ดูแบบคำตอบเดียว
  #10  
เก่า 25-09-09, 13:46
ปภังคุณัง
Guest
 
ข้อความ: n/a
Default


อ้างอิงจาก ธรรมปฏิบัติ เล่มที่ 19 โดยหลวงพ่อเป็นผู้เล่าให้ฟัง (ต่อ)
สมัยก่อนไม่ใช้ก้อย ผัวเป็นพระยาเมียเป็นคุณหญิงเลยในที่สุดเมื่อต่างคนต่างตายก็ไปเกิดใหม่คนนั้นก็มาเป็นมเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ปรากฏตามพระบาลีว่า ข้อมือข้อเท้าสวยมาก ไม่มีร่องรอยเลยเว้นไว้แต่รอยนิ้วคู้เข้ามา นอกนั้นหาร่องรอยไม่ได้ ผิวเกลี้ยงสวยมาก ท่านบอกว่าเป็นเพราะอานิสงส์ชี้ทางบอกทางไปเอาน้ำผึ้ง
อ้างอิงจากธรรมปฏิบัติเล่มที่ 19 โดยหลวงพ่อเป็นผู้เล่าให้ฟัง (ต่อ)
ในเมื่อเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วก็มีอำนาจปกครองชมพูทวีปทั้งหมด นั่นหมายความว่าในชมพูทวีปทั้งหมดมีราชาเหมือนกัน แต่ต้องขึ้นกับพระเจ้าอโศกมหาราช และก็เป็นพระราชาที่เลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนา ในเมื่อได้เมืองขึ้นทั้งหมดในชมพูทวีปแล้วก็คิดว่า ในชมพูทวีปเราเป็นใหญ่แล้วต้องเป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนาอีก ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นสังฆราช คือผู้ทำบุญใหญ่
เมื่อสร้างพระเจดีย์ 84,000 องค์แล้ว พระบรมสารีริกธาตุไม่พอบรรจุ ถ้าบรรจุเจดีย์ต่อ 1 องค์ก็ได้แน่แต่น้อยไป เวลานั้นพระอรหันต์มีมากก็บอกว่าไปบรรจุที่นั่นบ้างที่นี่บ้าง ก็ไปหากันไปที่ไหนก็ขุดได้สะดวก ก็ไปที่แห่งหนึ่งปรากฎว่าขุดลงไปแล้วมีหุ่นยนต์ที่ทำด้วยทองคำ เป็นยักษ์ถือหอกกับลูกธนู วิ่งรอบวิ่งเร็วมากเข้าไม่ได้ เวลาไปขุดก็มีพระอรหันต์ไปด้วย
พระอรหันต์ท่านก็อธิษฐานว่า
เขาต้องการพระบรมสาริกธาตุไปบูชา เวลานี้ยังอยู่ใต้ดินคนไม่มีโอกาสบูชา ขออำนาจบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พรหม และเทวดารักษาอยู่ ขอให้หุ่นยนต์นี่หยุด”
หุ่นยนต์ก็หยุด หุ่นยนต์ทั้งคู่เป็นทองคำ ถ้าเรานะพระธาตุไม่เอา บาป เอาหุ่นยนต์ดีกว่า พอหุ่นยนต์หยุด ตอนหุ่นยนต์วิ่งเหมือนเป็นทองมิดหมดเลย มองเห็น ธูปเทียนที่เขาบูชายังไม่ดับ ดอกไม้บูชายังสดเหมือนเดิม ตอนนั้นคงเป็นอธิษฐานของพระอรหันต์ที่ท่านแนะนำ ในเมื่อหุ่นยนต์หยุดเข้าไปเจอะทรัพย์สินมาก เช่น ทอง เพชรนิลจินดา แก้ว 7 ประการที่เขาบูชากัน
แล้วก็ไปเจอะใบลานทองคำ เขาจารึกอักษรไว้ว่า
เราเป็นกษัตริย์ชื่อนั้น... (จำชื่อไม่ได้ ไม่ใช้พระเจ้าอโศกมหาราชนะ) เป็นกษัตริย์ที่บรรจุพระธาตุ เราปกครองเมืองนี้ ชื่อนั้น... ต่อไปเวลาหลังจากนี้ไป พ.ศ. 200 เศษ (ท่านบอกปีตรงแต่จำไม่ได้) จะมีกษัตริย์คนจนองค์หนึ่ง จะนำพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปบรรจุเจดีย์ 84,000 องค์
นั่นพระอรหันต์บอกแน่ แล้วลงชื่อกษัตริย์องค์นั้น พระเจ้าอโศกมหาราชพออ่านแล้วก็โมโห ...ชะ..ชะ..ชะ... กษัตริย์อย่างเราหรือคนจน กษัตริย์ประเภทนั้นรวยขนาดไหน พอยกพระบรมสารีริกธาตุออก ข้างล่างมีแก้วแหวนเงินทองมหาศาลเลย ที่เขาบูชากัน ก็รวมความว่า ขอเล่าลัดต่อไป ไม่ลัดก็ต้องลัดเพราะเรื่องมันไม่มี
ต่อไปเมื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ต่อมาท่านก็ฉลองพระบรมสารีริกธาตุเป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ต่อมาพระเจ้าอโศกมหาราชก็ปกครองชมพูทวีปโดยธรรม ปกครองดีเป็นที่รักของกษัตริย์และพระราชาทั้งหมด ท่านนับถือพระพุทธศาสนาดีมาก ลูกชายก็เป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ และก็ทำพระไตรปิฎกเสร็จ ทำพระไตรปิฎกแจกจ่ายทั่วชมพูทวีปหมดที่แพร่หลายกันนี่

ตอบพร้อมอ้างอิงข้อความเดิม
สมาชิก 13 คน ได้ "ร่วมมหาโมทนาบุญ" กับคุณ ในข้อความนี้
Apinya (25-09-09), Attawat_Rx (07-10-09), พรรณวดี (25-09-09), ศิษย์โมคคัลลานะ (25-09-09), สุธัมมา (16-10-09), อภิญญา (25-09-09), ปาริฉัตรมณี (26-09-09), นิมมานรดี (25-09-09), เดชะบุญ (21-10-09), leklek (26-09-09), rathanakit (11-07-10), Rich (19-04-10), suwaphat (04-10-09)