อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 23-11-09, 20:05
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช

ชมรมพุทธศาสตร์ บ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จก. (โรงงานหินกอง สระบุรี)
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๐๙
:๓๐ น. ประกอบพิธีสงฆ์ ไถ่ชีวิตโค–กระบือ ณ โรงฆ่าสัตว์ จ.อยุธยา (ตามแผนที่แนบ)
เวลา ๑๑:๓๐ น. เสร็จพิธี / พาไหว้พระวัดสำคัญใกล้เคียง

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมกุศลในครั้งนี้
ท่านสามารถร่วมบุญตามได้กำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาที่
บัญชีชื่อ นายธรากร ตรีเนตร ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140 – 0 – 12739 – 4

**กำหนดรับเงินบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายครับ**

เมื่อท่านโอนปัจจัยหรือร่วมทำบุญแล้ว โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ เพื่อรับใบอนุโมทนาบุญ
ที่ นายธรากร ตรีเนตร (ชมรมพุทธศาสตร์) โทร. ๐๘๙-๑๔๑-๗๕๘๙ , ๐๓๖-๓๘๒๘๘๘ , ๐๓๖-๓๘๒๙๙๙ ต่อ ๓๔๙

หรือแจ้งทาง E-mail : [email protected]
เพื่อจะได้ตรวจสอบยอด และจัดส่งใบอนุโมทนาบุญตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ต่อไป
ขออนุโมทนาบุญครับ สาธุ สาธุ สาธุ
อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ


รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide1-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (23-11-09), พรรณวดี (23-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-11-09), อภิญญา (23-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #2  
เก่า 23-11-09, 20:09
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

โครงการไถ่ชีวิต โค กระบือ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม

“….ธนาคารโค และกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชีควบคุม ดูแลรักษา แจกจ่าย ให้ยืม
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร และเพิ่มปริมาณโคและ กระบือ ตามหลักการของธนาคาร
ธนาคารโคและกระบือ เป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น ตามหลักการความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไก
เป็นเครื่องทุ่นแรงในกิจการเกษตร แต่เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้น ความก้าวหน้าในการใช้กลไกเสียไป
จำเป็นต้องหันมาพึ่งแรงจากสัตว์ที่เคยให้อยู่ก่อน เมื่อหันกลับมาก็ปรากฏว่ามีปัญหามาก
เพราะชาวนาไม่มีเงินซื้อโคและกระบือ มาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน
ธนาคารโคและกระบือ พอจะอนุโลมใช้ได้เหมือนกับธนาคารที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน เพราะโดยความหมายทั่วไป
ธนาคารก็ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งมีค่ามีประโยชน์ การตั้งธนาคารโคและกระบือก็มิใช่ว่าตั้งโรงขึ้นมาเก็บโคหรือกระบือ
เพียงแต่มีศูนย์กลางขึ้นมา เช่นอาจจัดให้กรมปศุสัตว์เป็นศูนย์รวม ใครจะสมทบธนาคารโคและกระบือ
ก็ไม่จำเป็นต้องนำโคหรือกระบือไปมอบให้ อาจบริจาคในรูปของเงิน.

พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานแก่เกษตรทั่วประเทศ ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อวันพืชมงคล ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓ เกี่ยวกับโครงการธนาคารโค และกระบือ ตามพระราชดำริ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (23-11-09), พรรณวดี (23-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-11-09), อภิญญา (23-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #3  
เก่า 23-11-09, 20:11
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ความเป็นมา

ด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจเยี่ยมราษฎรเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2522ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงทราบว่ามีราษฎรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชดำริจำนวนมาก

ต้องเช่าโคกระบือไว้ใช้แรงานในราคาแพงมากและบางครั้งเมื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็แทบไม่เหลืออะไรเลย
เพราะเงินที่ได้ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าโคกระบือเกือบหมดจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นในปี..2522

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนได้มีโอกาสมีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองโดยการเช่าซื้อหรือวิธีการอื่นใด

ในราคาที่ถูกจากส่วนราชการองค์กรหรือเอกชนฯลฯ

ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยใช้กระบือของกรมปศุสัตว์จำนวน280ตัว
นำไปให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชดำริในท้องที่อำเภอสระแก้ว

และอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรี(ในขณะนั้น)เป็นครั้งแรกเมื่อปี..2522โดยการให้เช่าซื้อและผ่อนส่งใช้ให้หมดภายใน3ปี

และกรมปศุสัตว์ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการดังกล่าวได้

ข่าวโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริได้แพร่หลายออกไปในหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง
และสื่อมวลชนอื่นๆจึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาติดต่อขอบริจาคโค-กระบือให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปใช้ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

ตามพระราชดำริและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริทั้งหมดโดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนโค-กระบือที่มีผู้น้อมเกล้าฯ

ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปดำเนินการธนาคารโค-กระบือฯให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์

ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ในด้านการซื้อหาโค-กระบือ

ได้มีโอกาสใช้โค-กระบือที่พระราชทานนี้ไปใช้เพื่อให้มีรายได้มากขึ้นและมีความร่มเย็นผาสุกในการดำรงชีพตลอดไป

อนึ่งสำหรับชื่อของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ใช้ชื่อย่อว่า"ธคก."
และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Royal Cattle Buffalo Bank for Farmers

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (23-11-09), พรรณวดี (23-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-11-09), อภิญญา (23-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #4  
เก่า 23-11-09, 20:16
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

แผนที่การเดินทาง
ติดต่อ
คุณธรากร ตรีเนตร มือถือ : ๐๘๙-๑๔๑๗๕๘๙

รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชิวิตโค ตัวละ 14,000 บาท , กระบือ ตัวละ 15,000 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา
ท่านที่ต้องการเดินทางไปเอง ขอให้ไปพร้อมกัน ณ สถานที่ไถ่ชีวิตโค - กระบือตามเวลาที่กำหนด


รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide4-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (23-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-11-09), อภิญญา (23-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #5  
เก่า 23-11-09, 20:27
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ภาพงานบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๑)
ณ โรงฆ่าสัตว์ จ.พระนครศรีอยุธยา (เมื่อ วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑)
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide6-jpg   อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide7-jpg   อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide8-jpg  

อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide9-jpg   อภิญญา-ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างมหากุศลโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช-slide10-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (23-11-09), พรรณวดี (23-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-11-09), อภิญญา (23-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #6  
เก่า 23-11-09, 21:02
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,733 ครั้ง ใน 78,733 ข้อความ
พลังบุญ: 57743
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

ขอร่วมถวายปัจจัยอธิษฐานจิตไถ่ชีวิตโคกระบือฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับชมรมพุทธศาสตร์ บ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จก. (โรงงานหินกอง สระบุรี) ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ ในโครงการธนาคารโคกระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ปล.จะรวบรวมปัจจัยส่งไปให้นะครับ สาธุครับ ที่เอาบุญมาฝาก
บัญชีชื่อ นายธรากร ตรีเนตร ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140 – 0 – 12739 – 4
**กำหนดรับเงินบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายครับ**

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (23-11-09), บุญญพลัง (24-11-09), พรรณวดี (23-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (23-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #7  
เก่า 24-11-09, 09:14
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

อ้างอิง:
ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ ELLE อ่านข้อความ
ขอร่วมถวายปัจจัยอธิษฐานจิตไถ่ชีวิตโคกระบือฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับชมรมพุทธศาสตร์ บ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จก. (โรงงานหินกอง สระบุรี) ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ ในโครงการธนาคารโคกระบือ
ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ปล.จะรวบรวมปัจจัยส่งไปให้นะครับ สาธุครับ ที่เอาบุญมาฝาก
บัญชีชื่อ นายธรากร ตรีเนตร ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140 – 0 – 12739 – 4
**กำหนดรับเงินบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม เป็นวันสุดท้ายครับ**

อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ


สัพเพ สัตตา สะทาโหตุ อะเวรา อัพญาปัชฌา สุขะ ชีวิโณ
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงดำรงค์ชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด

กะตัง ปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้า ได้ตั้งใจกระทำแล้วนี้ด้วยเทอญ

อิทํ เต ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ ปจฺจุปนฺนา กาเล
สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (27-11-09), พรรณวดี (24-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), อภิญญา (24-11-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (08-09-11), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #8  
เก่า 27-11-09, 17:23
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

รายชื่อเจ้าภาพร่วมบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ โรงฆ่าสัตว์ จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
1 บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ร่วมบุญจำนวน 15,000 บาท
2 คุณแม่สุณีย์ นายธรากร ตรีเนตรพร้อมเครือญาติ , น.ส.จุฑามาศ จำพานิช
ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
3 คุณวันวิสาข์ ตันติเวชกุล ร่วมบุญจำนวน 2,020 บาท
4 คุณชลิดา ชูอรุณและครอบครัว ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
5 คุณศัลยพงษ์ บวรสิน ร่วมบุญจำนวน 300 บาท
6 คุณเมธาสิทธิ์ องค์อมรรัตน์ ร่วมบุญจำนวน 333 บาท
7 คุณธนานนท์ อุดมพงศ์ลักขณา ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
8 คุณกัณกณิษฐ์ ดิษฐสระพงศ์ ร่วมบุญจำนวน 200 บาท
9 คุณชัย ดุรงครัตนกุลพร้อมครอบครัวและเพื่อน ร่วมบุญจำนวน 3,500 บาท
10 คุณสายฝน พุ่มจีน ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
11 คุณจรัส แอสาร ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
12 คุณนายวิชัย สุขุมวานิชกุล ร่วมบุญจำนวน 5,000 บาท
13 คุณสุรโชติ ชุมตรีนอก ร่วมบุญจำนวน 2,200 บาท
14 คุณธนภูมิ คงคุ้ม ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
15 คุณอำนาจ แซ่ฮ่อ ร่วมบุญจำนวน 100 บาท
16 คุณปัญญา มรรคศศิธร ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
17 นาย เดชา - นาง อมรา - ด.ช.นฤเบศวร์ แคว้งอินทร์
18 นาง แสงจันทร์ -นาย ประยูร วงค์เลียบ พร้อมบุตร - ธิดา
19 นางศิริกาญจน์ - นาย ซุนโป แซ่เตียว พร้อมบุตร - ธิดา
20 นางสาว ขนิษฐา วงค์อิ่น - พร้อม บุตร ธิดา
เพื่อน ๆ ชาวเวียดนาม ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
21 คุณสุรเชษฐ์ เชื้อทอง ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
22 คุณวิรัตน์ สุจริตวรางกูร ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
23 คุณมะลิวรรณ สุจริตวรางกูร ร่วมบุญจำนวน 500 บาท
24 คุณสุธิดา ชัยบัณฑิตย์ ร่วมบุญจำนวน 100 บาท
25 คุณยศสวิน ทองสุข ร่วมบุญจำนวน 150 บาท
26 ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ ร่วมบุญจำนวน 5,000 บาท
27 คุณนิลุบล วัฒนฐานะ ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
28 คุณสุพิฌาย์ ศัลยวุฒิ ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
29 คุณปิติรัฐ สุขพูล ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
30 คุณสราวุธ วรวาส ร่วมบุญจำนวน 1,000 บาท
31 คณะการบุคคล TCC โกลบอล ซอสซิ่ง ร่วมบุญจำนวน 14,000 บาท
32 คุณมงคลกิตติ์ คุณณัฏฐนัน ทรัพย์จีระกุล ร่วมบุญจำนวน 200 บาท

รวมยอดบริจาค ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 รวมได้ทั้งสิ้น 59,103 บาท


ขอโมทนาบุญแด่ผู้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ

สัพเพ สัตตา สะทาโหตุ อะเวรา อัพญาปัชฌา สุขะ ชีวิโณ
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงดำรงค์ชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้า ได้ตั้งใจกระทำแล้วนี้ด้วยเทอญ

อิทํ เม เต ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ ปจฺจุปนฺนา กาเล

สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ
บุญญพลัง
ชมรมพุทธศาสตร์ บ.เซรามิคอุคสาหกรรมไทย จก.

แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย บุญญพลัง : 30-11-09 เมื่อ 16:46

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (27-11-09), พรรณวดี (28-11-09), พุทธรักษา (30-11-09), อภิญญา (27-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (12-01-10), เดชะบุญ (28-11-09), suwaphat (27-11-09)
  #9  
เก่า 30-11-09, 10:15
พุทธรักษา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 568
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,787
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 4,086 ครั้ง ใน 4,086 ข้อความ
พลังบุญ: 4163
พุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished roadพุทธรักษา is on a distinguished road
Smile มหากุศลโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช

พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ถวายปัจจัยอธิษฐานไถ่ชีวิตโค-กระบือ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับชมรมพุทธศาสตร์ บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย ร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ถวายเป็นพุทธบูชา ฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ๕ ธันวามหาราช (ในหลวงอายุครบ 82 พรรษา)

ขอมหาโมทนาบุญเป็นอย่างสูง น้อมถวายบุญทั้งหมดให้ในหลวงของเรา ขอให้ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง,มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ ได้โอนเงินเข้าบัญชี คุณธรากร ตรีเนตร แล้ว เมื่อวันที่ 29/1152 จำนวนเงิน 1,599.00 บาท.ค่ะ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พุทธรักษา ในข้อความนี้
Apinya (30-11-09), Attawat_Rx (30-11-09), บุญญพลัง (30-11-09), อภิญญา (30-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (12-01-10), เดชะบุญ (30-11-09), Rich (08-09-11)
  #10  
เก่า 30-11-09, 16:41
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ขอโมทนาบุญทุกท่านครับ

อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ fficeffice" />
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ทุกท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ

สัพเพ สัตตา สะทาโหตุ อะเวรา อัพญาปัชฌา สุขะ ชีวิโณ
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงดำรงค์ชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้า ได้ตั้งใจกระทำแล้วนี้ด้วยเทอญ
อิทํ เมเต ทานํ อาสวกฺขยาวหํ นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ ปจฺจุปนฺนา กาเล

สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ
บุญญพลัง
ชมรมพุทธศาสตร์ บ.เซรามิคอุคสาหกรรมไทย จก.

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (30-11-09), อภิญญา (28-12-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นิมมานรดี (12-01-10), เดชะบุญ (30-11-09), Rich (08-09-11)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:42


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่