อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 25-12-09, 08:10
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default ขอเชิญร่วมโมทนาบุญถวายปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญเอนกประสงค์ วัดสะพานศรี จ.สกลนคร

ขอเชิญร่วมโมทนาบุญถวายปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญเอนกประสงค์
วัดสะพานศรี อ.เมือง จ.สกลนคร ถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงปู่อนันต์ อานนฺโท

ยอดเงินร่วมบุญสร้างศาลาในครั้งนี้ที่ทุกท่านได้ร่วมกันมารวมทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาทถ้วน
ขอโมทนาบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และท่านที่ตั้งจิตร่วมโมทนาบุญในครั้งนี้
ขอทุกท่านพึ่งมีส่วนได้ในกุศลครั้งนี้เพียงกันทุกท่านเทอญ

สัพเพ สัตตา
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย น้อยใหญ่ที่สละชีวิตให้แก่ข้าพเจ้ากินเพื่อการดำรงชีวิต
ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากความทุกข์ ประสบความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปและตลอดไป

สัพเพ สัตตา สะทาโหตุ อะเวรา อัพญาปัชฌา สุขะ ชีวิโณ
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงดำรงค์ชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด
กะตัง ปุญญัง พะลังมัยหัง สัพเพภาคี ภะวันตุเต
ขอให้สัพพสัตว์ทั้งหลาย พึงมีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้า ได้ตั้งใจกระทำแล้วนี้ด้วยเทอญ


อะระหัง พุทโธ ภะคะวา มหาสำเร็จ
ขอความสำเร็จ มหาสำเร็จ
ในสรรพสิ่งมงคล มหามงคลที่ท่านปรารถนาไว้ดีแล้ว
ทั้งทางโลก ทางธรรม ทั้งทางบุญ ทางกุศล
จงเป็นผลสำเร็จแก่ท่านและครอบครัวอย่างง่ายดาย ฉับพลันทันที
ด้วยอานุภาพแห่งบุญนี้ ตราบถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ ฯ


สาธุ สาธุ สาธุ มหาโมทามิ
ธรากร - จุฑามาศ

รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
  #2  
เก่า 25-12-09, 08:11
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์
และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
ขออนุโมทนายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
  #3  
เก่า 25-12-09, 08:12
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเป็นจำนวนมาก ยังความปิติแก่ผู้มาร่วมบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
การเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะด้วยเหตุใด ขออย่าได้ยึดติด ติดใจ

จะขอยึดไว้กำลังใจในการปฏิบัติต่อไป เพื่อความเจริญในธรรมสืบไป

ขออนุโมทนายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ

รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
  #4  
เก่า 25-12-09, 08:13
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

อธิฐานจิต
พระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จองค์ปฐมพระสิขีทศพลญาณที่ ๑ (วรรณะปุพโพธาตุ) พระปัจเจกธาตุ พระอรหันตธาตุ (หลวงปู่พรหม)

ที่จัดเตรียมถวายหลวงปู่เพื่อนำบรรจุในองค์พระประธาน
ถวายพระพุทธโสธร ปัจจัยไทยธรรม เป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆะบูชา
น้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพกษัตริย์ไทยทุก ๆพระองค์ พระวีรกษัตริย์ไทยทุก ๆพระองค์น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขออนุโมทนายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ

รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
  #5  
เก่า 25-12-09, 08:14
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ขออนุโมทนายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
  #6  
เก่า 25-12-09, 08:15
บุญญพลัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

รู้ได้ทันทีที่รับรู้ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
และเข้าใจอย่างแท้จริง
ในทุกสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิต และไร้ชีวิต
ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต
รู้ไปหมด เข้าใจหมด จนปล่อยวางได้
ไม่แบก ไม่บ่น ไม่เบื่อ ไม่เหงา ไม่เศร้า ไม่ท้อแท้
เพราะรู้และเข้าใจว่า ... มันเป็นเช่นนั้นเอง


ตื่นขึ้นอย่างว่องไว คล่องตัว และคล่องใจ
ในทุกขณะจิต พร้อมรับรู้ พร้อมทำหน้าที่ พร้อมปล่อยวาง
กับทุกสรรพสิ่งที่ได้รับสัมผัส ทั้งที่ชอบใจ หรือไม่ชอบใจ
เห็นอย่างชัดเจนในทุกขบวนการ
ไม่ตกอยู่ในภาพแห่งความฝัน ในภาพมายา
ในสิ่งที่หลอกล่อ ลวงตา ลวงใจ


เบิกบาน และผ่องใส
ในทุกอิริยาบทของกาย วาจา ใจ
ไม่ว่าจะก้าวเดิน ไม่ว่าจะพูดจา แม้แต่จะคิดคำนึง
ดวงจิตเคลียคลอด้วยรอยยิ้มที่เมตตา
เบิกบาน สงบ สว่าง อิ่มเอิบ เบาสบาย ไร้กังวล
พร้อมที่จะคิดในสิ่งที่ดีๆ พร้อมที่จะทำในสิ่งที่ดีๆ พร้อมที่จะพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆ
ทั้งหลับ ทั้งตื่น เป็นสุขอย่างแท้จริง
ไม่ต้องอิงอาศัยปัจจัยภายนอกใดๆ ทั้งสิ้น

ขออนุโมทนายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญ และร่วมอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ครับ
รูปขนาดเล็ก

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:43


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่