อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > แจ้งข่าวบอกบุญพุทธบูชาฯ

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #1  
เก่า 16-05-09, 15:07
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,422 ครั้ง ใน 8,422 ข้อความ
พลังบุญ: 2905
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Smile โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิความสูง 59 ม.

โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและสร้างพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืนปางเปิดโลก ความสูง 59 เมตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทดแทนคุณบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ ทดแทนคุณแผ่นดิน และฉลองสิริราชสมบัติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ครบ 60 ปี พระชนมายุ 80 พรรษา ปี 2550 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ใกล้ถ้ำเชียงดาว) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ความเป็นมา สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ เริ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินถวายวัดพุทธพรหมปัญโญ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยคุณ พิชิต-คุณ บรพรรณ โข่จันทึก และแม่ชีประภัสสร ประทุมศรี จำนวน 17 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550
วัตถุประสงค์การจัดสร้าง
 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทดแทนคุณบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ ทดแทนคุณแผ่นดิน และฉลองสิริราชสมบัติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ครบ 60 ปี พระชนมายุ 80 พรรษา ปี 2550
 2. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม ของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย
 3. เพื่อเป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เมื่อได้มองพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืน ปางเปิดโลก ความสูง 59 เมตร
ขั้นตอนการดำเนินการ

เนื่องด้วยที่ดินสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ เป็นที่ดินเปล่า จึงยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ คณะผู้ริเริ่มได้คิดวางแผนการดำเนินการดังนี้
 1. ทำการปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และเป็นร่มเงาของผู้มาปฏิบัติธรรม
 2. ทำการขุดหาแหล่งน้ำ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างศาลา และนำไว้ใช้ในอนาคต
 3. ทำการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง พร้อมห้องน้ำ/ห้องส้วม ชาย-หญิง ราคาอุปกรณ์ก่อสร้างพร้อมค่าแรง ประมาณ 700,000 บาท (รายละเอียดแบบแปลนศาลาและค่าก่อสร้างดังแนบ)
 4. ทำการสร้างถนน เพื่อใช้ในการขนอุปกรณ์ จากบริเวณพื้นที่ราบด้านล่าง ไปยังเนินด้านบนบริเวณที่จะทำการจัดสร้างองค์พระพุทธรูป (รูปภาพสถานที่ดังแนบ)
 5. ทำการก่อสร้างพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืนปางเปิดโลก ความสูง 59 เมตร (รูปแบบพระพุทธรูป อยู่ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ โดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร)
การดำเนินการ
 1. การปลูกต้นไม้ได้ดำเนินการติดต่อไปยังกรมป่าไม้ อ.เชียงดาว,สวนป่าเชียงดาว,โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน,กลุ่มเยาวชนลุ่มน้ำแม่ปิง,คณะนายทหารหน่วย ฉก.ม2 และคณะพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันที่12 พฤษภาคม 2550 จำนวน 2,000 ต้น
 2. การขุดหาแหล่งน้ำ ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด(พล.อ.สุนทร ขำคมกุล),กรมพลังงานทหาร และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32
 3. การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ได้ลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของวัดพุทธพรหมปัญโญ www.watthummuangna.com ในหมวดประชาสัมพันธ์ข่าวสารของวัดพุทธพรหมปัญโญและในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2550 ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ทอดถวาย ณ วัดพุทธพรหมปัญโญ ต.เมืองนะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยถวายกับพระครูวินัยธรวรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า)ได้ปัจจัยทั้งสิ้น จำนวน 148,459.50 บาท และได้ดำเนินการลงเสาเอกศาลาปฏิบัติธรรม ในวันที่ 17 กันยายน 2550 เวลา 09.09 น.โดยนิมนต์หลวงตามาเป็นประธานค่ะ
 4. การสร้างถนน ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังท่านประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด(พล.อ.สุนทร ขำคมกุล),กรมพลังงานทหาร และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32
 5. การสร้างพระพุทธรูป อยู่ในระหว่างการออกแบบ โดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
แหล่งที่มาของทุนทรัพย์

1.จากเงินบริจาคของประชาชนทั่วไป โอนเข้าบัญชี
สร้างศาลา,ห้องน้ำ,ชำระหนี้สงฆ์และทำนุบำรุงสถานธรรม/
ชื่อบัญชี สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ
ธนาคาร ออมสิน สาขาเชียงดาว
เลขที่บัญชี 05-3417-20-032863-2
เบอร์โทรศัพท์ 081-5954937(ยูมี)
สร้างพระ/
1. ชื่อบัญชี สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (สร้างพระ)
ธนาคาร ออมสิน สาขาเชียงดาว
เลขที่บัญชี 05-3417-20-032899-0
เบอร์โทรศัพท์ 081-5954937(ยูมี)
------------------------------------------------
2. ชื่อบัญชี นายพิชิต โข่จันทึก
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาราชวงศ์
เลขที่บัญชี 002-1-16980-5
ประเภทบัญชี เงินฝากออมทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 081-8819586
------------------------------------------------
3. ชื่อบัญชี นายพิชิต โข่จันทึก
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสำเพ็ง
เลขที่บัญชี 112-0-44396-3
ประเภทบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 081-8819586
-----------------------------------------------
4.ชื่อบัญชี นายวีระยุทธ ยุทธกลาง (คุณจิม)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่บัญชี 247-202073-5
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 089-1635654
2.จากการทอดผ้าป่า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2550
3.จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ปูน กระเบื้อง และหลังคา
ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา คณะลูกศิษย์ ลูกหาหลวงปู่ หลวงตาทุกท่าน แจ้งข่าวสารทานบารมีนี้ไปยังสหายธรรม และผู้ปรารถนาสร้างทานบารมี เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยเทอญ......อนุโมทนา สาธุค่ะ
ขอผลแห่งมหาทานบารมีนี้ เป็นเหตุปัจจัยให้ท่านประสบความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ สาธุ
คณะลูกศิษย์หลวงปู่ทวด
คณะลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
คณะลูกศิษย์หลวงตาม้า(พระครูวินัยธรวรงคต วิริยธโร)
****ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ****
แม่ชีประภัสสร(แม่ชีปิ๊ก) 085-7203608
คุณ พิชิต โข่จันทึก 081-8819586
คุณ บรพรรณ โข่จันทึก (กุ้ง) 084-1505836
คุณ สุดาภรณ์ เอื้อไพบูลย์ (ยูมี) 081-5954937
ขออนุโมทนา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานความก้าวหน้าในส่วนของงานต่างๆ(มีนาคม 52)
1.ในส่วนของการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
14/3/52 การก่อสร้างในส่วนของศาลาปฏิบัติธรรมขนาด 200 ตารางเมตร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากปัจจัยที่ได้จากคณะศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550 จำนวน 148,459.50 บาท และทุกปัจจัยที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อสร้างวิหารทาน(ศาลาปฏิบัติธรรม) ในครั้งนี้...โดยใช้ปัจจัยไปทั้งสิ้น จำนวน 869,760 บาท ....ปัจจัยที่เหลือจากการก่อสร้างจะนำสร้างกุฏิถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงตาม้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอดจนถึงแม่ชีและฆราวาสที่มาปฏิบัติธรรมค่ะ(ตามกำลังปัจจัย)...ดังนั้นคณะศรัทธาทุกท่านยังสามารถร่วมทำบุญเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะ เพราะต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก
ขณะนี้ทางคณะผู้ดำเนินการได้กราบเรียนหลวงตาท่านในการก่อสร้างกุฏิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแบบร่างของกุฏิออกแบบโดย คุณไพบูลย์ มุทาไร(เจ้าหน้าที่โยธากรมทางหลวง)
โดยท่านสามารถติดตามชมความก้าวหน้าในการก่อสร้างกุฏิและร่วมอนุโมทนาบุญ...ได้ที่
และในกาลนี้หลวงตาท่านได้เมตตานำคณะศิษย์สวดบทมหาจักรพรรดิทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน เวลา 20.30 น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ อ.เชียงดาว โดยเริ่มที่เดือนเมษายนเป็นต้นไป จึงขอแจ้งข่าวสารงานบุญนี้มายังคณะศรัทธาทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ปรารถนาเดินทางมากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงตาม้า พร้อมทั้งสนทนาธรรมได้ในวันที่ 9 ของทุกๆเดือนค่ะ...สาธุ
2.ในส่วนของการสร้างองค์พระใหญ่...ขณะนี้แบบร่างองค์พระได้ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคุณนฤพร เสาวนิตย์ (เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร) และอยู่ในระหว่างการคำนวนงบประมาณและโครงสร้าง
แบบร่างพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืนปางเปิดโลก
...ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 51 แรม 11 ค่ำ เดือน 12 (วันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงตาม้า) หลวงตาท่านได้ดำเนินการหล่อพระต้นแบบ(องค์จำลอง)
...ความสูงองค์พระ 3 เมตร จำนวน 1 องค์
และพระองค์บูชา (พระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืนปางเปิดโลกรุ่น 1) จำนวน 500 องค์
พระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืนปางเปิดโลก
(องค์ต้นแบบ...ความสูง 3 เมตร)


พระองค์บูชา...สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก รุ่น1

...หล่อพระ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญพร้อมทั้งร่วมทำบุญทอดผ้าป่าหล่อพระและสร้างพระองค์ใหญ่ จำนวน 84,000 กอง
...ได้ยอดผ้าป่าทั้งสิ้น จำนวน 1,111,193 บาท
...ติดตามชมภาพงานหล่อพระได้ที่...
http://www.watthummuangna.com/board/...ead.php?t=7904
3.การวางระบบน้ำใช้แบบชั่วคราวและแบบประปาภูเขา ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย...
...ติดตามชมภาพได้ที่...
http://www.watthummuangna.com/board/...t=1380&page=17
4.การสร้างถนนลาดยางจากบริเวณด้านหน้าสำนักปฏิบัติธรรมถึงจุดที่จะสร้างองค์พระ...ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรออนุมัติงบประมาณของกรมพลังงานทหาร
5.ในส่วนของต้นไม้ ได้ดำเนินการปลูกและตกแต่งพื้นที่ในบางส่วนแล้ว โดยคุณวีระ บุญช่วย(เจ้าหน้าที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์)และคณะ
6.ในส่วนของห้องน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1 ห้อง ไว้บริเวณด้านหลังศาลาปฏิบัติธรรม และห้องน้ำสำหรับฆราวาส จำนวน 5 ห้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ปัจจัยทั้งสิ้น จำนวน 135,268 บาท นำภาพมาให้ทุกท่านชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสร้างห้องน้ำค่ะ...


ขออนุโมทนา

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (18-01-11), พรรณวดี (27-05-09), พุทธรักษา (18-05-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (17-05-09), สุธัมมา (30-06-09), อภิญญา (02-07-09), ปาริฉัตรมณี (20-05-09), นิมมานรดี (23-05-09), เดชะบุญ (24-05-09), leklek (11-10-09), Nakamura (18-01-11), Peach (19-01-11), suwaphat (11-10-09)
  #2  
เก่า 24-05-09, 19:40
เดชะบุญ's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: May 2009
ข้อความ: 65
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 7,951
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 783 ครั้ง ใน 783 ข้อความ
พลังบุญ: 411
เดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished roadเดชะบุญ is on a distinguished road
Default

โมทนาบุญทุกอย่างกับทุก ๆ ท่านด้วยนะครับ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

เดชะบุญ ; )

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ เดชะบุญ ในข้อความนี้
Apinya (27-06-09), ชฎารัตน์ (18-01-11), พรรณวดี (27-05-09), พุทธรักษา (30-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (13-06-09), สุธัมมา (30-06-09), อภิญญา (02-07-09), ปาริฉัตรมณี (05-06-09), นิมมานรดี (28-05-09), leklek (11-10-09), Nakamura (18-01-11), Peach (19-01-11), suwaphat (11-10-09)
  #3  
เก่า 27-06-09, 16:11
Apinya's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 800
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 3,194
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 8,422 ครั้ง ใน 8,422 ข้อความ
พลังบุญ: 2905
Apinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these partsApinya is infamous around these parts
Default

อภิญญา-โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิความสูง 59 ม.-27062009323-jpg

อภิญญา-โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิความสูง 59 ม.-27062009325-jpg


ทางคณะฯได้ร่วมบุญถวายปัจจัย และต่างหูทองคำคู่หนึ่ง

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ Apinya ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (18-01-11), พรรณวดี (30-06-09), พุทธรักษา (30-06-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (11-10-09), สุธัมมา (30-06-09), อภิญญา (02-07-09), ปาริฉัตรมณี (12-10-09), นิมมานรดี (20-07-09), เดชะบุญ (01-07-09), leklek (11-10-09), Nakamura (18-01-11), Peach (19-01-11), suwaphat (11-10-09)
  #4  
เก่า 11-10-09, 11:26
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,733 ครั้ง ใน 78,733 ข้อความ
พลังบุญ: 57743
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile ขอร่วมโมทนาบุญทุกอย่าง ถวายเป็นพุทธบูชาฯ

อภิญญา-โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิความสูง 59 ม.-00317_6%5B1%5D-jpg

สร้างบนพื้นที่นี้และเมื่อสร้างเสร็จก็เป็นแบบนี้เลยครับ สวยเด่นเป็นสง่า ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นตลอดไปครับ
ปล.ใครยังไม่ได้ร่วมสร้างก็จัดการซะนะ แต่อย่างไรก็ได้อธิษฐานทำให้ทุกท่านแล้วนะครับ

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
Apinya (12-10-09), ชฎารัตน์ (18-01-11), พรรณวดี (11-10-09), พุทธรักษา (19-10-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (11-10-09), ปาริฉัตรมณี (12-10-09), นิมมานรดี (11-10-09), เดชะบุญ (15-10-09), leklek (11-10-09), Nakamura (18-01-11), Peach (19-01-11), suwaphat (11-10-09)
  #5  
เก่า 11-10-09, 13:55
leklek
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default

ได้โอนเงินร่วมทำบุญแล้วนะคะ มีความสุขจัง

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 12 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (12-10-09), ชฎารัตน์ (18-01-11), พรรณวดี (18-01-11), พุทธรักษา (19-01-11), ศิษย์โมคคัลลานะ (11-10-09), อภิญญา (11-10-09), ปาริฉัตรมณี (12-10-09), นิมมานรดี (11-10-09), เดชะบุญ (15-10-09), Nakamura (18-01-11), Peach (19-01-11), suwaphat (11-10-09)
  #6  
เก่า 18-01-11, 00:44
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,405
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,884
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 78,733 ครั้ง ใน 78,733 ข้อความ
พลังบุญ: 57743
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกทรงเครื่องพระจักรพรรดิ์ฯสนธ.พุทธพรหมปัญโญ เชียงดาว ชม.

อภิญญา-โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพรรดิความสูง 59 ม.-imagescadztl0w-jpg
ขอเชิญร่วมถวายปัจจัย,ทองคำฯทอดผ้าป่าสามัคคีอธิษฐานเนรมิตสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลกทรงเครื่องพระจักรพรรดิ์ สูง ๕๙ เมตร ,พระวิหารฯ ร่วมทำบุญทุกอย่างกับพระฯ หลวงพ่อฯ ร่วมสร้างสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ เชียงดาว เชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
หมายเหตุ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
ขอเรียนเชิญคณะศัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ปางเปิดโลก ความสูง 59 เมตร (วัสดุปูนปั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมหล่อพระรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญและทอดผ้าป่าสามัคคี ปัจจัยเพื่อสมทบทุนสร้างพะสมเด็จองค์ปฐม ความสูง 59 เมตร
กำหนดการ
07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแต่พระภิกษุสงฆ์
09.00 น. พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม โดยพระอาจาย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)
เป็นองค์ประธาน คณะศรัทธาทุกท่านร่วมกันสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิ พร้อมบรรจุพระ
และวัตถุมงคลต่าง ๆ ใต้ฐานพระสมเด็จองค์ปฐม ณ สถานที่ ที่ได้จัดเตรียมไว้
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษ์สงฆ์
13.00 น. หล่อพระรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
15.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีและรับขอที่ระลึกในวันงาน
คณะศรัทธาสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาโดย

ถวายปัจจัยร่วมทำบุญทอดผ้าป่า กองละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา (มีของที่ระลึกแจกในวันงาน)
ร่วมบรรจุพระพร้อมทั้งวัตถุมงคลต่าง ๆ ใต้ฐานพระสมเด็จองค์ปฐม 59 เมตร (มีโอ่งขนาดเล็กที่ได้ทำการบรรจุพะผงจักรพรรดิแล้ว แจกในวันงานเพื่อนำบรรจุใต้ฐานองค์พระใหญ่ด้วยตัวท่านเอง)
ร่วมหล่อพระหลวงปู่ดู่ด้วยทองคำ,เครื่องเงิน,นาค ไม่จำกัดรูปลักษณ์ และแผ่นทองเหลือง
และมาร่วมบุญได้ในวันงานด้วยตัวท่านเอง หรือโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่
-ธนาคารออมสิน สาขาเชียงดาว ชื่อบัญชี สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ 055060328998
-ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำเพ็ง ชื่อบัญชี นายพิชิต โข่จันทึก 112-0-44396-3
จัดโดย...คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า)
ท่านสามารถบูชาพระสมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก ความสูง 14 นิ้ว และรับของที่ระลึกได้ในวันงาน
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณพิชิต โข่จันทึก (081-8819586)
คุณสุดาภรณ์ เอื้อไพบูลย์ (คุณยูมี…081-5954937)

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
ชฎารัตน์ (18-01-11), พรรณวดี (18-01-11), พุทธรักษา (19-01-11), ก้อนดิน (18-01-11), ปาริฉัตรมณี (18-01-11), Nakamura (18-01-11), Peach (19-01-11)
ตอบ

Tags
สมเด็จองค์ปฐมปางเปิดโลก, สำนักพุทธพรหมปัญโญ


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:39


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่