อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 07-01-10, 15:16
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Smile ขอเชิญร่วมบุญสร้าง "พระพุทธะบุญญพลัง ๑๙ ศอก" ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีต้นบุญต้นแบบ
พื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างฐานรากรองรับองค์พระ
“ พระพุทธะบุญญพลัง ” หน้าตัก ๑๙ ศอก (๙.๕ เมตร)
พระพุทธรูปของปวงชนชาวไทย ของพระพุทธศาสนา

ณ พุทธสถานเกาะกลางน้ำ (บุญญพลัง) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ – วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓
เพื่อถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
เพื่อน้อมเกล้าถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้
รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-ขอเชิญร่วมบุญสร้าง "พระพุทธะบุญญพลัง ๑๙ ศอก" ถวายเป็นพุทธบูชาฯ-slide1-jpg  
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #2  
เก่า 07-01-10, 15:16
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

เหตุแห่งการจัดตั้งกองผ้าป่าในครั้งนี้
เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนสร้างฐานรากรองรับองค์พระ “พระพุทธะบุญญพลัง” ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ ศอก
เนื่องด้วยพระอาจารย์สมฤทธิ์ รัตนญาโนและคณะศรัทธา มีจิตศรัทธาจะสร้างพระพุทธปฏิมากร
หน้าตักกว้าง ๑๙ ศอก(๙.๕ เมตร) ซึ่งมีพระนามว่า “พระพุทธะบุญญพลัง”
เพื่อถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ยืนยาวสืบไป
เพื่อน้อมเกล้าถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ นับแต่องค์ต้นพระปฐมบรมกษัตริย์
เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และเพื่อความผาสุขของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า


“พระพุทธะบุญญพลัง”
พระพุทธะ หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
บุญญพลัง หมายถึง พลังบุญพลังศรัทธาของหมู่เหล่าสาธุชนพุทธบริษัท ที่จะช่วยกันสืบสาน
อายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ยืนยาวสืบไปยิ่งยืนนาน
พระพุทธะบุญญพลัง หมายถึงพลังบุญ พลังศรัทธาที่จะช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
และเป็นพลังบารมีที่จะช่วยเสริมส่งให้ผู้ร่วมสร้าง ผู้มาปฏิบิตธรรม ตลอดจนผู้ที่มากราบไหว้
ให้มีจิตเบิกบานเข้าถึงซึ่งความรู้แจ้งในธรรม เจริญในปัญญา ตราบถึงซึ่งที่สุด คือนิพพานได้โดยไว
พระพุทธะบุญญพลัง เป็นพระพุทธรูปแบบหล่อเทปูนเสริมเหล็ก มีส่วนผสมที่ใช้ในการหล่อคือ
นิล(หินดำ) อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และหินพระธาตุที่บริสุทธิ์


โดยส่วนขององค์พระจะแบ่งเป็น ๓ ชั้น
ชั้นบน หมายถึงพระพุทธรัตนะ อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปโบราณสำคัญ ๆ
ชั้นกลาง หมายถึงพระธรรมรัตนะ อันเป็นที่เก็บพระไตรปิฏก ธรรมคำสอน
และความเป็นมาของการสร้างพระพุทธบุญญพลัง
ชั้นล่าง หมายถึงพระสังฆรัตนะ อันเป็นที่สวดมนต์ เจริญภาวนา ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
โดยจะนำรายชื่อของผู้สร้างจารึกลงในแผ่นโลหะทั้งหมดเพื่อบรรจุไว้ยังในองค์พระเพื่อความเป็นมงคลแก่ผู้สร้าง
ทุกครั้งที่มีผู้คนมาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม บุญนั้นก็จะเกิดแก่ผู้สร้างให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมในการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
  #3  
เก่า 07-01-10, 15:17
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีฉลู)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางจากสระบุรี พบกันยังจุดนับพบ จ.กาญจนบุรี
เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางถึง พุทธสถานเกาะกลางน้ำ (บุญญพลัง) อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เวลา ๑๑.๓๐ รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดถวายผ้าป่า เป็นเสร็จพิธี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๐๐ ไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรม(ทำวัตรเย็น)
เวลา ๒๔.๐๐ น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ลอยดอกบัวประทีป
เวลา ๐๐.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมข้ามคืน ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ (ตามแต่กำลังใจของแต่ละท่านไม่บังคับกันครับ)วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีฉูล)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ตักบาตร พระอาจารย์สมฤทธิ์ รัตนญาโน
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร พระอาจารย์สมฤทธิ์ รัตนญาโน
เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางไหว้พระสถานที่สำคัญ วัดถ้ำองจุ วัดถ้ำผาพิรุณ อ.ศรีสวัสดิ์ (อาจมีเปลี่ยนแปลง)
เวลา ๑๒.๓๐ น. เดินทางกลับ พุทธสถานเกาะกลางน้ำ (บุญญพลัง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. รับประธานอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย ทำกิจส่วนตัว
เวลา ๑๙.๐๐ ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม (ทำวัตรเย็น)
๒๒.๐๐ น. เข้าที่พัก นอนกับสติวันเสาร์ที่มกราคม๒๕๕๓(ตรงกับวันแรมค่ำเดือนปีฉูล)
เวลา ๐๕.๐๐-๐๖.๐๐.ไหว้พระสวดมนต์และปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๘.๓๐.ตักบาตรพระอาจารย์สมฤทธิ์รัตนญาโน
เวลา ๐๙.๓๐.ถวายภัตตาหารพระอาจารย์สมฤทธิ์รัตนญาโน
เวลา ๑๑.๐๐.เดินทางกลับ
เดินทางไปกราบหลวงปู่ถวิล วัดถ้ำเบญจรัตน์นคร.ลุ่มสุ่ม.ไทรโยค.กาญจนบุรี
เดินทางถวายพระบรมสารีริกธาตุ สำนักสงฆ์ป่าพระมหามุนีพุทธธรรมรัตนะ.ไทรโยค.ไทรโยค.กาญจนบุรี
เดินทางถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดหนองหญ้าปล่อง.ด่านมะขามเตี้ยร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก๑๐ วา

ขออนุโมทนายังทุกท่านที่ได้ร่วมบุญและร่วมอนุโมทนาบุญมาโอกาสนี้ครับ
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
พรรณวดี (07-01-10), พุทธรักษา (16-02-10), สัพพัญญู (09-01-10), อภิญญา (07-01-10), ปาริฉัตรมณี (21-01-10), นิมมานรดี (12-01-10), เดชะบุญ (15-01-10), Rich (08-01-10), rossukon (18-05-10), suwaphat (08-01-10), taynaruk (15-01-10)
  #4  
เก่า 07-01-10, 15:17
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,414 ครั้ง ใน 8,414 ข้อความ
พลังบุญ: 2897
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

บุญสร้างพระในครั้งนี้เป็นบุญที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัย
เพื่อการสืบอายุพระพุทธศาสนา บูชาคุณบรรพบุรุตที่ได้สละเลือดเนื้อกายใจปกป้องรักษา
ผืนแผ่นดินนี้ที่เราทุกคนได้อยู่ได้อาศัยตราบถึงทุกวันนี้

การทำบุญจะมากหรือน้อยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญครับ มีน้อยทำแต่น้อยมีมากจะทำมาก
หรือน้อยก็แล้วแต่กำลังใจของทุก ๆ ท่านครับ
แต่ที่สำคัญทำแล้วทุก ๆ ท่านไม่เดือดร้อนทำแล้วสบายใจเป็นพอครับ
บุญก็คือความสบายกายและก็สบายใจครับ ทำบุญแล้วไม่ลืม รักษาศีล
รักษาศีลแล้ว ไม่ลืมภาวนาทำให้ดีเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ท่านที่มีประสงค์จะร่วมบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ได้ที่ผู้ประสารงาน (จ. สระบุรี) คุณธรากร โทร.๐๘๙-๑๔๑๗๕๘๙
(จ.กาญจนบุรี) คุณกาญจนา(เปิ้ล) โทร.๐๘๑-๙๘๑๕๘๙๑ , คุณนลินทิพย์(โอ๋) โทร.๐๘๑-๙๔๔๓๖๕๒
(จ.สมุทรปราการ) คุณสมพร โทร.๐๘๓-๑๒๓๓๖๔๕ , คุณเจษฏา โทร.๐๘๖-๕๐๙๗๗๖๒
(จ.ระยอง) คุณเอกราชโทร.๐๘๗-๘๒๗๖๕๑๙
ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ในนามบัญชีชื่อ นายธรากร ตรีเนตร (เพื่องานบุญพระพุทธศาสนา) กองผ้าป่า
ธนาคารกรุงไทย สาขาหินกอง บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี๑๔๐--๑๑๐๙๙

**ปิดรับโอนวันอังคารมที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๒ท่านที่ประสงค์ร่วมบุญหลังจากนี้**
โปรดโอนเข้าบัญชีสร้างพระเจดีย์ภายในวันศุกร์ที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๒ก่อนเวลา๐๗:๓๐.
และโปรดโทรใจ้งให้ทราบด้วยขอโมทนาบุญครับ
ท่านที่มีความประสงค์จะส่งแผ่นทองเพื่อนำบรรจุองค์พระส่งแผ่นทองได้ที่
คุณธรากรตรีเนตร(ชมรมพุทธศาสตร์)
บจก.เชรามิคอุตสาหกรรมไทยส่วนวิศวกรรมและโครงการ
๓๓/..โคกแย้.หนองแค.สระบุรี๑๘๒๓๐
มือถือ๐๘๙-๑๔๑๗๕๘๙โทร.๐๓๖-๓๘๒๘๘๘ต่อ๓๔๙
E-mail : [email protected]

http://board.palungjit.com/f105/%E0%...81-217722.html
__________________
"สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา"

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 11 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
พรรณวดี (07-01-10), พุทธรักษา (16-02-10), สัพพัญญู (09-01-10), อภิญญา (07-01-10), ปาริฉัตรมณี (21-01-10), นิมมานรดี (12-01-10), เดชะบุญ (15-01-10), Rich (08-01-10), rossukon (18-05-10), suwaphat (08-01-10), taynaruk (15-01-10)
  #5  
เก่า 12-02-10, 15:53
พรรณวดี's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 909
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 12,531
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 6,346 ครั้ง ใน 6,346 ข้อความ
พลังบุญ: 6806
พรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished roadพรรณวดี is on a distinguished road
Default แจ้งการโอนเงิน

11 กพ.53 ได้โอนเงินของญาติโยม จำนวน 300 บาท เพื่อร่วมสร้าง พระพุทธบุญญพลัง 19 ศอก ร่วมทำบุญทุกอย่างกับหลวงพ่อร่วมสร้างพุทธสถานเกาะกลางน้ำ ขอทุกๆๆท่านมีส่วนในผลบุญนะจ้ะ สาธุ รวยรวยรวย สุขสมหวังสมปราถนาทุกอย่าง นิพพานขาตินี้

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 6 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ พรรณวดี ในข้อความนี้
ตอบ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:03


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่