อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com

อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com (http://forums.apinya.com/)
-   แนะนำสถานปฏิบัติธรรม (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1)
-   -   วิมานพระฯ พระนิพพาน (http://forums.apinya.com/อภิญญา/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/102-อภิญญา-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AF-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)

อภิญญา 10-06-09 22:21

วิมานพระฯ พระนิพพาน
 
1 Attachment(s)
พระนิพพานครับ เป็นสถานที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะวิมานของพระสมเด็จองค์ปฐม,พระองค์ปัจจุบัน,และพระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมา เช่น หลวงพ่อของเราครับ การไปก็ทำตามที่พระท่านสอนครับ ไม่ง่ายไม่ยาก พอดี และที่สำคัญวิมานของเราเอง ถ้าปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็ต้องมีครับ ไปถึงแล้วก็รับฟังข้อธรรมต่างๆจากพระท่านได้โดยตรงครับ ท่านให้หมั่นไปให้ชินให้คล่องให้ง่าย เวลาตายจะได้ไม่พลาดครับ

พรหมวิหาร 25-04-13 18:20

สาธุคับ


เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:09

vBulletin รุ่น 3.8.1
สงวนลิขสิทธิ์ ©2000-2020, บริษัท Jelsoft Enterprises จำกัด