อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 02-06-14, 23:04
เพิ่มบุญ's Avatar
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1,258
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 8,965
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 3,279 ครั้ง ใน 3,279 ข้อความ
พลังบุญ: 4547
เพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished road
Default ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นได้ที่

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น อาคาร มจร. วัดธาตุ
(พระอารามหลวง) ถ.กลางเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๔๓-๒๗๑๐๕๕-๗ โทรสาร. ๐๔๓-๒๗๑๐๕๖

๒. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
ถ.กลางเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๘๑-๗๖๘๒๒๑๙ , ๐๘๑-๗๐๘๑๕๘๖ , ๐๔๓-๒๒๒๑๐๑ , ๐๔๓-๓๒๐๘๕๐
โทรสาร. ๐๔๓-๓๒๐๗๐๑

๓. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์
ชื่อบัญชี "กองทุนสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติ"
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๒๔-๐-๑๙๒๓๐-๗


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
ขอให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป ติดตัวทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเถิด
สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เพิ่มบุญ : 02-06-14 เมื่อ 23:20

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
  #2  
เก่า 02-06-14, 23:08
เพิ่มบุญ's Avatar
Senior Member
 
วันที่สมัคร: Aug 2011
ข้อความ: 1,258
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 8,965
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 3,279 ครั้ง ใน 3,279 ข้อความ
พลังบุญ: 4547
เพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished roadเพิ่มบุญ is on a distinguished road
Defaultเมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๕ พรรษา ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระเทพกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ทั้ง ๒๖ อำเภอ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน ทั้งนี้ ในการจัดงาน ได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักว่า พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น จะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และศูนย์กลางปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจิตใจและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดทั้งการพัฒนาให้เป็นสถานที่รมณียสถาน มีความสวยงาม ร่มเย็น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและท่องเที่ยวเชิงธรรมะ จึงเห็นชอบในการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสปีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยเห็นชอบให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ (หนองอีเลิง) บ้านเต่านอ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ขอใช้ประมาณ ๑,๑๗๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย เป็นที่จัดตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ด้วยการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการระหว่าง วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ของทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) จัดสร้างองค์พระพุทธรูปพุทธมณฑลสูง ๑๙ เมตร และขุดลอกถมดิน ทำถนนทางเข้า ระบบไฟฟ้า น้ำประปา รวมพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง ๖๔๔ ไร่ ขณะนี้มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง

หากท่านใดสนใจ ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น โทร. ๐๔๓-๒๗๑๐๕๕ หรือ
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด โทร.๐๘๑-๗๖๘๒๒๑๙

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เพิ่มบุญ : 02-06-14 เมื่อ 23:21

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:41


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่