อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 

กลับไป   อภิญญา อภิญญาใหญ่ คณะตามรอยพระพุทธบาทแก้วมณีโชติ คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา - อภิญญา.คอม : Apinya.com > หมวด > โฆษณาและประชาสัมพันธ์

ตอบ
 
LinkBack คำสั่งเพิ่มเติม เรียบเรียงคำตอบ
  #101  
เก่า 18-07-13, 17:05
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๓ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-54-jpg
ในส่วนของผู้ให้ เราคงต้องใช้แบบผู้รับเป็นเกณฑ์หลักนะครับ และกำหนดให้มีเงื่อนไขต่างๆให้ตายตัวเหมือนกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเป็นหลักเกณฑ์และเปรียบเทียบครับ
๑.สัตว์เดรัจฉานให้ทาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับคนที่ไม่มีศีลเลยให้ทาน 1 ครั้ง
๒.คนที่ไม่มีศีลให้ทาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่มีศีลบริบูรณ์ให้ทาน 1 ครั้ง
๓.ท่านที่มีศีลบริบูรณ์ให้ทาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อโสดาปัตติมรรคให้ทาน 1 ครั้ง
๔.ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับท่านที่เป็นพระโสดาปัตติมรรคให้ทาน 1 ครั้ง
๕.พระโสดาปัตติมรรคให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับพระโสดาปัตติผลให้ทาน 1 ครั้ง
๖.พระโสดาปัตติผลให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับพระสกิทาคามีมรรคให้ทาน 1 ครั้ง
๗.พระสกิทาคามีมรรคให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่าพระสกิทาคามีผลให้ทาน 1 ครั้ง
๘.พระสกิทาคามีผลให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับพระอนาคามีมรรคให้ทาน 1 ครั้ง
๙.พระอนาคามีมรรคให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับพระอนาคามีผลให้ทาน 1 ครั้ง
๑๐.พระอนาคามีผลให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่าพระอรหัตมรรคให้ทาน 1 ครั้ง
๑๑.พระอรหัตมรรคให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับพระอรหัตผลให้ทาน 1 ครั้ง
๑๒.พระอรหัตผลให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าให้ทาน 1 ครั้ง
๑๓.พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทาน 1 ครั้ง

หมายเหตุ ในข้อที่ ๑๔ และ ๑๕ ในส่วนของผู้ให้ ท่านงดการเปรียบเทียบนะครับ เนื่องจากผู้ให้ ที่เป็นบุคคลท่านเดียว มีพระพุทธเจ้านี้เป็นที่สูงสุดแล้วครับ ส่วนการให้ในลักษณะของผู้ให้เป็นแบบหมู่เป็นคณะนั้น ของดการเปรียบเทียบและละไว้ในฐานะที่เข้าใจนะครับ เนื่องจากมีรายละเอียดมากครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (18-07-13), พรหมวิหาร (23-09-13), พุทธรักษา (08-08-13), ก้อนดิน (03-09-13), สุธัมมา (19-08-13), เพิ่มบุญ (18-07-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (07-08-13)
  #102  
เก่า 18-07-13, 17:38
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๔ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-52-jpg
ในเรื่อง ของวัตถุทาน มีรายละเอียดเยอะมาก แต่ก็คงต้องให้เรื่องของความบริสุทธิ์ที่ได้มาของวัตถุทานเป็นหลักครับ ซึ่งมีรายละเอียดเปรียเทียบพอสังเขปได้ดังนี้ครับ
๑.วัตถุทานที่ได้มาอย่างสัตว์เดรัจฉาน นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างคนที่ไม่มีศีลเลย นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๒.วัตถุทานที่ได้มาอย่างคนที่ไม่มีศีล นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างท่านที่มีศีลบริบูรณ์ นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๓.วัตถุทานที่ได้มาอย่างท่านที่มีศีลบริบูรณ์ นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีอานิสงส์ไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างท่านที่ปฏิบัติตนเพื่อโสดาปัตติ มรรค นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๔.วัตถุทานที่ได้มาอย่างท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างท่านที่เป็นพระโสดาปัตติมรรค นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๕.วัตถุทานที่่ได้มาอย่างพระโสดาปัตติมรรค นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระโสดาปัตติผล นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๖.วัตถุทานที่ได้มาอยางพระโสดาปัตติผล นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระสกิทาคามีมรรค นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๗.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระสกิทาคามีมรรค นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระสกิทาคามีผล นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๘.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระสกิทาคามีผล นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอนาคามีมรรค นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๙.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอนาคามีมรรค นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอนาคามีผล
นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๑๐.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอนาคามีผล นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอรหัตมรรค นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๑๑.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอรหัตมรรค นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอรหัตผล นำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๑๒.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระอรหัตผล นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า ทรงนำมาให้ทาน 1 ครั้ง
๑๓.วัตถุทานที่ได้มาอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า นำมาให้ทาน 100 ครั้ง มีผลไม่เท่ากับวัตถุทานที่ได้มาอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงนำมาให้ทาน 1 ครั้ง

หมายเหตุ โพสที่สามเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ของการได้มาซึ่งวัตถุทานนะครับ และทั้งสามโพสนี้ มีรายละเอียดเป็นแบบการใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบทั้งหมดนะครับ ยังใช้เป็นข้อมูลการศึกษาหรือการอ้างอิงยังไม่ได้นะครับ ลงไว้ให้ดูเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเท่านั้นครับ หากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่อง ฯลฯ ต้องกราบขอขมาพระรัตนตรัยฯ และทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ สาธุ และให้ศึกษาเพื่อเป็นกำลังให้ทำตนให้บริสุทธิ์ เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่ดีด้วยครับ ไม่ใช่รอหาแต่ผู้รับที่ดีอย่างเดียวนะครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (18-07-13), พรหมวิหาร (23-09-13), พุทธรักษา (08-08-13), ก้อนดิน (03-09-13), สุธัมมา (19-08-13), เพิ่มบุญ (18-07-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (07-08-13)
  #103  
เก่า 07-08-13, 13:35
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๕ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-90-jpg
สมบัติพ่อให้
งานเรื่องรักษาความดี รักษาปฏิปทาสาธารณประโยชน์ และโดยเฉพาะการทำนุบำรุงรักษาวัดท่าซุง ที่หลวงพ่อฯท่านได้ตั้งใจสร้างถวายพระฯไว้นั้น คณะฯเรายังได้ทำบุญพิเศษอีกอย่าง ซึ่งก็ได้ทำกันมาโดยตลอดในสามสิบปีที่ผ่านมานี้ คือนอกเหนือจากการทำบุญโดยปกติที่ซอยสายลม และวัดท่าซุงแล้ว ยามใดเมื่อคณะฯรับทราบเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดขาดในเดือนใด คณะฯเราจะจัดทำบุญเพิ่มเป็นพิเศษในส่วนนี้มาตลอด ในเดือนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ท่านเล่าว่ามีอานิสงส์เป็นพิเศษคือนอกเหนือจากบุญพุทธบูชาฯโดยปกติแล้ว ยังได้บุญพุทธบูชาฯที่มีอานิสงส์ทำในส่วนที่ขาดให้เต็มด้วยครับ
พวกเราจะตั้งใจรักษาสมบัติที่พ่อให้ไว้นี้ อย่างสุดกำลัง จนกว่าชีวิตจะหาไม่ แม้ชีวิตนี้หาไม่แล้ว ร่างกระดูกที่ได้อธิษฐานเป็นพระธาตุแก้วฯนี้ จะอยู่สืบสานปณิธานของพระทุกพระองค์ และของพวกเราสืบไปตราบพระองค์สุดท้ายโปรดโลก และดวงจิตดวงสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานครับ สาธุ
ขอบารมีพระทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสงเคราะห์รับ และให้มีผลไปตามพุทธประสงค์ของพระทุกพระองค์ อันมีหลวงพ่อฯเป็นที่สุด นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงทุกประการเทอญฯ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 10 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (08-08-13), พรหมวิหาร (23-09-13), พุทธรักษา (08-08-13), ก้อนดิน (03-09-13), สุธัมมา (19-08-13), เพิ่มบุญ (07-08-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (07-08-13)
  #104  
เก่า 22-08-13, 13:28
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๖ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-106-jpg
บุญพระรักษาฯ รักษาบุญพระฯ
ในทริปทำบุญวันแม่ฯ ได้แวะเยี่ยมเพื่อนเก่าในเมือฉอด ได้บวงสรวงอธิษฐานจิตบูรณพระธาตุหินกิ่ว ที่ดอยดินจี่ ได้ขอบารมีพระทุกพระองค์เมตตาสงเคราะห์ เสด็จมาประทับบนพระธาตุเจ้าหินกิ่ว และได้อธิษฐานจิตให้ท่านผู้ได้ยอยกพระพุทธศาสนามารวมกัน บูรณพระธาตุหินกิ่วด้วยทองคำรองรับด้วยดอกบัวฯ พร้อมยกพระธาตุหินกิ่วให้ลอยอยู่ในอากาศตราบห้าพันพระวัสสาฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ และร่วมมหามุฑิตาโมทนาบุญทั้งหมดในพระพุทธศาสนาฯ และทุกดวงจิตฯ
ปรากฏนิมิตเป็นอัศจรรย์มากครับ ด้วยบุญพระทุกพระองค์ทรงโปรดเมตตาสงเคราะห์ พระทุกพระองค์เสด็จประทับบนพระธาตุหินกิ่ว และค่อยๆลอยขึ้นครับ ส่วนหินเทินและองค์พระธาตุหินกิ่วนั้นมองไม่เห็นเลยครับ พระทุกพระองค์ท่านเสด็จประทับเต็มหมดเลยครับ ดีใจมาก เพราะจะประทับอยู่แบบนี้จนตราบสิ้นอายุพระศาสนาเลยครับ สาธุ ทำให้ในสมัยต่อไปหลังการบูรณนี้ ทุกท่านจะมองเห็นองค์พระที่ประทับนี้ในทุกๆทิศที่มาเลยครับ จะเห็นเสมือนพระท่านกำลังหันพระพักตร์มายังเราตลอดเวลาเลยครับ สาธุ
พออธิษฐานเสร็จสายฝนก็เริ่มโปรยปรายลงมาเหมือนพระท่านประพรมน้ำพระพุทธมนต์ นึกถึงบุญพระท่านเมตตาสงเคราะห์มากเกินจะประมาณ หรือจะบรรยายได้หมดครับ สาธุ พระธาตุหินกิ่วนี้หลังบูรณเสร็จจะเป็นพระบรมธาตุองค์เดียว ที่พระบรมธาตุจักเสด็จประทับอยู่ด้านนอกองค์พระธาตุฯ เป็นรูปพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ตลอดเวลา
แต่ก่อนพวกเรามีโอกาสสร้างพระธาตุฯ พระวิหารฯ ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุ,พระธาตุฯ ถวายเป็นพุทธบูชาฯ ก็ดีใจมากแล้วครับ พอเห็นนิมิตแบบนี้แล้ว มองเห็นพระทุกพระองค์กำลังปรากฏรายล้อมรอบบุญพุทธบูชาฯที่พวกเราได้ตั้งใจสร้างถวายพระฯขึ้นมาชัดเลยครับ สาธุ ใช่ครับท่านกำลังล้อมรอบกายและจิตของเราท่าน เพื่อป้องกันอันตราย และดูแลรักษาพวกเราทั้งหมดตราบนิพพานเลยครับ สาธุ บุญพระเมตตาของพระเป็นอัศจรรย์ยากที่จะประมาณได้จริงๆครับ สาธุ ถึงตอนนี้ต้องดูกันดีๆนะครับ ว่าใครรักษาใครกันแน่ครับ สาธุ และก็คงต้องตั้งใจทำความดี ทำตามที่พระ ที่หลวงพ่อสอน ให้สมกับบุญพระรักษากันทุกท่านนะครับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), พรหมวิหาร (11-05-14), พุทธรักษา (22-08-13), ก้อนดิน (03-09-13), เพิ่มบุญ (23-08-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (22-08-13)
  #105  
เก่า 23-09-13, 13:47
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๗ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-50-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-49-jpg
ความรักในความเป็นพระอริยเจ้า
ช่วงนี้มีความรู้สึกแปลก เหมือนเป็นโรค โรครักในความเป็นพระอริยเจ้า รู้สึกใจอยากเป็นแบบนั้น จิตมีความรู้สึกเป็นธรรมดามากขึ้น ปล่อยๆ วางๆ ยอมรับนับถือกฏของกรรมมากขึ้น อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด มองดูอะไรก็ไม่เห็นจะพ้นธรรมไปได้ รักษาจิตไม่ให้วุ่นวายไปกับเรื่องของโลก ไม่ให้เศร้าหมอง ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเป็นปกติ มีความมั่นใจ มั่นคงในคุณพระเป็นอย่างมาก ชอบใจในธรรมของพระเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธรรมที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือพระนิพพาน ชอบใจอารมณ์ของพระอริยเจ้ามากๆ ดูแล้วเป็นสุขสงบดีครับ สาธุ ท้ายสุดก็แล้วแต่พระท่านสงเคราะห์ครับ
และตั้งแต่เปลี่ยนคำอธิษฐานจาก "เมื่อดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานแล้ว ขอให้ธาตุขันธ์แปรสภาพเป็นพระธาตุฯ" เป็น "ขอให้ธาตุขันธ์แปรสภาพเป็นพระธาตุฯ" ไม่ต้องรอดับขันธ์ ความรู้สึกรักในความเป็นพระอริยเจ้า หรือประสงค์ที่จะเป็นอริยเจ้าปรากฏชัดมากเลยครับ สาธุ

หมายเหตุ ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะครับ อย่าเข้าใจผิดกัน ค่อยๆปฏิบัติเป็นเพื่อนกันไปครับ สาธุ
ปล.บันทึกที่รอยพระพุทธบาทท่าผีหลอก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), พรหมวิหาร (23-09-13), พุทธรักษา (23-09-13), ก้อนดิน (26-09-13), เพิ่มบุญ (03-10-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (23-09-13)
  #106  
เก่า 03-10-13, 12:48
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๘ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-42-jpg
ผลของพระคาถาฯ
ทางโลกเค้าก็เรียกว่า "ควันหลง" แต่ของเราเรียก "บุญหลง" นะครับ ในการสวดพระคาถาเงินล้าน และพระคาถาพระจักรพรรดิ์ ที่หน้าเวิลดิ์เทรด ถวายพระฯ ถวายสมเด็จพระสังฆราช ฉลอง ๑๐๐ พระชันษา ถวายเป็นพุทธบูชาฯ นั้น
มีคำถามที่ท่านถาม ว่า ในพระคาถาเงินล้าน มีคำซ้ำ หรือเหมือนกับพระคาถาพระจักรพรรดิ์ กี่คำ? บางท่านก็ว่าไม่มี บางท่านก็ว่ามี เช่น นะโมพุทธายะ พุทธ เป็นต้น
ท่านตอบว่า มีทุกคำ พระคาถาเงินล้าน คลุมพระคาถาจักรพรรดิ์ ทั้งหมด คือผลของพระคาถาเงินล้าน มีผลให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มหากษัตริย์ พระจักรพรรดิ์ จนถึงพระนิพพาน นั้นคือผลของพระคาถาให้ผล จนรวย ถึงรวยที่สุดคือพระนิพพานครับ สาธุ แต่ผลของพระคาถามหาจักรพรรดิ์นั้น ส่งผลให้ถึงพระจักรพรรดิ์ ระหว่างสนทนาหยุดไปสักพัก ท่านบอกว่าจริงๆแล้ว ผลของพระคาถามหาจักรพรรดิ์นั้น ส่งผลให้ถึงพระนิพพานเหมือนกันครับ คือพระวิสุทธิจักรพรรดิ์ครับ
ท่านว่าเป็นที่สุดของพระจักรพรรดิ์ครับ สาธุ ก็พึ่งได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ ปกติได้ยินแต่พระจักรพรรดิ์เหล็ก ทองแดง เงิน ทอง อันนี้เป็นจักรพรรดิ์แก้วครับ สาธุ
ท่านสรุปได้ว่า พระคาถาของพระฯทุกพระคาถา มีผลที่สุดคือนิพพานเหมือนกันทั้งหมดครับ ขึ้นอยู่กับความฉลาดของผู้สวดเป็นสำคัญขอรับ สาธุ

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), พรหมวิหาร (11-05-14), พุทธรักษา (10-10-13), ก้อนดิน (04-10-13), เพิ่มบุญ (03-10-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (04-10-13)
  #107  
เก่า 15-10-13, 11:56
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๔๙ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-1138-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-1138-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-1138-jpg
อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-1137-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-051009%7E1-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-1136-jpg
บันทึกนิมิต หรือความฝันของฉัน เรื่องตามเสด็จในหลวงเปิดสะพานไทยลาว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537
ตอนนั้นรู้สึกดีใจมาก ที่สร้างสะพานนี้สำเร็จ และในหลวงจะทรงเสด็จเปิดสะพาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี ที่พระองค์ท่านจะเสด็จเยือนต่างประเทศ และก่อนท่านเดินทางก็มีนิมิต ฝันว่าไปรวมยังสถานที่แห่งหนึ่ง มีผู้คนมากมาย ดูท่าทางสงบเสงี่ยมและมีกำลังมากมารวมกัน รับฟังเรื่องการเสด็จของในหลวง และการอารักขาในหลวงในการเสด็จในครั้งนี้ แล้วท่านก็ทำการจับฉลาก เพื่อเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่นั้นครับ และก็ดีใจเป็นที่สุดครับ ที่ได้รับเลือกไปในครั้งนั้นด้วย
เราเฝ้าอารักขาพระองค์ท่าน ในช่วงที่ทรงเสด็จข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว และทรงประทับอยู่ในลาว โดยอยู่ปะปนกับชาวลาวที่มาเฝ้ารอรับเสด็จกันมากอย่างเป็นประวัติการณ์ เหมือนทุกท่านกำลังมารอรับเจ้ามหาชีวิตที่พรัดพรากจากกันไปนานแสนนานครับ บางท่านมารอกันตั้งแต่หลายวันที่แล้วเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์จะเสด็จมา ใกล้เวลาที่พระองค์จะเสด็จ ฝูงชนเริ่มแน่นขนัดมากจนไม่มีที่จะยืน แม้แดดจะร้อนก็ไม่มีใครถอยครับ ถึงเวลาพระองค์เสด็จมาได้ยินเสียงทรงพระเจริญดังก้องไปทั่ว เราเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จก้มกราบในหลวง ด้วยตัวที่สั่นเทาทั้งใน้ำตา แล้วก็อดร้องไห้ตามไม่ได้ คนลาวรักในหลวงมาก พระเมตตาของพระองค์ได้ส่งผ่านไปยังโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวลาว แม้พรมแดนก็มิอาจขวางกั้นน้ำพระทัยของพระองค์ได้ครับ ร่วมรับเสด็จและร้องไห้กับชาวลาวสักพักใหญ่ ก็ได้เวลาตามเสด็จไปงานเลี้ยงฉลองครับ ยืนเฝ้ามองพระองค์ท่าน ที่ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา ดูทรงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกับภาระต่างๆที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลาเลย ทรงพระเมตตา และทรงขันติมากครับ สาธุ เราดูพระองค์ทรงปลอดภัยแล้ว ใกล้เวลาจะต้องกลับ ออกมายืนดูพลุที่เค้ายิงเฉลิมฉลองตรงสะพานไทยลาว มีความสุขมาก กำลังเพลินๆ พระองค์ท่านเดินมาถามว่า "มานานแล้วเหรอ" ตกใจ ตอบพระองค์ท่านไปว่า "มานานแล้วครับ ทรงเห็นด้วยเหรอครับ" (คิดในใจมากันแบบใสๆพระองค์ท่านยังทรงเห็นได้ฯ) พระองค์ท่านแย้มสรวล ทรงตรัสเล่าเรื่องพลุให้ฟัง เรื่องความเร็วของพลุฯ ทึ่งในพระอัจฉริยะภาพของพระองค์มาก สักพัก จึงได้ถวายพระพรลากลับครับ เป็นอันตื่น.
กลับมาแล้วได้ยินเรื่องในหลวงที่คนลาวเล่าสู่กันฟัง เราฟังแล้วก็อึ้ง อธิบายความรู้สึกไม่ถูก เค้าบอกว่า "ถ้าคนไทยไม่เอาในหลวง เค้าขอครับ" ฟังแล้วอึ้ง
ท้ายบันทึก พระท่านบอกว่า ถ้าเห็นธรรม ก็เห็นพระ ถ้าเรารักในหลวง ก็เป็นคนดีครับ แค่นั้นพอครับ และนั่นเป็นความรักที่พระองค์ท่านทรงต้องการจากพวกเรามากที่สุดครับ สาธุ

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (06-11-13), พุทธรักษา (03-11-13), ก้อนดิน (24-10-13), เพิ่มบุญ (16-10-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (08-11-13)
  #108  
เก่า 31-10-13, 12:55
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๕๐ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9196-jpg
อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9168-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9200-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9169-jpg
อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9174-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9198-jpgอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9173-jpg
บวงสรวงทำบุญฉลองหลวงพ่อฯบรรลุธรรม ๕๐ ปี และครบรอบวันมรณภาพ ๒๑ ปี
คำอธิษฐานลาพุทธภูมิของหลวงพ่อ
ขอบารมีที่ข้าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว 16 อสงไขยกับแสนกัป ทั้งนี้ก็เพื่อ ปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ ขนสัตว์ ให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน และเจตนาใดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งมโนปณิธานเพื่อพระโพธิญาณ ข้าพระพุทธเจ้าขอลาพระโพธิญาณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อปรารถถนาที่จะได้อรหัตผล และจะเป็นกำลังให้องค์สมเด็จพระทศพลสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปี นับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป

คำอธิษฐานสงเคราะห์ลูกหลาน
ฉันขอตั้งสัตยาธิษฐาน อ้างคุณพระศรีรัตนตรัย มีองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข พร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และพระพรหมและเทพเจ้าทั้งหมด ขอทุกท่านจงกำหนดจิตจดจำลูกหลานของฉันไว้ ว่าบุคคลใดก็ตาม เมื่อเวลาจะตายขอให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ มีจิตน้อมไปในกุศลกรรม และขอให้ได้รับผลที่ฉันได้ทำไปแล้วทุกประการแก่ลูกหลานของฉันทุกคน เวลานี้ฉันมองดูแล้วนะ สิ่งที่ฉันต้องการมันสมใจนึกแล้ว ฉันมีความอิ่มใจบอกไม่ถูก ปลื้มใจที่ความปรารถนาสมหวัง ที่ฉันตั้งใจไว้นาน ปรารถนาไว้นาน คิดว่าจะทำไม่ได้แต่เวลานี้ทำได้แล้ว ลูกหลานของฉันทุกคน มีศรัทธาเป็นอจลศรัทธาแล้ว มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้ว

คำอธิษฐานให้กำลังใจ
ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้ พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูก ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อ เพราะว่าชีวิตของพ่อนี่
พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวสักกี่ปี ขอลูกรักทั้งหลายจงอย่าถือขันธ์ ๕ ของพ่อนี้เป็นสำคัญ ปฏิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจ ไม่เกินวิสัยลูก ขอลูกจงทำและจงรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ รักษาปฏิปทาสาธารณประโยชน์ ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่า พ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายาของพ่อจะสลายไป แต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก ลูกจะไปไหน ก็ชื่อว่าพ่อไปด้วย ช่วยลูกทุกประการ

นโมฯ ๓ จบ
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิภันเตฯ
ดีใจมาก และภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานหลวงพ่อฯ หลายสิบปีนี้ได้ติดตามปฏิบัติและร่วมทำบุญกับหลวงพ่อฯมาโดยตลอด แม้ท่านได้เข้าสู่พระนิพพานไป ๒๑ ปีล่วงแล้ว ยามใดท้อ ยามใดถอย ผจญมรสุมหรือวิบากกรรมใด คำสอนของท่านทำให้เราได้เห็นชัดในความเป็นจริงของโลก คำอธิษฐานของหลวงพ่อฯเป็นกำลังใจให้เราได้ก้าวเดินต่อไป บางครั้งเหมือนท่านคุยกับเรา "ลูกเอ๋ย นี่มันเป็นธรรมดาของโลก มันไม่ได้สำคัญว่าเราถูกหรือผิด แต่มันสำคัญที่ว่าเราให้อภัยได้ไหม คนดีเขาสู้กัน เค้าเอาความดีใส่กัน มีแต่คนชั่วเท่านั้น ที่เอาแต่ความชั่วเข้าหากัน และที่สำคัญไปกว่านั้น เธอจงภูมิใจว่า เวลานั้นพระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองตั้งมั่นอยู่ เพราะยังมีผู้ทรงธรรมของพระยังปรากฏอยู่บนโลก ก็คือตัวเธอนั่นเอง"

ขอหลวงพ่อฯ หลับให้สบาย ลูกจะทำหน้าที่ยังกิจสืบทอดพระศาสนาให้ครบห้าพันปี แม้ชีวิตนี้จะหาไม่ ร่างกระดูกนี้ก็จะทำหน้าที่ต่อไปให้สำเร็จถวายพระจงได้ครับ สาธุ


หมายเหตุ
นับเป็นบันทึกแรกที่เล่าเรื่องการได้ยินหลวงพ่อท่านคุยฯ ที่ได้บันทึกเก็บไว้ครับ สาธุ
ท่านไม่ได้ไปไหน ยังอยู่กับลูกตลอดเวลาครับ สาธุ

รูปขนาดเล็ก
อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9162-jpg   อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9163-jpg   อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-img_9164-jpg  

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 7 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (06-11-13), พุทธรักษา (03-11-13), เพิ่มบุญ (09-11-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (31-10-13), Rich (08-11-13)
  #109  
เก่า 08-11-13, 12:32
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๕๑ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-5013-jpgName:  4000.png
Views: 184
Size:  73.9 KBอภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-5007-jpg
เหตุที่พระแม่ธรณีทรงบีบมวยผมฯ
บันทึกของสำนักพระธาตุฯ ในสมัยของพระองค์ปัจจุบัน เมื่อพระองค์ทรงผจญพญามาร "หม่อมฉันนี่แหละเป็นสักขีพยานเป็นผู้รองรับน้ำที่พระองค์ทรงหยาดลงในตลอดหลายอสงไขยที่ผ่านมา ทุกครั้งที่พระองค์ทรงหยาดน้ำได้ให้หม่อมฉันเป็นสักขีพยาน และหม่อมฉันก็ไม่เคยใช้สิ่งใดรองรับน้ำนั้นเลย นอกจากศรีษะของหม่อมฉันเท่านั้น หากพญามารท่านประสงค์จะทัศนาหม่อมฉันจะอธิษฐานให้ปรากฏ ณ บัดนี้" ด้วยบันทึกนี้ ทำให้เราได้ทราบเหตุที่พระแม่ธรณีท่านทรงบีบมวยผมครับ ท่านเล่าว่าจริงๆแล้ว ยังไม่ได้ทันบีบมวยผม พอยกมืออธิษฐานและนำมือทั้งสองข้างไปไปแตะยังศรีษะ น้อมศรีษะลง คล้ายกับเทน้ำออกจากภาญชนะที่ใส่ น้ำยังไม่ถึงครึ่ง กองทัพพญามารก็สลายไปหมดแล้วครับ สาธุ
เพลานี้แผ่นดินไทย อันเป็นแผ่นดินที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาฯ ในพระภัทรมหาโพธิ์สัตว์เจ้ากำลังลุกเป็นไฟ ในใจพระองค์คงจะทุกข์ร้อน ยิ่งๆกว่าพวกเราเหล่าพสกนิกรเป็นไหนๆ หากพระแม่ธรณีของพระองค์มีอยู่ กระผมและคณะฯ ขออาราธนาอัญเชิญฯ พร้อมทั้งพระแม่ธรณีของพระทุกพระองค์ ของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ฯ บุญพุทธบูชาฯและน้ำหยาดที่พระแม่ได้เป็นสักขีพยานฯ จงช่วยกันสำแดงเดชขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยและอันตรายใดๆ อันจะเกิดขึ้นต่อพระภัทรมหาโพธิ์สัตว์เจ้า และแผ่นดินพุทธบูชาฯนี้ ให้ดับและเสื่อมสูญสิ้นไป ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิดฯ

__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 8 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (09-11-13), พุทธรักษา (20-11-13), ก้อนดิน (16-12-13), เพิ่มบุญ (09-11-13), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (26-12-13), Rich (09-11-13)
  #110  
เก่า 26-12-13, 16:23
อภิญญา's Avatar
คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ
 
วันที่สมัคร: Apr 2009
ข้อความ: 10,119
จำนวนครั้งที่ได้ร่วมมหาโมทนาบุญ: 6,846
ได้รับการมหาโมทนาบุญ 77,935 ครั้ง ใน 77,935 ข้อความ
พลังบุญ: 56658
อภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished roadอภิญญา is on a distinguished road
Smile นิทานเรื่องเล่าตอนตื่นนอน ( ๕๒ )

อภิญญา-นิทานเรื่องเล่าก่อนนอน-87-jpg
มีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะมากเลยครับ จนไม่รู้จะเริ่มเรื่องอะไรดีก่อน จิตมีความสุขมาก มีเรื่องกระทบ หรือประสพเหตุฯ ต่างๆตลอดเป็นปกติ แต่ใจสบาย บางทีคล้ายมองเห็นภาพเหตุความเป็นมา กรรมต่างๆ ขึ้นมาทันที จนใจมันรู้สึกเฉยๆ มองอะไรก็ดูดีไปหมด แม่แต่เรื่องร้ายๆ ก็ดูไม่มีปัญหารบกวนใจ เห็นเหตุที่มาที่ไป มันพอดีของมันแล้วทุกอย่างครับ
เรื่องเล่าที่ให้เฮียจดก็เห็นจะมีหลายเรื่อง จำได้ไม่กี่เรื่อง เรื่องหนึ่งก็คือ ท่านสอนเรื่อให้พูด "อย่าพูดตามใจตัวเอง ให้พูดให้คนฟัง อยากฟังที่เราจะพูด และให้ทำตามใจเรา" ครับ สาธุ (ขอให้เป็นใจดีๆด้วยนะครับ สาธุ)
อีกเรื่องเก็บตกมาจากในเฟส เรื่องอธิษฐานใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์เป็นสังฆทาน ก็ให้ระมัดระวังด้วยครับ เกรงว่า บุญใหญ่ที่ประสงค์อาจทำให้พระสงฆ์ท่านลำบาก ให้แล้ว ตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชาฯเป็นอันพอครับ เอาแค่นี้ มีผลมากเหมือนกันครับ ผู้รับก็ไม่ลำบาก เกรงว่าจะพากันพลาดไปครับ สาธุ
เรื่องของการสวดมนต์ที่พระมาสอนท่านต้น ท่านสอนดีมากครับ มองเห็นภาพชัด ตัดกังวล นึกถึงพระฯ พอสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ์ ใจสบายสมบัติพระจักรพรรดิ์เข้าเลยครับ ชุดพระมหาจักรพรรดิ์ลอยเด่นเป็นสง่ามาสวมตัวเราเลยครับ สาธุ พระคาถาอื่นๆก็คงมีผลเช่นเดียวกันครับ เป็นภาพนิมิตที่แปลกตามากครับ สาธุ

หมายเหตุ สมบัติพระจักรพรรดิ์ ๔ อย่าง แก้วมณี (ตอนนี้อยู่พระจุฬามณี) , พระขรรรค์แก้ว , จักรแก้ว , รองเท้าแก้ว มีเทวดาประจำรักษา เมื่อบุญถึงเทวดาที่รักษาท่านจะนำมาถวายให้เองนะขอรับ ไม่ต้องไปหาที่อื่น หาที่ใจตนเลยขอรับ สาธุ
__________________
รวย ฤทธิ์ นิพพาน

Share |
ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 9 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ อภิญญา ในข้อความนี้
พรรณวดี (12-02-14), พรหมวิหาร (11-05-14), พุทธรักษา (08-01-14), ก้อนดิน (30-12-13), เพิ่มบุญ (11-01-14), Jira (26-12-13), Nakamura (15-08-16), octavian (26-12-13), Rich (26-02-15)
ตอบ

Tags
พระนิพพาน, มหาปฏิคาหก, อภิญญา, อภิญญาธรรม, อภิญญาทาน, ตามรอยพระบาท


ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ : 1 คน ( เป็นสมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ

กฎการส่งข้อความ
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is ใช้ได้
Smilies are ใช้ได้
[IMG] code is ใช้ได้
HTML code is ใช้ได้
Trackbacks are ใช้ได้
Pingbacks are ใช้ได้
Refbacks are ใช้ได้เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:52


อภิญญา | คณะพระธาตุแก้วมณีโชติ | ทริปทัวร์บุญ | สถานปฏิบัติธรรม
ลิงค์ที่น่าสนใจ: วัดท่าซุง |วัดเมตตาพุทธาราม|ตามรอยพระพุทธบาท|พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระพุทธสาวก

Non-Copyright © 2009 Apinya.com. เว็บอภิญญา เผยแผ่เป็นธรรรมอภิญญาทาน ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในกึ่งพุทธกาล ยุคอภิญญาใหญ่