อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 24-11-09, 08:34
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี

เชิญร่วมอนุโมทนาบุญทอดผ้าป่าถวายผ้าไตร (ไตรครอง)
ถวายวิหารแพปฏิบัติธรรมกลางน้ำ
ลอยดอกบัวประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ (บุญญพลัง) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ขอโมทนาบุญยังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
บุญใดที่ผมและคณะได้กระทำดีแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งมีส่วนบุญได้เพียงนั้นเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ

รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-slide1-jpg   อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-dscf1520-jpg   อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-dscf1948-jpg  

อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-dscf1928-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), อภิญญา (24-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #2  
เก่า 24-11-09, 08:40
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

พิธีลอยดอกบัวประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
ขอขมาพระแม่คงคา
ในคืนวันที่ ๓๑ ตุลาคม๒๕๕๒

ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ (บุญญพลัง) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ขอโมทนาบุญยังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
บุญใดที่ผมและคณะได้กระทำดีแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งมีส่วนบุญได้เพียงนั้นเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ
รูปขนาดเล็ก


ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), อภิญญา (24-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #3  
เก่า 24-11-09, 08:44
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

คณะศรัทธาบางส่วนพักกันที่วิหารแพ บางสว่นพักกันบนเกาะ และอากาศช่วงเช้า
ขอโมทนาบุญยังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
บุญใดที่ผมและคณะได้กระทำดีแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งมีส่วนบุญได้เพียงนั้นเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทนามิ
รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), อภิญญา (24-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #4  
เก่า 24-11-09, 08:50
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ร่วมกันถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารพระอาจารย์สมฤทธิ์
ขอโมทนาบุญยังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
บุญใดที่ผมและคณะได้กระทำดีแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งมีส่วนบุญได้เพียงนั้นเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทนามิ
รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), อภิญญา (24-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #5  
เก่า 24-11-09, 08:52
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

พิธีถวายวิหารแพปฏิบัติธรรมบุญญพลัง เพื่อสืบพระพุทธศาสนา
ขอโมทนาบุญยังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
บุญใดที่ผมและคณะได้กระทำดีแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งมีส่วนบุญได้เพียงนั้นเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ
รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), อภิญญา (24-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #6  
เก่า 24-11-09, 08:57
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ขอโมทนาบุญยังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
บุญใดที่ผมและคณะได้กระทำดีแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งมีส่วนบุญได้เพียงนั้นเทอญ


อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จให้แด่ท่านอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ด้วยเทอญ ฯ

สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-slide15-jpg   อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-slide16-jpg   อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-slide17-jpg  

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), พุทธรักษา (24-11-09), อภิญญา (24-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), suwaphat (24-11-09), taynaruk (26-11-09)
  #7  
เก่า 24-11-09, 16:58
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,183
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,855
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,006 ครั้ง ใน 78,006 ข้อความ
พลังบุญ: 56793
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-img_0742%5B1%5D-jpgอภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-img_0737%5B1%5D-jpgอภิญญา-เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายวิหารแพปฏิบัติธรรม ณ พทุธสถานเกาะกลางน้ำ จ.กาญจนบุรี-img_0742%5B1%5D-jpg
เอาบุญพุทธบูชาฯลอยประทีปที่คณะเราไปทำบุญมา มาฝากคุณบุญญพลังและคณะด้วยนะครับ
ลอยถวายในพระบาทสี่รอย อ.แมริม จ.เชียงใหม่ครับ
ส่วนสถานปฏิบัติธรรมบุญญพลัง นี่ดูสงบร่มรื่นเหมาะสำหรับจะปฏิบัติธรรมดีนะครับ คณะเราไปทำบุญที่วัดถ้ำองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี กันในวันเข้าพรรษา-อาสฬบูชาฯกันทุกปี ถ้าปีหน้ามีโอกาสจะแวะเข้าไปเยี่ยมทำบุญที่สถานปฏิบัติธรรมบุญญพลังด้วยนะครับ
ปล.ขอทราบประวัติความเป็นการของสถานปฏิบัติธรรมนี้ พร้อมกับแผนที่เดินทางด้วยนะครับ ขอบคุณครับ (ปีหน้าถ้าไปที่เดียวกันแบบนี้นัดกันไปพร้อมกันก็ดีครับ)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (24-11-09), บุญญพลัง (24-11-09), พรรณวดี (26-11-09), ปาริฉัตรมณี (01-12-09), นำธรรม (24-12-09), นิมมานรดี (25-11-09), เดชะบุญ (28-11-09), Rich (15-05-11), rossukon (18-05-10), taynaruk (26-11-09)
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:01


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่