเธสิปังกัชฌะชะนัง
สะธัมมะรังสีหิโสสัมปาเลตุมังชิโน
พระคาถาอาราธนาพระอัคคสาวก
●ติสะระนังสิเรจาตุสิเรจาตุติลักขะณัง
อุเปกขาจะสิเรจาตุเมสิเรสิเรพุทธะวะโรเสฏโฐ
ละลาเตธัมมะมุตตะโมติงสะปาระมิปิฏเฐ
ทะเวอังเคอัคคะสาวะกาสัพเพเตปะนะมามิหัง
พระคาถาเชิญเทวดามารักษาร่างเรา
●จะตุเทวานะมะสิตวาสัพเพเทวะกุมภัณฑา
ภูตังปิสาจะวะระวะราอาคัจเฉยยะอาคัจฉาหิ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม-1798831_632115980158433_148116727_n-jpg  
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #2  
เก่า 19-02-14, 23:02
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default ●ตำนานการสร้างพระพิชัยสงครามบรรจุดวงชะตา

-มีตำนานกล่าวไว้แต่ในพระคัมภีร์พิชัยสงครามเรียกพระบูชานี้ว่า“พระบูชามหาพิชัยสงคราม”โดยจัดสร้างเป็นพระปางห้ามสมุทรกล่าวกันว่าในกาลโบราณพระมหากษัตริย์นครหนึ่งเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภ์ต่อพระศาสนาได้ถูกภัยสงครามข้าศึกล้อมพระนครไว้แลข้าศึกมีกำลังไพร่พลมหาศาลเป็นทัพใหญ่พระองค์และทวยราษฎร์ลี้พลท้อแท้และอ่อนกำลังจวนเจียนจะเสียพระนครแก่ข้าศึก ครั้งนั้นยังมีพระอรหันตสาวกรูปหนึ่งได้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็บังเกิดความสังเวชในวิบัติภัยอันจะบังเกิดขึ้นนั้นจึงไปเฝ้าถวายพระพรพระมหากษัตริย์นครนั้นดำริว่าจะขอหาทางป้องกันบำบัดศัตรูให้ปลาสนาการไปพระมหากษัตริย์เจ้าก็ทรงอนุโมทนาพระอรหันต์เถระจึงปรึกษากับเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตและโหราจารย์จึงทำการจัดตั้งราชพิธีบรรจุดวงพระชันษาของพระมหากษัตริย์เจ้านั้นลงในฐานพระซึ่งแกะด้วยกิ่งโพธิ์หักเบื้องทิศตะวันออกโดยแกะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรกระทำการสวดพระปริตรถวายพรพระอำนาจแห่งการสร้างพระโพธิ์บรรจุดวงพระชันษาบันดาลให้เกิดพายุฝนและฟ้าผ่าลงท่ามกลางกองทัพข้าศึกที่ล้อมพระนครอยู่ทำให้ข้าศึกเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงพากันยกทัพถอยล่าไปสิ้นพ้นเขตพระราชอาณาจักรของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นจึงได้มีการถวายพระนามพระโพธิ์ที่สร้างในครั้งนั้นว่า“พระมหาพิชัยสงคราม”ตลอดจนขนานพระนามยันต์ที่จารึกดวงพระชันษาพระชาตาชีวิตที่บรรจุภายในฐานขององค์พระนั้นว่า “ยันต์มหาพิชัยสงคราม”
-พุทธลักษณะของพระพุทธรูปซึ่งเป็นปางห้ามสมุทรนี้คำว่าสมุทรในที่นี้โบราณาจารย์ท่านหมายถึงสมุทัยหมายถึงเหตุแห่งทุกข์ฉะนั้นพระปางห้ามสมุทรก็คือพระปางห้ามทุกข์นั้นเอง
-ตำหรับตำราในการสร้างพระปางห้ามสมุทรนี้มีสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยในราชอาณาจักรไทยมีการกล่าวไว้หลายตำหรับทั้งฉบับหลวงและฉบับราษฎร์พอจะประมวลโดยสังเขปได้ดั้งนี้
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A31-jpg  
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #3  
เก่า 19-02-14, 23:03
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default ●ตำราการสร้างพระโพธิ์ห้ามสมุทร

สิทธิการิยะพระตำราพระครูเทพผู้วิเศษมีแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรกรุงศรีอยุธยาได้จากพระมหาเถรสิทธิเมธังกรณวัดหัวเมืองสิงห์บุรีแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ได้ครองเมืองลพบุรีพระนารายณ์องค์นี้เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครั้งเมื่อพระนารายณ์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้พระตำรานี้มาจากมหาเถรเฑียรราชวัดงูและได้มาจากพระวิชัยวัดท่างูกับได้มาจากพระอาจารย์คงโหรและได้มาจากท่านอาจารย์ผู้วิเศษสืบๆมาหาที่จะอุปมามิได้หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเพื่อจะก่อเกื้อบุญบารมีแห่งตัวแล้วจงจัดทำขึ้นเถิดถ้าแม้นเป็นชีพราหมณ์บรรพชิตฆราวาสก็ดีย่อมจะได้เป็นพระยาและอัครมหาเสนาบดีหรือในที่สุดจะได้เป็นถึงพระยามหากษัตริย์ก็มีมากต่อมากแล้ว
ดั่งบุคคลสองคนที่ได้ทำพิธีสร้างมาแล้วคือนายเทียนและนายสามเป็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นเลขาเข้าเดือนออกเดือนอยู่ในกรมพระสัสดีบุรุษสองคนนี้ได้ไปเรียนความรู้คือสร้างพระบรรจุดวงชะตาไว้สำหรับจากพระมหาเถรสิทธิเมธังกรต่อมานายเทียนได้เป็นกษัตริย์เสวยราชสมบัติในพระนครส่วนนายสามได้ครองเมืองวิเศษไชยชาญเมืองอ่างทองแล้วพระตำรานี้ได้ตกมาถึงพระสังฆราชแตงโมวัดมหาธาตุกรุงเก่า
แล้วได้มาถึงตาคงโหรอยู่ที่วัดลอดช่อง
ต่อมานายสังข์ได้สร้างขึ้นบูชา ก็ได้เป็นพระยมราชภักดีทำให้กับนายมาก็ได้เป็นกรมขุนสุนทรนายปิ่นซึ่งเป็นมหาดเล็กก็ได้เป็นพระยาราชมนตรีทำให้นางเพ็งพี่สาวแต่เดิมเป็นคนใช้ก็ได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงและนับว่าพระตำรานี้ได้ประโยชน์ให้กับบุคคลที่สร้างพระบรรจุดวงไว้บูชาเป็นปฐมเหตุดังที่กล่าวไว้เป็นสังเขปแล้วนั้นจึงได้ให้ตำรานี้คัดบอกไว้สำหรับโลกภายหน้าเมื่อบุคคลผู้ใดใคร่จะให้เกิดความเจริญศิริสวัสดิพิพัฒน์มงคลประกอบด้วยความสุขสำราญยิ่งๆขึ้นไปทุกทีหาที่เปรียบมิได้เลยกับสามารถกำจัดภัยพิบัติภยันตรายซึ่งจะมีมากับตนหรือบุตรภรรยาวงศ์ษาคณาญาติทาษกรรมกรในครอบครัวกระทำให้ได้รับความสุขอย่างโอฬารทั้งภพนี้และภพหน้าได้ดียิ่งอย่าได้สนเท่ห์เลยฯ
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #4  
เก่า 19-02-14, 23:04
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default ●พิธีการสร้างพระโพธิ์ห้ามสมุทร

สิทธิการิยะถ้าบุคคลใดมีความปรารถนาจะได้รับความสุขศิริสวัสดิพิพัฒน์มงคลด้วยลาภผลยศถาบรรดาศักดิ์ตลอดจนทรัพย์สินบริวารให้รุ่งเรืองวัฒนาขึ้นไปตามลำดับแล้วท่านให้จัดการดังพระตำราที่กล่าวไว้ดังนี้
ท่านให้หาไม้พระศรีมหาโพธิ์(ต้นโพธิ์)ที่มีกิ่งชี้ออกไปทางทิศตะวันออกซึ่งนิพพานแล้ว
(กิ่งตาย)ที่หักตกลงมาเอง๑กิ่ง(ตัดเอาพอที่จะแกะเป็นพระยืนปางห้ามสมุทรได้๑องค์)ขนาดสูงวัดจากพระบาทขึ้นไปถึงพระเมาลีสูงประมาณ๑๑หรือ๑๓นิ้วหัวแม่มือของผู้สร้างตามแต่ผู้สร้างจะชอบขนาดใดตามสมควรส่วนที่กลางพระเมาลีนั้นให้กลวงพอที่จะแกะไม้อีกชิ้นหนึ่งอันเป็นเปลวรัศมีเสียบไว้ให้แน่นได้
เปลวรัศมีนั้นท่านให้ใช้ไม้ชุมแสงหรือไม้กาหลงเอามาแกะดูให้งามและพอดีถูกส่วนจึงดูแลงามส่วนฐานรองพระบาทนั้นให้ใช้ไม้นนทรี
ฐานรองพระนั้นให้เอาไม้ขนุนแกะวิธีแกะนั้นต้องทำภายในให้กลวงและทำให้มีลิ้นสำหรับรองไม้นนทรีที่รองพระบาทคือเมื่อเวลายกพระขึ้นตั้งบนฐานแล้วก็ให้ไม้นนทรีนั้นแนบลิ้นพอดีภายในและภายนอกต้องเสมอกันกับปากฐานพอดีส่วนลึกหรือกว้างภายในฐานนั้นผู้สร้างต้องกะประมาณดูสิ่งของที่จะบรรจุลงไปตามสมควรส่วนสัณฐานของฐานภายนอกต้องให้รับกับองค์พระพอสวยงามตามความชอบใจ
เมื่อได้กล่าวถึงไม้ต่างๆที่จะนำมาแกะเป็นองค์พระแล้วจะได้กล่าวถึงพิธีที่จะเริ่มแก้เป็นองค์พระดังต่อไปนี้
ก่อนที่จะแกะต้องหาฤกษ์งามยามดีให้แน่นอนและเตรียมธูปเทียนบายศรีข้าวตอก ดอกไม้
เครื่องสักการบูชาไว้ให้พร้อมมูลหากผู้ที่จะแกะนั้นเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ต้องให้สำแดงอาบัติเสียก่อนถ้าเป็นฆราวาสก็ให้นุ่งขาวห่มขาวและสมาทานศีล๕ศีล๘เสียก่อนนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาอย่างน้อย๕รูปเมื่อลงมือแกะพระจะได้สวดชยันโต
สำหรับไม้โพธิ์นิพพานที่ทางกองทุนฯ จะได้นำมาจัดสร้างนี้ได้พลีไม้โพธิ์มาจากต้นโพธิ์ซึ่งมีกิ่งนิพพานหักล่วงลงมาเองจำนวนหนึ่ง และได้รับการอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้าพระปลัดพิจารย์ วิจารโณ วัดโพธิ์ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้อนุเคราะห์ไม้โพธิ์นิพพานในส่วนของท่านมอบมาอีกส่วนหนึ่ง และยังรับอุปถัมภ์โครงการนี้ โดยท่านได้เป็นเจ้าภาพค่าสร้างพระจำนวน ๒๐ องค์ รวมถึงเป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้อีกด้วย จึงเป็นพระคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงสุดแก่คณะกองทุนหลวงปู่ปาน โสนันโทฯ และผู้มีจิตศรัทธา
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A32-jpg  
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #5  
เก่า 19-02-14, 23:06
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default สิ่งต่างๆที่จะต้องลงบรรจุในฐานพระ

ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งต่างๆที่จะต้องลงบรรจุในฐานพระคือ
-๑.จันทน์เทศ,๒.จันทนา, ๓.จันทร์แดง, ๔.จันทร์ขาว, ๕. จันทร์ชะมด, ๖.จันทร์นิพพาน
ต่อไปนี้เป็นใบไม้คือ๑.ใบมะยม, ๒.ใบมะเฟือง, ๓.ใบมะขาม, ๔.ใบส้มป่อย,๕.ใบไม้ที่ไม่รู้จักนอน
(หมายถึงใบไม้ชนิดหนึ่งเมื่อเวลาหมดแสงพระอาทิตย์แล้วไม่หุบห่อเข้าหากันเช่นใบไม้บางชนิด),๖.ใบสวาสดิ์,
๗.ใบธรณีธาร, ๘.ใบกระทืบยอด, ๙.ใบมหาระงับ, ๑๐.ใบสารพัดพิษต่อไปนี้ให้เอาตะใคร่ที่ขึ้นอยู่ในที่ต่างๆ
เช่นตะใคร่น้ำหากขึ้นอยู่ในที่แห้งชื้นผิดกันคือ๑.ตะใคร่โบสถ์,๒.ตะใคร่พระเจดีย์, ๓.ตะใคร่พระปรางค์,๔.ตะใคร่พัทรเสมา, ๕.ตะใคร่ประตูเมือง, ๖.ตะใคร่เสาตะลุงช้างเผือก(คือเสาที่เอาช้างผูกไว้เสมอ), ๗.ตะใคร่ศรีมหาโพธิ์
สิ่งของที่กล่าวมานี้ท่านให้นำมากรางหรือตำให้ละเอียดเสียก่อนทุกสิ่งแล้วจึงนำมารวม
ระคนปนเข้าด้วยกันเรียกว่าเครื่องยาสำหรับใช้รองดวงชะตาบรรจุในฐานพระนอกจากสิ่งเครื่องยาที่กล่าวมานี้ยังมีสิ่งที่เป็นโภคทรัพย์สำหรับจะต้องบรรจุลงในฐานพระด้วยคือ
-๑.เพชร,๒.มณีแดง(ทับทิม),๓.เขียวไขแสงมรกต,๔.เหลืองสดบุษราคัม,๕.ม่วงดำโกเมนทร์เอก,
๖.มหาเมฆนิลกาฬ,๗.มุกดาหารสีหมอกมัว,๘.แดงสลัวเพทาย,๙.สังวาลเพชรไพฑูรย์แก้ว แก้ว๙อย่างนี้รวมเรียกว่า“นพเก้า”ฯ
นอกจากที่กล่าวมานี้แล้วก็มีเงินบริสุทธิ์อีก๑บาทแผ่ออกเป็นแผ่นใหญ่เช่นลงตระกรุด
เพื่อลงดวงพิชัยสงคราม(คือดวงลัคนาตามตำราโหราศาสตร์ที่ได้ชำระวันเดือนปีเวลาตกฟากเมื่อเกิด
บรรจุอยู่ในยันต์พิชัยสงคราม)ของที่จะสร้างพระนั้นลงบรรจุในฐานพระกับต้องมีพระธาตุต่างๆลงบรรจุอีกด้วยดังต่อไปนี้ธาตุพระฉิมพลีธาตุพระโมคคัลลาน์ธาตุพระสารีบุตรพระธาตุพระพุทธเจ้าธาตุพระอรหันต์อื่นๆตามแต่จะหาได้เช่นธาตุพระกัจจายน์ธาตุพระพิมพาแล้วแต่มากน้อยจะหาได้ไม่จำกัดเว้นไว้แต่ธาตุทั้ง๔ดังบังคับไว้นั้นต้องทำให้ได้ครบพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าให้บรรจุไว้ที่พระเมาลีพระธาตุนอกนั้นบรรจุไว้ในฐานกับต้องมีแพรสำหรับรองรับดวงพิชัยสงครามนั้นอีก๙ผืนๆละสีตามสีเพชรดังกล่าวมาแล้วนั้นทั้ง๙อย่างผืนหนึ่งกะความกว้างยาวเท่ากับแผ่นโลหะที่ลงดวงนั้น
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A33-jpg  
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #6  
เก่า 19-02-14, 23:09
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default

ต่อไปนี้จะได้บรรยายปรับความเข้าใจกับท่านผู้จะทำหรือสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
สำหรับบรรจุดวงชะตาราศีกำเนิดตามตำราโหราศาสตร์เพื่อไว้บูชาประจำตัวและครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสบายตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่เบื้องต้นแต่การสร้างพระโพธิ์ปางห้ามสมุทรนี้จะต้องทำให้ถูกต้องตำราจริงๆจึงจะได้ผลถ้าหากทำโดยบกพร่องผิดพลลาดไปก็จะมิได้รับผลสมความปรารถนาแล้วก็จะหาว่าพระตำรานี้ไม่จริงฉะนั้นขอให้ท่านผู้ที่ประสงค์จะสร้างจงพยายามทำความเข้าใจเสียให้ถ่องแท้แน่นอนก่อนแล้วจึงค่อยจัดสร้างจักได้ผลสมประสงค์ทุกประการประการที่๑เมื่อจะลงมือแกะพระนั้นต้องหาฤกษ์ให้ดีโดยให้โหรเป็นผู้หาแล้วให้จัดหาเครื่องบูชาอันประกอบด้วยบายศรีปากชามขนมต้มแดงขนมต้มขาวขนมแกงบวชกล้วยน้ำไทยมะพร้าวอ่อนขันใส่ข้าวตรอกดอกไม้หมากพลูธูปเทียนจุดบูชาพระรัตนตรัยและบูชาเทวดาเมื่อจะลงมือแกะให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดชัยมงคลคาถาอย่างน้อย๕องค์ช่างที่จะแกะนั้นให้นุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลเสียก่อนถ้าหากเป็นพระสงฆ์แกะก็ให้สำแดงอาบัติเสียก่อนเมื่อได้เวลาฤกษ์ให้เจ้าของพระลงมือแกะเสียก่อนเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย(เพียงเอาขวานหรือมีดสับลงไปที่ท่อนไม้โพธิ์พอเป็นเคล็ดเท่านั้น)พระสงฆ์ที่นิมนต์มานั้นก็สวดชัยมงคลคาถาต่อจากนั้นก็ให้เป็นหน้าที่ของนายช่างที่จะทำการแกะต่อไปเพื่อความสวยงามจนกระทั่งแล้วเสร็จ
องค์พระนั้นแกะด้วยไม้โพธิ์ที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกและนิพพานร่วงหล่นมาเองแกะให้ได้ขนาดวัดนิ้วหัวแม่มือเจ้าของเรียงกันไปจะเป็น๑๑นิ้วหรือ๑๓นิ้วก็ได้ได้ความยาวเท่าใดเอาความยาวนี้เป็นส่วนสูงของพระวัดตั้งแต่พระบาทจนถึงพระเมาลีส่วนพระเมาลีนั้นให้กลวงกว้างและลึกพอที่จะบรรจุพระบรมธาตุลงไปได้เปลวรัศมีต่อจากพระเมาลีนั้นให้แกะด้วยไม้ชุมแสงเมื่อบรรจุพระบรมธาตุลงไปแล้วจึงค่อยอัดเปลวรัศมีให้แน่นติดกับพระเมาลีโดยใช้กาวอุดจึงจะแน่นแกะไม่ออกฐานนั้นแกะด้วยไม้ขนุนกลวงข้างในเสียเพื่อจะได้ใช้เป็นที่บรรจุดวงชะตาใช้ไม้นนทรีปิดถ้ากลวงฐานแต่ข้างบนลงไปก็ใช้ไม้นนทรีติดกับพระบาทพระเมื่อบรรจุแล้วก็อุดลงไปในฐานให้แน่นถ้าหากกลวงฐานแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนก็ตันฝั่งพระบาทพระลงติดสนิทแน่นกับฐานได้ก่อเมื่อบรรจุใช้บรรจุทางข้างล่างบรรจุแล้วจึงเอาไม้นนทรีทำเป็นรูปตลับปิดที่พื้นฐานข้างล่างชนิดนี้มั่นคงแน่นหนากว่าเจาะทางข้างบนฐานลงมา

ประการที่๒เมื่อแกะพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจะบรรจุให้ตระเตรียมหาสิ่งของดังต่อไปนี้คือ
- พระบรมสารีริกธาตุ๑องค์ธาตุพระโมคคัลลาน์๑องค์ธาตุพระสารีบุตร๑องค์
ธาตุพระสีวลี๑องค์ส่วนธาตุพระอรหันต์อื่นนั้นตามแต่จะหาได้
- ผงเครื่องยาต่างๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่บางมติของเกจิอาจารย์ใช้เพียงผงจันทร์
เท่านั้นก็มีผงยาเหล่านี้บดเสียให้ละเอียด
- หัวแหวนโภคทรัพย์ คือหัวแหวน ๙ ประการ ตามที่เรียกกันว่า " นพเก้า "จัดรวมกันไว้๑ชุด
- ผงสัตตะโลหะ๗อย่างมากรางเข้าอย่างละเล็กน้อยเท่านั้นเอาระคนปนกันเข้า
- แพร๙สีตามสีของนพเคราะห์สีละผืนกว้างยาวประมาณพอที่จะห่อแผ่นดวงเมื่อห่อแล้ว
ได้มิดชิดสำหรับแพรทั้ง๙สีนี้ตามตำราของสมเด็จพระสังฆราชวัดสุทัศน์ทรงลงพระยันต์กำกับทุกๆสี
นอกจากนั้นยังทรงใช้ผ้าตาดทองลงยันต์ห่มหุ้มแพร๙สีเป็นชั้นนอกเพิ่มขึ้นอีกผืนหนึ่งเสร็จแล้วจึงใช้ไม้๙สีควั่นเป็นด้ายสำหรับผูกห่อดวงชะตาให้แน่น(ยันต์สำหรับลงผ้าแพร๙สีและลงผ้าตาดทองจะได้กล่าวต่อไปเมื่อถึงบรรลุพระ)ฉะนั้นในขั้นเตรียมการนี้นอกจากจะเตรียมผ้าแพร๙สีแล้วควรจะเพิ่มผ้าคาดทองอีก๑ผืนและไหม๙สีควั่นเป็นด้ายสำหรับผูกด้วยผ้าแพรทุกผืนและผ้าคาดทองให้จัดการลงยันต์เสียก่อนให้เรียบร้อยแผ่นเงินหนัก๑บาทแผ่ออกให้บางสำหรับลงดวงชะตาการลงดวงชะตานั้นให้ลงเมื่อเริ่มประกอบพิธีตอนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในขั้นต้นนี้ควรหาผู้รู้ลงยันต์พิชัยสงครามเสียก่อนเว้นแต่ดวงชะตาไว้เท่านั้นที่เรียกว่า " ดวงพิชัยสงคราม "นั้นก็คือดวงที่ใช้ชำระโดยระเอียดจากโหรผู้มีชื่อจนเป็นที่รับรองว่าไม่ผิดพลาดเพราะคำนวณจนได้องศาลิปดาทุกดาวพระเคราะห์และจารึกดวงนั้นใส่ในยันต์พิชัยสงครามวางอัตราคำนวณไว้ข้างล่างเฉพาะที่ใช้บรรจุนั้นใช้แต่ดวงและยันต์พิชัยสงครามก็พอเมื่อได้ชำระดวงโดยละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จารึกยันต์พิชัยสงครามลงในแผ่นเงินเสียก่อนส่วนดวงนั้นรอไว้ลงเมื่อถึงพิธีตามที่กล่าวมาแล้วอักขระที่ลงในยันต์นั้นลงด้วยสูตรรัตนมาลาทั้งสิ้นต้องหาผู้ที่เข้าใจลงจึงจะสัมฤทธิผล
-แผ่นเงินแผ่๒แผ่นขนาดย่อมพอสมควรพอที่จะลงดวงพระชะตาพระพุทธเจ้าตอนประสูติและตรัสรู้ได้แผ่นละหนึ่งดวง เสร็จให้ม้วนเป็นตระกรุดไว้ ๒ ดอก
- แผ่นทองที่แผ่บาง ( ทองใบใหญ่ )จำนวน๔แผ่นด้วยกันแผ่นหนึ่งน้ำหนักประมาณ๑หุนจารึกพระนามพระพุทธเจ้า๑แผ่นจารึกพระนามพระสารีบุตร๑แผ่นจารึกพระนามพระโมคคัลลาน์๑แผ่นจารึกพระนามพระสีวลี๑แผ่นแล้วเอาแผ่นทองบางๆตามที่ได้จารึกพระนามเหล่านี้ห่อพระบรมธาตุและพระธาตุตามเฉพาะพระนามนั้นๆ
- จัดหาหัวน้ำหอม๙อย่างระคนกันใส่รวมในโถ๑แป้งหอมละลายน้ำมันหอม๑โถชาติหรคุณบดให้ละเอียด๑โถและให้เตรียมชันนางโรมไว้สำหรับอุดยารอยที่บรรจุ

ประการที่๓เมื่อเวลาบรรจุนั้นให้หาฤกษ์งามยามดีจริงๆจึงจะจัดการบรรจุได้การบรรจุนั้นให้ปรักอบพิธีกรรมในพระอุโบสถนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมประกอบพิธีถ้าจะให้พระสงฆ์เป็นผู้บรรจุก็ให้นิมนต์พระรวม๑๑องค์คือ
- จัดให้เป็นผู้บรรจุองค์หนึ่ง
- จัดให้เป็นผู้นั่งปรกบริกรรมองค์หนึ่ง
- จัดให้เป็นพระสำหรับเจริญพระพุทธมนต์๙องค์
นอกจากนั้นให้เชิญโหร , บัณฑิต , พราหมณ์ , มาร่วมประกอบพิธีด้วย โหรมีหน้าที่อ่านประกาศเทวดา บูชาฤกษ์ แ ละสวดสังเวยเทพยดา พราหมณ์มีหน้าที่มาเป่าสังข์ แกว่งบัณเฑาะว์ เมื่อเวลาทำการบรรจุ เบิกแว่นเวียนเทียนตอนเบิกพระเนตร และถวายน้ำสังข์พระพุทธรูปที่สร้างเสร็จแล้ว บัณฑิตมีหน้าที่จำเริญภาวนาพระคาถา
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #7  
เก่า 19-02-14, 23:10
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default

ประการที่๔วันประกอบพิธีนี้ต้องจัดเครื่องสังเวยจัดเป็นสามชุดด้วยกันชุดที่๑เป็นเครื่องสำหรับบูชาครูบาอาจารย์และเทวดาเมื่อเริ่มประกอบพิธีชุดนี้เป็นเครื่องสังเวยชุดใหญ่ประกอบไปด้วยบายศรีใหญ่๑คู่บายสีที่ทำเป็นชั้นๆ๕ชั้นหรือ๗ชั้นตามแต่ความต้องการตรงยอดทำเป็นพุ่มดอกไม้ควรหาแหวนเงิน,แหวนทอง,สวมใส่ไว้ที่ยอดเป็นการทำขวัญเครื่องมัจฉะมังสาหาร๖ประการอันประกอบด้วยศรีษะสุกร๑เป็ด๑ไก่๑กุ้ง๑ปูทะแล๑ปลาช่อน๑ของเหล่านี้ต้มให้สุกพร้อมน้ำจิ้มและมีพล่าหรือยำสัก๑ที่
เครื่องกระยาบวดอันประกอบด้วยบายศรีปากชาม๑มะพร้าวอ่อน๑กล้วยน้ำไทย๑ขนมต้มแดง๑ขนมต้มขาว๑จะเพิ่มขนมเล็บมือนางหรือขนมหูช้างขึ้นอีกก็ได้ขนมแกงบวด๑(จะเป็นแกงบวดฟักทองหรือมันเทศก็ได้)ขนมจับอัน๑ถั่วขั้ว๑งาขั้ว๑ข้าวตอกขั้วระคนด้วยดอกไม้เช่นทองหยิบฝอยทองฯลฯเหล่านี้๙ชนิดด้วยกัน๑ผลไม้มีรสหวานต่างๆรวม๙สิ่งเลือกเอาแต่ที่มีมงคลนามเฉพาะลูกทับทิมนั้นจะขาดเสียมิได้
เครื่องเหล่านี้ร่วมเรียกว่าเครื่องสังเวยให้บรรจุใส่ในพานที่มีเชิงจัดทำให้เป็นระเบียบเพื่อความสวยงามมีผ้าขาวสะอาดปูลาดรองเครื่องสังเวยอีกทีหนึ่งให้จัดตั้งไว้ตรงเฉพาะหน้าพระพักตร์พระประธานนอกจากนั้นให้จัดพานดอกไม้๙สีรวม๒พานหนึ่งวางไว้กับเครื่องสังเวยบูชาครูดังกล่าวนี้อีกพานหนึ่งให้วางไว้ในที่บูชาของโหร
ให้ตั้งเชิงเทียนไว้ในกลางกลุ่มเครื่องสังเวย๑คู่มีเทียนเงินเทียนทองปักไว้เชิงเทียนละเล่มเทียนเงินเทียนทองคู่นี้แต่ละเล่มใช้ขี้ผึ้งแท้หนัก๔บาทไส้๑๖เส้นควั่นยาวพอสมควรปิดทองคำเปลวและเงินเปลวโดยตลอดทั่วทั้งเล่มเทียนเงินเทียนทองคู่นี้เจ้าภาพเป็นผู้จุดเมื่อจะเริ่มประกอบพิธีนอกจากนั้นให้จุดขันบูชาครู๑ใบมีผ้าขาวสำหรับนุ่งและห่ม๑ชุดเงิน๖บาทใส่ในขันนั้นสำหรับเป็นเครื่องบูชาครู

ประการที่๕จัดเครื่องสำหรับบูชาเทวดาเพื่อให้มาช่วยอนุกูลในพิธีกรรมคือจัดบัตรเทวดา๑ชุดอันประกอบด้วยบัตรพระเกตุ๑บัตรเจ้ากรุงพาลี๑บัตรพระภูมิเจ้าที่๑(เรื่องบัตรนี้จะได้กล่าวถึงวิธีการจัดทำในภายภาคหน้า) เทียนขี้ผึ้งแท้๑๑เล่มหนักเล่มละ๒บาทไส้๙เส้นควั่นให้เท่ากันทุกเล่มสำหรับจุดบูชาบัตรทั้ง๓บัตรบัตร๑เล่มบูชาเทวดาอัฎฐทิศ๘เล่มเทียนเหล่านี้ปักบนเชิงเทียนวางไว้ให้ได้ระยะพองามคือวางตรงหน้าบัตรทั้งสามนั้น๓ร่วม๓เล่มด้วยกันอีก๘เล่มวางเรียงเป็นอัฏฐทิศล้อมรอบบัตรนั้นนอกจากนี้ให้หาขันเชิงทำน้ำมนต์นั้น๑ใบเรียกว่าขันน้ำเทพมนต์บรรจุใบไม้มงคล๙ประการใส่ลงในขันน้ำมนต์นั้นคือใบเงินใบนาคใบพรหมจรรย์ใบมะตูมใบชัยพฤกษ์ยอดหญ้าแพรกฝักส้มป่อยผิวมะกรูดรวม๙สิ่งใส่ลงในน้ำมนต์
และให้จัดหาเทียนขี้ผึ้งแท้ควั่นเป็นเล่มเล็กๆหนักเล่มละ๑สลึงใช้ไส้๙เส้นรวม๑๖เล่มด้วยกันเรียกว่าเทียนโสฬสให้ปักที่ขอบบัตรกรุงพาลี๓เล่มปักที่ขอบบัตรพระภูมิเจ้าที่๔เล่มปักที่ขอบบัตรพระภูมิเจ้าที่๔เล่มปักขอบขันน้ำมนต์ที่ตั้งบัตรบูชาเทวดาโหรและขันน้ำมนต์ให้ตั้งเยื้องมาทางด้านใดด้านหนึ่งของหน้าพระประธานมีผ้าขาวปูรองและตั้งพานดอกไม้๙สีบูชาไว้หน้าบัตรล่ามสายสิญจน์ลงมาจากพระประธานจนถึงยอดบัตรและล่ามต่อมาจนถึงขันน้ำมนต์ต่อเลยมาพอให้โหรจับเวลาอ่านโศลกบูชาเทวดาพร้อมทั้งจัดหาธูปหอมเตรียมไว้ด้วย

ประการที่๖เมื่อเริ่มจะลงมือประกอบพิธีกรรมให้เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่หน้าพระประธาน(ควรจะมีกะบะนมัสการเครื่อง๕และเทียนเงินเทียนทอง๑คู่จุดบูชาพระ) และสมาทานศีลเสียก่อนเมื่อพระสงฆ์ให้ศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เจ้าภาพไปจุดธูปเทียนที่บูชาของโหรคือจุดเทียนเล่มละ๒บาท๑๑เล่มธูป๑๑ดอกกล่าวอธิษฐานบูชาเทพยดาทั่วสกลจักรวาลและเทพารักษ์ซึ่งสิงสถิตย์ณปริมณฑลพิธีนั้นให้มาช่วยประสิทธิประสาธน์ในพิธีกรรมช่วยให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาของผู้สร้างธูปนั้นให้ปักที่บัตรกรุงพาลี๑ดอกบัตรพระภูมิ๑ดอกนอกนั้นให้ปักที่บัตรพระเกตุและให้จุดเทียนที่ปักรอบบัตรพระภูมิ๔เล่มบัตรกรุงพาลี๓เล่มและรอบขันน้ำมนต์๙เล่มจุดธูปอีก๙ดอกบูชาพระเกตุปักไว้ที่กระถางธูปซึ่งจำจะต้องมีประจำอยู่ในที่นั้นต่อจากนั้นโหรจะได้อ่านประกาศเทวดาให้เจ้าภาพมาจุดเทียนเงินเทียนทองและจุดธูปปักที่เครื่องสังเวยบูชาครูอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้ประสิทธิประสาธน์พระตำราสร้างพระนี้ขอให้มาช่วยอำนวยศิริมงคลให้เมื่อโหรอ่านประกาศบูชาเทวดาจบลงแล้วพระสงฆ์ก็เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ส่วนการกล่าวคำบูชาครูบาอาจารย์นั้นเป็นหน้าที่ของบัณฑิตหรือผู้ที่เข้าใจจะได้อ่านประมาณคาถาบูชาสืบต่อไป
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #8  
เก่า 19-02-14, 23:12
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default

ประการที่๗สิ่งของต่างๆที่จะใช้ในการบรรจุพระนั้นให้จัดใส่ภาชนะตั้งไว้ที่หน้าที่บูชาพระพร้อมทั้งองค์พระที่บรรจุโยงสายสิญจน์ล่ามไว้ตลอดสำหรับคาถาที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นั้นก็คือเจริญพระปริตทั้ง๑๒ตำนานและคาถามหาสมัยฉะนั้นในการกำหนดฤกษ์บรรจุจำเป็นต้องกะเวลาลงมือประกอบพิธีให้พอกับถึงเวลาที่บรรจุ
ขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มาถึงบทมหาสมัยนั้นพระคณาจารย์ผู้มีหน้าที่ที่จะบรรจุหรือจะให้ผู้มีความรู้คนใดคนหนึ่งก็ได้เริ่มจารึกดวงชะตาของผู้ที่จะจัดสร้างพระลงในยันต์พิชัยสงคราม
ซึ่งได้ตระเตรียมลงไว้ในแผ่นเงินเรียบร้อยแล้วมาแต่กอบประกอบพิธีกรรมคงเว้นไว้แต่ตรงกลางตอนจะลงดวงชะตาเท่านั้นให้ลงในเวลาประกอบพิธีกรรมเกิดวันใดให้ลงดาวเคราะห์องค์นั้นก่อนเรียงไปตามลำดับในภูมิอัฏฐจักรพยากรณ์ส่วนลัคนานั้นยังมิต้องลงเอาไว้ไปลงตอนได้ปฐมฤกษ์จะเริ่มบรรจุ เอาผ้าแพรสีต่างๆที่ได้ลงยันต์ไว้แล้วนั้นมาจัดเรียงลำดับซ้อนรวมกันทั้ง๑๐ผืนคือผ้าตาดทองวางไว้เป็น
ผืนล่างสุด ถัดมาเป็นแพรสีแดง (อาทิตย์) แพรสีขาว (จันทร์) สีชมพู (อังคาร) แพรสีเขียวใบไม้ (พุธ) แพรสีดาหรือสีกรมท่า (เสาร์) แพรสีเหลืองหมากสุก (พฤหัสบดี) แพรสีเม็ดมะปราง (ราหู) แพรสีฟ้าอ่อน (ศุกร์) แพรสีเหลือง (เกตุ) เอามาซ้อนกันรวมเป็นแผ่นผืนเดียวสำหรับจะได้รองดวงชะตาและห่อหุ้มด้วยผงกรางของสัตตะโลหะ๗ประการหัวแหวนโภคทรัพย์นพเก้าทั้ง๙ประการไหม๙สีควั่นเป็นเส้นเดียวกันน้ำมันหอม๙รสรวมกันโถ๑แป้งหอมละลายน้ำหอมโถ๑ชาติหรคุณบดละเอียดเป็นผงโถ๑ชันนางโรมใต้ดินสำหรับอุดยารอยที่บรรจุและขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทมหาสมัยก็จัดแจงจุณเจิมสิ่งของที่จะบรรจุด้วยแป้งหอมน้ำมันหอมเตรียมไว้ให้พร้อมเสร็จรอไว้แต่แผ่นดวงชะตาเท่านั้นและให้นำสิ่งของทั้งหมดนี้มาวางไว้ตรงที่ๆได้ตระเตรียมไว้จะทำการบรรจุ

ประการที่๘เมื่อใกล้จะถึงเวลาฤกษ์ให้จัดเครื่องสังเวยสำหรับบูชาฤกษ์เป็นอันดับที่๒ในการจัดเครื่องสังเวยรวม๓ชุดเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์นี้ก็มีมัจฉะสาหาร๖ประการเครื่องกระยาบวดอันประกอบด้วยสิ่งต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งบายศรีปากชามผลไม้๙อย่างเครื่องสังเวยครั้งนี้ได้จัดไปตั้งบนผ้าขาวที่หน้ากลุ่มบัตรอันโหรกล่าวบูชาเทวดาเมื่อเริ่มพิธีโดนเคลื่อนขันน้ำมนต์ให้ตั้งถัดต่อมาเอาเครื่องสังเวยวางลงตรงหน้าบัตรมีเทียนเงินเทียนทองตานขนาดที่ใช้บูชาครูดังกล่าวแล้ว๑คู่ปักในเชิงเทียนตั้งบนกลุ่มเครื่องสังเวยเทียนเล็กๆเล่มละ๑สลึง๒๕เล่มปักซ้ำที่ขอบบัตรพระภูมิ๔เล่มที่ขอบบัตรกรุงพาลี๓เล่มบูชาเทวดาอัฏฐทิศ๘เล่มบูชาพระเกตุ๙เล่มรวม๑๗เล่มให้ติดรอบขันน้ำเทพมนต์ทั้ง๑๗เล่มธูป๒๔ดอกให้เจ้าภาพจุดเทียนเงินเทียนทองเทียนเล็กทั้ง๒๔เล่มธูป๒ดอกปักเรียงรายบนเครื่องสังเวยแล้วโหรอ่านโองการบูชาฤกษ์พระสงฆ์ที่มีหน้าที่ปรกเตรียมเข้านั่งบริกรรมในที่ที่ได้จัดไว้พระองค์ที่มีหน้าที่บรรจุก็ตระเตรียมที่จะทำการบรรจุเมื่อถึงเวลาฤกษ์ดี
คำว่าฤกษ์ดีในที่นี้ต้องเป็นฤกษ์ที่ประกอบด้วยฤกษ์ล่างอันบริสุทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ที่ดีและฤกษ์บนก็ต้องเป็นฤกษ์ที่ประกอบด้วยดวงดาวต่างๆในดวงฤกษ์นั้นช่วยอุดหนุนดวงชะตาเดิมของเจ้าของพระนั้นให้เด่นดีขึ้นขจัดอุปสรรคความร้ายทั้งมวลพอย่างเข้าเวลาถึงปฐมฤกษ์โหรก็ให้อาณัติสัญญาโดยจะเป็นการลั่นฆ้องก็ได้พระสงฆ์ทั้ง๙รูปที่เจริญพระพุทธมนต์สวดชัยมงคลคาถาขึ้นพร้อมกันพระนั่งปรกเริ่มกระทำกิจทางวิปัสสนาธุระแผ่เมตตาจิตให้เจ้าภาพประสบความเจริญรุ่งเรืองบัณฑิตเข้าที่บริกรรมจำเริญคาถาอัญเชิญเทวดาให้เข้ามาสิงในองค์พระ

ส่วนพระผู้มีหน้าที่บรรจุนั้น ก็ลงเหล็กจานเขียนลัคนาของเจ้าภาพลงในแผ่นยันต์พิชัยสงครามที่ลงชะตาไว้เสร็จแล้วเอาน้ำหอม ๙ รสกับชาติหรคุณ ลบดวงชะตานั้นให้ทั่ว แล้วเจิมด้วยแป้งหอม เสร็จจึงพับดวงชะตานั้นให้เล็กเข้า กระทำเป็นรูปดอกบัวบาน เปิดเอาไว้ตรงกลางจึงเอาพระธาตุพระสารีบุตร พระธาตุโมคคัลลาน์ พระธาตุพระสีวลีอันห่อแผ่นทองไว้นั้นวางลงไปในตอนกลางของแผ่นดวงชะตา ใส่หัวแหวนนพเก้าแกะผงสัตตะโลหะลงไป ( ถ้าหากมีผงคุณพระ เช่น ปถมัง อิธิเจ มหาราช หรือดินจากสังเวชนียสถานก็ควรใส่ลงไปด้วย ) พร้อมทั้งแผ่นตระกรุดดวงพระพุทธเจ้า ๒ ดอก เอาผงเครื่องยาโรยลงผ้าแพร ๙ สี ( เฉพาะผืนบนที่จะรองดวงชะตา ) แล้วจึงเอาแผ่นดวงชะตาวางลงไปบนผ้านั้น
เสร็จแล้วจึงหุ้มผ้าแพรนั้นเข้าไป ห่อดวงชะตาเสียให้แน่น ผูกด้วยไหมทั้ง ๙ สี เจิมด้วยแป้งหอมน้ำมันหอมเสียอีกครั้ง ที่ห่อด้วยชะตานั้นแล้วจึงส่งให้เจ้าภาพตั้งสัตย์อธิษฐาน โดยให้ถือฐานพระไว้มือหนึ่ง ถือห่อดวงชะตาไว้มือหนึ่งถ้าหากเป็นพระที่แกะและติดกับฐานไว้แล้วใช้บรรจุเอาทางเบื้องล่างของฐานก็ให้ถือทั้งองค์พระแบะทั้งฐานเมื่อตั้งสัตย์อธิษฐานดีแล้วพึงกล่าวคาถาดังต่อไปนี้
นัตถิเมสะระณังอัญญังพุทโธเมสะระณังวะรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชะยะมังคะลังฯ
นัตถิเมสะระณังอัญญังธัมโมเมสะระณังวะรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชะยะมังคะลังฯ
นัตถิเมสะระณังอัญญังสังโฆเมสะระณังวะรัง เอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชะยะมังคะลังฯ
เมื่อว่าบทนี้จบแล้วให้ว่าบทนี้ต่อไปอีก
พุทโธธัมโมจะปัจเจกะพุธะสังฆาจะสามิกา
ทาโสวาหัสมิงเมเตสังคุณังฐาตุสิเรสะทา
ติสะระณังติลักขะณูเปกขังนิพพานะมันติมัง
สุวันเทสิระสานิจจังละภามิติวิธามะนัง
ติสะระณังสิเรฐาตุสิเรฐาตุติลักขะณัง
อุเปกขาจะสิเรฐาตุนิพพานังฐาตุเมสิเร
พุทธาสุกะรุณาวันเทผธัมเมปัจเจกะสัมพุทเธ
สังเฆจะสิระสาเยวะติติอุนิพพานะมามิหังฯ

เมื่อเจ้าของดวงชะตาได้กล่าวคำอธิษฐานและจำเริญพระคาถาดังกล่าวจบลงแล้วจะว่าจบเดียวหรือสามจบก็ได้เสร็จจึงส่งให้พระผู้มีหน้าที่บรรจุทำการบรรจุห่อดวงชะตานั้นเข้าไปไว้ในฐานพระจึงเอาแผ่นไม้นนทรีปิดยาเสียด้วยชั้นนางโรงใต้ดินให้เป็นที่เรียบร้อยส่วนพระบรมธาตุที่ห่อแผ่นทองคำไว้แล้วให้บรรจุในพระเมาลีแล้วเอาเปลวรัศมีซึ่งแกะไว้อีกท่อนหนึ่งอันลงในพระเมาลีให้แน่นเจิมองค์พระนั้นด้วยแป้งหอมน้ำมันหอมในระยะได้แต่ปฐมฤกษ์เริ่มบรรจุให้โหรย่ำฆ้องตลอดเวลาระยะฤกษ์พราหมณ์เป่าสังข์แกว่งบัณเฑาะว์พระสวดเจริญชัยมงคลคาถาจนกว่าจะเสร็จแต่ต้องทำให้แล้วในเวลาฤกษ์ที่กำหนดจากนั้นให้สวดพระคาถาที่พระยามาราธิราชถวายพระพรแด่พระพุทธเจ้าว่า
“โย สันนิสินโน วะระโพธิมูเล ฯลฯ หะตันตะราโย ฯ” แล้วสวดพาหุงกับชะยันโตจนจบ
ส่วนพระผู้ที่ทำหน้าที่บรรจุนั้น เมื่อบรรจุแล้วให้เอาพระวางไว้ตรงหน้าโดยหาที่ตั้งให้สมควร พึงจำเริญพระคาถาพระพุทธคุณทั้ง ๑๐ อักษร คือ “อะสังวิสุโล ปุสะพุภะ” ไปจนตลอดพิธี
●โองกาเรภะคะวะโตมังคะโลปัจเจกะโพธิสิทธิเตเชนะจักกะวัตติสิริสะวัตติเมนารายะปะระเมสุราโสฬะสะพรหมโลกาจะสพพะอินทราปะรัมปะราฉะกามาวะจะราสัพพะเทวะตาเตสารีริกกะธาตุชะยะเตเชนะสิริสากะยะสพพะเทวะตามะนุสสาสัพเพราชาชมพูทีปาสัพพะสัตรูวินาสสันติมหาเตโชมหาปัญโญมหาโภโคอิสีสิทธิวิชชาธะระปะติฏฐิตังเมสวาหายะฯ
คาถานี้เป็นคาถาอัญเชิญเทวดามาสิงสู่ในองค์พระให้บัณฑิตเป็นผู้ภาวนานับแต่เริ่มได้ปฐมฤกษ์บรรจุ จากนั้นให้ว่าพระคาถาบทนี้ต่อไปเป็นคาถาปลุกพระพุทธรูปคือ
● ปะฏิมานะพุทโธธาตุพุทโธนิมิตตะพุทโธกายะพุทโธสูญญะพุทโธพุทโธมังคะละสัมภูโต
สัมพุทโธทีปะทุตตะโมพุทโธมังคะละมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุญจัญตุฯ
คาถาทั้งสองบทนี้ ถ้าว่าให้ครบบทละ ๑๐๘ ทีจะดีมาก สำหรับเจ้าของผู้สร้างนั้น เมื่อเริ่มได้เวลาบรรจุให้อยู่ในวงพิธีโดยตลอด และให้ภาวนาพระอักขระ ทั้ง ๑๐ นี้เป็นอารมณ์ คือ “อะสังวิสุโล ปุสะพุภะ” จนกระทั่งแล้วเสร็จ

ส่วนพระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรนั้นเมื่อจบแล้วพึงเริ่มขัดตำนานสวดคาถาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อทำการเบิกพระเนตรพระต่อไปขณะที่เบิกพระเนตรนี้จะเพิ่มพิธีพราหมณ์เบิกแว่นเทียนด้วยก็ได้ทำไปในขณะที่พระสวดธรรมจักรขณะที่พระสงฆ์เจริญพระธรรมจักรถึงตอนบทที่ว่า
● จักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
ก็ให้ผู้ที่ทำการบรรจุนั้นทำการเบิกพระเนตรโดยเอาดินสอดำหรือเหล็กจานวงตรงที่พระเนตรเป็นพิธีพอสังเขปอนุมานว่าได้ทำการเบิกพระเนตรแล้ว
เมื่อพระสงฆ์สวดธรรมจักรจบแล้ว และบัณฑิตภาวนาคาถาทั้ง ๒ บทจบแล้ว เจ้าของพึงยกพระพุทธรูปที่จัดสร้างนั้น นำไปถวายให้พระที่มาร่วมประกอบพิธี เจิมด้วยแป้งหอมน้ำมันหอมทุกองค์ องค์สุดท้ายคือองค์ที่ทำพิธีบรรจุ แต่ถ้าหากบัณฑิตยังว่าไม่จบ ก็ให้รอจนกว่าจะจบจึงค่อยทำการเจิมจากนั้นพระผู้ที่ทำพิธีบรรจุ ก็จะทำพิธีประสิทธิประสาธน์มอบให้ ในขณะที่พระสงฆ์ทั้งหมดสวดอนุโมทนา ยะถาสัพพี เพราะเมื่อเสร็จพิธีแล้ว เจ้าของก็จำเป็นต้องจัดของไทยทานถวายพระที่มาสวด เมื่อท่านรับแล้วจะเริ่มสวดยะถา พระผู้ประกอบพิธีบรรจุก็ทำพิธีมอบหมายให้พร้อมกับให้ศีลให้พรตามธรรมเนียม ( การบรรจุพระโพธิ์นี้ ถ้าหากเป็นอาจารย์คฤหัสถ์บรรจุ ก็นิมนต์พระเพียง ๑๐ องค์เท่านั้น คือ เจริญพุทธมนต์ ๙ องค์ นั่งปรกบริกรรม ๑ องค์ )
ให้เจ้าภาพนำพระโพธิ์ที่ได้รับมอบหมายนั้นไปประดิษฐานไว้ให้สมควรตรงหน้าที่บูชาพระประธานในอุโบสถนั้นพราหมณ์ผู้ใหญ่จะได้ประกอบพิธีโดยเอาน้ำเทพมนต์และน้ำพุทธมนต์ใส่สังข์เข้าไปโสรจสรงองค์พระพร้อมทั้งนำใบไม้มงคลไปวางเรียงไว้ที่ตรงพระบาทพราหมณ์ผู้น้อยรองลงมาก็ทำหน้าที่เป่าสังข์แกว่งบัณเฑาะว์จนสุดสิ้นพิธีการต่อจากนั้นก็ให้จัดการถวายข้าวพระและสังเวยเทวดาอีกครั้งหนึ่งจึงเป็นอันเสร็จพิธีการโดยสมบูรณ์การบรรลุพระโพธิ์นี้เวลาฤกษ์บรรจุไม่สู้แน่นอนนักแล้วแต่มติของโหรผู้หาฤกษ์แต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นเวลาเช้าขณะที่พระอาทิตย์อุทัยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเริ่มพิธีกลางคืนกว่าจะบรรจุและเบิกพระเนตรเสร็จก็ได้เวลาฉันพลพอดีบางทีบรรจุเอาจวนเพลต้องรอเบิกพระเนตรไว้ตอนบ่ายถวายข้าวพระทำการสังเวยเสียก่อนเพราะการถวายข้าวพระและสังเวยเทวดานี้ต้องกระทำภายในก่อนเที่ยงทางที่ถูกในการสร้างพระโพธิ์นี้จำเป็นต้องมีการเลี้ยงทุกคราวไปถ้าได้ฤกษ์บรรจุตอนกลางคืนทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงค่อยถวายข้าวพระสังเวยเทวดาเอาตอนเพลก็ได้
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #9  
เก่า 19-02-14, 23:13
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default

ประการที่๙ให้จัดอาหารบิณฑบาตเป็นสำรับคาวหวานให้เจ้าของจัดการถวายข้าวพระโพธิ์ที่ได้จัดสร้างขึ้นนั้นพร้อมด้วยเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกันนั้นก็ให้จัดหาเครื่องสังเวยจัดตั้งไว้ตรงที่ที่วางเครื่องสังเวยบูชาเมื่อเริ่มประกอบพิธีโดยมีบายศรีใหญ่ทั้งคู่ตั้งอยู่กับที่ส่วนเครื่องสังเวยชุดเก่าลาไปแล้วให้จัดเครื่องสังเวยชุดใหม่เหมือนกับชุดเดิมเข้าไปตั้งแทนเป็นชุดที่๓รวม๓ชุดในการประกอบพิธีสร้างพระโพธิ์ให้เจ้าภาพจุดเทียนเงินเทียนทองและจุดธูปปักตามเครื่องสังเวยทั่วไปการสังเวยนี้เป็นหน้าที่ของโหรดังกล่าวโศลกสังเวยแต่ต้องกระทำภายหลังเมื่อถวายข้าวพระแล้วเป็นอันเสร็จพิธีในการสร้างพระการสังเวยเทพดานี้ก็เป็นการอันกล่าวขอบใจในการที่เทพยดาทั้งหลายได้มาช่วยอำนวยพิธีกรรมจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดีนับว่าเป็นอามิสพลีส่วนหนึ่งถ้ามีการเลี้ยงพระด้วยก็ให้สวดสังเวยตอนพระฉันเมื่อพระท่านฉันเสร็จแล้วขณะเมื่อท่านอนุโมทนาให้เจ้าภาพกรวดน้ำแผ่กุศลไปให้เทวดานั้นๆด้วยเป็นธรรมพลีอีกส่วนหนึ่ง

ประการที่๑๐การสร้างพระเสด็จสินลงแล้วก่อนจะนำมาเข้าบ้านต้องหาฤกษ์ที่ดีให้ได้เสียก่อนจึงจะนำเข้าไปควรนิมนต์พระสงฆ์ไปสวดชัยมงคลที่บ้านด้วยขณะเมื่อใกล้ได้เวลาฤกษ์ต้องนิมนต์พระมารอไว้ให้พร้อมจะเป็น๕องค์ ๗องค์หรือ๙องค์ก็ได้ขณะที่นำพระจะเข้าบ้านก็ให้จุดธูปเทียนนำเข้าไปเจ้าของบ้านเป็นผู้ถือพระมีคนถือขันข้าวตรอกดอกไม้เงินทองโปรยตามไปจนกระทั่งถึงที่ประดิษฐานพระขณะเมื่อนำพระขึ้นประดิษฐานนั้นให้พระสงฆ์ที่นิมนต์มานั้นสวดชัยมงคลคาถาและสวดถวายพรพระถ้าผู้ใดกระทำได้โดยลำดับที่กล่าวมานี้ จะประเสริฐล้ำเลิศยิ่งนักแล ฯ
พระโพธิ์ปางห้ามสมุทรที่บรรจุดวงชะตานี้ให้จัดที่บูชาจงดีเอาผ้าขาวเป็นเพดานกันธุลี
ละออง กระทำการสักการะบูชาอย่าให้ขาด ให้สวดบูชาด้วยคาถาพาหุงทั้ง ๘ บทจบทุกวันถึงแม้จะเกิดความเดือดร้อนเป็นถ้อยความ อำนาจของพระจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบา ท่านให้คอยพิจารณาดูนิมิตที่องค์พระ ถ้าพระนั้นตกมันตัวจะตาย ถ้าเป็นเหงื่อออกเจ้าตัวจะเจ็บป่วยหนัก ถ้ามิฉะนั้นจะเป็นความให้เสียเงินเสียทอง ถ้าน้ำพระเนตรออกจะต้องราชอาญาของพระมหากษัตริย์ ให้เร่งระวังตัวมิน้อยก็มากแล ถ้ารัศมีสีทองที่ปิดองค์ระเศร้าหมองจนผิดสังเกต เพื่อนฝูงลูกเมียจะคิดร้าย ถ้าจะเกิดเรื่องใดๆ ก็ดีหรือเกิดการเจ็บป่วยไข้ได้ทุกข์ ให้นิมนต์ลงสรงน้ำ ก่อนจะนิมนต์ลงสรงน้ำนั้นให้ว่าคาถาชุมนุมเทวดาเสียก่อน แล้วถวายพรพระด้วยพาหุงทั้ง ๘ บท และสวดมงคลจักรวาล ( ใช้บทน้อยก็ได้ ) ถึงเอาพระลงสรงน้ำ เอาน้ำนั้นมาอาบกิน อย่าได้กลัวเลยถึงจะมีโทษร้ายแรง ก็ทุเลาเบาบางลง ผู้ใดจะคิดร้ายหรือจะยื่นฟ้องร้องก็ดี ให้เขียนชื่อใส่กระดาษแล้วควั่นเป็นเทียน จุดตามถวายพระภาวนาคาถาถวายพระพรทั้ง ๘ บท จนกว่าจะสิ้นเทียนแล้วตั้งอธิษฐานว่าพระมหากรุณาเจ้า เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่พระองค์ทรงทรมานพระยามาราธิราชช้างนาฬาคิรี องคุลีมาลโจร และพระผกาพรหมให้เสื่อมพยศพ่ายแก่พระองค์ได้ฉันใดก็ดีขอให้ศัตรูชื่อ......จงพ่ายแพ้แก่ข้าพเจ้าเถิดทำให้ได้ครบสามวันหรือเจ็ดวันถึงยื่นฟ้องแล้วก็ถอนฟ้องถ้ามันมิถอนขืนว่าความต่อไปก็พ่ายแพ้แก้เราแลถ้าทำราชกาลจะให้เจ้านายท่านเมตตาเราให้หมั่นบูชาพระด้วยบทถวายพรพระทั้ง๘เจ้านายท่านจะรักเราดังลูกหลานท่านวางอุปเท่ห์ในการใช้พระคาถาถวายพระพรพระ๘บทไว้ดังนี้ฯ
● ถ้าจะผจญด้วยศึกศัตรูให้ถวายพรพระด้วยพาหุงฯลฯ
● ถ้าจะแก้คุณผีคุณคนให้ถวายพรพระด้วยบทมาราติเรฯลฯ
● ถ้าจะผจญด้วยสิงสาราสัตว์ที่ร้ายกาจให้ถวายพรพระด้วยบทนาฬาคิริงฯลฯ
● ถ้าจะไปต่างบ้านต่างเมืองให้ถวายพรพระด้วยบทอุกขิตตะขัคฯลฯ
● ถ้าจะให้ศัตรูอ่อนน้อมกับเราให้ออกชื่อเขาแล้วถวายพรพระด้วยบทกัตวาฯลฯ
●ถ้าจะให้เขาอ่อนน้อมยอมเชื่อฟังเราให้ถวายพรพระด้วยบทสัจจังฯลฯ
●ถ้าจะปัดพิษสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ถวายพรพระด้วยบทนันโทฯลฯ
● ถ้าจะผจญด้วยมนุษย์เทวดาอันเป็นมิจฉาทิฏฐิให้ถวายพรพระด้วยบททุคคาฯลฯ
● ถ้าจะทำการสิ่งใดๆให้เป็นประสิทธิให้จัดการบูชาพระที่สร้างสวดพาหุงทั้ง๘บทให้
ได้๓จบหรือ๕จบก็ดีแล้วนิมนต์พระนั้นลงสรงน้ำแล้วเอาน้ำนั้นมาอาบกินเถิดประสิทธินักแล
● ถ้ารู้ว่าใครจะเป็นศัตรูต่อเราให้เขียนชื่อศัตรูใส่กระดาษแล้วนั่งทับจึงสวดพาหุทั้ง๘บท
เสร็จจึงเอากระดาษชื่อศัตรูขยำน้ำเสียเขาทำร้ายเรามิได้แล
●ถ้าจะไปศึกสงครามให้เอาน้ำมันหอมเสกด้วยพาหุทั้ง๘บทแล้วเอาเจิมพระจึงมาทา
ตัวเราเป็นคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดและเป็นเมตตาด้วย
● ถ้าจะให้ผู้ใดรักใคร่เราจึงให้เขียนชื่อผู้นั้นใส่กระดาษทำเป็นไส้เทียนขี้ผึ้งหนัก๑สลึง
แล้วจุดถวายพระถวายพรพระด้วยพาหุงทั้ง๘บทจนสิ้นเทียนผู้นั้นรักเราแล
● ถ้าผู้ร้ายลักของเราไปถ้าจะใคร่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ลักท่านให้เอาข้าวสุกมาสามปั้นบูชาพระ
แล้วจึงเสกด้วยพาหุงทั้ง๘บทตามกำลังวันถ้าสงสัยใครจงให้ผู้นั้นกินหากเป็นคนลักเอาไปกลืนข้าวมิลงเอย

ผู้ใดได้สร้างพระห้ามสมุทรบรรจุดวงชะตากำเนิดแล้วไซร้ถ้ามีความประสงค์สิ่งหนึ่งใดให้อธิษฐานเอาเถิดสำเร็จทุกประการแลเป็นของวิเศษประเสริฐนักผู้ใดได้พบแล้วให้เร่งทำเถิดฯ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม-1662539_631771450192886_1880668367_n-jpg  
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
  #10  
เก่า 19-02-14, 23:14
พุทธภูมิ
 
วันที่สมัคร: Jun 2011
ข้อความ: 255
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,160
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,826 ครั้ง ใน 1,826 ข้อความ
พลังบุญ: 2091
octavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished roadoctavian is on a distinguished road
Default

พาหุงทั้ง๘บท
● พาหุงสะหัสสะมะภินินมิตะสาวุธันตังครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
● มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตตีงโฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
● นาฬาคิริงคะชะวะรังอะติมัตตะภูตังทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
● อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตังธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิ
● กัตวานะกัฏฐะมุทะรังอิวะคัพภินียาจิญจายะทุฏฐะวะจะนังชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
● สัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
● นันโทปะนันทะภุชะคังวิพุธังมะหิทธิงปุตเตนะเถระภุชะเคนะทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
● ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเมชะยะมังคะลานิฯ
นอกจากนี้ท่านโบราณาจารย์ยังวางบทพระคาถาที่ใช้สำหรับบูชาพระโพธิ์ไว้อีกหลายประการบางท่านใช้คาถาในสาวังบูชาก็มีบางท่านใช้คาถาบทต่อไปนี้เป็นพระคาถาบูชาพระโพธิ์บรรจุดวงชะตาต่อจากพาหุงทั้ง๘บททำให้เกิดลาภสักการะและเป็นที่รักแก่ชนทั้งปวง

คาถาบูชาพระโพธิ์ปางห้ามสมุทรบรรจุดวงชะตา
นะโมโพธินิสายะสัมพุทโธโยสัพพะทุกขะโมโพธิสุคะโตโหตินะโมสุคะโตอะติเขตเตนะโมนะวะปัญญาธีราพุทธานะโมอัฏฐะวิชชานะคัมปีสัพพัญญุตะญาณังโพธิปัลลังกังนะโมมาระเสนาอะนาคะตังอะหังสามิสัพพะสิทธิภะวันตุเมฯ
อิติปิโสภะคะวาอิสวาสุเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขานะโมพุทธายะ
นะชาลีติพุทธังสะระณังนาถังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
นะชาลีติธัมมังสะระณังนาถังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
นะชาลีติสังฆังสะระณังนาถังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
พุทธังเมตตาจะมหาเตชาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
ธัมมังเมตตาจะมหาเตชาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
สังฆังเมตตาจะมหาเตชาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
มะอะอุมะเมตตาจะมหาราชาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
มะอะอุอะเมตตาจะมหาเสนาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
มะอะอุอุเมตตาจะมหาเสนาสัพพะสิเนหาจะปูชิโตสัพพะสุขังมหาลาภังสัพพะภะยังวินัสสันติ
ปิโยเทวะมะนุสสานังปีโยพราหมานะมุตตะโมปีโยนาคะสุปัณณานังปิณินทรียังนะมามิหัง
สุวัณณะมุกโขมหาวะโรเมอัตถียังปุริสังปิยังมะมะเสยยะกัมมาประสิทธิเมฯ
คาถานี้เป็นคาถาบูชาพระบรรจุดวง สำนักวัดจักรวรรดิราชาวาส สืบเนื่องมาจากสมเด็จพุฒาจารย์ (มา) บูชาได้ทุกวันจะบังเกิดคุณวิเศษต่างๆ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-พระไม้โพธิ์นิพพานปางห้ามสมุทร บรรจุดวงพิชัยสงคราม-1898196_685627241475513_203281727_n-jpg  
__________________
อฺธิฐานรอยพระบาทเจ้า ขอพื้นที่ทุกแห่งที่พระพุทธ.ประทีปแก้วได้ประทับลงแล้วจงมีแต่ความผาสุขสืบไป โดยฉับพลันทันที เทอญ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย octavian : 20-02-14 เมื่อ 12:33

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 2 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ octavian ในข้อความนี้
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:45


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่