อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #11  
เก่า 26-11-09, 14:11
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,228
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57234
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 11 )

จิตรเบญญา
ขอบุญทั้งหมดที่เราและท่านทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาพระพุทธบาทและพระบรมธาตุนี้ จงส่งผลให้เราและท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ตามที่ท่านได้กล่าวมาแล้วนี้ด้วยความสวัสดีภาพเทอญ สาธุ สาธุ

seyasa สาธุ สาธุ สาธุ

O^HO! ขอตั้งจิตอธิษฐานร่วมสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์สมบัติของพระทั่วสากลภิภพ
ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วหลายอสงไขย ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอจงเป็นบุญแก้วมณีโชติสมบัติพระศาสนา จงยังความเจริญ ความประเสร็จทั้งปวงแก่พระศาสนา แก่ศากยะบุตรพุทธชิโนรสให้ได้สมความปราถนาทุกประการเทอญฯ

jaggrit ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอมีส่วนร่วมด้วยคนครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ลิงเขาผลไม้ ขอเชิญร่วมโมทนาบุญฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ รอยพระบาทและมณฑปสวยมากเลยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ao.angsila ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุยทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์ให้เป็นไปตามประสงค์ท่านทุกประการครับ สาธุ

sasiwimon ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะค่ะ สาธุ

thakoon ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างด้วยคนครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (24-01-11), บุญญพลัง (27-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พรหมวิหาร (25-04-13), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (26-11-09), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-01-10), สัพพัญญู (09-01-10), จิตประภัสสร (17-05-10), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (12-01-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Eang (27-11-09), FaRuXue (06-05-10), meesuk (15-01-10), Peach (30-06-10), Rich (05-05-10), Rose (09-11-12), rossukon (05-05-10), Sati (28-11-09), suwaphat (27-11-09), taynaruk (15-01-10)
  #12  
เก่า 26-11-09, 14:17
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,228
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57234
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 12 )

Prophet
ขอร่วมโมทนาครับ สาธุ ดีมากเลยครับ

จิตรเบญญา
ขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีองค์สมเด็จปฐม พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมา มีหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อลิงดำเป็นทีสุด
ขอร่วมบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทสี่รอยและวิหารครอบรอยพระบาทถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอผลบุญทั้งหลายทั้งหมดนี้ จงได้ดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปตามพุทธพยากรณ์ ยังให้ทุกดวงได้เข้าถึงธรรมโดยฉับพลัน หากเป็นพระโพธิสัตว์ก็ขอให้บารมีเต็ม ได้ช่วยสงเคราะห์ทุกดวงจิตให้ได้หลุดพ้นจากวัฏฏสงสารตามประสงค์ด้วยเทอญ สาธุค่ะ

jipp77
ร่วมโมทนาบุญ..บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทสี่รอย และ วิหารครอบรอยพระบาทฯ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นแห่งพระศาสนา เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของทุกๆท่าน และข้าพเจ้า สิ้นกาลนานเทอญ.........

จิตรเบญญา
ร่วมสร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ชเวดากองและผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ข้าพเจ้าขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอบุญทั้งหลายและเหล่าเทพยดาทั้งหลายได้โปรดปกปักคุ้มครอง รักษา สถานที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ พระเจดีย์ เครื่องบริขารฯลฯ ของพระให้สมบูรณ์ตามพระพุทธพยากรณ์ด้วยเทอญค่ะ และขอให้ท่านทั้งหลายเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป บรรลุมรรคผลเข้านิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ

จิตรเบญญา
ขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นต้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด พรหม เทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงพ่อปานและหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุด
ขอร่วมซ่อมและปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุ พระบาท พระศรีมหาโพธิ์ พระไตรปิฏก พระธาตุฯลฯ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอผลบุญทังหลายจงดลบันดาลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และดลบันดาลให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายใด้มีดวงตาเห็นธรรม เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เข้านิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
พระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เชิญร่วมกันถวายปัจจัยซ่อมฉัตรพระธาตุฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ได้ที่วัดท่าซุงหรือที่วัดพระธาตุจอมกิตติเลยนะครับ
http://www.palungjit.com/board/showt...439#post575439
ปล.ได้ยินมาว่าคณะศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนำโดยพระครูปลัดอนันต์ จะทำการสร้างฉัตรทองคำถวายเป็นพุทธบูชาฯอยู่พอดี ใครมีรายละเอียดช่วยลงให้ทีครับ

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ขอบารมีพระทุกพระองค์และบุญทั้งหมดที่ได้บำเพ็ญ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ จงดลบันดาลให้คำอธิษฐานของท่านอันจะยังประโยชน์ใหญ่แก่พระศานา จงสำเร็จด้วยบุญที่ได้บูชาคุณพระรัตนตรัยอันประมาณไม่ได้ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เทอญฯ สาธุครับ

ลิงเขาผลไม้ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ข้าพเจ้าขอน้อมจิตอธิษฐานน้อมถวายบุญทั้งหมดทั้งหลายที่ได้พึ่งกระทำมาแล้วนี้น้อมถวายร่วมสร้างพระฯ พระบรมธาตุเจ้า พระสารีริกธาตุเจ้า พระบาทเจ้าพระธรรมเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์เจ้าและสิ่งที่แสดงถึงพระฯพุทธองค์นั้นน้อมบูรณะรักษาดูแลให้ได้จนครบตามพุทธทำนายคงไว้ซึ่งให้ได้มีผู้มีจิตเลื่อมใสในคุณพระฯทั้งหลายตลอดจนเทพเทวาทั้งหลายได้กราบเคารพบุชาสักการะและได้เข้าถึงธรรมและนิพพานนั้นด้วยเทอญ น้อมถวายบุญทั้งหมดนี้เป็นพุทธบูชาฯ

Peter
ขอร่วมโมทนาครับ สาธุ

สุริยทรงศีล ขอโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ นะครับ สาธุ

sasiwimon
ขอโมทนาด้วยคนค่ะ สาธุ

supitchar ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างครับ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างนะครับ โชคดีครับได้ร่วมปิดทองคำแท้ซ่อมพระบาทสี่รอยด้วยครับ

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ โชคดีมากกว่านั้นอีกครับ ถ้าจำไม่ผิดทองคำที่ปิดซ่อมพระบาทฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯในวันบวงสรวงบูรณฯตามรูปนี้ ก็เป็นของคุณแม่คุณsupitcharที่ฝากมาทำบุญด้วยครับ
สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (24-01-11), บุญญพลัง (27-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พรหมวิหาร (25-04-13), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (26-11-09), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-01-10), สัพพัญญู (09-01-10), จิตประภัสสร (17-05-10), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (12-01-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Eang (27-11-09), FaRuXue (06-05-10), meesuk (15-01-10), Peach (30-06-10), Rich (05-05-10), Rose (09-11-12), rossukon (05-05-10), Sati (28-11-09), suwaphat (27-11-09), taynaruk (15-01-10)
  #13  
เก่า 26-11-09, 14:28
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,228
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57234
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 13 )

นำธรรม ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ขอบคุณมากที่ทุกๆคนช่วยกันเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันนะครับ สาธุ

nok sparrow
มีโอกาสทำบุญก็ควรหมั่นทำบุญ ผู้ไม่มีโอกาสทำบุญก็ทำใจให้อยู่ในศิล ในธรรม เท่านี้ก็ได้บุญแล้วใช่หรือไม่คะ (ใครจะตอบอ่ะเนี่ย)(b-wow)
__________________
..nOk_Sparrow..[SIGPIC][/SIGPIC]

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ มีโอกาสทำบุญก็ควรหมั่นทำบุญ ผู้ไม่มีโอกาสทำบุญก็ควรหมั่นทำบุญ บุญเกิดจากเจตนาเป็นสำคัญ มีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจ
บุญก็เกิดจากใจเรานี่และครับเป็นสิ่งสำคัญเกิดได้ทุกขณะจิตไม่ต้องไปไขว่คว้าหาที่ไหน ทำใจของเราให้เป็นบุญตลอดไปครับ

jaggrit
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯด้วยคนครับ สาธุ

Prorhet
โมทนาครับ อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองครับ

โจโจ้1
ขอร่วมโมทนาครับ ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ มีโอกาสจะแวะไปกราบครับ

jaggrit พระธาตุเชิงชุม
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ขอน้อมกราบขอขมาต่อคุณพระศรีรัตนตรัย น้อมกราบอาราธนาบารมีแห่งแก้วมณีรัตนาสามประการ ข้าพเจ้าขอน้อมนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุเชิงชุมมาร้อยเรียงให้แก่ท่านสาธุชนผู้จำเริญทั้งหลายได้ รับทราบกันอีกวาระหนึ่ง
พระธาตุเชิงชุมเป็นศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ ดังในตำนานพระธาตุเชิงชุมได้กล่าวถึงครั้งพุทธกาล ในสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดมเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๔ ในภัททกัลป์ ได้ประทับอยู่ที่วิหารพระเชตวนารามใกล้เมืองสาวัตถีมหานคร โดยมีพระอานนท์เถระเจ้ากับพระภิกษุพุทธสาวกจำนวนหนึ่ง ได้ทูลถามถึงสาเหตุการอุบัติของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภัททกัลป์ คือ มหากัลป์ที่มีการอุบัติขั้นของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ มีพระพุทธเจ้ากุกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสโป พระพุทธเจ้าโคตโม (พระพุทธเจ้าสมณโคดม) พระพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตย ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงเล่าเรื่องนิทานกาเผือกว่า มีพระโพธิสัตว์ ๕ พระองค์มาเกิดเป็นลูกของนางกาเผือก (นากาเผือกคือท้าวผกาพรหม) และทำรังอยู่ที่ต้นไม้เดื่อ (ต้นอทุมพร) ริมแม่น้ำคงคา ได้ออกไข่มา ๕ ฟอง (คือพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ พระองค์) นากาเผือกกไข่อยู่นานถึง ๓ เดือนเต็ม ไข่ก็ยังไม่แตกออกเป็นตัว นางกาเผือกทนหิวไม่ไหวจึงบินออกไปหาอาหาร ในเวลาต่อมาได้เกิดลมพายุดัดและฝนตกหนักที่บริเวณต้นไม้เดื่อ ทำให้หักลงในแม่น้ำคงคา ไข่ของนางกาเผือกพลัดตกกระยในขณะที่รางกาเอกบินออกไปจากรังเพื่อหาอาหาร ไข่ฟองที่ ๑ ได้ลอยไปค้างอยู่ที่บริเวณเกาะไก่ริมหนองหารหลวง แม่ไก่นำไปฟักเกิดเป็นไก่เผือกเพศผู้ให้ชื่อตามแม่ไก่ว่า กุกุสันโธ ไข่ฟองที่ ๒ ไปค้างอยู่ที่เกาะนาคแห่งหนึ่งริมแม่น้ำคงคา แม่นาคนำไปฟักเกิดเป็นนาคเผือกเพศผู้ ให้ชื่อตามแม่นาคว่า โกนาคมโน ไข่ฟองที่ ๓ ไปค้างอยู่ที่เกาะเต่าแห่งหนึ่งริมแม่น้ำคงคา แม่เต่าได้นำไปฟักเกิดเป็นเต่าเผือกเพศผู้ ให้ชื่อตามแม่เต่าว่า กัสสโป ไข่ฟองที่ ๔ ไปค้างที่ป่าโคแห่งหนึ่ง แม่โคนำไปฟักเกิดเป็นโคเผือกเพศผู้ ใหชื่อตามแม่โคว่า โคตโม ไข่ฟองที่ ๕ ไปค้างอยู่ที่สวนตรีพราหมณ์ ที่เมืองอุตตรปัจจมหานคร งพราหมณ์ทั้ง ๓ ไปพบไข่ของกาเผือก จึงได้นำมาให้นางสิงหพรหมณีทั้ง ๓ ซึ่งเป็นภรรยาของตนมาฟักจนเกิดเป็นมนุษย์เพศชาย มีรูปร่างผิวพรรณงดงาม นางสิหพราหมณีทั้ง ๓ ให้ชื่อตามนามสกุลของตนว่า อริยไมตรีบุตร
พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ พระองค์ ได้อยู่กับแม่เลี้ยงจนเข้าสู่วัยหนุ่ม แม่เลี้ยงของพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ จึงได้เล่าเรื่องความเป็นมาของพระโพธิสัตว์ให้ฟัง ทำให้พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ต้องการพบกับแม่ที่แท้จริง จึงได้ลาแม่เลี้ยงเที่ยวหาแม่ และเมื่อพบแม่ของตนจะรัษาศีลภาวนาปรารถนาพุทธภูมิได้แล้ว แม่เลี้ยงของพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ พระองค์ได้ขอให้อย่าละทิ้งนามเดิมของแม่เลี้ยง พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ได้เที่ยวตามหาแม่แต่ไม่พบพระโพธิสัตว์กุกุสันโธจึงได้กลับมาที่เกาะแม่เลี้ยงมารักษาศีลภาวนาใต้ต้นชัยพฤกษ์ส่วนพระโพธิสัตว์ทั้ง ๔ ตามหาแม่แต่ไม่พบเช่นกัน และพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ได้มาพบกันที่เกาะไก่ได้สอบถามประวัติความเป็นมาของแต่ละฝ่าย ทำให้ทราบว่าเป็นพี่น้องจึงได้ร่วมรักษาศีลภาวนาที่เกาะแห่งนี้จนครบ ๓ ปี ยังไม่มีโอกาศได้พบแม่ ได้ปรึกษาร่วมกันจะเที่ยวตามหาแม่โดยออกเดินทางไปทิศประจิม (ทิศตะวันตก) และทิศทักษิณ (ทิศใต้) ก่อนที่จะออกเดินทางพระโพธิสัตว์กุกุสันโธได้กล่าวว่าที่นี่ (เกาะไก่) เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรเพื่อพระพุทธภูมิร่วมกัน เราจึงไม่ควรลืมที่แห่งนี้ ถ้าผู้ใดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าให้มาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่แห่งนนี้เป็นเครื่องหมาย พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ เดินทางมาถึงดอยสิงคุตระ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาและดอยบริวารมี ๔ ลูก ได้แวะพัก ณ ที่แห่งนี้ทำสมาทานศีลบำเพ็ญเพียรตั้งสัตย์อธิษฐาน ถ้าไม่พบแม่จะไม่ไปที่ไหนแม้สังขารจะดับอยู่นานถึง ๖ ปี ไม่พบแม่ พระศรีอริยเมตไตรยปรึกษากับพระโพธิสัตว์พี่ ๆ ทั้งหลายว่าแม้จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขอให้แม่มาพบกับเราทั้งหลาย และพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ได้ตั้งอธิษฐานร่วมกัน ด้วยบารมีทำให้ท้าวผกาพรหม คือ นางกาเผือก ทราบว่าบรรดาลูก ๆ ต้องการพบเมื่อครั้งเป็นกาเผือก
ท้าวผกาพรหมซึ่งอยู่ชั้นสุทธาวาสได้อธิษฐานเป็นกาเผือกเมื่อชาติก่อน เพื่อมาปรากฏให้พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ได้พบเห็นพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ได้ทำความเคารพนางกาเผือกผู้เป็นแม่และขอพรเพื่อปราถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าร่วมกันในภัททกัลป์เดียวกัน นางกาเผือกได้ประทานพรให้สำเร็จดังที่ได้ขอพระไว้ แล้วเนรมิตประทีปตีนกาให้กับพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ องค์ละ ๑ คู่ เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาและได้กลับไปสู่ที่พำนักชั้นสุทธาวาสทำให้พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ได้ระลึกถึงสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อันประเสริฐที่แม่นางกาเผือกมาปรากฏให้เห็นและประทานพรเนรมิตประทีปตีนกาไว้ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา พระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ ให้สัจจะต่อกันว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจะนำบริขารหรือวัตถุธาตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาประดิษฐานบูชาเป็นเครื่องหมายไว้ที่ดอยสิงคุตระ
จากนิทานกาเผือกที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมได้ทรงเล่าให้พระอานนท์เถระเจ้าและพระภิกษุพุทธสาวกฟัง เป็นเพียงมูลเหตุการณ์เกิดพระธาตุเชิงชุม คือภาพรวมให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ในภัททกัลป์นี้จะมาประทับรอยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุม แต่ในเนื้อเรื่องของนิทานกาเผือกยังไม่เน้นเด่นชัดให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์กับพระธาตุเชิงชุมว่าจะมีการมาประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ณ ที่พระธาตุเชิงชุม และในนิทานนนกาเผือกกล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ ได้มาบังเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ เพื่อสะสมบารมีบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้าสืบไป
นอกจากนิทานการเผือกยังมีตำนานพระธาตุพนมกล่าวถึงพระพุทธเจ้าสมณโคดมได้เสด็จมาบริเวณแม่น้ำโขงพร้อมด้วยพระอานนท์เถระเจ้า ในบทนำของหนังสืออุรังคธาตุตำนานพรธาตุพนมโดยพิเศษ เจียจันทน์พงษ์ ได้กล่าวถึงก่อนที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมจะนิพพานได้เสด็จมาพร้อมกับพระอานนท์เถระเจ้าได้หยุดพักที่หนองคันแทนเสื้อน้ำ คือเวียงจันทร์ในปัจจุบัน และพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์เรื่องราวของบ้านเมืองในบริเวณนี้ว่า จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น ๒ ระยะ คือ ระยะร่วมสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดีย จะเป็นเวลาของการสร้างเมืองเวียงจันทน์และอีกระยะหนึ่งพระอรหันต์ได้นำพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ถึงการเสด็จผ่านตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขงได้เกิดนิทานปรำปราตามสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์ถึงการเสด็จผ่านตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้คือแคว้นศรีโคตรบูรในปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ลงมาทางใต้ในบริเวณตัวจังหวัดนครพนมและฝั่งลาวเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของนักวิชาการและพระพุทธองค์ไปพำนักที่ดอยกัปปคีรี หรือภูกำพร้า คือที่ตั้งพระธาตุพนมในปัจจุบันพระยาศรีโคตรบูรมารับเสด็จทูลเชิญพระพุทธองค์เสด็จเข้าเมืองและพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ให้พระอานนท์เถระเจ้าฟังว่า ในอนาคตพระยาศรีโคตรบูรจะได้มาเกิดท่มเองร้อยเอ็ดประตูชาติหนึ่ง ในชาตินี้จะได้ฐาปนาพระอุรังคธาตุ คือ กระดูกหน้าอกของตถาคตเองไว้ที่ดอยกัปปคีรีและพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมาแวะที่เมืองหนองหารหลวง พระเจ้าสุวรรณภิงคารเจ้าเมืองมารับเสด็จพระพุทธองค์ ได้ทูลอารธนาฉันเพลที่ปราสาท เมื่อพระพุทธองค์เสด็จพุทธกิจได้เทศนาสังสอนพระเจ้าสุวรรณภิงคารและได้ประทับรอยพระบาทได้ทรงทำปาฏิหาริย์ให้ดวงแก้วออกมาจากรอยพระบาท เมื่อพระเจ้าสุวรรณภิงคารเห็นเกิดความอัศจรรย์ พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดวงแก้วทั้ง ๕ ดวง คือ พระพุทธเจ้ากุกุสันโธ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน พระพุทธเจ้ากัสสโป และดวงแก้วสุดท้ายคือตถาคตเอง ณ สถานที่แห่งนี้เคยประทับรอยพระพุทธเจ้ามาแล้วถึง ๓ พระองค์ รวมถึงของตถาคตด้วย พระเจ้าสุวรรณภิงคารได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า ที่ประทับรอยพระพุทธบาทนั้นไว้ด้วยเหตุใด พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องบ้านเมืองที่มีศาสนา ปกติมักอยู่ระหว่างกลางบ้านเมืองและรอยพระพุทธบาทย่อมเป็นที่หวงของหมู่เหล่าเทวดา พญานาค มนุษย์ และยังเป็นที่ตั้งของบ้านเมืองด้วย
เมืองหนองหารหลวงตามข้อสันนิษฐานตั้งอยู่บริเวณหนองหารเป็นหนองน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสกุลนครในปัจจุบัน ตรงบริเวณพระธาตุเชิงชุมประดิษฐานอยู่ใกล้หนองหาร ซึ่งสถานที่นี้ในอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายในภัททกัล์ปต่างได้มาประทับพรอยพระบาทมาแล้วถึง ๔ พระองค์ จากตำนานพระธาตุพนมได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าสมณโคดมได้มาประทับรอยพระบาทตามบริเวณฝั่งแม่น้ำโขง ดังเช่นพญานาคชื่อสุกขนาคหัตถีได้เนรมิตเป็นช้างพรายคือดอกไม้เข้ามาขอรอยพระพุทธบาทพระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่รอยแผ่นหิน ไกลริมแม่น้ำชั่วเสียงช้างร้องได้ยินและช้างตัวนั้นทำคารวะแล้วจากไปที่อยู่ของสุกขนาคหัตถีเรียกว่า เวินสุข ที่เวินปลาก็เป็นที่ประทับรอยพระทธบาทของพระองค์อีกแห่งหนึ่ง โดยพญาปลาทูลของรอยพระพุทธบาทจากพระพุทธองค์และพระพุทธ์องค์ทรงอธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่ก้อนหินในน้ำ คนทั้งหลายได้เรียกบริเวณนี้ว่า พระบาทเวินปลาและยังมีสถานที่ตามฝั่งทั้งซ้ายและขวาของแม่น้ำโขงที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์อีกหลายแห่งที่ตำนานกล่าวไว้
เมื่อพระพุทธเจ้าสมณโคดมได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระอรหันต์พุทธสาวกทั้งหลายนำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานตามบริเวณริมหนองหารตามลำน้ำที่สำคัญ บ้านเมืองรุ่งเรืองไปตามที่ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแถบริมหนองน้ำตามลำดับและเมื่อสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดม บ้านเมืองก็จะลัดกันรุ่งเรือง เพื่อรอศาสนาของพระพุทธองค์ที่ ๕ ในภัททกัลป์ คือ พระศรีอริยเมตไตย มาประกาศศาสนาของพระองค์ก็จะรุ่งเรืองที่สุดตามพุทธทำนายในภัททกัลป์นี้ เมื่อพรเจ้าสุวรรณภิงคารได้ฟังและศรัทธาถึงกับจะตัดเศียรของพระองค์ถวายรอยพระพุทธบาท แต่พระองค์ทรงถูกห้ามโดยพระนางนารายณ์เจงเวง พระราชเทวี ผู้มีบทบาทในการสร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวงที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าสมณโคดม พระเจ้าสุวรรณภิงคารจึงได้ถอดมงกุฏทองจากพระเศียรแทนการตัดพระเศียรของพระองค์ แล้วนำมาบูชาที่รอยพระพุทธบาท ด้วยเหตุที่พระนางนารายณ์เจงเวงทรงคัดค้านการตัดเศียร ทำให้พระเจ้าสุวรรณภิงคารได้ข้อคิด การสร้างบุญกุศลนั้นด้วยการฆ่าตัวตายเพื่อบุญกุศลกับการมีชีวิตอยู่ย่อมยังประโยชน์ได้มากที่สุด
ในตำนานพระอุรังคธาตุ ได้กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากุกุสันโธยาว ๓ วา กว้าง ๑ วา รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมโนและของพระพุทธเจ้ากัสสโปยาวมตามลำดับ ส่วนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสมนโคดมยาว ๑ วา ๒ ศอก สั้นกว่ารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไรย ยังไม่ได้กล่าวถึงลักษณะรอยพระพุทธบาท เพียงกล่าวจะมาปรากฏอยู่ ณ ที่แห่งนี้ คือ ที่พระธาตุเชิงชุมเป็นรอยพระพุทธบาที่ ๕ ของพระพุทธเจ้าองค์ในภัททกัล์ป หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเล่าเรื่องพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ ทำให้พระเจ้าสุวรรณภิงคารและพระนางนารายณ์เจงเวง เกิดศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างอุโมงค์ด้วยหินครอบปิดรอยพระพุทธบาทพร้อมด้วยมงกุฏทอง
จากตำนานพระอุรังคธาตุ ชื้ให้เห็นว่าพระเจ้าสุวรรณภิงคารศรัทธารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ จึงสร้างสถูปปิดรอยพระพุทธบาทไว้ภายในเป็นอุโมงค์ เป็นส่วนที่เก็บรอบพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ จึงสร้างสถูปปิดรอยพระพุทธบาทไว้ภายในเป็นอุโมงค์ เป็นส่วนที่เก็บรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า คือ บริเวณพระธาตุเชิงชุมองค์ปัจจุบันและจะรวมถึงรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยอีกองค์หนึ่งในอนาคตจะมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุม จากส่วนที่พระเจ้าสุวรรณภิงคารสร้างสถูปครอบเป็นอุโมงค์ ครอบปิดรอยประทับพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในภัททกัลป์มาแล้ว ๔ พระองค์ จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุเชิงชุม และในอนาคตที่แห่งนี้ยังรอคอยพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ คือ พระศรีอริยเมตไตย มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมาประทับรอยพระพุทธบาท เมื่อตำนานพระธาตุเชิงชุมและตำนานอุรังคธาตุมาสรุปพอเป็นประวัติพระธาตุเชิงชุมได้คือ พระธาตุเชิงชุมในตำนานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงก่อนที่พระพุทธเจ้าสมณโคดมนิพพาน ได้เสด็จมาที่เวียงจันทร์ แคว้นศรีโคตรบูร ภูกำพร้าหรือดอยกัปปคีรีคือที่ตั้งพระธาตุพนม แล้วเสด็จผ่านมาที่เมืองหนองหารหลวง คือที่ตั้งพระธาตุเชิงชุมเพื่อมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้ ณ ที่พระธาตุเชิงชุม ซึ่งที่แห่งนี้เป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้ามาแล้ว ๓ พระองค์ ในนิทานเรื่องกาเผือกได้กล่าวถึงท้าวผกามหาพรหมเป็นกาเผือกและมีพระโพธิสัตว์ทั้ง ๕ พระองค์มาเกิดเป็นลูกของกาเผือกได้พลัดพรากจากกันไปอยู่ดับแม่ไก่ชื่อกุกุสันโธ แม่นาคชื่อโกนาคมโน แม่เต่าชื่อกัสสโป แม่โคชื่อโคตโม แม่นางสิงหพราหมณีทั้ง ๓ ชื่อว่าอริยเมตไตย ในเวลาต่อมาพระโพธิสัตว์กุกุสันโธ พระโพธิสัตว์โกนาคมโน พระโพธิสัตว์กัสสโป บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามาประทับรอยพระพุทธบาทที่พระธาตุเชิงชุม โดยมีสุวรรณนาคซึ่งเป็นพญานาคเป็นผู้ดูแลรักษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ส่วนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสมณโคดม ได้มาประทับรอยพระพุทธเจ้าไว้ ณ ที่แห่งเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ ในคราวที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาที่หนองหารหลวงมีพระเจ้าสุวรรณภิงคารมารับเสด็จและพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ดังนั้นในความเชื่อที่ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดม จะมีอายุถึง ๕,๐๐๐ ปี ตามคำทำนายซึ่งในช่วงสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ได้จารึกสั่งสอนอยู่นานถึง ๔๕ ปี และนิพพานเมื่อมีพระชนม์ได้ ๘๐ พรรษา หลังจากนั้นในศาสนาของพระพุทธองค์ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฏก เพื่อรวบรวมหลักคำสอนเป็นหลักฐานพุทธศาสนา และมื่อถึงเวลาสิ้นสุดศาสนาของพระพุทธองค์ จะมีศาสนาของพระพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตยมีความร่มเย็นไม่มการเอารัดเอาเปรียบ ปราศจากโจรผู้ร้ายโรคภัยมาเบียดเบียน สมบัติสิ่งของต่าง ๆ ทุกคนจะมีเสมอกันและประชาชนในศาสนา พระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรยไม่พึงปรารถนาสิ่งใดนอกจากอาหารและนำในยามหิวกระหาย ทุกคนมีศีลธรรมเป็นยุคที่ศาสนารุ่งเรื่องและมีความอุดมสมบูรณ์ จะมีต้นกัลปพฤกษ์ เกิดขึ้นทั้ง ๔ มุมเมือง อันเป็นต้นไม้สารพัดนึก นับว่าในยุคศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตยเป็นศาสนาที่คนพึงปรารถนาจะเกิดในศาสนานี้ มีความสมบูรณ์ไปทั้งทุกอย่าง เมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตยมันคงถาวร และก็จะมาประทับรอยพระพุทธบาทที่พระธาตุเชิงชุม ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายในการมาประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในภัททกัล์ปนี้ เมื่อคราวพระพุทธองค์มาประทับรอยพระพุทธบาทได้ทรงชื้ให้พระเจ้าสุวรรณภิงคารเห็นว่าการที่พญาสุวรรณนาคนำแผ่นหินที่มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ขึ้นมาให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระพุทธบาทนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธบาท ทำให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระพุทธบาทนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธบาท ทำให้พระเจ้าสุวรรณภิงคารทรงเลื่อมใสศรัทธาถึงกับจะตัดพระเศียรของพระองค์เพื่อเป็นพุทธบูชา พระยาสุวรรณนาคได้นำแผ่นหินที่มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ลงสู่ใต้นำเพื่อเก็บรักษาไว้ รอยพระพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตยมาประทับรอยพระพุทธบาทพระเจ้าสุวรรณภิงคารขออนุญาตต่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและพระพุทธองค์พร้อมด้วยพุทธสาวกได้เสด็จกลับเมืองกุสินารา ฝ่ายพระพุทธเจ้าสุวรรณิงคาร และพระนางนารายณ์เจงเวงพร้อมด้วยบริวารได้ร่วมกันสร้างพระสถูปเจดีย์สวมครอบบริเวณที่แผ่นหินรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ ที่พญาสุวรรณภิงคารนำไปเก็บรักษาไว้เพื่อรอคอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตยมาประทับและสถูปเจดีย์ที่ได้สร้างโดยพระเจ้าสุวรรณภิงคาร จึงได้ชื่อว่า พระธาตุเชิงชุม
ข้าพระพุทธเจ้าได้นำบทความมาจากhttp://revival.snru.ac.th/temple/4.htm
ซึ่งเนื้อความน่าจะมีประโยชน์แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ รับทราบเป็นธรรมทาน ขณะที่กระผมพิมพิ์อยู่รู้สึกอยากจะร้องไห้และขนลุกตลอดช่วงการเขียน (คิดไปเองหรือป่าว)
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้ว ณ โอกาสนี้ขอให้ทุกท่านได้ด้วยนะครับ

ลิงเขาผลไม้
อยากไปลอยประทีปถวายเป็นพุทธบูชาที่พระบาทสี่รอยจังอ่ะคับ
พี่sarvanane รบกวนพาไปหน่อยจิยังไม่เคยไปเลยพระบาทบรูณ์ใกล้เสร็จยังคับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 25 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (24-01-11), บุญญพลัง (27-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พรหมวิหาร (25-04-13), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (26-11-09), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-01-10), สัพพัญญู (09-01-10), จิตประภัสสร (17-05-10), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (12-01-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Eang (27-11-09), FaRuXue (06-05-10), leklek (19-01-10), meesuk (15-01-10), Peach (30-06-10), Rich (05-05-10), Rose (09-11-12), rossukon (05-05-10), Sati (28-11-09), suwaphat (27-11-09)
  #14  
เก่า 26-11-09, 14:33
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,228
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,861
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,402 ครั้ง ใน 78,402 ข้อความ
พลังบุญ: 57234
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ( 14 )

ao.angsila
ขอร่วมถวายปัจจัยบด้วยคนครับ สาธุ

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ในช่วงวันลอยกระทงปีนี้ทางคณะจะขึ้นไปร่วมบูรณปฏิสังขรณ์วัดโบราณที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา และเดินทางไปพระธาตุจอมกิตติเพื่อร่วมบูรณยอดฉัตรทองคำฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ พร้อมขอร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ

ao.angsila


ขอร่วมโมทนาบุญถวายเป็นพุทธบูชาฯ คับ ภาพวันที่25-3พ.ย.50ทางคณะเราได้ขึ้นไปร่วมซ่อมพระบรมธาตุจอมกิตติ เลยเอารูปความก้าวหน้าในการซ่อมมาให้ทุกท่านโมนาบุญคับผม

uyutth
ขออนุโมทนาทุกประการ
__________________

varanyo
โมทนาบุญด้วยครับ...สาธุ...สาธุ...สาธุ __________________

พระพุทธพจน์


เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ เอโกว ชายเต กุเล
สํโยคปรมาเตวว สมฺโภคา สพฺพปาณินํ
จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาเกิดคนเดียว
ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลายก็เพียงแค่ ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกัน เท่านั้นเอง
----------------------------------------
ปริยัติ......เรียนรู้คัมภีร์


ปฏิบัติดี......ละทิ้งกิเลส


ปฏิเวธ......รู้แล้วละวาง
-----------------------------------------------
ท่านที่ต้องการปฏิบัติภาวนาอยู่ที่บ้านเพื่อขัดเกลากิเลส...LINK ข้างล่างเลยครับ
วิธีสร้างบุญบารมี...สมเด็จพระญาณสังวร
peterandpen
ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ด้วยคนค่ะ

KIMMY99
สาธุๆๆๆ.... __________________
Gotta Live on . . . ^^

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 27 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (13-11-10), ชฎารัตน์ (24-01-11), บุญญพลัง (27-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พรหมวิหาร (25-04-13), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (26-11-09), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-01-10), สัพพัญญู (09-01-10), จิตประภัสสร (17-05-10), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (19-01-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Eang (27-11-09), FaRuXue (06-05-10), leklek (19-01-10), meesuk (20-01-10), Peach (30-06-10), Rich (21-01-10), Rose (09-11-12), rossukon (05-05-10), Sati (28-11-09), suwaphat (27-11-09), taynaruk (27-11-09)
  #15  
เก่า 27-11-09, 14:45
taynaruk
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ขอร่วมโมทนาบุญด้วยค่ะ ขอบุญนี้กลับสู่ทุกท่านเช่นกันค่ะ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 23 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (24-01-11), บุญญพลัง (27-11-09), พรรณวดี (27-11-09), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (07-05-10), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-01-10), สัพพัญญู (09-01-10), อภิญญา (27-11-09), จิตประภัสสร (17-05-10), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (19-01-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (28-11-09), Eang (27-11-09), FaRuXue (06-05-10), leklek (19-01-10), meesuk (15-01-10), Peach (30-06-10), Rich (21-01-10), rossukon (05-05-10), Sati (28-11-09)
  #16  
เก่า 15-01-10, 12:46
meesuk
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่างถวายเป็นพุทธบูชาฯภาพชัดมากขอบคุณค่ะขอเกาะผู้ตามรอยพระบาทผู้ตั้งมั่นผู้เห็นพร้อมเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบัน

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (24-01-11), พรรณวดี (06-05-10), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (07-05-10), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (16-01-10), สัพพัญญู (09-05-10), อภิญญา (15-01-10), จิตประภัสสร (14-05-11), ปาริฉัตรมณี (21-01-10), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (19-01-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (15-01-10), FaRuXue (06-05-10), leklek (19-01-10), Peach (30-06-10), Rich (21-01-10), rossukon (05-05-10), Sati (15-01-10), taynaruk (15-01-10)
  #17  
เก่า 05-05-10, 23:15
Member
 
วันที่สมัคร: Oct 2009
ข้อความ: 75
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 5,949
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 675 ครั้ง ใน 675 ข้อความ
พลังบุญ: 750
rossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished roadrossukon is on a distinguished road
Default

ขอโมทนาบุญในทุกๆบุญกับทุกผู้ทุกนามของคณะพระธาตุแก้วมณีโชติ สาธุ สาธุ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 21 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ rossukon ในข้อความนี้
Apinya (13-11-10), ชฎารัตน์ (24-01-11), พรรณวดี (06-05-10), พรหมวิหาร (25-04-13), พรหมโชติ (07-11-10), พุทธรักษา (07-05-10), มณีนพรัตน์ (07-07-10), ศิษย์โมคคัลลานะ (06-05-10), สัพพัญญู (09-05-10), อภิญญา (06-05-10), จิตประภัสสร (14-05-11), ปาริฉัตรมณี (06-05-10), นำธรรม (19-02-12), นิมมานรดี (17-05-10), เพิ่มบุญ (02-09-11), เดชะบุญ (18-11-11), FaRuXue (06-05-10), Peach (30-06-10), Rich (30-09-10), Rose (09-11-12), Sati (11-06-11)
  #18  
เก่า 25-04-13, 18:31
Administrator
 
วันที่สมัคร: Apr 2013
ข้อความ: 468
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 1,599
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 1,008 ครั้ง ใน 1,008 ข้อความ
พลังบุญ: 1484
พรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished roadพรหมวิหาร is on a distinguished road
Default

สาธุคับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 1 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พรหมวิหาร ในข้อความนี้
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:55


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่